keresés

Egyetemi könyvtárak a közösségi médiában

Kutatás 2013-2014.
Az Egyetemi Könyvtár szempontjaival egyeztetett kutatásban arra kerestük a választ, hogyan optimalizálható a könyvtárak jelenléte a közösségi médiában.
A kutatás mintavételi időszakában (2013. tavaszi és őszi félévében) 126 könyvtár Facebook oldalának "termését", több, mint 4500 bejegyzést vizsgáltunk, értékeltünk, kategorizáltunk.

A résztvevő hallgatók:
Ács Fanni; Aladics Anna; Berecz Katalin; Brém Zsuzsa; Dubniczky Zsolt; Dudarjev Vitalis; Eötvös Péter Mátyás; Földházi Melinda; Franczelné Bor Mária; Juhász Veronika; Keresztfalviné Ilyés Renáta; Kovács Klaudia; Krekk Zsanett; Lackó Soma; Lukoviczki Anna; Meleg Tímea; Misán Valéria; Nyujtó Imre; Orbán Zsófia; Pacsirta Szilvi; Palásti Gábor; Pegán Anita; Petics Mária; Piller Mónika; Simon Eszter; Smuta Regina; Szabó Dóra; Szabó Fruzsina; Szabó Katalin; Szarka Bea; Szigeti Bernadett; Szöllősy Gabriella; Tarr Zsófia; Török Júlia; Uri-Kovács József; Várkonyi Mária; Záhorszki Péter; Zalavári Noémi.

Eredmények:
A kutatás eredményeinek összefoglalása a TMT 2014. júliusi-augusztusi összevont számában jelent meg:
Abstract:
FODOR, J.: The profession of sharing. Presence on Facebook, 2013/2014

Purpose: This study aims to examine the current presence of Hungarian libraries on the social networking site Facebook. The survey seeks to understand how libraries and university libraries shape their strategy, and further, to explore whether a more integrated strategy is possible with the parallel presence of official homepages and blogs. 
Design/methodology/approach - During the spring and autumn of 2013 more than 4500 posts were examined in total, from 126 libraries, publishing houses, museums and other memory institutions from Hungary and worldwide. Among other attributes, the act of sharing as a gesture, the cohesion between the post and the institution, and the source of shared content was analysed. The impact of posts was measured based on likes, shares, comments and time elapsed from posting. 
Findings: The findings of this study indi-cate that the character of most successful posts and the strat-egy of most successful pages differ significantly from the attrib-utes of less successful ones. The most important areas to develop are: the sharing of original pages/items from digitized collections, the creative sharing of layered posts with added information and links, and the personal presence of library professionals. Also, the usage of Facebook as a bulletin board for practical information is disadvantageous. 
Originality/value: This study is focusing on specific library functionality with de-tailed evaluation under different purposes of contexts. Practical suggestions are accordingly made for practitioners to choose what and how to post to enhance the interaction and informa-tion exchange between users and the library.


Absztrakt:

A megosztó hivatás
Könyvtári jelenlét a Facebook közösségi oldalon 2013/2014. 

A tanulmány a Facebook közösségi oldalon jelenlévő magyar könyvtárak megosztási gyakorlatának vizsgálatára vállalkozik, különös tekintettel az egyetemi könyvtárak stratégiájára. Elsődleges célja az egyetemi könyvtárak jelenlétének optimalizálására tett javaslatok megfogalmazása, de a könyvtári, könyves oldalak általános stratégiáját vizsgálva kisérletet tesz egy szervesebb, integráltabb közösségi médiajelenlét feltételeinek meghatározására is.

2013 tavaszán és őszén 126 könyvtár és könyves intézmény, cég, múzeum és memória intézmény több, mint 4500 bejegyzését vizsgálva részletes képet kaptunk a bejegyzések számos fontos jellemzőjéről, például a megosztó gesztusról, a tematikus kohézióról bejegyzés és intézmény között, a megosztott információ forrásairól. A bejegyzések sikerét mérve figyelembe vettük a kedveléseket, megosztásokat, kialakuló párbeszédeket mint eredményt, s az eltelt idő hatását.

A kutatás eredményei szerint jelentősen és számos ponton eltér a legsikeresebb bejegyzések karaktere és a legsikeresebb oldalak stratégiája a sikeretelenebbek jellemzőitől, ugyanakkor a sikeres stratégiák sem felelnek meg minden téren a könyvtárak jellegzetességeinek. 

A levonható tanulságok között kiemelendő, hogy a Facebook használata, mint hirdetőtábla, vagy egyszerű tartalomajánló szolgáltatás nem szolgálja egy integráltabb, hatékonyabb jelenlét célját. Az egyszerű képmegosztások mellett stratégiailag fontos a rétegzett, kreatívan megszerkesztett, linkekkel, hozzáadott háttérinformációkkal kitűnő bejegyzések szerepe. Fontos a könyvtár megjelenése, mint kutatói környezet, szakértő munkatársak közössége.

A könyvtárak végső célja a megosztó környezetben a tőlük független megosztások elősegítése  - követendő stratégiája tehát gyűjteménye forrásként felhasználásának katalizálása.


A vizsgált könyvtárak és cégek, intézmények:

Vizsgált hazai oldalak:
BGF KVIK Könyvtára; BGF PSZK Könyvtára; BME OMIKK; Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár; Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karának Könyvtára; CEU ; Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár; ELTE Egyetemi Könyvtár; Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára; Kaposvári Egyetem Könyvtára; Klebelsberg Kuno Könyvtár - A Szegedi Tudományegyetem Könyvtára; Miskolci Egyetem - Könyvtár, Levéltár, Múzeum; MOME Könyvtára; Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ; Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára, Sopron; Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára, Szombathely; Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Veszprém; PPKE BTK Könyvtár; Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár; Széchenyi István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum; Széchenyi István Egyetem és könyvtára, Győr; Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Békéscsabai Könyvtára; Zsigmond Király Főiskola Könyvtára; KSH Könyvtár; Magyar Digitális Képkönyvtár; Magyar Elektronikus Könyvtár; Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ; Országos Idegennyelvű Könyvtár; Országos Idegennyelvű Könyvtár Zeneműtára; Országos Mezőgazdasági Könyvtár; Országos Széchényi Könyvtár; Országos színháztörténeti Múzeum és Könyvtár; Országgyűlési könyvtár; Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét; Csorba Győző Könyvtár, Pécs; Hangtárnok - Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger, zenei gyűjtemény; Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd; József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya; Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr / Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér; Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, Debrecen; Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ; Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyháza; Pest Megyei Könyvtár, Szentendre; Ráday Könyvtár; Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged; Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár; Tudásközpont, Pécs; Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok; Aranybulla Könyvtár Alapítvány; Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely; Bródy Sándor Zenei, Eger; Fejér György Városi Könyvtár Keszthely; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyerekkönyvtára; Gödöllői Városi Könyvtár; Hamvas Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta; Helischer József Városi Könyvtár Esztergom; Ipolyi Arnold Könyvtár, Törökszentmiklós; József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg; Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Budakeszi; Sárkányos Gyerekkönyvtár, FSzEK KK; Széchenyi István Városi Könyvtár, Sopron; Vörösmarty Könyvtár, Székesfehérvár; Rákoskeresztúri Könyvtár Fszek; Nagy Imre Általános Művelődési Központ Könyvtára, Csepel; Kőbányai Könyvtár, FSzEK; Fonoujpest - FSzEK Újpesti Zenetára; Szépművészeti Múzem Könyvtára; Petőfi Irodalmi Múzeum; Országos Színművészeti Múzeum és Intézet; Néprajzi Múzeum; Mai Manó Ház; Ludwig Múzeum; Iparművészeti Múzeum; Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Szentendrei Skanzen; Hadtörténeti Könyvtár; Rukkola; Moly; Könyvbarátok; SpringMed; Libri; Első Könyvsiker Kölcsönző; Di-Plant; Bookline; Akadémiai Kiadó; Európa Könyvkiadó; Édesvíz Kiadó és Könyvesbolt; Gabo Kiadó; Gondolat Kiadó; Geopen Kiadó; Helikon Kiadó.

Vizsgált külföldi oldalak: 
Biblioteche dell'Universitá di Palermo; Bibliotheek Universiteit van Amsterdam; Bibliotheks- und Archivwesen der Universität Wien; Bibliothéques de Paris-Sorbonne; Cambridge University Library; Firenzei Egyetemi Könyvtár; Hauptbibliothek Universität Zürich; Helsinki University Main Library; Humboldt Universität zu Berlin; Library-University of Malta; Lomonoszov Egyetem; Philologische Bibliothek der Freien Universität Berlin; The National and University Library of Iceland, Reykjavík, Iceland; UGA Libraries; Universidad de Salamanca, Spain; Universitätsbibliothek Leipzig; Universitätsbibliothek, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; University Library Wroclaw; University Library, Zielona,Gora; University of British Columbia Library; Yale University Library; European Library; Project Gutenberg; Ausztráliai Nemzeti Könyvtár; Biblioteca Nacional de Brasília; British Library; Central and National Library of Montenegro "Durde Crnojevic"; Gallica; National Library of Korea, Seoul, Korea; National Library of Serbia; National Library of South Africa; Orosz Nemzeti Könyvtár; The National Library of Malta; Boston Public Library.

Munkadokumentumok
- elemzések

A kutatás során használt adatfelvételi űrlap:

A vizsgált Facebook-oldal alapadatait a kutatás előtt felvettük, lájkjainak vagy ismerőseinek (ha identitás és nem oldal.) számát a kutatás elején és végén rögzítettük.
0.a.) Automatikus időbélyeg - az adatrögzítés dátuma
...
0.b.) A vizsgált Facebook-oldal azonosítója (egy adatrögzítő három oldalt figyelt, az űrlapon legördülő listából választotta ki az éppen megfigyelt oldal azonosítóját.)
...
1.a.) ALAPADATOK - Bejegyzés dátuma
...
1.b.) ALAPADATOK - Bejegyzés URL-je, permalinkje
...
1.c.) ALAPADATOK - Like-szám a megfigyelés időpontjában
...
1.d.) ALAPADATOK - Megosztás-szám a megfigyelés időpontjában
...
1.e.) A bejegyzés rövid ismertetése
...
2.a.) KOMMENTEK - A hozzászólások mennyisége
...
2.b.) Kialakul-e párbeszéd a hozzászólások sorában?
- igen - egymásra is reagálnak
- nem - függetlenek egymástól
2.c.) Hozzászól-e a megosztó?
- igen
- nem
2.d.) Vannak-e újabb megosztások a hozzászólásokban?
- vannak
- nincsenek
3. SZERZŐSÉG - EREDET
- Saját megosztás
- más FB posztjának/eseményének megosztása
- külső (idegen.) webtartalom
- külső saját (pl. honlap, blog.) webtartalom
- más valaki osztotta meg ezen a falon
4. POSZT összetevők - ALAP
- FB csak szöveges üzenet
- FB kép/galéria közzététele
- FB video közzététele
- FB esemény/event közzététele
- FB APP (szavazás, stb..)
- Csatolt APP státuszüzenete (pl Moly APP.)
- Külső linkelt dokumentum bélyegkép nélkül
- Külső linkelt dokumentum bélyegképpel
- Külső linkelt video (pl. YouTube.)
- Külső linkelt egyéb média (pl. Soundcloud.)
- Külső linkelt kép közzététele
POSZT összetevők - Hozzáadott szöveges infó
  A megosztott tartalom fölött, benne, vagy utólag (alatta.)?
- lead
- autotext
- hozzászólásként
POSZT összetevők - Képet, galériát, videó kísérő infók
- leírás
- dátum
- hely
- arcok
5. KOHÉZIÓ
  Mi kapcsolja össze a megosztott posztot és az oldal tulajdonosát?
- nincs kapcsolat (pl. vírusfigyelmeztetés, véradás.)
- tágabb szakma/kultúra/lokalitás
- gyűjtőkör
- a gyűjtemény
- az intézmény
- az anyaintézmény
- munkatárs személye
- felhasználó/látogató személye
6. GESZTUS
  A megosztó gesztus tipizálása
- Lásd! Olvasd! Hallgasd! - tartalomajánlás
- értesítés, info
- mozgósítás-közönségtoborzás
- naplóbejegyzés, életjel, megvagyunk

- hangulatkeltés (vicces, karácsonyi stb kép.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése