keresés

2014. május 27., kedd

Témaelemzés - Szélrózsa

Az információs robbanás miatt rengeteg inger, információ és minket nap mint nap. Az óriásplakátoktól a szubliminális ingerekig rengeteg hatást fogadunk be minden pillanatban, bár nagy részüket nem tudatosan "fogyasztjuk". A könyvtárosok dolga többek között az is, hogy ebben az információdzsungelben segítség, eligazítsák a nehezebben tájékozódókat, ösvényeket vágjanak nekik, amiken haladhatnak.
A kulturális élet terén is rengeteg információ zúdul az emberekre. Budapesten pedig, ami kultuális szempontból is az ország fővárosa, különösen. A blog célja ezek közül egy szubjektív válogatást adni: olyasmit közölni, amire érdemes odafigyelni, tudatosítani. A tartalom szolgáltatása közben igyekszik a minőségi és a tömegkultúra, a sokakat érdeklő, de mégis értéket képviselő programok, ajánlások, játékok között egyensúlyozni.

Aggodalmak a Harvardon: Nyilvános vagy előfizetős adatbázis az üzleti információk eléréséhez?


A Harvard Business Review (HBR) egyike azoknak a könyvtárakban elérhető publikációknak, melyben az üzleti szférával kapcsolatos kérdéseket lehet keresni. Az egyéni előfizetőik száma nagyon magas. Olvasói bepillantást nyerhetnek az üzleti világba és az Akadémia vezetőinek legfrissebb elképzeléseibe. Hallgatóik számára pedig az itt publikált cikkekből állítják össze a kurzusokhoz szükséges tananyagot.

Színházi honlapok és mobil alkalmazások


A cikk bevezetőjében Irene McDermott egy személyes színházi élményéből indul ki, s leszögezi, hogy a színház „varázslata” csak egy adott időpontban és valóságos helyszínen lehetséges. Ennek a helyhez és időhöz kötött élménynek az ellenpontja az internet, mely térben és időben távoli helyszíneket és embereket hoz össze, sőt az interneten keresztüli kommunikáció is lehetséges. Természetesen a színházat nem lehet helyettesíteni, azaz nincsenek színházi „alkalmazások” (apps), melyek helyettesítenék a színházi élményt.
Vannak azonban olyan alkalmazások, melyek megkönnyítik a színészek és a színházi szakemberek munkáját. (Bár a színészek általában nem szeretika technikát…)

Világirodalom a modernség után

A Könyves szakképzés füzetei sorozatban megjelent könyv egyedi és hiánypótló szakmunka az irodalomtörténeti kézikönyvek és tanulmánykötetek tömkelegében.
Nyíltan felvállalja, hogy nem törekszik teljességre, és nem tekinthető a huszadik század második felét bemutató reprezentatív kiadványnak sem. Elsősorban konkrét pedagógiai tapasztalatokon alapuló irodalomtankönyv és oktatási segédlet. A szerző a Gutenberg János Könyvkereskedelmi Szakközépiskola felkérésére készítette el ezt a könyvet, mely az iskola tantervében szereplő világirodalom tantárgy tantervéhez igazodik. Olyan rendhagyó vállalkozás, mely pedagógia célzattal szól a huszadik század második felének világirodalmáról. A célközönség elsősorban a bölcsészettudományok iránt érdeklődő középiskolát végzett fiatal felnőttek csoportja.

2014. május 26., hétfő

A nemzetiségek könyvtári ellátása során felmerülő problémák

A kisebbségnek a „többségbe” integrálódása az élet valamennyi területén megoldandó feladatok hosszú sora elé állítja mind a fogadó, mind az „érkező” felet. Talán maga a kifejezés – integrálódás – sem helyes, hiszen egyoldalú erőfeszítést sejtet, melynek során a kisebbségként jelen lévő nemzet feladata, hogy észrevétlenül belesimuljon az őt fogadó ország szokásrendszerébe, társadalmába, gyakorolja annak jogszabályait, elfogadja az értékrendszerét, megismerkedjen a hagyományaival stb.

Témaelemzés - Sportrajongói oldalak élete, közösségformáló szerepe

A Rajongószocio egy sportrajongói oldalakat elemző blog, amely a sport, a társadalmi lélektan és a szociológia ötvözeteként mutatja be a különböző 'fan-attitűdöket' és az oldalak közösségi életét.
A mai társadalom kifejezetten összetett világát sokféle szemszögből lehet vizsgálni. A sport témaköre egy külön szegmenst ölel fel, amely az emberek kikapcsolódását és szórakozását biztosítja, legyen szó magáról a sportok űzéséről vagy csupán a sportokért való rajongásról. Az általam létrehozott blog és annak tartalma igyekszik érdekességeket nyújtani és hírt adni a sport világához köthető emberi megmozdulásokról és megnyilvánulásokról mind az átlag emberek, mind pedig a témában jártas egyéneknek. Társadalmi funkcióját tekintve a tartalom a “sport mint közösség- és személyiség formáló eszköz”-re helyezi a hangsúlyt, példákat szolgáltatva a sportrajongók társadalmi összetételéről és felépítéséről. A tartalom egyik részében saját cikkeken keresztül mutatom be a sport rajongással és - mondhatni - fanatizmussal kapcsolatos társadalmi szerkezetet és véleményeket, néhány esetben sztereotípiákat ,mindezt saját tapasztalatok és gondolatok alapján. A blog tartalmának másik részében nagyobb különböző sport rajongói, illetve sporttal foglalkozó facebook oldalak társadalmi összetételéről és online világáról nyújtok egy kisebb felvázolást, különféle általam kitalált vizsgálatokból és kutatásokból. Ezeken keresztül kaphatunk valamilyen átfogóbb képet arról, hogy a mai világban milyen szinten vesznek részt az emberek a sport-élet online felületein, milyen összetétellel, milyen megnyilvánulásokkal és fan-attitűdökkel. Ezzel együtt fontos a kifejtett téma “társadalmi motiváló közeg” szerepköre, amelyet szintén elemzek a blogolás során.

2014. május 24., szombat

Témaelemzés - A torrentportálok. Az új évezred digitális közösségének "könyvtárai"?

A blog alapvetően azt az űrt kívánja betölteni, amely a legális illetve nem legális tartalomszolgáltatás között helyezkedik el. Alapvetően gondolok itt a könyvtárak hagyományos és az internet által nem hagyományos úton közvetített információkra. A célközönség főként a könyvtárosok illetve az internetet letöltésre (is) használók lennének. Célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a két oldalt mind elméleti mind gyakorlati síkon. Gondolok itt például arra, hogy mindkét oldal rendelkezik olyan alapvető tulajdonságokkal, mely hasznos lehet a másik fél számára is.

Torrentportálok és könyvtárak

A torrentportálok. Ez a szó majdnem mindenkinek mást jelent. Eszünkbe juthat a szerzői jogi szabályok semmibe vétele, online kalózkodás és egyéb nemkívánatos dolgok. Azonban felmerül a kérdés: mi történne, ha más szemszögből vizsgálnánk meg a világháló eme szülöttét?

2014. május 23., péntek

A Párizsi Könyvtáros Iskola - Fény Európában

  Az első világháború után az ALA (American Library Association) tervbe vette, hogy az izolációs politika ellenére szeretné az európai könyvtárak számára is elérhetővé tenni az amerikai közkönyvtári rendszert. Wilson elnök alatt indult meg ez a törekvés, amely úgymond "elhozta a fényt" Európának. A cél az volt, hogy a könyvtári rendszer átadásával egy filozófiai átadás is történne, amely elősegítené a nemzetek közötti együttműködést. A fő cél azonban a nemzetközi kulturális kapcsolatok fellendítése volt, melyben a megoldást a könyvtárak fejlesztésében és összekötésében látták.

Témaelemzés - Budapesti paloták

A blogot tudományos igényű egyben népszerűsítő portálként szeretném működtetni, információ-integráló és -megosztó szerepkörben. Célom, hogy információt szolgáltassak a várostörténettel foglalkozó szakma, valamint az az iránt érdeklődő szélesebb körű nyilvánosság, illetve a helyi kötődésű, lokálpatrióta érzelmű helybéli lakos számára. Az információ-integráció számomra a teljesség igényét jelenti, miszerint a fővárosi palotákkal, főúri lakhelyekkel kapcsolatos bármilyen formájú (kép, szöveg videó) hiteles információ közzétételére vállalkozom.

2014. május 22., csütörtök

Témaelemzés - Mémek

Az internetes mémek témakör esetében nehéz meghatározni az információs források kategóriáit.
Elsődleges forrás kategóriájába soroltam a témához kapcsolódó szakcikkeket - elsősorban a kialakulásukról, történetükről fordulnak elő ilyenek (pl. szociológiával foglalkozó egyetemi tanszékeken dolgozók, kutatók írásai stb.), vagy ilyenek például azon gyűjtőoldalak, ahol specifikus csoportokba sorolják ezen jelenségek típusait (pl. knowyourmeme.com).
Másodlagos információs források azok a gyűjtőoldalak, ahol folkszonómikus módon kerülnek bemutatásra a mémek - de fontos, hogy ezek esetében már nem tematikus a gyűjtés, hanem sokszor csak véletlenszerűen kerülnek bemutatásra, publikálásra, közvetítésre a vizsgált elemek. Az is fontos ezen források tekintetében, hogy inkább a szórakoztatásra helyezik a hangsúlyt, mint inkább a tájékoztatásra.
Az interakciós folyamatok leginkább a másodlagos információs csatornákon nélkülözhetetlenek (pl. demotivalo.net-en melyik képet mennyien “lájkolják” stb.).

A hagyományos módszerek kihívásai

A cikket Linda Sabelhaus és Michelle Cawley az ICF International, Inc. (ICFI) (egy politikai, technológiai tanácsadó cég, melynek kormányzati és kereskedelmi partnerei is vannak) könyvtárosai jegyzik. A kiindulópont az, hogy a digitális hírszolgáltatás nehézségeket okoz a nyomtatott hír iparra, illetve kihívásokat emelnek a könyvtárosok és egyéb információszolgáltatók életébe, mivel ma a hírek keresése rendkívül nehéz lett, hiszen, amilyen gyorsan megjelennek, ugyanolyan gyorsan el is tűnhetnek publikálás után.

Nyári könyvtári olvasóklubok – ki és miért csatlakozik?

A cikk egy kutatás eredményét mutatja be, melyet az ohioi Columbus Metropolitan Library (CML) Summer Reading Club-jában készítettek. A készítők fő célja az volt, hogy kiderítsék a gyerekek és fiatalkorúak közül ki és miért választja nyári elfoglaltságának a könyvtári olvasóklubot.

Témaelemzés - Science fiction a világhálón - Star Trek

Blogom témája összefoglalóan az alábbi területtel foglalkozik:
A tudományos-fantasztikus világok társadalomra/egyénekre gyakorolt hatása; a Star Trek rétegkultúra webes megjelenései; közösségépítés és kreativitás a világhálón.

2014. május 20., kedd

Digitalizálás- alapismeretek a témáról

A digitalizálás a kulturális emlékezetet őrző intézmények, vagyis a könyvtárak, levéltárak és múzeumok gyűjteménygondozó tevékenységének fontos eleme. Széles körben elérhetővé teszi e gyűjtemények darabjait kutatási, oktatási, művelődési, idegenforgalmi vagy egyéb célokra, és emellett sok esetben az eredeti példány védelmét is szolgálja, hiszen így kevesebbszer kell azt kézbe venni.
Ma már olyan széles körű nemzetközi együttműködések formájában zajlik ez a tevékenység, mint például a European Library, illetve az Europeana, amely az EU országainak közgyűjteményeiben digitalizált kulturális örökség nyilvántartása.

A Békés Megyei Könyvtár bibliofil kiadványai


A könyvek minden korban a tudás, az emberiség, a technikai fejlődés tükrei. A könyveken keresztül az egész emberiség tudása leképeződik, a könyvekben fellelhető tudás az emberiség felhalmozott tudására, ismeretére kiterjedő, a hatása az emberi élet minőségét befolyásoló tényező. Minden korban az adott ismeretek felhalmozói és közvetítői a könyvek. Az internet megjelenése óta azonban megváltozott a könyvek hegemóniája: a tudás, az információ általános megjelenési formája a világháló. Személyes meggyőződésem, hogy az újfajta információszolgáltatásnak és a könyvek hagyományos megjelenésének összhangban, egymást kiegészítve kell jelen lenniük az információs társadalomban.

2014. május 19., hétfő

A Norvég Nemzeti Digitális Könyvtár

A norvég nemzeti könyvtár alapvető célja, hogy átvegye a vezető szerepet az országban a digitális tartalomszolgáltatás terén. A könyvtár ennek megvalósítására kidolgozta teljes gyűjteményére vonatkozó, átfogó digitalizálási tervét.

DonorSearch – támogatás-kutató eszköz

Számos támogatás-kutató eszköz található a piacon – a cikk ezek egyikét, a DonorSearch web-alapú szoftvert mutatja be.

Ingyenes, web-alapú programok - könyvtárak számára

A cikk szerzője egy könyvtáros állásinterjún a következő kérdéssel szembesült: ”Hogyan tudnánk a könyvtárnak jutó szűkös költségvetést növelni?”
A válasz a következő volt: ”Először is, ingyenes, web-alapú programokat alkalmaznék, melyek javítanák a működésünket.”

Hozzáférés a szerzői jogokkal védett művekhez Norvégiában

2009. május 27-én a Norvég Nemzeti Könyvtár útjára indította új digitális szolgáltatását, ami a Bokhylla (magyar nyelven: Könyvespolc) nevet viseli. Ennek köszönhetően a Nemzeti Könyvtár hozzáférést biztosít a szerzői jog által védett dokumentumokhoz. Az induláskor azt tervezték, hogy az elkövetkező három évben az induláskor már az oldalon lévő állományt 50000 kötetre bővítik ki.  Az induló állomány 14000 darabja 1990-es évekbeli kötet, további 3500 könyv pedig még ennél is régebbről származik.

A nemzetiségek (kulturális) jogai

Az Alaptörvény értelmében…
Az Alaptörvény vonatkozó része szerint, a hazánkban élő nemzetiségek teljes jogú állampolgároknak tekintendők, és ugyanazon jogok illetik meg őket, mint a magyar állampolgárokat. Így természetesen joguk van a hagyományaik ápolásához, és a kulturális jogaik sem szenvedhetnek csorbát.

2014. május 18., vasárnap

Okosabb információ, okosabb fogyasztók

Az USA a közelmúltban valósította meg a kormányzati transzparencia jegyében, az Egyesült Királyságéhoz hasonló nyílt adat alapú információ közzétételi szabályozást. A szerzők közreműködtek a Fehér Ház információk közzétételére vonatkozó jogalkotásában, a Harvard Business Reviewban megjelent cikk ennek lehetőségeit taglalja.

Témaelemzés - Közösségi háló és olvasás

Minden társadalom /benne az egyén/ fejlődését a tudás határozza meg. A tudás, tanulás elsajátításához, ismeretéhez elsősorban a könyveken keresztül vezet az út. Ezért tervezett blogom kiemelten a fiataloknak, de ezenfelül minden korosztálynak szól. Az olvasás szeretete, művelése minden igényt kielégíthet: szórakoztat, tudást nyújt, emberi kapcsolatokat épít, harmóniát, egyensúlyt teremt a rohanó világban, kiművelt szakembereket biztosít a társadalom számára, nem utolsó sorban pedig hasznos és tartalmas időtöltést jelent.
Tartalomszolgáltatásom nem tekinthető manipulációnak, mindössze fel kívánom hívni a figyelmet /figyelem-fókuszálás/ arra, hogy a közösségi háló túlzott és egyedüli használata milyen veszélyeket és káros hatásokat rejthet magában az olvasásra nézve. A negatívumokat az előzőekben leírtak szembeállításával, elemzésével igyekszem feltárni.

2014. május 17., szombat

Open access e-könyvek


2006 óta minden év októberében rendezi meg a SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) az Open access hetét (Open Access Week).
Sue Polanka, a Wright Állami Egyetem (WSU) munkatársa a 2012-es hét keretében vizsgálta blogján - a No Shelf Required-ön - az open access egy specifikus esetét, amikor folyóiratok helyett könyvekről, e-könyvek publikálásáról beszélünk.

2014. május 16., péntek

A glamúr mögött


A kozmetikai cégek régóta tudják, hogy a ‘glamúr’ nem csak az egyéneken múlik, hanem azon is, hogy a cégek milyen üzenetet közvetítenek a vásárlók felé. A szépségipar befolyásának mértéke a vásárlókra elképesztő méreteket ölthet, talán itt jelenik meg leghangsúlyosabban a termékekkel kapcsolatosan megfogalmazott üzenetek szerepe.

2014. május 15., csütörtök

Mit vizsgálnak a kutatók, amikor a Twittert vizsgálják? A Twitter kapcsolatos tudományos dolgozatok osztályozása.


2006 óta a Twitter mikroblog szolgáltatás széleskörű anyagot biztosít a kutatók számára, amely már eddig is több ezer tudományos cikk megszületését biztosította. 
A tanulmány tartalmi szempontból vizsgálja az eddig megjelent írásokat.

Zöldkönyvtár

A környezetvédelem és környezettudatosság fontos szerepet játszik a finn emberek életében. A társasházak előtti szelektív gyűjtők nemcsak az itthon megszokott kategóriákra - műanyag, papír, üveg - oszlanak, hanem ezeken belül is két külön gyűjtőbe dobják az égethető szemetet, és a nem újrahasznosítható műanyagot. Az iskolák és a közintézmények igen nagy része mozgásérzékelő szenzorokkal ellátott lámpákkal van felszerelve.

Könyvtárépítészet Finnországban - tapasztalatok

Ebben a blogbejegyzésben szeretnék egy pár szót szólni a finn könyvtárépítészetről. Alvar Aalto, finn építész szerint „a szépség a forma és a funkció harmóniája”. A megfogalmazás - véleményem szerint - pontosan leírja a modern finn könyvtárépítészetet. Mivel a téma önmagában is megérne egy szakdolgozatot, ezért csak pár érdekességet villantanék fel.

2014. május 13., kedd

Hová vezet egy szélrózsa?

A szélrózsa a szélirányok jelölésére használt skála. A szélrózsák leginkább térképek tartozékai voltak: a praktikus funkció, vagyis a tájolás mellett díszítőelemként szolgáltak, ráadásul egy-egy darab épp olyan jellemző lehetett a térkép rajzolójára, mint a vízjel a papírmalomra.

Tinik bonyolult szociális élete a neten

danah boyd (aki szándékosan kisbetűsítette a nevét, és tiszteletben tartjuk választását) afféle kézikönyvet írt a mai kamaszokhoz, az online világ bentlakóihoz azoknak, akiket még nem szippantott be teljesen a digitális élet. A könyv közérthető akar lenni mindenkinek, azzal a céllal, hogy mindenkivel és bárkivel megértesse: attól, hogy valami online és számítógépes, nem lesz rossz és káros. A hangsúly természetesen a közösségi médiára esett, illetve annak a fiatalok életére gyakorolt hatására, de számos kérdéses, időszerű területet is érint. Minden szavában aktuális és valós tapasztalatokra épít.

Borok lenyomatai -elemzés-

[0. Gyűjtemények szereplehetőségei megosztási körökben – boros címkék típusai, könyvtári jelenléte és könyvtáron kívüli lehetőségei] A tájékozódó, szemléző kutatás kissé lehangoló bár nem meglepő eredményt hozott:
1. a könyvtárak hozzáférhető adatbázisaiban boros címkéknek kevés nyoma akad. Mezőgazdasági gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak némelyikében lehetnek, ill. vannak (feldolgozatlan) címkék. Egyedüli feldolgozott és látható gyűjtemény a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban (és digitális gyűjteményében) található.
2. Magángyűjtemények: léteznek, részben gyéren dokumentált, róla való dialógus nincs, dokumentálható nyomok (képek) netkereskedelemmel kapcsolatban lelhetők fel.
Mindezek a feladatot előre láthatóan a címke grafikai, ill. opcionálisan marketingelemzése felé terelik.
A boroscímkékhez hasonló érdekes gyűjtemények, (különgyűjtemények) jelentős szerepet kapnak a könyvtár népszerűsítésében, identitásának erősítésében – jelen esetben főként közkönyvtárakban, ill. mezőgazdasággal kapcsolatos gyűjtőkörű könyvtárakban. Kapcsolódási lehetőségek adódnak az interneten és személyes könyvtárhasználói szinten is. A boros címkék jelenleg igen kevés könyvtárban feldolgozottak, a kapacitáshiány miatt kevéssé várható a közeljövőben, mégis számos lehetőség rejlene bemutatásukban, melynek alapja a formai-tartalmi feldolgozás, fotó és egyéb kapcsolással (kis kiállítás, gyűjtők felkeresése, esetleg borkóstoló szervezés).

2014. május 12., hétfő

Digitalizálási stratégia és gyakorlat - nemzetközi összegzés


A mai digitális világban egyre inkább előtérbe kerül a felhasználók igénye, mely szerint a kutatásukhoz szükséges anyagokat szeretnék az otthonukból, kényelmes körülmények közül elérni. A könyvtárak jelentős többsége számos ilyen jellegű szolgáltatást kínál annak érdekében, hogy az olvasókat könyvtárba csábítsa. Kutatásomban a magyar digitalizálási gyakorlatot vetettem össze három kevésbé ismert nemzeti könyvtár – a cseh, a norvég és a szlovák – gyakorlatával. Célom az volt, hogy bemutassam a projektek közöttii alapvető különbségeket és rávilágítsak azokra a területekre, amelyeken az egyes gyakorlatoknak még fejlődniük kell.

Űrszekerek - Star Trek fanság nem csak fanoknak

A science fiction, mint irodalmi műfaj, már a korábbi századokban megjelent, de igazi jelentőségét csak több tudományos (és társadalmi) „jelenség” nyomán érte el.

Gyakran mondják, hogy a sci-fi megváltoztatta az irodalmat, de itt rögtön hozzá kell tenni, hogy az egész emberi létre hatással volt. Gondoljunk csak bele, mennyi minden történt a világban, amely visszavezethető egy-egy író művére...

2014. május 11., vasárnap

Trollok, cyber-szivatók és egyéb bűnösök - antiszociális viselkedés az interneten

   A szerző az interneten jelenlevő antiszociális viselkedés formáit tárgyalja. Az online kialakult közösségeket, beszélgetéseket, játéktereket trágár és sértő, esetenként fenyegető hozzászólásokkal bomlasztó kommentelőket három csoportba sorolja, az esetek súlyosságának sorrendjében ezek a következők: cyber-szivatók [cyberbullies], haragvók [flamerek], trollok. Pszichológusok vizsgálatai szerint ezen internetes "bűnözők" és a pszichopaták között vékony határvonal húzódik.

2014. május 10., szombat

Az FRAD és az FRSAD adatmodellek ismertetése

Jelen bejegyzésben a Functional Requirements for Authority Data (FRAD) = Funkcionális követelmények  besorolási adatokhoz és a Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) = Funkcionális követelmények  tárgyi besorolási adatokhoz nevű adatmodelleket fogom ismertetni.

2014. május 9., péntek

A német és dán könyvtárak modern koncepciója


Jens Thorhauge[1] tanulmánya a német és a dán könyvtárak általános összehasonlítására tesz kísérletet. A németországi könyvtárakat rendszeresen látogató szerzőt a Buch und Bibliothek (Bub) szerkesztője kérte fel, hogy mondjon vélenényt a német könyvtári helyzetről, kiemelve benne a pozitívumokat s egyben felhívva a figyelmet azokra a hiányosságokra, amelyeken, megítélése szerint, javítani kellene. 

2014. május 8., csütörtök

Az FRBR adatmodell

A Funkcionális követelmények (FR) család négy koncepcionális modellt foglal magába:
  • a Functional Requirements for Bibliographic Recordst (FRBR) 1998;
  • a Functional Requirements for Authority Data-t (FRAD) 2009;
  • a Functional Requirements for Subject Authority Data-t (FRSAD) 2010;
  • és az FRBRoo-t.
Mind a négy modell a rögzített bibliográfiai adatok és a besorolási rekordok aspektusait vizsgálja.

Jelen bejegyzésben az FRBR adatmodell kerül bemutatásra.

2014. május 3., szombat

Az új típusú URL-ek

Napjainkban egyre több URL tartalmaz értékes utalásokat. Ez a tendencia feltörekvőben van. Az URL-ek gyakran az első benyomását adják az adott honlap legfrissebb híreiről. Az URL elemek (például formátumok, dátumok) az adott forrásról követelményeket alkotnak. Ez az URL tendencia keretében a különböző dolgokról közöl hasznos információkat azoknak, akik az online híreket keresik és/vagy állítják elő.
2001 óta a Nexcerpt több milliárd URL-t olvasott be analizálás céljából.


2014. május 1., csütörtök

Közösségi háló és olvasás

A közösségi háló olvasásra gyakorolt negatív hatásai, veszélyei ma egy rendkívül aktuális és szerteágazó témát jelentenek. Sokunkat érdekel és aggaszt, vajon mennyire téríthetik el a közösségi hálók a felhasználókat – elsősorban a fiatalokat – az olvasástól.
De mit is veszíthetünk, ha a közösségi hálót részesítjük előnyben? Elsősorban a tudást, mely mindennek az alapja.