keresés

2016. április 26., kedd

A legfontosabb készségek a holnap könyvtárosainak

A cikk 11 pontos listáját a Library Journal nemzetközi egyetemi és közkönyvtárak igazgatóinak megkérdezése alapján állította össze. A készségek megállapítása a jelenleg befolyásoló trendek szerint lettek behatárolva, melyekkel a megkérdezettek szerint az elkövetkezendő 20 évben a szakmát gyakorlóknak rendelkezniük kell.

A lista a következő:
1. Odaadás, politika: ezen készség kialakításának két útja van, mely egymással átfedésben van. A támogatások állandósságának vagy emelésének érdekében a szervezet külső kapcsolataink építéséhez olyan szakemberekre van szüksége a könyvtárnak, akik magabiztosak a nyilvánosság előtt, a kapcsolatépítés nem okoz gondot, emellett proaktívak és alkalmazzák az új módszereket. Ezen készségek kialakítása/megalapozása a könyvtáros képzésben valósítható meg olyan kurzusokkal, amelyek tartalmaznak közpolitikai, költségvetési és együttműködések építésére vonatkozó ismereteket. Véleményem szerint mindezek "üzleti információmenedzser" specializációnkon megvalósul "Üzleti információ elmélete és gyakorlata" kurzusunk alatt, melyen a magyarországi nagy könyvtárak költségvetésének elemzése a féléves feladat, a dolgozat elkészítéséhez pedig az adott intézmény gazdasági osztályával is célszerű felvenni a kapcsolatot.


2. Együttműködés: az együttműködésre való képességnek nemcsak a személyzet, a vezetőség tagjai között, hanem a közösségi szervezetek, az egyének és a könyvtárak között is meg kell lennie. Minthogy szakmánk népszerűsége egyre csökken , a tudásmegosztás, illetve az együttműködések által is végezhető szakmai gyakorlatok a szakember nevelésnek okán egyre fontosabbak. Szakmánk páratlan együttműködésre való képességét bizonyítja a Könyvtár- és Információtudományok Képzési Kollégiumának megalakulása.

3. Kommunikáció: a személyzet kapcsán a szakmai kritika megfogalmazását és fogadását, a konfliktusok megoldását, illetve az aktív figyelmet értjük, az olvasókkal kapcsolatban pedig a tapasztalaton alapuló és hasznos információ nyújtása.

4. Kreativitás, innováció: a legfontosabb és leginkább hiányzó képességnek nevezték a felmérésben, amely nemcsak a könyvtár, hanem az oktatásban is hiányzik. Ezen blog létrejötte is alátámasztja az innováció fontosságát, hiszen sorra veszem a lépéstartáshoz, fejlődéshez és az átalakuláshoz szükséges kulcsfontosságú pontokat.

5. Kritikus gondolkodás: a legalapvetőbb készség a jól átgondolt döntéshozatalhoz.

6. Adat vizsgálat: szintén a döntéshozatalhoz az adat azonosítása, a gyűjtésének és vizsgálatának folyamatának ismerete szükséges.

7. Rugalmasság: a konzervativizmust elhagyva a folyton változó környezetre képesnek kell lennie a könyvtárnak is reagálnia.

8. Vezetőképesség: a könyvtáros képzésbe illesztése a legjobb mód a jövő könyvtárának vezetőjét felvértezni vezetői készségekkel. A hatékonyabb együttműködés érdekében a saját és mások munkastílusának ismerete szükséges.

9. Marketing: ma már a közösségi hálón történő könyvtár és szolgáltatásainak reklámozása a fontosabb és eredményesebb felület. A marketing osztállyal történő jó munkakapcsolat szintén fontos, a szervezet különböző osztályai közötti kommunikáció mellett.

10. Projektmenedzsment: minden projektet gondos előkészületnek kell megelőznie, aminek fontos része a forrástervezés, a költségvetés elkészítése és a kivitelezéshez szükséges engedélyek megszerzése.

11. Technológiai szakértelem: mind közül ez a készség igényli a legnagyobb elkötelezettséget és hajlandóságot a tanulásra, hiszen a technológia a leggyorsabban változó összetevője a szervezetnek.

Schwart, M.: Top Skills for Tomorrow's Librarians [A legfontosabb készségek a holnap könyvtárosainak] In: Library Journal, 2016. 03.09.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése