keresés

2015. szeptember 30., szerda

eSport - BevezetésAz e-sport az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségre tesz szert az emberek körében. A blog keretében szeretném megvizsgálni, mi is pontosan az E-sport és hogy egyáltalán sportnak lehet-e nevezni ezt a tevékenységet. Utánajárok, hogy miért népszerűbb, mint egyes "valódi" sportok, melyek már sok-sok évvel korábban is léteztek. Az is kérdés továbbá, mire mondhatja az ember, hogy most éppen esportot űz. Szeretném bemutatni, hogy melyek azok a játékok és milyen típusúak, amik beletartoznak ebbe a kategóriába. Kitérek továbbá az Esportot követő népes szurkolótáborra és a számos követőjére. A különböző médiákban való megjelenés feltérképezésére is érdemes lehet kitérni. Ha pedig már itt tartunk, érdekes kérdés számomra, hogy egyáltalán hogyan kell helyesen írni magát az E-Sport szót, mert ahány oldal és esemény, annyiféle elnevezése létezik.

Kínai könyvtárak

Az ázsiai, és azon belül is a kínai kultúra már régóta különösen foglalkoztat. A szakdolgozatomat Tudásmenedzsment kínai könyvtárakban (1860–1949) címmel írtam. Mivel abban a történeti és a menedzsment részét vizsgáltam, így a blogban elsősorban a tartományokban található nagyobb könyvtárak közül válogatnék, és mutatnám be azokat képekkel illusztrálva. Ez azért is lehet érdekes a téma iránt érdeklődőknek, mert magyar nyelvű összefoglaló leírás a Kínai Nemzeti Könyvtár kivételével nem nagyon készült a jelenkori könyvtárakról. Így megismerhető válik egy másik kultúrának egy kisebb szelete, a könyvtárak, ami megfelelő összehasonlítási alapot nyújthat a hazai könyvtárakkal.
A világ legnagyobb nyilvános könyvtára: Guangzhou Library (Kína)

A süteménysütés története: bevezetés


Blogom létrehozásának célja személyes indíttatású. Szabadidőmben szeretek süteményeket sütni és érdekel történelmi hátterük is. Először az ókorral és annak kezdetleges édességeivel foglalkoznék, ezután időrendben szeretnék haladni egészen napjainkig. Területileg a 16. századtól leginkább Európán belül maradnék, azon belül pedig nagyon érdekelnek Nagy-Britannia süteményei. Minden korszakból a lehetőségeimhez képest megpróbálnék egy-egy jellegzetes süteményt elkészíteni és azokat értékeltetni is szeretném ismerőseimmel és persze én is értékelek. Ennek szempontjait az első sütemény elkészítése után készítem el. Remélem blogom olvasása után mások is kedvet kapnak majd egy-egy sütemény vagy édesség elkészítéséhez és hasznos ismeretekkel lesznek gazdagabbak.

Határon túli magyar költők a weben

 Határon túli magyar költők. Határon túl határtalanul. A mindennapi életünkben jelen levő internet és ez által a különféle webes felületek által túl szárnyalhatjuk a politikai térképek határait. Innen jött az első bejegyzésem címének ötlete, mely a blog címével egybevéve valamelyest el is árulja azt, hogy mit is szántam a blogom fő témájának. Határon túli magyar költőkről szeretnék írni, őket szeretném bemutatni az alapján, amit róluk lehet találni a különféle webes felületeken. A blog egy időben igyekszik a címadó témával kapcsolatos tartalomszolgáltatásra és ismeretterjesztésre - népszerűsítésre. Elsődleges célja megvizsgálni azt, hogy a határon túli magyar költészet hogyan jelenik meg a magyar web tartalomban. Az interneten, a különféle webes felületeken mennyire elérhetőek a határon túli - nem csak Kárpát-medencei - magyar költők művei, és milyen tartalmak kapcsolódnak hozzuk. Ez által a blog bejegyzéseket, amint az elején említettem, egy fajta tartalomszolgáltatásnak szánom, ugyanis össze szeretném gyűjteni a határon túli magyar költők sorából szemelgetve mindazt, ami róluk ingyenesen elérhető, található a weben. Vizsgálódásom nem fog kiterjedni a különböző könyvtárak és más intézmények online elérhető adatbázisaira, azonban igyekszem minden bemutatott költő esetén megemlíteni néhány efféle forrást is, ahol hozzá lehet férni az illető személy műveihez vagy ennek egy részéhez, esetleg róla szóló irodalomhoz.

Modern könyvtáros - A téma rövid bemutatása

Miért érdekes ez a terület, miért fontos, miért ezt a témát választottam?

A témaválasztásomnak két oka is van. Az egyik, hogy a könyvtár- és információtudomány területén manapság ez az egyik téma, ami minket, könyvtárosokat a leginkább foglalkoztat: hogyan tudnánk az emberekben kialakult szigorú, barátságtalan, megközelíthetetlen és talán még szűk látókörűnek is titulált könyvtáros képet megváltoztatni.
A másik ok (amivel jómagam is szembesültem), hogy a nem könyvtáros ember nem tudja a könyvtár helyét és létjogosultságát elhelyezni a mai társadalomban és intézményrendszerben. Ezzel a jelenséggel akkor szembesültem, amikor a végzettségem után érdeklődve kerek szemek néztek vissza rám és a legelső kérdés, ami megfogalmazódott beszélgetőpartnereimben, hogy „könyvtárak vannak még?”, illetve ezután rögtön a következő kérdés, hogy „mit is csinál egy könyvtáros?”.

Kiindulásképpen megvizsgálom a konkrét sztereotípiákat, illetve azt a kérdést, hogy hogyan jelenik meg a „könyv – könyvtár – könyvtáros” kombinációja  a tartalomszolgáltatásban.

Így a fentebb vázolt két okból kifolyólag a következő feladatokat tűztem ki, ami a következő bejegyzés témája lesz:
Olyan könyvtári feladatok, projektek bemutatása, amit az emberek nem gondolnának, hogy hozzánk kapcsolódnak, az általunk végzett munka eredményeképpen vált valóra.
Az információszolgáltatás modern irányzatainak bemutatása (pl: adatbáziskezelés).

Bevezető sorok a Biblioterápiáról


Blogom témájául azért választottam a biblioterápiát, mert úgy gondolom, manapság már nem csak szakmánkban, de a társadalomban is egyre nagyobb sikernek örvend ez a fajta foglalkozás.Ennek ellenére a terápia sajnos még elég gyerekcipőben jár, s igen kevés szakirodalom található róla mind az interneten, mind a könyvtárakban, a hagyományos dokumentumok közt.
Blogbejegyzéseim ezért első körben egy kis elmélettel gazdagítanák olvasóimat, s  azok elsajátítása után néhány gyakorlati példával tenném azokat még érthetőbbé követőim számára.

Alapképzésem első évében, melyet a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékén töltöttem, lehetőségem nyílt egy éven keresztül Biblioterápiás kurzusra járni, melynek kereteim belül tarjáni, hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekekkel foglalkozhattunk. Az egy év alatt számos foglalkozás megtervezésében, lebonyolításában részt vettem, s tudásomat idén reményeim szerint kamatoztathatom, s tovább mélyíthetem az ELTE oktatójának, Dr. Senkei-Kis Zoltánnak újonnan indult Biblioterápia című kurzusán.
Olvasóim ennek köszönhetően betekintést nyerhetnének múltbeli, valamint jelen tapasztalataimba a témát illetően, így végigkövetve saját tudásom, valamint a tudomány  fejlődését az utóbbi években.


Töredékek a német juhászkutyáról - bemutatkozás

A német juhászkutya egy csodálatos kutyafajta: intelligens, hűséges, bátor, megvesztegethetetlen és rendkívül sokoldalú munkakutya – mindez, és még számos jó tulajdonsága sokak kedvencévé teszi. Velem is ez a helyzet: nagyon kedvelem ezt a fajtát, sokat olvastam róla, és több jó tapasztalatot is szereztem vele kapcsolatban. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy ez a blog a német juhászkutyával foglalkozzon. Mivel – legalábbis eddigi, több évre visszanyúló megfigyeléseim alapján – e fajta igen nagy népszerűségnek örvend, azt gondolom, hogy valamennyire érdekes lehet egy olyan hely, ahol az alapvető és hasznos tudnivalókon túl néhány érdekesség is megjelenik. Az érdekességek alatt például a német juhászkutya történetét, a fajta "atyjának", Max von Stephanitz-nak, valamint egy pár ismert német juhászkutyának a bemutatását értem. 

Azért választottam ezt a címet – Töredékek a német juhászkutyáról –, mert nem célom, hogy itt minden szerepeljen, amit e nagyszerű kutyafajtáról tudni érdemes, már csak azért sem, mert nem vagyok szakember, és nem áll rendelkezésemre annyi idő, hogy igazán elmélyedt kutatásokat végezzek a témával kapcsolatban. Mégis azt hiszem, az ilyesmi talán hasznos és szórakoztató is lehet egyben, legalábbis a fajta iránt érdeklődők számára. Angol nyelven léteznek hasonló oldalak, és eszembe jutott, hogy létre lehetne hozni egyet magyar nyelven is – még ha nem is produkálhatom a külföldi oldalak színvonalát.

Tápiómente néprajza


Miért szól ez a blog a Tápiómentéről, annak néprajzáról? A válasz igen egyszerű: azért mert itt élek és már régóta terveztem, hogy összegyűjtök a témával kapcsolatos információkat aztán azokat valahova összegyűjtve közszemlére tegyem. Mivel egyik feladatom ebben a szemeszterben egy blog létrehozása, tartalommal feltöltése, így adta magát a téma és a hely ahol megoszthatom azokat.Homályosan már látom magam előtt a főbb témákat, párhoz már az anyaggyűjtést is megkezdtem.A körülbelül 60 000 fős Tápiómente néprajzával fogok foglalkozni. Témáim között egyaránt szerepelni fognak a klasszikus (régebbi korok) és a jelenkor néprajzi témái.

Ikvai Nándor szerkesztett egy kétkötetes könyvet, Tápió mente néprajza, mely még 1985-ben jelent meg a Pest megyei Múzeumok Igazgatóságának kiadásában. Azóta átfogó kiadvány nem készült erről a tájegységről. Mivel igen ritka kiadvány volt, csak kevesekhez jutott el, többnyire a könyvtárakban sem lehetett kölcsönözni, csak helyben használni. Mára ez változott, hiszen a HUNGARICANA-n már megtalálható az első és a második kötet is.

Online felület, mely csak és kizárólag a Tápiómente néprajzával, hagyományaival foglalkozik, jelenleg nincs. (Egy jelentősebb honlap működik, de azon vegyesen szerepelnek mindenféle egyébb anyagok is.) Itt egy 60.000 fős vidékről beszélünk, ahol szinte mindegyik településen mőködnek néptánc együttesek, hagyományőrző együttesek, találhatóak tájházak, dolgoznak ma is jelentős népművészek.


Viking hétköznapok 1.

Elsősorban a történelem iránti érdeklődésem miatt választottam a témát, szeretném a vikingekről kialakított szárnyas sisakos barbár sztereotípiát megváltoztatni.
A vikingek mindig is a skandináv emberek figyelmének középpontjában álltak, számos szakirodalom, film és weboldal foglalkozik velük. Magyarországon már kevésbé kutatott a téma, nincs annyi kutatás, sem szakirodalom, mint külföldön. Az ezzel kapcsolatos magyar webes kínálatot szeretném bővíteni.
Emellett érdekes lehet még meg figyelni, hogy egy a témáról szóló sikeres sorozat mennyire irányítja az átlagember figyelmét az adott témára, mennyire növeli meg az adatszolgáltatást a vikingekkel kapcsolatban.
A saját blog felépítését úgy képzeltem el, hogy az életmód egyes területeit (pl.: öltözködés, vallás, kereskedelem) bemutatom egy-egy tanulmány segítségével. Ezeket a bejegyzéseket a sorozat segítségével illusztrálom majd (kép, videó, zene). Így a rajongók az ismerős arcok mellett akár szívesebben is olvasnak majd a vikingek világáról, melyet az egyes részek bemutatnak.