keresés

2014. november 28., péntek

Szakácskönyvtár 1. Rengeteg szakácskönyvvel találkozhatunk nap mint nap. Hihetetlen a kínálat a könyvkiadás ezen területén, mindig van valami trend, és folyamatosan jönnek az új szakácskönyvek a nyomdákból. A valós és virtuális könyvesboltokban órákat is eltölthetünk a keresgéléssel – lehet, hogy egyszerűbb lenne kikölcsönözni egy könyvtárból, és ha bevált, akkor megvenni! A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár a Budapesti Corvinus Egyetem három budai karának könyvtára, melyek egyike az Élelmiszertudományi Kar. Ennek megfelelően kötelespéldányként nagyon sok szakácskönyvet kap a könyvtár, így szinte külön gyűjteményt alakíthatnánk ki a szakácskönyvekből. Erre az állományrészre irányítom a figyelmet blogommal, mivel nem csak felsőoktatási, hanem nyilvános könyvtárként is működünk. Kedvcsinálóként már meglévő és leendő látogatóink részére régi és új, elavult és trendi, hétköznapi és ünnepre való szakácskönyveket fogok bemutatni a könyvtár állományából. Megvizsgálom őket kívülről, belülről - hasznos-e, érthető-e, vagy „csak” szép, és jól esik olvasgatni -, és ha időm engedi főzök is belőle (környezetem örömére).


Darabosné Maczkó Beáta

Kortárs magyar irodalom 1.


Napjaink irodalma számos olyan kérdést vet fel, melyek teljes körű megválaszolására nem, vagy csak igen kevesen vállalkoztak. Ennek oka főleg az, hogy a kortárs irodalom arculata folyamatos változásban, átalakulásban van; jelenleg is rengeteg irányzat és elképzelés verseng egymással, melyek céljaikban és megjelenési formáikban gyakran igen ellentmondásosak. Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy ezen a területen még semmi sincs kőbe vésve: az internetes és egyéb fórumokon,rendezvényeken, valamint irodalmi weboldalakon számos irodalmi csoport és személy teszi közzé munkásságát, illetve vitatkozik erről a nagyon is élő és változékony témáról. Az online és nyomtatásban megjelenő irodalmi folyóiratok számos pályázatot írnak ki, aminek következtében az irodalmi életben újabb és újabb nevek, stílusok, elképzelések jelennek meg.

Mit tekinthetük kortárs irodalomnak? Milyen vélemények, irányzatok keverednek, ütköznek? Milyen társadalmi jelenségek, váktozások, külső hatások idézték elő mai arculatát? Kik azok a szerzők, akik munkásságát irányadónak tekinthetjük? Milyen lehetőségei vannak egy amatőr alkotónak az érvényesülésre? Alkothatunk-e objektív ítéletet saját korunk irodalmáról, és ha igen, milyen támpontjaink vannak?

Román koncepciók a moldvai csángó-magyarokról a II. ezredfordulón

A moldvai csángómagyarokról nagyon sok kutatási eredmény született. Főleg az utóbbi évtizedekben egyre többen éreztek történelmi felelőséget az iránt, hogy a szorványban élő magyarságot fel kell karolni, meg kell menteni, múltjukról, kultúrájukról beszélni, írni, terjeszteni kell. A témát főleg a magyarság szempontjából, szemszögéből közelítették meg. Azonban ez egyoldalúnak tünhet, hiszen a többnyire asszimilált moldvai magyarság múltjára ma már egyre hangsúlyozottabban igényt tart a román fél is. A múlt század második felében kidolgozták “mesterséges” román eredetelméletüket, melyben belekapaszkodva történészek, újságírók, közéleti személyiségek stb. próbálják bizonyítani eme kis népcsoport román gyökereit, eredetét, kultúráját.

Szerzői jog és könyvtár 2.

A szerzői jog nem tartozik azon témák közé, amelyet különösebben nagy érdeklődés övezett volna az Internet előtti időkben. Természetesen foglalkoztak vele jó néhányan: az Artisjus szakemberei, kiadók, rádiók, mindazok, akik művészeket menedzseltek és természetesen akadtak szakjogászok is. Mégis, mindez meglehetősen távol esett a mindennapoktól.

A könyvtárakban sem volt kiemelt téma a szerzői jog, hiszen a könyvtár a megvásárolt könyvvel a törvény értelmében azt tehetett, amit akart, számtalanszor kölcsönözhette, bármeddig állományban tarthatta vagy éppen kiselejtezhette. Másolásra nem igazán volt mód, senkinek nem jutott volna eszébe kézzel másolgatni egy könyvet, sőt még az oldalak lefotózásának lehetősége sem hozott lázba senkit.
A szerzői joggal kapcsolatos irodalom ezért főleg a szakkönyvekre korlátozódott. A vonatkozó törvényeket a jogi anyagok tartalmazták, a médiában csak akkor jelent meg ez a téma, ha éppen valami botrány volt körülötte.

Milyen lehetőségeket rejt magában az OR-ZSE könyvtára?

Szubjektív válogatás a könyvtár folyóirataiból, könyveiből, kiadványaiból.


Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) könyvtárához naponta fordulnak olyan kérdésekkel a zsidó kultúra iránt érdeklődő olvasók, kutatók, de igen gyakran az egyetem hallgatói is, hogy milyen érdekességeket, kutatási lehetőségeket rejt magában a könyvtár, vagy hogy milyen irodalmakat, újdonságokat, érdekességeket tud ajánlani valamely adott témához. Az is gyakori, hogy külföldön élő magyarok keresik fel a könyvtárat azért, mert itt-ott hallottak már egyedi és gazdag gyűjteményéről, és arról hogy vannak olyan könyveink, nyomtatványaink, illetve folyóirat ritkaságaink, amik a világon csak itt elérhetők fel. Sokan azért jönnek, hogy felkutassák a zsidó gyökereiket, szülőhelyük és családjuk történetét, illetve hogy a zsidó kultúrával ismerkedjenek zsidóként vagy nem zsidóként. Gyakran fordulnak az OR-ZSE könyvtárához a különböző egyetemeken tanuló vagy oktató kutatatók is, akik különböző szakirodalmakat keresnek szakdolgozatukhoz, disszertációjukhoz, illetve a zsidó zenével, művészettel, történelemmel, holokauszttal foglalkozó előadásaikhoz, cikkeikhez. A könyvtárban minden ehhez szükséges anyag megtalálható, s ezért kiváló forrást, illetve kiindulópontot nyújthat az olvasóknak, látogatóknak az őket érdeklő területeken.

Földtan gyerekeknek 1.

Egyre kevesebben érdeklődnek a természettudományok iránt. A Magyar Tudományos Akadémia és a felsőoktatási intézmények törekvései, hogy különböző programokkal tájékoztassák és csábítsák a fiatalokat ezirányú továbbtanulásra.

A gyermekeknek a földtan  megismerése, megismertetése általában a középiskolában kezdődik és ezen belül a földrajz órán. Sokat számít, hogy mennyire ambíciózus a tanár. 

Megfigyelhető, hogy a családban akkor terelődik a figyelem a természettudományok felé, ha a szülő, nagyszülő is hasonló érdeklődésű, illetve valamilyen rokon szakmája van (pl. geofizikus, térképész, paleontológus, bányász, stb.). Ebben az esetben már  a gyermeket, akár 2 éves kortól viszik a múzeumokba, kirándulni a természetbe és barlangi túrákon vesznek részt.

A könyvtár és az internet

Az internetes adatbázisok és a szakirodalmi keresést segítő alkalmazások, mint például a Google Scholar, felbecsülhetetlen lehetőségeket nyújtanak a hallgatók számára, azonban bizonyos veszélyekkel is járnak, ugyanis általában nem teszik lehetővé a találatok szűrését a szakértői értékelések alapján, így nagyobb felelősséget helyeznek a hallgatókra, akiknek önállóan kell kiválogatniuk a megbízható publikációkat. Az elmúlt években a digitális, nyílt hozzáférésű publikáció eszköze egyre elfogadottabbá vált tudományos körökben: Coonin és Younce 2010-es felmérése azt találta, hogy az ilyen fajta publikációkat a természettumányok és a társadalomtudományok terén egyaránt a tudományos kommunikáció elfogadott eszközeként tartják számon.

Szerzői jog és könyvtár 1.

Könyvtárosként nap mint nap szembesülök azzal, hogy a szerzői jogok betartása és a könyvtár alapvető küldetése, az információ-megosztás sokszor ellentmondásos. Jó lenne, ha a kecske is jóllakhatna és a káposzta is megmaradhatna.

Talán a legnagyobb probléma ezen a területen az információhiány és az elnéző viselkedés. Sokan nem tudják, mi az, amit nem lenne szabad megengedni az olvasónak. Aligha várhatjuk el az olvasóktól, hogy szabálykövetőek legyenek, ha mi, könyvtárosok nem mutatunk példát.

Gyakorlati kalauz e-folyóiratok és e-könyvek szolgáltatásához: egy brit példa

Az e-folyóiratok és e-könyvek beszerzése igen költséges. A könyvtárak ezért szeretnének az e-forrásokat megosztani egymással könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás keretében. Az e-folyóiratok jól illeszkednek a hagyományos könyvtárközi kölcsönzési munkafolyamatokba. Licenceikben előfordul utalás a dokumentumszolgáltatás feltételeire, legtöbbször engedélyezve azt.

Tömeges nyílt online kurzusok (MOOC) és azok a könyvtári szolgáltatásokra gyakorolt hatása

A tömeges nyílt online kurzusok célja az ingyenes vagy olcsó oktatás biztosítása közösségi média vagy közösségi hálózatok felhasználásával. Először 2008-ban, a kanadai University of Manitoba-n jelentek meg, ahol blogok, wikik, fórumok és Facebook csoportok segítségével állítottak össze egy kurzust, amire több mint 2.200 hallgató iratkozott fel. A MOOC négy jellemzője által írható le: (i) nincsen korlátozva a regisztrációk száma, így az a 100.000-t is elérheti; (ii) az esetek többségében teljesen nyitott, nincsen előkövetelménye és ingyenesen hozzáférhető; (iii) teljes métrékben online, személyes részvételre nincsen szükség; és (iv) egy pedagógiailag megtervezett tanulási folyamatot foglal magában. A MOOC további jellemzője, hogy globálisan alkalmazható, mivel a tananyagok és az előadások elérhetősége nincsen egy adott időponthoz kötve, így egy adott kurzuson egyszerre vehetnek részt a világ legkülönbözőbb tájairól a hallgatók.

A sikeres kutatók online népszerűsítik eredményeiket: gyakran idézett európai tudósok egyéni honlapjainak elemzése


A tanulmány elsőként elemzi a gyakran idézett tudósok intézményi webes jelenlétének linkelési jellegzetességeit annak megállapítása végett, milyen webes forrásokat használnak a tudósok közleményeik elérhetőségének biztosítására.
1996 óta számos vizsgálatot végeztek a webes hivatkozások mérésére tudománymetriai szempontból.
Tudjuk, hogy minden tudós másképp használja az internetet. Barjak 2006-ban kimutatta, hogy csaknem egy évtizeddel ezelőtt, a fiatalabb tudósok többet használták az Internetet, mint az idősebb tudósok és a férfi tudósok nagyobb valószínűséggel volt saját weboldala, mint a női tudósoknak.
A tanulmány célja, hogy feltárja a gyakran idézett európai tudósok linkelési szokásait, mégpedig online publikációs listájuk és munkahelyi személyes weboldaluk alapján.

Felkészülés a tudományos kommunikáció oktatására

A szerző adjunktus az University of Illinois- Urbana Champaign’s Graduate School -on.

A tudományos kommunikációhoz kötődő kompetenciák iránt egyre nagyobb az igény, és a tudományos kommunikációban való jártasság alapvető fontosságú a  felsőoktatási könyvtárosoknál. Számos könyvtár keres szakértő munkatársakat, akik a tudományos kommunikációt segítő szolgáltatásokat tudnak nyújtani, ami egyúttal feltételezi, hogy jól beszélik a tudományos kommunikáció nyelvét, kezelni tudják az előtte álló kihívásokat és élni tudnak lehetőségeivel. Több területen járatos szakemberekre és specialistákra egyaránt szükség van. A specialisták feladatkörébe tartozik kollégáik megismertetése a tudományos kommunikáció változásaival, ugyanakkor tanulnak is azoktól, akik e változásokra reagáló könyvtári programokat fejlesztenek ki.

Beszéljünk magunkról: könyvtárak felelősége a közösség iránt

Dewey filozófiájának lényege, hogy egy demokráciában az oktatási intézmények és a civil társadalom közösen felelős abban, hogy a tudomány eljusson a társadalom tagjaihoz. Az iskolák (akár magán, akár államiak) szociális intézményként kell működjenek úgy, hogy befolyásolni és előmozdítani tudják a társadalmi reformot. Kuh, George és Dewey filozófiája hangsúlyozza a hallgatók, az egyetemek és a társadalom viszonyának a fontosságát. Nem zárkozhatnak be elefántcsont tornyaikba sem a hallgatók, sem az egyetemek, mert akkor elveszítik befolyásukat és vezető szerepüket a tudomány közvetítésében.
Mégis az oktatási intézményeknek legtöbbször nincs kapcsolatuk a társadalommal, amikor csak a tudományra koncentrálnak a kutatás, oktatás és szolgáltatás fejlesztésére.

E-könyvek és e-olvasók a nyilvános könyvtárakban: irodalmi áttekintés és esettanulmány

A Kindle 2007-es piacra kerülése óta az e-olvasó tömegtermékké és a nyilvános könyvtárakban megkerülhetetlen tényezővé vált. A digitális kölcsönzés már nem lehetőség, hanem alapkövetelmény: nemcsak az e-könyvekre van igény, hanem az e-olvasókra is. Az e-olvasók ára drámaian csökkent, ez biztató trend, már csak azért is, mert sok könyvtárban ódzkodnak a drága és sérülékeny eszközök kölcsönzésétől.

Távoktatásban részt vevő hallgatók hozzáállása a könyvtári segítségkéréshez

A kutatás egy közepes méretű egyetem (Jacksonville State University) 220 távoktatásban részt vevő hallgatója között végzett internetes felmérést, amelyben azt kívánta kideríteni, hogy hogyan viszonyulnak a hallgatók a könyvtári segítségkéréshez. A segítségkérés folyamatába beletartozik a kezdeti döntés a segítségkérésről, a potenciális segítő(k) azonosítása, a kérdések megfogalmazása és továbbítása, illetve a kapott válaszok kiértékelése. A távoktatás fogalmát a Southern Association of Colleges and Schools Commission [Főiskolák és iskolák déli szervezetének bizottsága] definíciója alapján úgy határozták meg, mint „olyan formális oktatás, amelynek folyamán az oktatás (hallgatók és oktatók interakciója) többsége az egyes kurzusok alatt anélkül megy végbe, hogy az oktatók és a hallgatók ugyanazon a helyen lennének.”

Eljött-e az ideje, hogy lecserélje integrált könyvtári rendszerét egy modernebb megoldásra?

Érdemes-e a jól bevált integrált könyvtári rendszer helyett egy új, felhő alapú szolgáltatást bevezetni? A Western Michigan University (WMU) könyvtárosai erre a kérdésre keresték a választ, amikor egy széles körű közvélemény-kutatást készítettek, 77 könyvtár részvételével.
Az alapos kutatást indokolta, hogy a szakirodalomban kevés esettanulmány áll rendelkezésre, az új rendszerek szolgáltatói pedig érzékelhetően túldicsérik az árujukat.

Digitális archiválás a felhő rendszerek korában

A digitális információ sérülékeny. Miután egyre több adatot tárolunk ebben a formában, egyre nagyobb a kihívás, hogy ezeket hosszú távon is megőrizzük. Nagyobb cégeken belül az adatok megóvásáról gondoskodik az IT osztály, de azok az adatok, amelyek intézményi kereteken kívül keletkeznek, már nincsenek ilyen védelem alatt. Tény, hogy manapság már ritkábban mennek tönkre számítógépeink, de ez nem jelent tökéletes biztonságot. A váratlan eseményekre fel kell készülni, úgy, hogy adatainkat nem egy helyre mentjük el: célszerű két, földrajzilag elkülönített helyet választani. Ezt a felhő-szolgáltatások révén valósíthatjuk meg: ilyenek például a Dropbox, a SkyDrive és a Google Drive. A felhő-szolgáltatás azonban csak akkor érhető el, ha Internet-kapcsolattal rendelkezünk. Továbbá, a felhőben tárolt adatok sincsenek tökéletes biztonságban, nem elég csak oda menteni fontos anyagainkat.

2014. november 26., szerda

Információbiztonsági kérdések a hagyományos médiában

Az internet megjelenése előtt egész mást jelentett az információbiztonság és az azzal kapcsolatban elkövetett jogsértés, mint manapság. Az emberek személyes adatai sokkal kevésbé voltak veszélyben. A legnagyobb veszélyt legfeljebb az jelentette, ha valakinek ellopták a személyes iratait, pl. a személyigazolványát, mert azzal vissza lehetett élni. Az ezzel kapcsolatos jogsértések közül a legsúlyosabb volt a ma is ismert okirathamisítás.


Az adatvédelem kérdésével kapcsolatban a személyes adatok a világháló előtt még csak az ezzel megbízott, megfelelő szintű illetékességgel rendelkező adatkezelők kezében voltak, és nagyon kicsi volt az esélye annak, hogy a kiszivárgás során a nagyközönség számára is elérhetővé válnak. Erre az egyik jó példa a kórházi "adatbázis", amikor papírkartotékokon tárolták a betegekről szóló információkat, mint például név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím, betegsége. A magánszemélyek is általában papíralapú hordozókon tárolták a saját információkat, mint például a fényképeiket, amelyek meg tudtak maradni az otthon biztonságában, így nem fenyegetett az a veszély, hogy sérül a privátszférájuk. Amikor még nem volt mindennapos gyakorlat az internetezés, addig főleg az jelentette a problémát, hogy a különféle adathordozók kézről-kézre, illetve gépről-gépre jártak, hogy hozzá tudjanak az emberek férni az adatokhoz, viszont a rajtuk lévő vírusokkal meg is lehetett fertőzni a számítógépeket. Akkoriban leginkább a floppy, a CD és a winchester jelentette a legfontosabb adathordozót.

Börtönfilmek

A börtönfilmek témája nem igazán ritka, de nem is mondható annyira gyakori előfordulásúnak, mint a napjainkban vetített populáris filmek. Persze ettől még fel-felbukkan, de könyvalakban nem túl gyakori a börtönfilmekkel foglalkozó mű. Az Amazon felületén - mely tudvalevőleg szinte minden létező tudományágat, illetve műfajt képviselő mű olvasztótégelye - kutakodva találtam egy angol nyelvű könyvet a börtönfilmekről. Bruce Crowther Captured on film: the prison movie (fashion designers) című mű volt az, amit a prison film kulcsszót beütve találtam és ez is egy elavult, 1990-es kiadás. Úgy gondolom, hogy offline felületen periodikumok különkiadásában, esetleg tanulmányokban lehet találkozni gyakrabban ezzel a témával, de filmlexikonokban is, csak ezek a filmlexikonok nyilván nem kizárólag a börtönfilm termést reprezentálják, hanem minden más egyéb témájú filmet is és egy rövidebb vagy hosszabb időtartamra vonatkozóan.

Bejegyzések a témában.

Szandtner Dániel

Zöld könyvtárak

Manapság egyre több tanulmány és kutatás olvasható, amiben a tudományos élet szakemberei felhívják figyelmünket az ember okozta környezetkárosításra. Évről-évre vészjóslóbb eredményeket közölnek a károsodás mértékéről. Blogom célja elsősorban, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatos építkezésre és annak fontosságára a 21. században. Kezdetben tisztázom a fogalmakat és alapismereteket, majd olyan intézmények (főként könyvtárak) bemutatása következik, amelyeket valamilyen szempont alapján zöld intézménynek nevezünk. Szeretném, ha minden a téma után érdeklődő találhatna hasznos és új információt a blogon. Célom, hogy megismertessem az embereket a zöld könyvtárakkal, fenntartható fejlődéssel valamint a környezettudatosságról általában.

- Bejegyzések e témában

Minden, ami vámpír

Sok könyv jelent meg az ezredforduló első éveiben, melyek hősei a középkor rettegett vámpírjai, de más, emberibb tulajdonságokkal felruházva.

A könyvek nagy sikert arattak elsősorban a fiatal olvasók körében, nem egy közülük az eladási listák élére került. Például Alkonyat, Vámpírnaplók, True Blood, Vámpírakadémia. A nagy sikernek köszönhetően a filmipar is felfigyelt az új típusú vámpírokra, és rövid időn belül több könyv feldolgozásra került, akár sorozat formájában is.

Több internetes oldal létezik, amelyek külön-külön foglalkoznak egy-egy alkotással vagy esetleg a vámpír történetek egy csoportját mutatja be. A kutatásnak a célja, hogy minden, amit a vámpírokról és a róluk készült alkotásokról tudni érdemes egy helyen legyen megtalálható.

A téma nemcsak a rajongóknak szól, hanem a könyvtárosoknak, kutatóknak és mindazoknak, akik elkezdtek vagy már kicsit is érdeklődnek ez iránt.

2014. november 24., hétfő

Erasmus - Porto

A 28000 diákkal rendelkező Portoi Egyetem 13 karára minden évben rengeteg magyar diák érkezik. Sokan kalandvágyból jelentkeznek, vannak akik a nyelvtanulás miatt, de akadnak olyanok is, akik karrierlehetőséget látnak a tanulmányi programban és végleg szeretnének külföldön letelepedni. Bár kezdetben az egész Erasmus program egy „jó bulinak” tűnhet, akik felkészületlenül vágnak neki egy ismeretlen országnak, azokat könnyen érhetik kellemetlen meglepetések.
Ez fokozottan igaz Portugáliára, ahol nem minden az, aminek látszik… Bár rengeteg élménybeszámoló kering a neten, ahol egyaránt olvashatunk negatív és pozitív tapasztalatokról is, vannak dolgok, amikre nem lehet ezekből felkészülni. Olyan információkat fogok megosztani azokkal, akik hosszabb időt terveznek eltölteni Portoban, melyek segítségével már az utazás előtt képet kaphatnak az ottani életről.

Czeglédi Ádám

2014. november 19., szerda

A vikingekről 1.


A mai világban is fontos, hogy tisztában legyenek az emberek a múlt eseményeivel, mivel ez alakította és mindmáig alakítja a jövőt. Már a X. század is tele van meghatározó dátumokkal és népekkel egyaránt. Az egyik leghírhedtebbek és legrettegettebbek a vikingek voltak. Skandináv származású kereskedő, hajós és harcos nép voltak, akik a VIII. és a XI. század között indultak rablóportyáikra vagy hódító hadjárataikra. Több névváltozatuk elterjedt: normann (mely északi embert jelent), rusz vagy varég.
Különböző területekre ma is hatással van művészetük, vallásuk és egyben kultúrájuk is, mert a világon számos helyet bejártak. Nevük hallatán elsőre mindenkinek a sárkányfejes hajók és a szavas sisak jut eszébe. Bár sajnos az utóbbi egy tévhit... a régészek sosem találtak arra leletet, hogy a vikingek hordtak volna ilyenfajta sisakokat.

A Warhammer 40k megjelenési formái és szerepe, mint antiutópia


A Warhammer 40.000 univerzuma egy rendkívül gazdag, gótikus stílusú fantasy sci-fi univerzum. Mivel ez az univerzum terepasztalos stratégiai játékként kezdte és a marketingre később se fektettek túl nagy hangsúlyt, ezért (bár mostanra már aránylag széles körben ismertté vált) sajnos az átlagemberek kis valószínűséggel fognak megismerkedni vele.
Pedig számtalan megjelenési formája van. A terepasztalos verzión kívül készült belőle többek között társas játék, kártya játék, asztali szerepjáték, animációs film, könyvek garmadája, számítógépes játékok (és most fut az Eternal Crusade alpha tesztje, ami egy Warhammer 40k MMORPG lesz) és még sokminden más.
Ez az univerzum egy antiutópia, mely magába foglalja bolygónk eddigi történelmének minden negatívumát, mint például a komisszárokat, a faji megkülömböztetést, a keresztes hadjáratokat és még számtalan mást. Így képes egy tükröt tartani az emberi faj elé és megmutatni, hogy mi mindent rontottunk el eddig. Éppen ezért érdekes, hogy ezt mely megjelenési formái tudják a lehető leghitelesebben visszaadni és, hogy ezeknek milyen hatásuk lehet az emberekre.

Jelnyelv-tanulás

Mi a jelnyelv? Van-e nemzetközi jelnyelv? Vannak-e a jelnyelvben nyelvjárások? Mi a daktil ábécé? Mi a fonomimikai ábécé? Mik azok az idiómák? Hol tanulhatod a jelnyelvet? Milyen szintjei vannak? Mennyibe kerül egy kurzus? Milyenek a tanórák? Milyen a jelnyelvvizsga? Milyen feladatokat kaptok? Milyen segédeszközöket használj a tanulásnál?
Társadalmunkban létezik a hallássérültek csoportja, akiknek/akikkel a hangzó nyelven történő kommunikáció komoly nehézségeket okoz. A jelnyelv segítségével megszűnnek azok az akadályok, amiket számos esetben diszkréten felrónak a hallók, amikor hallássérülttel kell kommunikálniuk: “Áh... Nem értem, amit mond, úgyhogy inkább nem is beszélek vele!...”, vagy ”Nem akartam már harmadjára is visszakérdezni, hogy mit mondott, úgyhogy inkább csak bólogattam!” A hallássérültekkel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy alapvetően sokkal jobb kedélyű és közvetlenebb emberek, mint átlagos társaik, szeretnek társaságban lenni, és nagyobb arányban sportolnak, mint bármelyik másik társadalmi csoport – talán ezért sem szabad  megvonnunk magunkat ilyen egyéniségek megismerésétől.

Kortárs gyermekkönyv-kínálatNapjainkban a gyermekkönyvek fontosak az olvasóvá nevelés megalapozásában. Nem mindegy, milyen típusú könyveken nőnek fel a kisgyermekek. A mi feladatunk, hogy olyan mesekönyveket adjunk a kezükbe, melyekből jó dolgokat tanulhatnak. Manapság sok az agresszív mese a televíziókban, melyek rossz hatással vannak a kisgyermekek fejlődésére. Gorombák, durvák, interaktívak lesznek tőlük. 
Ez a téma elsősorban a szülőket, testvéreket, óvónőket és pedagógusokat foglalkoztatja. Sajnos kevés az olyan weboldal, mely megfelelően összefoglalja azokat a mesekönyveket, melyeket érdemes a gyermekek kezébe adni vagy felolvasni nekik. Természetesen a kiadók reklámozzák kiadványaikat, arra ösztönözve, hogy náluk vásároljuk meg a könyveket, viszont fontos lenne, hogy legyenek olyan blogok, tematikusan felépített weboldalak, melyek nem haszonszerzésre törekszenek, hanem tanácsot, iránymutatást szeretnének adni.

Információbiztonsági kérdések a XXI. században


A 21. században érvényben lévő információbiztonsági kérdések különösen kritikusak a magánszféra és adatvédelem területén. Többek között fel kell hívni arra a figyelmet, hogy milyen kockázatok vannak a világhálón való megjelenés során, és hogyan kell védekezni a különféle veszélyek ellen.

Beszélni kell még az iskolai erőszakról, sextingről, cyberbullyingről és sok más virtuális világban történő negatív magatartási formákról is, amik napjaink súlyos problémáját jelentik, és az internet térhódítása következtében felerősödtek. Mindezek a jelenségek egyre nagyobb jelentőséget kapnak a mi világunkban, akár tudjuk róluk, akár nem, hiszen manapság a legmodernebb számítástechnikai eszközök és közösségi szolgáltatások használata nagy divatnak örvend elsősorban a fiatalok körében, és a digitális világ észrevétlenül beférkőzött mindannyiunk életébe. A lényeg az, hogy az emberek minél aktuálisabb és minél hasznosabb infókhoz nyerjenek hozzáférést, aminek a célja, hogy tájékozottak legyenek.

Mese krónika 1.

Az emberek a kezdetektől fogva figyelnek gyermekeikre. Óvni akarják őket, késleltetni felnövésüket, húzni az időt, hogy minél jobban felkészítsék a nagybetűs életre. Ennek a felkészítésnek az egyik legősibb formája a mesék mesélése. A mesék az idők folyamán változtak, formálódtak, átíródtak, aszerint, hogy a felnőttek hogyan gondolják helyesnek, szórakoztatónak, tanítónak. A mesék tanulságát nevelő célzattal használják, de a nevelési igények koronként változnak.
A változások visszaköszönnek a generációk változásában. A változás még több változást generál és a mesék változása, újraértelmezése szükségessé válik. Az újraértelmezések révén újradefiniáljuk magunkat, próbáljuk megérteni a körülöttünk lévő világot. Néha, azonban az újraértelmezés csak visszanyúlás az eredeti történethez. A sok változás alatt az emberek elfelejtik az eredeti mesét és az eredeti tanulságot, szükségessé válik az erre való emlékezés - egy új formában.

Zeneíró programok

A zeneíró programokat (angolul: scorewriter program/software) az emberek azon kis csoportja használja, amelynek kifejezett érdeklődési köre a zeneszerzés, ennek következtében egy nagyon kicsi csoportról beszélhetünk. Ám kijelenthető, hogy e kis közösség mégis hihetetlenül nagy hatással van az emberieségre, hisz az nap mint nap hallgatja az általuk írt zenéket.

Ezért érdemes lehet megtekinteni, illetve megismerni azokat a programokat, amelyekkel létrehozzák a műveiket. Ez természetesen nehéz feladat, és nemcsak azért, mert mára már rengeteg ilyen program van, hanem mert az emberek többsége nem ismeri ezek használatát, valamint a használatához szükséges zenei alapoknak sincsenek birtokában.