keresés

2021. május 6., csütörtök

A 3 magyar IFLA Zöld Könyvtári Díj kitüntetett pályázatának értékelése

Az IFLA Zöld Könyvtári Díj kitüntetett pályázatainak összehasonlítása nehézségbe ütközik azok szignifikáns különbségei miatt. Egyrészt a könyvtárak nagyon változó körülmények között végzik környezeti munkálkodásukat - vannak földrajzi, kulturális, politikai és gazdasági különbségek. Politikai, törvényi háttere is különböző a pályázó országoknak - valahol nincs nemzeti környezetpolitika határozott törvényekkel, stratégiákkal, előírásokkal, - míg még más országok szigorú törvényeket alkottak a környezet védelme érdekében biztos hátteret adva a könyvtári működésnek. Egyes pályázatok nagyon konkrét választ adnak a környezeti problémákra - ilyenek például az afrikai pályázatok (Lambaye Learning Center oktatási tevékenysége vagy a kenyai Olvasó fa programja, mely az éhezés megszüntetése érdekében is tesz lépéseket), a Reunion szigeti Médiatár épülete a trópusi környezet problémáira próbál választ adni bioklimatikus építészeti megoldásaival, Lviv Gyermekkönyvtár a város hulladék gondjait próbálja megoldani ECOeducation projektje keretében. A Hongkongi Kínai Egyetem Könyvtára erősen urbanizált, nagy fogyasztású, az éghajlatváltozás következményeit erősen érzékelő városának gondjaira, míg a Cork Egyetemi Könyvtár energiapazarló működésére és hulladék problémáira kívánt megfelelő programot találni. A könyvtárak típusai, szervezeti felépítésük és forrásaik is változatos képet mutat. Például a Reunion szigeti Médiatár megépítése több mint 6 millió euróba került, ezzel szemben Sirnai könyvtár szemétszedő akciója vagy az Uzice Könyvtár újrahasznosító műhelye nem igényel túl nagy pénzügyi forrást. A pályázatok témáiban és mélységeiben is különbséget láthatunk - vannak pályázatok, amelyek csak egy konkrét programot mutatnak be, vannak amik fenntartható épületüket állítják középpontba, vannak olyanok, amelyik csak egy bizonyos témára vagy célcsoportra irányulnak és vannak holisztikus szemléletű öko-tudatos működést, programkínálatot szemléltetőek.


Reunion szigeti Médiatár
Sirnai könyvtár fenntarthatósági tevékenységei
 
Ebben a nagyon változatos és színes felhozatalban erőteljes elköteleződés mutatnak a magyar könyvtárak pályázatai - attól függetlenül, hogy például a tatabányai könyvtár már 2010 óta folytatja a nagyon tudatos öko-tevékenységét szemben az Ezüsthegyi Könyvtárral, mely 2018-ban történő költözése (és az épület birtokba vétele) után kezdte meg hangsúlyos környezeti tevékenységét. Két magyar pályázatnak is eleme a zöld épület: az Ezüsthegyi Könyvtár energiahatékonyság jegyében átépített és a kiskunfélegyházi könyvtár (részben műemlékvédelmi épület átépített és az új szárny ötvözete általi) épülete kerül bemutatásra. (2018-ban még a tatabányai könyvtár nem indított el épület átalakítási munkálatait.) Ezen kívül mindhárom pályázatban hangsúlyos a zöld állomány megléte (és folyamatos bővítése), valamint az öko-tudatosság, környezeti nevelés programjai. (A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár megyei feladatköréből fakadó többlet feladataiban is megjelenik az öko szemlélet mind az állomány-, mind a program kialakításban.) Mindhárom könyvtár pályázatában kiemelkedő szerep jut a könyvtár társadalmi, közösségformáló szerepének: egyrészt programjaikkal a széles körű társadalmi réteget próbálnak megszólítani, másrészt saját közösségeket hoznak létre a könyvtáron belül, harmadrészt a helyi civil szerveződésekkel, fenntartóval, oktatási intézményekkel hatékony együttműködés folytatnak. 

A kiskunfélegyházi PSVK
Ezüsthegyi Könyvtár 
 












Ezüsthegyi Könyvtár hatalmas külső területe és az abból fakadó lehetőségek miatt egyedi a pályázatok között - itt találunk oktató és közösségi kertet, szabadtéri olvasót és közösségi játszóteret is. Egyedülálló magkönyvtári szolgáltatása miatt is. A tatabányai könyvtár felvállalt modell értékűsége és támogató szerepe végett, a kiskunfélegyházi könyvtár pedig műemléki környezetben megvalósított zöld törekvéseivel kiemelkedő.

A három pályázó között jó pár különbséget találhatunk (szervezet felépítés, ellátandó terület, stratégiaalkotás folyamata, megújuló energia használata stb.)  – de elköteleződésük, úttörő szerepük kétségbevonhatatlan.

Zöld könyvtári jó gyakorlatok Magyarországon - Fókuszban az IFLA Zöld Könyvtári Díj kitüntetettjei

A globális felmelegedés, a klíma- és ökológiai válság korunk egyik legnagyobb problémája, melynek hatásait egyre jobban érezhetjük. Magánemberként igyekszem minél többet megtudni az ezzel kapcsolatos folyamatokról és tetteink hatásáról, felelősségünkről. Az utóbbi időben érdeklődve figyeltem, hogy a fenntarthatóság, a környezettudatosság témaköre hogyan nyer teret a könyvtáros szakmában és hogyan erősödik a zöld könyvtári mozgalom. Témaválasztásom ezért esett az egyik legmarkánsabb díjra, az IFLA Zöld Könyvtári Díjra és az általuk díjazott fenntarthatósági jógyakorlatokra - kiváltképp a 3 magyar díjazott könyvtár tevékenységére.


Magyarországon is egyre több könyvtár köteleződik el a fenntarthatóság irányában és a három magyar kitüntetett úttörőként vesz részt ezekben a zöld könyvtári törekvésekben. Az IFLA Zöld Könyvtári Díj nyertes pályázatait megnézve láthatjuk, hogy a könyvtárak nagyon sokféleképpen tudnak válaszolni a környezeti problémákra - akár épület kialakításukkal, működésükkel, programjainkkal vagy éppen környezettel kapcsolatos oktatási tevékenységeiken keresztül. Nagyszerű példákat láthattunk oktatási mintákra, stratégia kialakításra, útmutatók, segédletek elkészítésére, kreatív, színes programkínálatra és arra is, hogyan tudják a könyvtárak mindennapi működésük során a fenntarthatósági gyakorlatukat megvalósítani. Ezek a példák könnyen adaptálhatóak a magyarországi viszonylatban is. Ahogy a pályázatok is mutatták: a forráshiány sem akadályozhatja meg a könyvtárakat zöld munkálkodásukban - lehet nagyon kevés forrásból nagy hatású projekteket megvalósítani a könyvtárak szűk környezetében.


A példák itt vannak a most induló zöldülni kívánó magyar könyvtárak számára - csak bátran bele kell vágni a munkába, szemléletformálásba. Mindezek által a könyvtárak támogatják a zöld könyvtár mozgalmat és a szakma megítélését is (hiszen megmutatják a könyvtárak és a könyvtárosok szerepét a Fenntartható Fejlődési Célok előmozdításában), valamint közösségeiknek - és nem utolsósorban Földünknek is jót tesznek.


Cirkusz a weben - 2021. tavasz

Gyűjteményelemző kutatásunk az ELTE LIS és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. közötti együttműködés részeként a cirkusz világára fókuszál.

"A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara között 2019. szeptember 6-án létrejött szakmai együttműködési megállapodás keretében a Könyvtár- és Információtudományi Intézet szerepet vállal a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ könyvtárának létrehozásában, mely egyúttal Közép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontként és Adattárként fog működni. A közgyűjteményi szempontból jelentős külföldi cirkuszművészeti intézmények számbavételével, jó gyakorlatainak elemző bemutatásával a korszerű tartalomszolgáltatási rendszerek és a könyvtári közösségi programok hazai adaptációját kívánjuk támogatni."

Kiszl Péter – Szüts Etele: Cirkuszművészeti központok tartalomszolgáltatási modelljei. TMT 67. évf. 2020. 3. sz

Kutatásunk célja az, hogy digitális gyűjtemények elemzése során kialakított módszerünkkel vizsgáljunk cirkuszművészettel kapcsolatos különböző tartalomszolgáltatásokat: társulati honlapot, cirkuszmvészeti adattárat, gyűjteményt esetleg fórumot, facebook oldalt - képet adva a cirkusz-tematika webes reprezentációjáról.

2021. május 5., szerda

Mapire

Mapire

A honlap nyitóoldala

Információ a gyűjteményről:

Ez a Mapire – Történelmi Térképek online

Innovatív módon mutatnak be részletes és pontos, egész országokra kiterjedő történelmi térképészeti felméréseket. Európai országokon kívül Amerikát is megszemlélhetjük. A tulajdonosa az Arcanum Digitális Tudástár és számos partnerintézmény segíti munkáját. Ezekről egy kicsit később lesz szó. Az egész gyűjtemény több mint 78! db térképet tartalmaz, amin lehet keresgélni 3D-ben és domborzati nézetben egyaránt.

A munkát az alábbi személyek és intézmények segítik:

-Osztrák Állami Levéltár: az első és második katonai felmérési térképek tulajdonosa, őrző intézménye

-Magyar Nemzeti Levéltár: a magyar kataszteri térképek tulajdonosa, őrző intézménye

-Budapest Főváros Kormányhivatala (a FÖMI jogutódja): a magyar kataszteri térképek tulajdonosa, őrző intézménye

-Horvát Nemzeti Levéltár: a horvát kataszteri térképek tulajdonosa, őrző intézménye

-Hadtörténeti Intézet és Múzeum: a harmadik katonai felmérési térképek tulajdonosa, őrző intézménye

-Budapest Főváros Levéltára: a Budapest régi térképeinek tulajdonosa, őrző intézménye

-Arcanum Adatbázis Kft: a projekt kivitelezője és üzemeltetője

-Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai és Űrtudományi Tanszék: a projekt tudományos háttere.

-Dr. Timár Gábor: Tudományos vezető

A gyűjtemény nyitóoldala:



Keresési lehetőségek:

Rákattintva a nyitóoldalon a Részletek kék mezőre lehetőségünk van keresni

Itt alapértelmezettként Európában kereshetünk a XIX. században:

Alapértelmezett választható térkép

Azonban rákattintva a „további térképek”  kék fülre választhatjuk például Oroszországot, Franciaországot stb.

Ha ez sem lenne elég, akkor van további két lehetőségünk a térképeket böngészni.

Vagy ezen az oldalon megnézzük a hasonló térképeket és rábökünk egyre a 38 közül:

A választott térkép alatt található a Kapcsolódó térképek

Vagy a bal felső sarokban a Rólunk és a Magyar nyelv között található Térképek feliratra nyomva  szűkíthetünk:

Európatérképre

Európa térképek: Európa a XVIII. században(jobbra)

Várostérképre

Várostérképekí. London(1755)(jobbra)

Országtérképre

Országtérképek: USA(1880-1926)(jobbra)

Kataszteri térképre

Kataszteri térkép: Habsburg-birodalom(XIX:század)(jobbra)

Tematikus térképre

Tematikus térképek: Magyarország anyanyelvek 1910. körül(jobbra)

Ezek után miután megtaláltuk, hogy mi az, ami érdekel bennünket lehet keresni, vagy távolságot mérni:

Keresés(balra) Távolságmérés(jobbra)

Fontos ha a szinkronizált nézetre kattintunk ott megtalálható lesz a külföldi nevű térkép is. Ez azért jó, mert így is felismeri a rendszer a város vagy falu nevét. Párizsnál például a francia nyelvű térképen a város nagyobbnak tűnik, azonban a magyar nyelvű térkép részletgazdagabb, ha belezoomolunk.. Az egyszerű nézetre kattintva csak az egyik térkép fog látszani.

Szinkronizált nézet Párizs(Turgot 1739)(balra) Atlas de Esvirons de Paris(1800)(jobbra)
Az egyszerű nézetre kattintva a választott térkép marad(Atlas de Esvirons de Paris)

Információszolgáltatás:

A nyitóoldal sok helyre elnavigál minket.

A Rólunk fül bemutatja a Mapire célját és azokat az intézményeket, amelyekkel együtt dolgozik. Ajánlja a Facebook-os követést. Valamint az Arcanum adatbázis nyitó és Facebook oldalára vihet minket.

A térképek fülre kattintva bármelyik térképet választjuk majd ki található lesz egy rövid infó, amiben annyi szerepel, hogy ki az, aki a térképrétegeket megosztotta illetve olykor jelmagyarázatok is.

Jelmagyarázat Magyarország foktérképéhez

Nincs információ a keresésről, szerencsére könnyen átlátható. Annyi segítség van, hogy milyen billentyű + egér kombóval lehet forgatni a térképeket:

(Területre nagyítás: SHIFT+EGÉR; Forgatás: ALT+SHIFT+EGÉR; [3D] Forgatások: CTRL+EGÉR)

Nincs információ arról, hogyha vásárolni akarok, akkor melyek azok a térképek, amik részletei(szelvényei) megvásárolhatóak.

Példa a szelvényvásárlásra:

Szelvényvásárlás, ha lehet, akkor kiírja(balra) majd lehet választani(jobbra)

Illetve találhatóak tudományos publikációk:

Tudományos publikációk

Navigáció, struktúra, webdesign:

Nincs információ a keresésről, szerencsére könnyen átlátható. Annyi segítség van, hogy milyen billentyű + egér kombóval lehet forgatni a térképeket.

Az egész Mapire-ban weboldal linkjeiben ott van domain tulajdonosként az Arcanum, mint fenttartó.

Egyszerűen lehet oda-vissza lépegetni az oldalakon.

A bejelentkezés fület, vagy a regisztrációt kicsit trükkös megtalálni. Ezen a weboldalon lehet:

https://maps.arcanum.com/hu/

Kínált formátumok:

Kép: JPG

Meta-adatolás, leírás, katalóguscédula-megjelenítés

A térképek fülre kattintva bármelyik térképet választjuk majd ki, található lesz egy rövid infó, amiben annyi szerepel, hogy ki az, aki a térképrétegeket megosztotta illetve olykor jelmagyarázatok is.

Web 2.0 eszközrendszer, interaktivitás:

Lehet feliratkozni a hírlevére, csak egy e-mail cím szükséges hozzá.

A regisztráció történhet e-mail cím és jelszó segítségével, valamint Facebook-fiók és Google-fiók által is.

Az Osztrák Állami Levéltár létrehozott egy Facebook-oldalt amin lehet követni az eseményeket.

Lehetőség van megosztani az adott térképet, amin épp barangolunk.

Nincs kommentelési lehetőség.

Megosztási lehetőség Facebook-on:

Megosztás Facebookon

Közösségimédia-kompatibilitás:

Kompatibilis.

Az oldal Facebook-oldala.

A fenttartó Facebook-oldala.

2021. május 3., hétfő

Egy iskolai könyvtár helyzete 3.

 KUTATÁSI NAPLÓ: Az én könyvtáram fikciója

Miután az előző értekezésben bemutattam számomra érdekesnek bizonyuló iskolai könyvtárakat, szeretném most megmutatni, hogy képzelem az iskolai könyvtárat, mint tartalomszolgáltatást.
Rengeteg könyvtár még a mai napig zárva tart, és csak virtuálisan értekezik az olvasókkal, online kölcsönzések, olvasójeggyel használható adatbázis használatra fókuszálnak elsősorban.
Miután én általános iskolában vagyok könyvtáros, így elsősorban a kicsiknek kell ajánlanom különböző programokat, színes olvasmányokat, illetve kollégáimat kell tájékoztatnom különböző hasznos lehetőségekről.
Erre az egyik példa pl a Pinterest számos színes segédanyaga, kész feladatlapok:


Gyermekeknek a következőt ajánlom, készítettem erre egy infografikát:
Sajnos a magyar nyelvű oldalak védettek,nem volt egyszerű feladat...

Programok:





Anyák napjára:


Anyák napi köszöntő József Attila Mama című verse, Pécsi Ildikó előadásában: https://youtu.be/XuJ1TspQ5O4

A bevezetőmben már említettem ,hogy szeretnék segíteni prezentációkkal ,mert úgy gondolom, hogy ebben a nehéz időben, minden mankó a tanításhoz jól jön:


Végezetül elmondhatom, hogy sikerült a tankönyveket is virtuálisan megvitatni, és megrendelni,tehát nem lehetetlen, csak összetartásra van szükség a kollégákkal, vezetőséggel és a fenntartóval.



                   





2021. május 2., vasárnap

Egy iskolai könyvtár helyzete 2.

KUTATÁSI NAPLÓ:Összehasonlítások iskolai könyvtárak között

Mielőtt elvégezném az összehasonlítást az iskolai könyvtárak között, kitérnék egy-két általam nagyon kedvelt és használt közösségi oldal bemutatására.
Az első: Iskolai könyvtári tanácsadó
Zárt csoport, tehát képet, és egyéb bejegyzést nem tudok róluk megosztani,csak annyit említenék meg, hogy nagyon segítőkész csapat, naprakész információkkal az állandóan változó jogi szabályozásokkal kapcsolatban. OPKM programokra hívják fel a figyelmet,pályázatfigyelés... tehát elmondhatom, hogy a könyvtárostanárok munkáját nagyban segítik minden formában. 
A második:Tankönyvfelelősök Baráti köre
Elsősorban az éves tankönyves munkával foglalkoznak, de ez a Facebook csoport,nemcsak erről az oldaláról ismert.Remek kiegészítése az előző csoportnak, mert ami esetleg ott kimaradt, itt meg tudjuk beszélni. Zárt csoport, tehát képet, bejegyzést nem oszthatok meg.
A Vajk-sziget Általános Iskola könyvtára:
Amikor keresgéltem iskolai könyvtárat, rögtön az első volt a Facebook lehetőségei között.
Nem csalódtam,mert nagyon színes és változatos a könyvtár oldala.
 
 https://www.facebook.com/vajkkonyvtar
 
Amellett, hogy online könyvtári programokat hirdet, az iskola hivatalos életében is fontos szerepet játszik. Rendőrségi felhívás alapján az iskola honlapjára kalauzol minket.
 
 http://vajk-sziget.hu/index.php/component/content/article/1-friss-hk/1205?fbclid=IwAR3ydaB93lS0pFndHiP-DfGi0BAhnAugseY3QJ4VAPLeNgRWrTD9bHR48W8
 
A felhasználók biztonságára figyelmeztet a rendőrségi közlemény:
 
 
 

Az iskolának ez a Facebook elérhetősége,mert a különböző osztályok zárt csoportban érhetőek el.
Minden ami az iskola életére jellemző: versenyek, programok, hirdetmények, itt található a könyvtári oldalon.4,2 a minősítése,310 követője van, és folyamatosan nő a színvonal.
A következő példám a Táborfalvi Nagyközségi és Iskolai Könyvtár Facebook oldala.
Miután községi könyvtári feladatokat is ellát, ezért esett rá a választásom, és nem csalódtam. Szolgáltatásaik: könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép-használat, NAVA-pont, internet-használat (275 Ft/óra), fénymásolás, nyomtatás, szkennelés (70 Ft/oldal), faxolás (115 Ft/oldal.
 
 A könyvtárnak van honlapja, és a Táborfalvi Mozaikban pótolják az információcserét amióta zárva tart a könyvtár a pandémia miatt.
Táborfalvi Mozaik:
http://www.taborfalva.hu/content/t%C3%A1borfalvai-mozaik
A könyvtár honlapja:
 https://www.taborfalva-konyvtar.hu/news.php
 Miután a községi könyvtár nagyobb feladatot lát el, természetesen több információt, és három felületről is közvetít a község lakói felé.
Az első iskolai könyvtáram is hiánypótló, mert van honlapja az iskolának , de az információk többsége rengeteg tartalommal inkább a Facebook oldalon látható.

2021. április 28., szerda

Hungaricana Képcsarnok

 Hungaricana Képcsarnok

A Hungaricana Képcsarnok nyitóoldala

A Hungaricana Facebook oldala

Információ a gyűjteményről:

Az egész Hungaricana digitális gyűjteményt az adatbázisaival a Nemzeti Kulturális Alap tarja fent.

A Képcsarnokban pedig 18 intézmény közös munkája található. Ezeket az adatgazdákat listaszerűen megtekintheted hamarosan.

A Képcsarnok digitális gyűjtemény 2017-ben jött létre. A célja, hogy Magyarország legjelentősebb vizuális gyűjteményeit mindenki számára ingyenesen, áttekinthető módon tegyék közzé.

Több mint 400.000 fotó, képeslap, festmény, falikárpit és metszet digitális képét tartalmazza, melyeket kiváló minőségben, a festmények esetében pedig gigapixeles felbontásban lehet böngészni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kiadványai

Alapadatok

Megnevezés 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kiadványai 

A gyűjtemény nyitólapjának az URL-je: 

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/magyar_kulugyminiszterium_kiadvanyai/ 

Tulajdonos/fenntartó

Hungaricana Közgyűjteményi portál

2021. április 27., kedd

Rákóczi Emlékév Archívum

 Alapadatok


A megnevezés

Rákóczi Emlékév Archívum

A gyűjtemény nyitólapjának közvetlen URL-je


A gyűjtemény rövid leírása

Ez a digitális archívum a II. Rákóczi Ferenc Emlékév alkalmából készült az Országos Széchényi Könyvárban.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár

Alapadatok

Megnevezés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár 

A gyűjtemény nyitólapjának URL-je: 

http://kepeslaptar.vfmk.hu/ 

A gyűjtemény rövid leírása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár Képeslaptár szolgáltatásának kialakításához az Informatikai és Hírközlési Minisztérium nyújtott támogatást az IHM-ITP-8, 24. óra - Kulturális kincseink digitalizálása pályázat keretében. 

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapította a képeslaptárat 2004-ben. 

A Metropolitan Művészeti Múzeum

 

A Metropolitan Művészeti Múzeumot 1870-ben alapították New Yorkban. Jelenleg 5000 évnyi műalkotást gyűjt, tanulmányoz, konzervál és bemutat időtől és kultúrától függetlenül. Ma már két helyszínen is fogadja látógatóit; az ötödik sugárúti  58820 négyzetméteres épületében több, mint tízezer műtárggyal, és a Fort Tyron Parkban lévő Met Kolostorban kétezer középkori relikviával.
2013-ban elkezdték a gyűjteményt online is elérhetővé tenni. A weboldalt a múzeum Digitális Média Osztálya működtetteti, és jelenleg Loic Tallen felel érte.
2017 óta Open Acces hozzáférést is biztosítanak több műhöz is.

Koreai Nemzeti Könyvtár - National Library of Korea

Alapadatok

Megnevezés

Koreai Nemzeti Könyvtár – National Library of Korea

A gyűjtemény angol nyelvű nyitólapjának közvetlen URL-je

2021. április 25., vasárnap

Kézai Simon Program

 Hivatalos oldal: https://kezai.hu/ 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/kezaisp

Instagram oldal: https://www.instagram.com/kezai_simon_program/

Rövid leírás a gyűjteményről

A program egyik célja, hogy a régi technikával készült fényképek és dokumentumok digitalizálása gyűjtése. Egy országos hatókörű kapcsolat kialakítása a cél a magyar családokkal a régi fotók és emlékeken keresztül (Digitális Családtörténeti Albumok). Továbbá ezek a dokumentumok és képek zek sérülhetnek, eltűnhetnek ezért szeretnék megmenteni őket.

2021. április 23., péntek

Könyvajánló - bezárva, mégis szabadon

     A pandémia okozta könyvtárbezárások miatt a könyvtárosok előtt két választás volt. Egy részük a könyvtáron belüli munkát preferálta (például: felújítás, állomány ellenőrzés), mások pedig új lehetőségeket, elérhetőséget kerestek közösségükhöz. Az utóbbiak saját könyvtári weboldalukon látták el információkkal olvasóikat vagy online közösségi oldalakon osztották meg állományuk egy részét, online rendezett programjaikat. Több közkönyvtár élt a házhozszállítás lehetőségével, a legtöbbjük blogbejegyzésben, online közösségi térben, saját weboldalon készített könyv- és/vagy programajánlókat. Online építették tovább és tartották meg közösségüket. 



#IOV2 #LeinerLaura #ifjúsági #romantikus


Egy ​év telt el az Iskolák Országos Versenye óta. A Szirtes tavalyi győzelme után a gimi összes diákja beadta a jelentkezését a következő évi megmérettetésre. Kocsis igazgatón hatalmas a nyomás: melyik négy diákja lehet képes a címvédésre amellett, hogy nem roppan össze a negatív kritikák, kommentek súlya alatt, ami az interneten és a táborban éri őket? Az igazgató úgy dönt, ezúttal nem a tanulmányi versenyeken jeleskedőket választ… A tizenhét éves Major Sára tehetséges táncos, azonban egy balul sikerült buli után kirakták a csapatából, a történtek miatt pedig megbélyegzetté vált az iskolájában. Éppen ezért ő is meglepődik, amikor Kocsis igazgató esélyt ad neki, és beválogatja a Szirtes Gimnázium csapatába, hogy három hasonló sorsú társával részt vegyen az Iskolák Országos Versenyén.

A négy név bejelentése nem kis meglepetést és felháborodást kelt a tanulók körében, az igazgató azonban bízik a megérzéseiben és a csapatában, így minden negatív reakció ellenére elindítja a Szirtes színeiben Major Sárát, Felcser Vivient, Fehér Rajmundot és Pap Dominikot.

A Bízz bennem az Iskolák Országos Versenye 2. trilógiájának első része.








(Horváth Anita)

2021. április 22., csütörtök

Kapcsolattartás a pandémia idején a közkönyvtárakban 2.


       A jelenlegi pandémiás helyzet új utakat nyitott meg  a könyv, a könyvtáros és az olvasók között. Az alkalmazkodás az innovatív könyvtáros erősségének kell lennie a jó működés érdekében. A szórakoztató irodalom és a szépirodalom olvasói közül kevesen keresik meg, kevesen keresgélnek az online katalógus könyvei között. Sokan nem is tudják, hogyan kell. Ez a forma nem ad elég kedvet a böngészéshez, így más felületet, más módot kell keresni. Kell valami egyszerűbb, látványosabb, ami figyelemfelkelő és könnyen megtalálható. Hogyan reklámozhatja magát és állományát a könyvtáros? 

    A könyvtárosnak keresnie kell olyan közeget, ahol a könyv több, mint néhány sor adatokkal teli betűhalom, az online hely kezelése pedig gyors és egyszerű. A legnépszerűbb könyvválasztási lehetőség a közkönyvtári olvasók számára a válogatás. Most azonban nem mehet oda, emelheti le a polcról, nézegetheti meg a borítóját, olvashatja el fülszövegét, nem szagolgathatja meg vagy simíthatja végig lapjait. Ezt a lehetőséget valahogyan pótolni, helyettesíteni kell. Ebben az esetben a könyvnek át kell tudnia adni valami közvetítő közegnek azt, amit szokványos esetben nyújtani tud az olvasó szemének. Közbe kell iktatnia egy közeget, amelyben tud be- és megmutatni, kedvet adni az olvasáshoz. 

    Emellett egyszerűnek is kell lennie. Az a legmegfelelőbb, ha nem kell keresni vagy tovább kattintani hozzá. Ha esetleg olyan helyen van, amit minden nap használnak több-kevesebb ideig, az még jobb. Ha csak el kell olvasni az ajánlót, megnézni a képet és adott esetben odaírni: "Ezt szeretném" - az pedig a legjobb. Biztonságos, egyszerű, kényelmes és házhoz jön - ingyen.

    Mindezeket a megszokásokat és igényeket egybeolvasztva talán az egyik leghatékonyabb módszer egy online közösségi térben bemutatni a könyveket fülszöveggel, képpel esetleg kategória jelöléssel, amely a napi használat közben felhívja az olvasó figyelmét létére, elérhetőségére és tartalmaz minden fontos információt. 



    Találhatunk olyan könyvtárakat is, akik online szerveznek ingyenes és könnyen elérhető író-olvasó találkozókat, esetleg ők maguk mutatnak be, azaz ajánlanak könyveket videón - amelyeket szintén a közösségi térben népszerűsítenek. Néhány könyvtár online kiállítást szervez a kapcsolattartás érdekében, esetleg kézműves videókat, leírásokat készítenek főként gyerekeknek. Akad olyan könyvtár is, amelyik online tartja meg a szokásos kéthavonta megrendezett irodalmi estjét. Azaz a könyvtár alkalmazkodik a helyi igényekhez, az érdeklődéshez és a lehetőségeiknek megfelelően részt kér az emberek életében, ahogyan eddig is, csupán a kapcsolattartás változott személyesből közösségi térben megtalálhatóvá - legalábbis egyelőre. 





(Horváth Anita)