keresés

2016. április 30., szombat

Kínai könyvtárak a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében


A kínai könyvtárak egy viszonylag szűk témakör, így nem alakultak ki olyan nagyobb gócpontok, ahol feltűnhetnek nagyobb közösségek. Kínai könyvtárak témában általában egy-egy hír hallatán találhatunk híreket, esetleg érdekes képösszeállításokat, hogy ilyen is létezik. Ha angol nyelven keresünk a témában, akkor az angol Wikipédia szócikkei után föltűnnek a kínai könyvtárak angol nyelvű honlapjai.

2016. április 29., péntek

A folyamatábrák hasznáról

Mire jó a folyamatábra, ha könyvtárosként dolgozunk? Olyan bonyolult lenne a könyvkölcsönzés, hogy még erre is szükségünk van?

Igen, lehet olyan bonyolult a könyvkölcsönzés, sőt, a többi, nagyon egyszerűnek látszó könyvtári folyamat is. Aki még nem készített ilyet, máris tegyen egy próbát! Meg fog lepődni, hogy hányféle kérdést kell tisztázni, mielőtt átnyújthatjuk a kért könyvet az olvasónak.

Földtan gyerekeknek

 „… a közjólétet csak az által vívhatjuk ki, ha az ország előnyeit, 
földjének termékenységét s a kincseket, 
melyek annak hegyeiben s bérczeiben rejlenek, 
ismerjük és magukévá teszszük.”
(Cassiodorus, ókori római államférfi, író)

1. A GYERMEKKOR

Már az ősember is gyűjtögetett és használta a Földön lévő kőzeteket, ami mit sem változott napjainkig. Ha a mai gyermekek kíváncsiságát figyelembe vesszük, akkor látható, hogy a vízparti kavicsokat és az erdőben a növényeket, csigaházakat szedegetik össze és rendezgetik, zsebükbe pakolgatják és hazaviszik.
A földtant vagy másképpen a geológiát megszeretni/megszerettetni már a gyermekkortól el kell kezdeni. A szülők a minták. Ez egy fontos momentum. Ha a gyermekek a szüleiktől látják, hallják, megismerik a természetszeretetet, fogékonyabbak lesznek rá. Innen már csak egy lépés az óvoda és az iskola szerepe, hogy ezeket megerősítsék és tudással lássák el. Már óvodások kortól rendeznek programokat pl. ásványbörzén vagy magánszemélyek is.

Román koncepciók a moldvai csángó-magyarokról a II. ezredfordulón

Amikor az egyik tanárom még az egyetemen felvetette a témát, nagyon furcsának tűnt. Azonban rá kellett jönnöm, hogy fontos terület ez a moldvai csángó-magyarok történetében, hiszen az utóbbi évtizedekben kemény harc folyt és folyik ma is a románok részéről, hogy bebizonyítsák: a Moldvában élő csángók nem magyarok, hanem románok. Ez további érdekes kérdéseket vetett fel számomra. Miért fontos, miért áll érdekükben románnak nevezni egy olyan népcsoportot, mely szokásaiban, néphagyományaiban, életstílusában, folklórjában és nyelvében teljesen különbözik tőlük? Miért fontos egy ilyen népcsoportot románnak ismertetni el ország világ előtt? Kik és mi áll ennek a törekvésnek a hátterében? Nem utolsó sorban – s talán ez a legérdekesebb – milyen eszközökkel, elméletekkel tudják ezt véghezvinni?

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (MILEV) digitalizálási projektjei a kulturális emlékezet szolgálatában


A digitalizálás a kulturális emlékezetet őrző intézmények − a könyvtárak, levéltárak és múzeumok − gyűjteménygondozó tevékenységének fontos eleme, mivel széles körben elérhetővé teszi e gyűjtemények darabjait kutatási, oktatási, művelődési, idegenforgalmi vagy egyéb célokra, és emellett sok esetben az eredeti példány védelmét is szolgálja, hiszen így kevesebbszer kell azt kézbe venni. Ma már olyan széles körű nemzetközi együttműködések formájában zajlik ez a tevékenység, mint például a European Library, melyben 48 nemzeti könyvtár vesz részt, illetve az Europeana, amely az EU országainak közgyűjteményeiben digitalizált kulturális örökség nyilvántartása.

Ezeket a tendenciákat figyelembe véve a MILEV-ben folyó digitalizációs törekvések sem állnak meg az országhatárnál, hanem kiterjednek az egész világra. A MILEV ugyanis része lett az utóbbi években fejlődésnek induló, több ország levéltárát is magába foglaló hálózatnak, amelynek kitüntetett célja a világ zsidósága dokumentációjának összegyűjtése, digitalizálása és közkinccsé tétele. Ennek érdekében a különböző intézmények Európa-szerte pályáznak, hogy részesei lehessenek egy olyan közös integrált rendszernek, amelyben anyagi segítséget nyújtanak a pályázatot elnyert intézményeknek, hogy digitalizálhassák saját dokumentumaikat és megoszthassák, közkinccsé tehessék azokat.

Mit tud a folyamatmenedzsment?

Ha meghalljuk a „folyamatmenedzsment” szót, valószínűleg megjelenik lelki szemeink előtt egy öltönyös/kosztümös ember, aki naphosszat a számítógépre mered, aztán tart egy homályos prezentációt, tele nehezen értelmezhető állításokkal és diagramokkal, a végén pedig az egészből nem valósul meg semmi, mert az öltönyös/kosztümös embernek fogalma sincs a valódi munkáról. A valódi munkát ugyanis az alulfizetett munkatársak végzik.

Valóban csak egy hókuszpókusz lenne a folyamatmenedzsment?

Egyértelműen nem az. Ezt is lehet rosszul csinálni, mint ahogyan főzni is lehet rosszul, de bizonyos, hogy a jól alkalmazott folyamatmenedzsment eszközök segítségével egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb és eredményesebb lehet a munka.

A vállalati könyvtárak irigylésre méltó (?) helyzetéről

Sokat hallhatjuk manapság, hogy a könyvtárak helyzete egyre rosszabb, bezárásokról, leépítésekről hallani nap, mint nap. A vállalati könyvtárakat általában irigylik, hiszen „ott még van pénz”, ezeket a könyvtárakat „igazán nem fenyegeti semmi veszély”.

Valóban így van?

Vállalati könyvtárosként egyáltalán nem értek egyet ezekkel az elképzelésekkel. A vállalati könyvtár Magyarországon kiveszőben levő fajta: sok könyvtárat bezártak, máshol minimális személyzettel folyik tovább a munka. Ha van is még könyvtár, a költségvetés egyre kevesebb, a könyvtári munka szinte láthatatlan. Külföldön sem sokkal rózsásabb a helyzet; ha nem lenne semmi problémájuk a külföldi kollégáknak, akkor aligha készülnének el olyan könyvek, mint ez itt.

2016. április 27., szerda

Határon túli magyar költők - A hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében

A határon túli magyar költők webes felületeken való jelenlétét és a témával kapcsolatos tartalomszolgáltatásokat vizsgálva érdekes és tanulmányozásra érdemes megjelenítésekkel találkozunk. Az interneten olvashatjuk verseiket, vagy akár meg is hallgathatjuk neves előadók tolmácsolásában. Informálódhatunk kortárs és már múltbéli ikonnak számító költőkről, tájékozódhatunk műveikről, életútjukról, különféle fórumokon beszélgethetünk róluk. A velük kapcsolatos események felhívásai - reklámjai többnyire elég sok érdeklődőhöz eljutnak, viszont mindezeket a dolgokat különböző felületeken szétszórtan találjuk meg, a böngészés és keresgélés, a különböző oldalak közti és oldalakon való tudatos kutakodás vagy véletlenszerű navigálás nem feltétlenül segít abban, hogy önfeledten, a jelen világ kötöttségeitől mentesen, belefeledkezhessünk a költészetnek és átadhassuk magunkat a költők által láttatott világ élményének. A poézis világában való elmerüléshez a létre lehetne hozni egy olyan felületet, mely magába foglalja a hálózati közeg jellegzetességeit, egy időben felkínálva virtuális tér - idő és tudásélményt.

MuseuMap - Múzeumi Aggregációs Portál

MuseuMap - Múzeumi Aggregációs Portál

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja új, közös múzeumi digitális műtárgyadatbázis szolgáltatása. A portálon a  felhasználók kedvükre böngészhetnek a csatlakozó intézmények műtárgyai között, barangolhatnak a virtuális tárlatokon, tájékozódhatnak a múzeumok aktuális programjairól, emellett megoszthatják kedvenceiket és saját virtuális kiállításaikat a közösségi média felületein. A csatlakozó múzeumok számára a közös hazai keresőfelületen történő megjelenés mellett a szolgáltatás lehetőséget biztosít arra is, hogy a műtárgyak meghatározott szöveges adatai és képei az aggregációs adatbázison keresztül felkerüljenek az EUROPEANA portálra.

Erdélyi Digitális Adattár

     Az Erdélyi Digitális Adattárat(továbbiakban EDA) az Erdélyi Múzeum Egyesület( továbbiakban EME) hozta létre, az erdélyi kulturális és tudományos örökség weben való közzététele érdekében. A több, mint 6.ooo dokumentumot tartalmazó adattárat két féle képpen is elérhetjük: egyrészt a Múzeum Egyesület honlapjáról - a fejléc főmenüjében EME Adattár fülre kattintva  egy új, felugró ablakban nyílik meg -, másrészt egyszerűen a google keresőjébe beírva  az Erdélyi Digitális Adattár kulcsszavakat, rögtön az első kiadott találat lesz az. Ha valaki az URL kód alapján jobban szeret keresni, az sem akadály, hiszen nem kell kilóméteres karaktersort megtanulnia, hisz elérési útvonala igen logikus és egyszerű: http://eda.eme.ro/.

Viking hétköznapok 4.

A saját tartalomszolgáltatásunkat/blogunkat elindítva figyelembe kell vennünk a témánk határ- és rokonterületeit, mivel az általunk megosztott ismeretek ilyen irányba is továbbgyűrűzhetnek. Ezúton újabb kapcsolatokra is szert tehetünk, amelyek érdekes fúziókhoz vezethetnek (pl.: egy szerzőpáros posztjához). Emellett egy az eddigitől eltérő nézőpontot is elsajátíthatunk, továbbá a már meglévő tudásunkhoz is hozzáadhat a határterület ismerete. Saját témámra (vikingek) levetítve ezt, szintén érdemes erről elgondolkodni. Ebben az esetben hasznos megnézni a korabeli történelemmel foglalkozó oldalakat, kiemelten a szomszédos országokat. Mivel a blogom a sorozattal kapcsolatos bejegyzéseket is tartalmaz, ezért követem a hivatalos weblapját is. Fontos, hogy a határ- és rokonterületekkel foglalkozó oldalak között létrejöhessen egy kapcsolati rendszer vagy háló. Erre alkalmas, ha reklámozunk vagy kiemelünk más blogokat, vagy a témánkhoz kapcsolódó weblapokat. A blogok így, mint egy egymást segítő "csoportosulássá" válhatnak. Az interneten böngészve gyakran tapasztaltam ilyet a blogolók között, hogy az ismerősük blogjának, vagy a hasonló témájú blogok elérhetőségét kitették a saját oldalukra.

A német juhászkutyával kapcsolatos szolgáltatások a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében

A német juhászkutya iránt érdeklődők is kialakítják a saját webes közegüket, leginkább aszerint, hogy az érdeklődők mely csoportjába tartoznak - például külön közege lehet a fajtával foglalkozó szakembereknek, illetve a fajtát tartó kutyatulajdonosoknak. Így mindenki megtalálhatja a saját webes közegét, illetve azt, amelyikben jól érzi magát, megfelel az érdeklődésének.

Project Gutenberg

Alapadatok a gyűjteményről:
- megnevezés: Project Gutenberg
- a gyűjtemény nyitólapjának közvetlen URL-je: https://www.gutenberg.org/
- a gyűjtemény definitív, rövid leírása: Önkéntesek digitalizálnak, archiválnak, és tesznek elérhetővé kulturális munkákat - tehát ingyenesen szolgáltatnak elektronikus könyveket, amelyeket le lehet tölteni, vagy online lehet őket olvasni.
- létrehozás dátuma, ha kideríthető: 1971
- tulajdonos, fenntartó magábafoglaló honlap/cég/intézmény stb. megnevezése: Project Gutenberg Literary Archive Foundation
- egyéb cég/intézmény/személy (létrehozó, digitalizáló, fejlesztő megnevezése, ha eltér és fellelhető): Michael Hart (létrehozó), ibiblio

The European Library

Alapadatok a gyűjteményről:
- megnevezés: The European Library - Connecting knowledge
- a gyűjtemény nyitólapjának közvetlen URL-je: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
- a gyűjtemény definitív, rövid leírása: A honlap 48 európai nemzeti könyvtár és kutató könyvtár gyűjteményének gyors és könnyű elérését biztosítja egységes felületen.
- létrehozás dátuma: 1997
- tulajdonos, fenntartó magábafoglaló honlap/cég/intézmény stb. megnevezése: The European Library non-prift szervezet, a CENL támogatásával
- a magábafoglaló honlap gyűjteményhez vezető (pl. Gyűjtemények) aloldalának megnevezése és URL-je: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/discover vagy közvetlenül a nyitólapról
- egyéb cég/intézmény/személy (létrehozó, digitalizáló, fejlesztő megnevezése, ha eltér és fellelhető):  -

József Attila összes műve

Alapadatok a gyűjteményről: 
- megnevezés: József Attila összes műve
- a gyűjtemény nyitólapjának közvetlen URL-je: http://jozsefattila.elte.hu/
- a gyűjtemény definitív, rövid leírása: A gyűjtemény József Attila tanulmányait (1930-1937), cikkeit és verseit teszi elérhetővé, kritikai kiadások alapján.
- létrehozás dátuma, ha kideríthető: Valószínűleg 2012-ben, vagy ez után az év után (az egyik kiadvány, amelyen a gyűjtemény alapul, 2012-es).
- tulajdonos, fenntartó magábafoglaló honlap/cég/intézmény stb. megnevezése: Zámbó Gergő, GNU Public Licence (Az URL-ben fel van tüntetve az ELTE, ám semmi más nem utal az ELTE-vel való kapcsolatra.)
- a magábafoglaló honlap gyűjteményhez vezető (pl. Gyűjtemények) aloldalának megnevezése és URL-je: Rögtön a nyitólapról, a Tárgymutató felirat alatt elérhető a tartalom, különböző szempontok szerint.
- egyéb cég/intézmény/személy (létrehozó, digitalizáló, fejlesztő megnevezése, ha eltér és fellelhető): A lehetőséget Horváth Iván biztosította, az oldal létrehozójának Szabó Dávid segített a programozásban.

A Manga és a könyvtárak viszonya Japánban

     A történelem folyamán számtalan alkalommal találkozhattunk tiltott könyvekkel. Érdekesebbnél - érdekesebb történet fűződik e fekete listás könyvekhez, ilyen izgalmas a Japán Manga műfajának esete is. Több IFLA konferencia anyagában is olvashattunk gyerekpornónak titulált betiltott Svéd könyvekről de ugyanúgy Mangákról is. E cikk fő kérdésköre az effélének titulált fekete listás irodalom helye a közkönyvtárakban. Kellene Manga legyen a könyvtárak polcain vagy óvnunk kéne e műfajtól az olvasókat? El kellene ítélnünk a Manga kedvelőket, akik olvassák, szeretik és terjesztik azt? Igen nehéz és súlyos kérdések. De foglalkoznunk kell velük, annál is inkább, hogy a 19. században útjára indított Japán Manga lassan világhódító műfaj lett, a fiatalok világszerte csodálattal olvassák és nagy érdeklődéssel keresik. Ugyanakkor e cikkben előkerül néhány nagyobb Mangával kapcsolatos vita, a Manga megjelentetésének aktuális helyzete illetve szóba kerül az is, hogy e műfaj hogyan gazdagíthatja a Japán könyvtárakat.

Középkori okmánytárak

Kozepkori_okm1.jpgA gyűjteményben a középkorban keletkezett és fennmaradt okmánytárakat találjuk meg, ahogy azt a cím is mutatja. A magyar eredet mellett (Árpád-kor, Anjou-kor) találhatunk (valószínűleg magyar vonatkozású) külföldi dokumentumokat is (Vatikáni okmánytár).


A gyűjtemény a Hungaricana közgyűjteményi portál adatbázisai közé tartozik. A létrehozás dátumáról nem találtam információt, még a Hungaricana oldalán sem. Azonban a Rólunk részben az kideríthető, hogy az oldal megrendelője és üzemeltetője az Országgyűlési Könyvtár, levéltári területen a Budapest Főváros Levéltára látja el a feladatokat. A portál kivitelezője pedig az Arcanum Adatbázis Kft. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott digitalizált dokumentumok mellett más projektek eredményeit is megtekinthetjük egy helyen.

Magyar Digitális Képkönyvtár

Kepkonyvtar1.jpg
A gyűjtemény 2008-ban indult az OSZK vezetésével. 48 könyvtár kapcsolódott a kezdeményezéshez, hogy az ismert és kevésbé ismert képeket elérhetővé tegyék a hazai és külföldi érdeklődők számára. A képeken kívül a magyar vonatkozású kódexek, helytörténeti fotótárak, képeslapok, plakátok is helyet kaptak a gyűjteményben. Ezek a képi dokumentumok szabadon felhasználhatóak tanuláshoz, ismeret terjesztéshez vagy akár szórakozáshoz is.

Egyházi dokumentumok


A gyűjteményben elsősorban az egyházi levéltárak kiadványai találhatóak meg, felekezetre való tekintet nélkül. A katolikus püspöki körlevelek mellett a református egyház jegyzőkönyvei, névtárai is megtalálhatóak. A szerzetes rendek közül a bencések és a ferencesek iratai, kiadványai szintén fellelhetőek.
A gyűjtemény a Hungaricana közgyűjteményi portál adatbázisai közé tartozik. A létrehozás dátumáról nem találtam információt, még a Hungaricana oldalán sem. Azonban a Rólunk részben az kideríthető, hogy az oldal megrendelője és üzemeltetője az Országgyűlési Könyvtár, levéltári területen a Budapest Főváros Levéltára látja el a feladatokat. A portál kivitelezője pedig az Arcanum Adatbázis Kft. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott digitalizált dokumentumok mellett más projektek eredményeit is megtekinthetjük egy helyen.

Csütörtökök MacGyver-rel

A terápiás kutyák haszna már jól bizonyított, de az utóbbi időben egyre többször használják ezeket a kutyákat könyvtárakban, arra, hogy gyermekek olvassanak fel nekik. Ennek számos előnye van, többek között kényelmesebbé válik a felolvasás, és a gyermekek önérzete javul.

Felolvasás terápiás kutyáknak

Néhány gyermek az olvasást nehéznek és kellemetlennek találja, de egy kedves kutyapajtásnak való felolvasás kellemessé teheti ezt a tevékenységet, és motiválja az eddig vonakodó olvasót.

A kutyáknak való felolvasás a csoportos foglalkozások során a bátortalanabb, kevésbé aktív gyermekeknek biztonságérzetet ad. Miközben a gyermekek felolvasnak a kutyáknak, gyakorolnak és növelik az olvasásuk folyékonyságát, de a gyermekek ezt nem veszik észre, ők csak azzal törődnek, hogy ilyen kedves, szőrős hallgatóságuk van, aki figyel rájuk.

A kutyaasszisztált terápia az állatasszisztált terápia, illetve az állatasszisztált tevékenység egyik formája, amelynek során a gyermekek különlegesen képzett kutyáknak olvasnak fel. Az állatasszisztált terápia egy célorientált beavatkozás, amelyet szakember tart, az állatasszisztált tevékenység pedig többféle körülmény között lebonyolítható, például csoportos formában és egyszeri alkalmakkal, és nem igazodik az egyéni igényekhez, mint az állatasszisztált terápia.

Minden kutyának eljön a napja

A Campbell University School of Osteopathic Medicine (CUSOM) volt az első orvosi iskola Észak-Carolina-ban az elmúlt 40 évben. A könyvtárosok szerettek volna segíteni a hallgatóknak a stressz-csökkentésben, különösen a vizsgaidőszak alatt. Mivel az állat-terápia bizonyítottan segít a stressz csökkentésében, az egyik megoldási javaslat erre a problémára terápiás kutyák alkalmazása volt.

Ennek az ötletnek a forrása az volt, hogy számos más főiskola és egyetem is használt kutyákat ilyen célokra, így többek között a Harvard, a University of North Carolina, vagy a Yale Medical School, ahol egy Finn nevű terápiás kutya minden pénteken eljött az orvosi könyvtárba. Ezek a kutyák vagy csupán alkalmanként, vagy folyamatosan segítik ezeknek az intézményeknek a hallgatóit, méghozzá igen pozitív eredményekkel.

Digitális kiadás: a következő könyvtári szolgáltatás

Napjainkban a könyvtárak elsajátították a digitális világ használatához szükséges ismereteket, és egyre jobban felfedezhetjük őket a közösségi médiában is (pl.: Facebook profil), sőt a könyvtárosok alapismeretévé váltak a hálózati ismeretek. A digitális kiadás gyorsan fejlődő ágazata a hagyományos kiadók mellett a könyvtárak számára is új piaci lehetőséget jelent. A kiadás egy olyan információáramlás része, amelyben a könyvtárak is helyet foglalnak. A digitális kiadás bár új keletű, többféle formában is jelen van: e-könyvek, e-folyóiratok, hírlevelek, repozitóriumok képében. Felmerül a kérdés, hogy a könyvtárak alkalmasak-e arra, hogy átvegyék egy hagyományos kiadó feladatait.

A digitális kiadás területén több, már működő kezdeményezést is találhatunk, melyeket Jennifer Howard gyűjtött össze. Ilyen kezdeményezés található a Michigan-i Egyetemen (MPublishing), a Stanford Egyetemen (Stanford’s HighWire Press), és az Amherst College-on (Amherst College Press). Utóbbi vezetője, Bryn Geffert, helyi könyvtáros. Geffert állításai szerint a kiadói szerkesztést tanulni kell (nincs mindenkinek érzéke hozzá), az árusítás pedig a könyvtárak részéről nehezen egyeztethető össze a nyílt hozzáférés gondolatával. Azonban e tények tudatában is úgy véli, a könyvtárak felvehetik a versenyt a kiadókkal.

Közösségi tér létrehozása: Nyílt hozzáférés, könyv lopás és az ókori könyvtárak epigráfiája

A cikk az athéni agorán egykor működő nyilvános könyvtárról szól, amely Pantaenus tulajdonában állt. Nyilvános intézmény lévén feliratok tájékoztatták a betérőket a nyitva tartási időről (reggeltől délig) és kérték a támogatókat, hogy ne lopják el a gyűjteménybe tartozó tekercseket, mivel megesküdtek rá. Látható, hogy már az ókori görögök is komolyan vették a könyv lopást, mivel számos felirat utal rá. Például egy rodoszi könyvtár felirata kifejezetten tiltja a könyvek kivitelét az épületből. 

Mivel a könyvek és tekercsek anyaga igen drága volt és ritka, emellett elkészítésük is rengeteg időt és nagy szakértelmet igényelt, érthető, hogy a könyvtárosok megtettek minden tőlük telhetőt, hogy megvédjék az állományt. Ők maguk esküt tettek, hogy nem lopnak, míg a könyvtárat támogató személyek nem vihettek ki semmit az épületből. Ez a középkorban sem változott, sőt a könyvtárosok még drasztikusabb módszereket vetettek be a könyvtolvajok ellen: a könyveket láncokkal védték, és akiket ez sem tántorított el, arra átkot szórtak.
A támogatók nem csak a könyvtárba lépéskor vagy az épület belsejében találkozhattak feliratokkal, hanem a bejárat előtt található szobor talapzatán is, amely a könyvtár védnökét/pártfogóját ábrázolta. Az írás emlékezteti az embereket Pantaenus a városért tett szolgálataira, és a könyvtárat nagy egészként írja körül.

Hogyan működnek az elnöki könyvtárak?

Jelenleg 13 elnöki könyvtár működik az Egyesült Államokban, amelyek a Nemzeti Levéltár (National Archives and Records Administration - NARA) működtet. A könyvtárak mindenki számára nyilvánosak, látogathatóak. Megtekinthetünk felülvizsgálati dokumentumokat a normandiai partra szállástól az iraki eseményekig. Frankiln Roosevelt ideje alatt alakult ki az első elnöki könyvtár, amelynek létrejöttét a bélyegek iránt tanúsított gyűjtőszenvedély ihlethetett. A neves elnököt zavarta a tény, hogy a korábbi elnöki feljegyzéseket, iratokat nem veheti kézbe, mivel sok megsemmisült (Washington iratait például patkányok rágták meg). Roosevelt okulva elődei hibáiból magán alapítványok pénzeiből fedezte a könyvtár megalkotását, sőt 1939-ben a Kongresszus beleegyezett, hogy a Nemzeti Levéltár részévé váljon.

A digitális könyvtárak legjobb praktikái egy év távlatából

A könyvtárak korlátozott erőforrásaival szemben egyre nagyobb a kereslet a digitális könyvtárak tartalmának online hozzáférésére. Ezért stratégiailag fontos szempont, hogy jobban megértsük a felhasználókat, az online felhasználás hatását és ezek költségeit. Ennek a kiértékelésére nincs szabványosított módszer, így a Digitális Könyvtári Szövetség az elmúlt években összegyűjtötte a legjobb megoldásokat és iránymutatásokat. A cikkben a szerzők a legújabb működő megoldásokat mutatják be.

A süteménysütés története a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében


Blogom ötletét sütési szeretetnek köszönhetem, ezzel biztosan nem vagyok egyedül. Látom, hogy nap, mint nap keletkeznek új blogok, honlapok, cikkek és akár még könyvek is a témában. Ez én blogom talán abban tud kitűnni a többi közül, hogy ad egy kis plusz ismeretet. Igyekszem bemutatni, hogy honnan hová jutottunk el. Ezzel az olvasó nem csak azt érezheti, hogy recepteket böngész, azokról véleményeket olvas, hanem új ismeretekkel is gazdagodhat (reményeim szerint). Ezzel egy új területre érkezik, amelynek ismerete szükséges, ha valaki még ha csak hobbi szinten is, de foglalkozik egy területtel. A történelem ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy megtudjuk, hogy kik is vagyunk valójában. Ez alól a sütemények sem kivételek. Mint a történelem folyamán már olyan sokszor vissza tudunk nyúlni a múltba új ötletekért, melyek új lehetőségek felé visznek. A fejlődéshez a múlt ismerete tehát elengedhetetlen.

2016. április 26., kedd

A legfontosabb készségek a holnap könyvtárosainak

A cikk 11 pontos listáját a Library Journal nemzetközi egyetemi és közkönyvtárak igazgatóinak megkérdezése alapján állította össze. A készségek megállapítása a jelenleg befolyásoló trendek szerint lettek behatárolva, melyekkel a megkérdezettek szerint az elkövetkezendő 20 évben a szakmát gyakorlóknak rendelkezniük kell.

A lista a következő:
1. Odaadás, politika: ezen készség kialakításának két útja van, mely egymással átfedésben van. A támogatások állandósságának vagy emelésének érdekében a szervezet külső kapcsolataink építéséhez olyan szakemberekre van szüksége a könyvtárnak, akik magabiztosak a nyilvánosság előtt, a kapcsolatépítés nem okoz gondot, emellett proaktívak és alkalmazzák az új módszereket. Ezen készségek kialakítása/megalapozása a könyvtáros képzésben valósítható meg olyan kurzusokkal, amelyek tartalmaznak közpolitikai, költségvetési és együttműködések építésére vonatkozó ismereteket. Véleményem szerint mindezek "üzleti információmenedzser" specializációnkon megvalósul "Üzleti információ elmélete és gyakorlata" kurzusunk alatt, melyen a magyarországi nagy könyvtárak költségvetésének elemzése a féléves feladat, a dolgozat elkészítéséhez pedig az adott intézmény gazdasági osztályával is célszerű felvenni a kapcsolatot.

A fogyasztás általános kultusza a könyvtárban is? III., A könyvtár két párhuzamos útja: rendezvény- és ismeretszolgáltatás

A pláza modell egyik fő ágazata az élményszerző ismeretmegjelenítés, a rendezvényszolgáltató funkciók működtetése. Az olvasószolgálat és szaktájékoztatás hagyományos szolgáltatásain túl számos újnak számító információ- és tudásszolgáltató tevékenységet folytatnak az ország könyvtárai. A könyvtári funkciókört messze túlhaladó a kulturális és szórakoztató jellegű rendezvények kínálata: közösségépítő, segítő (személyzet, szervezés), oktatási szerep, szabadidős programok, kiállítások, irodalmi estek szervezése, különféle életkorhoz, hobbikhoz, közművelődési célokhoz köthető klubok működtetése, pályázatírás. A művelődésszervezői funkció (részleges) átvállalásával a tudománynépszerűsítő, kulturális előadások az egyik legnagyobb számú és népszerűséget arató típus; jelentős látogatószámot generáló rendezvények az életvezetéssel, életmóddal kapcsolatos előadások, élménybeszámolók, egészség-megőrző, gasztronómiai események is. Helyet kapnak a könyvtárban művészeti programok, előadások, kiállítások: fotó-, festmény- szoborkiállítások, tematikus tárlatok, zenei műsorok, előadóestek. A gyermekek és a fiatal korosztály számára rendezett programok, foglalkozások, vetélkedők prioritást élveznek a közkönyvtárak szakrészlegeiben, de megjelennek más könyvtártípusokban is.

2016. április 25., hétfő

A drónhasználat jogi háttere, esetleges következményei

Egyre elterjedtebbek mind külföldön, mind Magyarországon a pilóta nélküli repülőgépek, vagy más néven drónok a háztartásokban. Azonban kérdés, hogy mindenki ismeri-e törvényes használatuk feltételeit, vagy sem...

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár
http://kepeslaptar.vfmk.hu/
A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet hozta létra a honlapot azzal a céllal, hogy a megyéhez tartozó településeket ábrázoló képeslapokat összegyűjtse és digitalizálja. 2004-ben alapították. 

A könyvtár nyitóoldaláról való elérhetőség: Gyűjtemények => Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Képeslaptár

OMgK Digitalizált mezőgazdasági szakkönyvek

OMgK Digitalizált mezőgazdasági szakkönyvek
http://www.omgk.hu/Digitarchiv/akv_index.htm

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár) által létrehozott gyűjtemény, melybe azon muzeális könyvek digitalizált változata került be, melyek szakmatörténeti jelentőségükön túlmenően általános kulturális értékkel is bírnak. A digitalizálási munkába egyrészről a régi könyvek kímélése és archiválása, másrészről a közkinccsé válásuk érdekében fogtak bele.
A létrehozás dátuma ismeretlen.
A Országos Mezőgazdasági Könyvtár (Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár) honlapjáról való elérhetőség: Elektronikus források => Agrár e-könyvmúzeum => Könyvek

2016. április 24., vasárnap

Benchmarking Forum IPRES 2015

2015. november 2-6-ig Észak-Karolinában, Chapel Hill-ben tartották a Benchmarking Fórum Nemzetközi Konferenciáját (iPres), ahol összehozták a civil szervezeteket és a szakembereket, hogy megvitassák milyen lehetőségekkel és kihívásokkal kell szembenéznie a digitális megőrzést vállaló szoftvereknek. Közösen kidolgoztak egy tervezetet, amit 2016-ban valósíthatnak meg.

2016. április 22., péntek

Zeneoktatás a könyvtárban korszerű technológiával


A cikk háromféle eszközt mutat be, melyet iskolai vagy közkönyvtárban alkalmazna zenei oktatás során, az első kettő szoftveres megoldás, a harmadik már igazi stúdió élményt biztosít a használóknak.


MusicFirst


A digitális zeneoktatással foglalkozó MusicFirst cég megalkotta a MusicFirst Student alkalmazást, amely egy olyan applikáció, amely egy felhő alapú megoldással modernizálja a zeneoktatást a tanárok, és a zenetanulást a diákok számára. Az alkalmazás lehetővé teszi a diákok számára, hogy az iskolán kívül is megkaphassák és elkészíthessék feladataikat, ha csatlakoznak egy iskola vagy egy könyvtár MusicFirst online virtuális osztály terméhez. Mindehhez arra van szükség, hogy egy tanár vagy egy könyvtáros regisztrálja a tanulót a rendszerben. Amennyiben a feladat egy felvétel elkészítése, akkor a diákok közvetlenül a mobil eszközükre készíthetik azt el és be is nyújthatják onnan. A tanárok pedig asztali számítógépükön tudják ellenőrizni az elkészült felvételeket.

Az 1800-as évek népszámlálásainak publikálásai

Már 1754-től tartottak népösszeírásokat, melyek először az egyházi és a földesúri adminisztrációra, majd 1770-től a tartományi közigazgatásra és a hadseregre terjedt ki. Azonban 1777-ben szükségét látták, hogy csak katonai létszám céljából végezzenek összeírást, tehát felmérjék, hogy a lakosság hány százaléka alkalmas a haza szolgálatára. 1784. július 16-án II. József rendeletbe foglalta, hogy az egész országban végezzenek összeírásokat. 1790-től kezdődően több évtizedig nem tartottak további népösszeírásokat. A szabadságharc után azonban katonai felmérés szempontjából kettő vizsgálatra is sorkerült. Majdnem száz évvel később, 1857-ben gondoltak arra először, hogy egy állami statisztikai hivatal végezze el a népszámlálásokat, így az MTA Statisztikai Bizottsága vállalta magára ezt az akciót.

A tárolás egy stratégiai feladat: digitális megőrzés felhő rendszerben


Több nyilvános intézmény, szervezet ma már kihelyezi, kiszervezi az információs technológiai ellátását külső ellátóknak. Ez alól a kulturális örökség intézményei sem kivételek, de csak csekély információ áll rendelkezésünkre tanácsokból és tapasztalati tényezőkből, ami segíti a döntéshozatalt. A esettanulmány célja az, hogy dokumentálja a döntéshozatalt a National Library of New Zealand’s National Heritage Archive intézményének tárolás kihelyezése kapcsán, ezáltal tapasztalati tanácsokkal segítve más olyan intézményeket, melyek ilyen jellegű változtatás előtt állnak.

Közgyűjteményi Könyvtár HUNGARICA rendszer - Iskolai értesítők

Alapadatok a gyűjteményről:

Közgyűjteményi Könyvtár HUNGARICA rendszer - Iskolai értesítők (http://library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok/#)

A rendszer a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott közgyűjteményi digitalizálásokat és azok eredményeit hivatott bemutatni. A honlap információt ad a pályázatokról és azok eredményeiről, valamint magukat az elkészült adatbázisokat is bemutatja. Az általam vizsgált iskolai jegyzőkönyveket bemutató anyag a levéltári iratok fül alatt található.

Közgyűjteményi Könyvtár HUNGARICA rendszer - Egyetemi jegyzőkönyvek

Alapadatok a gyűjteményről:

Közgyűjteményi Könyvtár HUNGARICA rendszer - Egyetemi jegyzőkönyvek (http://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek)

A rendszer a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott közgyűjteményi digitalizálásokat és azok eredményeit hivatott bemutatni. A honlap információt ad a pályázatokról és azok eredményeiről, valamint magukat az elkészült adatbázisokat is bemutatja. Az általam vizsgált egyetemi jegyzőkönyveket bemutató anyag a levéltári iratok fül alatt található.

Országos Széchényi Könyvtár - Virtuális Kiállítások

Alapadatok a gyűjteményről:

Országos Széchényi Könyvtár Virtuális Kiállítások (http://www.oszk.hu/virtualis_kiallitasok) Céljuk, hogy a nyilvánosság számára elérhetővé tegyék az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött dokumentumok egy részét, melyet tovább szeretnének fejleszteni, akár más intézményekkel együttműködve. A tulajdonos az Országos Széchényi Könyvtár.

Digitális könyvtár fül alatt található (http://www.oszk.hu/digitalis_konyvtar).

Spanyolul olvasni - Az e-Libro módszer

Spanyolul beszélők számára egy magántulajdonú vállalat, az e-Libro kínál jelenleg több mint nyolcvanezer elektronikus dokumentumot különböző témákban, melyek a ProQuest illetve az EBSCO adatbázisain keresztül érhetőek el.

A vállalat 1998-ban kezdte meg működését, alapítója Eduardo Varela-Cid. Az elibro.net a spanyol nyelvű virtuális kiadás vezetője lett. 1999-ben az ebrary társalapítójával, Christopher Warnock-kal való találkozás után hozzájutott a technológia alkalmazásának engedélyéhez és megalapította az elibro.com-ot, mely a spanyol és latin-amerikai források nélkülözhetetlen adatbázisa lett, ezen felül szerkesztői, kiadói és terjesztési szolgáltatásokat is ellátás akadémiai és kormányzati kiadóknak, de kisebb kiadóknak is nyújtanak segítséget. A kiadók körülbelül húsz országot ölelnek fel, a központi szerep ilyen területen is Spanyolországé (134 kiadó) és Latin-Amerikáé, de vannak kiadók Portugáliából és Brazíliából is. Kanada, az USA és Olaszország kisebb szerepet vállalnak.

2016. április 20., szerda

Művészeti tartalmi-közegelemzésA poszt témáját több szinten kell körbejárnom. Ha a saját blogomon keresztül vizsgálom az interneten fellelhető tartalmakat, akkor elég szűk a keresztmetszet a téma speciális volta miatt. Ezért nagyobb merítést kell alkalmazzak. Ha a saját oldalamat nézem, akkor az egy szelet lehet egy lehetséges Békés megyei vagy békéscsabai könyvtárosok vagy könyvkiadók esetleg művészek munkásságát feldolgozó nagyobb halmaznak. Nagyobb távlatokban ez úgy nézhet ki, hogy képzőművészetet kedvelők, maguk a művészek által létrehozott helyek esetleg a róluk szóló cikk és vagy könyvadatbázisok lehetnek célpontok. Az elemzéshez ismét segítségül hívom azokat a népszerű folyóiratokat és webes felületeket, melyeket már az előző bejegyzésemben is használtam.

Példa egy ingyenes integrált könyvtári rendszerre - a KOHA

Ma Magyarországon a könyvtárügyben az egyik legjelentősebb kérdés mindig a pénzügyek tekintetében merül fel - pl. létszám, gyarapítás, integrált könyvtári rendszer (IKR) ára stb. terén. Sok intézmény, közművelődési könyvtár még csak IKR-rel sem rendelkezik (, mert "költséghatékonysági megfontolásokból" így alakultak/alakították a szolgáltatásaikat). Bejegyzésemben egy ingyenes rendszerrel igyekszem megismertetni az olvasókat, könyvtárosokat, intézményvezetőket, mégpedig a Kohával.

A többnyelvűség kezelésének nehézségei a modern igényeknek megfelelően

A 21. században a többnyelvű eszközök egyre nagyobb teret nyernek, egyre több és színesebb felhasználói csoporthoz jutnak el, akik eltérő kulturális és nyelvi háttérrel rendelkeznek és hasonlóan változatos információtípusokhoz szeretnének hozzájutni. Jorna úgy véli, hogy a többnyelvű tezauruszok leggyakoribb formái jelenleg nem megfelelőek erre a szerepre. Véleménye szerint a többnyelvű eszközök ezen típusának új formájára van szükség. E célból foglalkozik az InfoDEFT nevű kísérleti tezaurusz kialakításával, amit az online tezauruszok lehetséges új modelljének tart. Az InfoDEFT egy szemantikailag strukturált, enciklopédikus jellegű és többnyelvű tezaurusz, amely felhasználható a mesterséges tanulást segítő programok esetében is, ezzel csökkentve az eszköz manuális előállításának költséges mivoltát.  

Összefoglalás - mémek

Mik azok a mémek? Milyen biológiai/pszichológiai, társadalmi hátterük van? Milyen csoportjaik vannak? Hol találhatóak meg „primer” forrásban? Hogyan generáljunk mémeket?

Népszámlálási Digitális Adattár – Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára

Mivel ezt a gyűjteményt és az általam korábban elemzett Híd- és útépítő könyvek majdhogynem ugyanolyan kialakítású oldalak, ezért a róluk készült elemzés is majdhogynem ugyanolyan kialakítású lett.

A honlap címe: 
A HUNGARICANA rendszer digitalizálási keretein belül elkészült és feltöltött magyarországi népszámlálásokkal kapcsolatos témákkal az oldalra felkerült kiadványok találhatók a gyűjteményben. Minden feltöltött dokumentum teljes terjedelemben – borítóval, képekkel, üres oldalakkal! – letölthető.
A honlap kiadója az Országgyűlés Hivatala, fejlesztője és üzemeltetője az ARCANUM Adatbázis Kft., és a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozza.
A gyűjtemény maga a Központi Statisztikai Hivatal anyagaiból készült el. Az oldalt magába foglaló honlap a HUNGARICANA közgyűjteményi portál, melynek címe:http://hungaricana.hu/hu/

Híd- és útépítő könyvek


A HUNGARICANA rendszer digitalizálási keretein belül elkészült híd- és útépítő témában az oldalra felkerült kiadványok találhatók a gyűjteményben. Minden feltöltött dokumentum teljes terjedelemben – borítóval, képekkel, üres oldalakkal! – letölthető.
A honlap kiadója az Országgyűlés Hivatala, fejlesztője és üzemeltetője az ARCANUM Adatbázis Kft., és a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozza.
Az oldalt magába foglaló honlap a HUNGARICANA közgyűjteményi portál, melynek címe: http://hungaricana.hu/hu/

2016. április 19., kedd

OSZK Digitális Könyvtár

Alapadatok a gyűjteményről:
Megnevezés: OSZK Digitális Könyvtár
A gyűjtemény nyitólapjának közvetlen: URL-je: http://oszkdk.oszk.hu/
Az Országos Széchényi Könyvtár Digitális Könyvtára, ahol elérhető a könyvtár digitális gyűjteménye. Egyes dokumentumokat viszont csak az OSZK dedikált hálózati termináljáról lehet megnyitni.
Létrehozás dátuma, ha kideríthető: 2007. október-én már működött a weboldal. Azóta változatlan a felülete.
Tulajdonos, fenntartó magábafoglaló honlap/cég/intézmény stb. megnevezése: Országos Széchényi Könyvtár http://www.oszk.hu/
A magábafoglaló honlap gyűjteményhez vezető (pl. Gyűjtemények) aloldalának megnevezése és URL-je: Címlap » Digitális könyvtár » OSZK Digitális Könyvtár http://www.oszk.hu/oszk_dk

Az új digitális szakadék - A mobil eszközökre készített platformok prioritása mindenki érdeke

Az okostelefonok elterjedésével első számú digitális eszközzé léptek elő az emberek életében. Ötből négy amerikai ezt az eszközt használja a leggyakrabban, még akkor is ha van egyéb számítógépes eszköze is. Ezen keresnek egészségügyi információkat,  intézik banki ügyleteiket, keresnek munkát vagy éppen teljesítik az iskolai feladatokat.

A könyvtárak, az e-kölcsönzés és a digitális tartalmak nyilvános hozzáférhetőségének jövője

Semmi kétség, hogy azok az idő elmúltak, amikor a nyomtatott könyv volt az információ egyetlen hordozója és a tudás átadásának egyetlen eszköze. Egyre több digitális tartalom jelenik meg az interneten, melyek nagy kihívást jelentenek a könyváraknak az információszolgáltatás tekintetében. Ugyanis a kiadók és a terjesztők licenceken keresztül adnak hozzáférést a dokumentumokhoz, tartalmakhoz. Sok kiadó nem hajlandó a könyvtáraknak licenc-jogot adni vagy csak szigorú megkötésekkel, ami a könyvtárak hagyományos szerepkörét veszélyezteti. Éppen ezért az IFLA kidolgozott egy tanulmányt erről a témáról, és 2012 novemberében bemutatta Hágában.

Az e-book pohár félig tele van - a Digital Content Working Group télközepi megbeszélésének összefoglalója

Az Amerikai Könyvtár Szövetség digitális tartalmakért felelős csoportja Bostonban rendezte meg az ALA Midwinter Meeting-et. Az elhangzottak alapján a könyvtárosok optimisták lehetnek az e-book jövőjétt illetően, habár nagy nyomás van még kiadókon, forgalmazókon és a könyvtárosokon is, hogy megfelelő felhasználói élményt tudjanak nyújtani az olvasóknak.

A megbeszélés vezetője Erika Linke volt, a felszólalók pedig Mark Kuyper, Andrew Albanese és Kelvin Watson.

A fogyasztás általános kultusza a könyvtárban is? II., Könyvtári "plázavilág"
A közelmúlt globális változásai, a pénzügyi és „szolgáltató” szemlélet, infokommunikációs robbanás és a web rohamos terjeszkedése többirányú és óriási kihívás elé állította a könyvtári világot. Ezen, sokszor fenyegető változások hatására a könyvtár talán még sohasem látott szerepváltozáson esik át. Multifunkciós intézménnyé válva jelentős mértékben adaptál több érintkező és új, eredetileg távolabbi szakterületet, feladatkört a kultúra igen széles spektrumában. A kilencvenes években, főként Kelet-Európában igen erőteljesen érvényesülő segítő-szociális szerepkör és közösségszervező erő napjainkban gyengülő intenzitással, de még jelen van. A közművelődési feladatok felvállalása viszont erősödő tendenciát mutat világszerte, rendezvények szervezése a könyvtári tevékenység egyik fő területévé vált.

2016. április 18., hétfő

Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattár (MIDRA)

Alapadatok a gyűjteményről:
Megnevezés: Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattár (MIDRA)
A gyűjtemény nyitólapjának közvetlen URL-je: http://midra.uni-miskolc.hu/jadox/
A Miskolci Egyetem repozitóriuma, amiben megtalálhatók a PhD disszertációk, Miskolci Egyetem elektronikus tudományos folyóiratának cikkei (2010-től), a szakdolgozatok (2011-től), a TDK dolgozatok (2010-től), elektronikus tananyagok, tudományos munkák, az egyetem életével kapcsolatos videók, a Selmeci Műemlékkönyvtár gyűjteményének értékes darabjaink digitalizált másolata és minden egyéb, az egyetemmel kapcsolatos digitális dokumentum teljes szöveggel.
Létrehozás dátuma, ha kideríthető: Az egyetemi könyvtár 2006 óta építi a Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattárát, a MIDRA-t.
Tulajdonos, fenntartó magábafoglaló honlap/cég/intézmény stb. megnevezése: Miskolci Egyetem http://www.lib.uni-miskolc.hu/
A magábafoglaló honlap gyűjteményhez vezető (pl. Gyűjtemények) aloldalának megnevezése és URL-je: http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok és itt a Saját adatbázisok
Egyéb cég/intézmény/személy (létrehozó, digitalizáló, fejlesztő megnevezése):
Monguz Kft http://qulto.eu/hu

Ünnepi Könyvhét III. - Programok

Kutatásaim során néhány év könyvheti rendezvényeinek megtaláltam a részletes vagy majdnem részletes program leírását, így ebben a részben azokat ismertetem. Először összefoglalóm a korabeli javaslatokat a könyvhét programjának összeállításához, majd a könyvhét megálmodójának, Supka Géza terve szerinti esemény programja olvasható. Végül az általam választott időszak jellemző ünnepi rendezvényeit mutatom be.

2016. április 17., vasárnap

Corvinus Disszertációk


A gyűjtemény a Budapesti Corvinus Egyetem azon Ph.D disszertációt tartalmazza, melyek már védés utáni állapotban vannak. Minden, a gyűjteményben lévő dolgozat elektronikus formában és teljes szöveggel letölthető.
A gyűjteménynek a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár az üzemeltetője, honlapja: http://www.lib.uni-corvinus.hu/
A digitalizálás a University of Southampton által fejlesztett EPrints szoftverrel készült.
A gyűjtemény 2014-ben megkapta az MTMT „Minősített Repozitórium” tanúsítványát.

Széchenyi István Egyetem E-tananyag + Szakdolgozat + Disszertációk

Alapadatok a gyűjteményről:
Megnevezés: Széchenyi István Egyetem - Győr
A gyűjtemény nyitólapjának közvetlen URL-je: http://lib.sze.hu/kezdolap
A Széchenyi István Egyetem E-dokumentumtárában elérhető gyűjtemények: E-tananyagok, PhD szakdolgozatok és szakdolgozatok. Ezeknek csak egy része érhető el nyilvánosan. A feltöltött anyagok nagy része, csak az ott tanuló vagy dolgozók számára érhető el.
Létrehozás dátuma:
http://etananyag.szerep.sze.hu/jadox/portal/
Nincs pontos dátum, de 2016. március 16.-án már működött.
http://szakdolgozat.szerep.sze.hu/jadox/portal/
Nincs pontos dátum, de 2016. március 16.-án már működött.
http://phd.szerep.sze.hu/jadox/portal/
Nincs pontos dátum, de 2014. július 7.-én már működött.
Tulajdonos, fenntartó magábafoglaló honlap/cég/intézmény stb. megnevezése: Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár (SZE-EK) munkatársai.
A magábafoglaló honlap gyűjteményhez vezető (pl. Gyűjtemények) aloldalának megnevezése és URL-je: Széchenyi István Egyetem http://lib.sze.hu/ és itt az E-dokumentumtár.
Egyéb cég/intézmény/személy (létrehozó, digitalizáló, fejlesztő megnevezése):
Monguz Kft http://qulto.eu/hu

Hol a helye a tájékoztatásnak a modern könyvtárban?

Éveken keresztül lehetett hallani, hogy a hagyományos könyvtári tájékoztatás halott. Valójában csak eltűnt és senki nem szeretne rájönni, hogy miért. Sőt, sok könyvtáros ugyanúgy folytatná a munkát, ahogy eddig is tette. Persze, könnyen elismerik, hogy a digitális korszakban a tájékoztatásnak egészen más feladatai lennének. Ezzel szemben még az újítások is a régimódi, már aktualitását veszített tájékoztatást próbálják fellendíteni. Ez pedig probléma. A könyvtár ma is egy köztiszteletben álló intézmény, de már más igényekkel érkeznek a felhasználók, mint régen. A ragaszkodás az elavult tájékoztató szolgáltatásokhoz sok könyvtárnak nehézséget okoznak.

A többnyelvű tezauruszok kialakítása fordítással

A fordítási eljárás igen vitatott, éppen ezért ezt a megközelítést az IFLA irányelve már nem is tartalmazza, noha a meglévő tezaurusz egy vagy több új nyelvre fordítása igen népszerű, főleg gazdasági okokból. Ez a módszer nem teszi lehetővé az összes érintett nyelv közötti egyenlő kezelés lehetőségét, mivel itt a forrásnyelv lesz a domináns nyelv és az így előállított eszköz nem tükrözi megfelelően a célkultúrákat. Az egynyelvű tezauruszok kulturálisan elfogultak, vagyis az egyenes fordítás egyfajta kulturális imperializmushoz vezethet.  

A tezauruszok kialakulásának előzményei és a korai megjelenési formái

A tezauruszok kialakulásának előzményei

A „tezaurusz” görög eredetű szó, mely az angol nyelvterületen először 1736-ban jelent meg, az Oxford szótár rövidített változatában. A kifejezés jelentése akkoriban a tudás kincsestárát vagy az ismeretek-enciklopédiáját jelölte. A leghíresebb – ebben az értelemben vett tezaurusz – Peter Mark Roget gondozásában készült el 1852-ben „Thesaurus of English Words and Phrases” címen, amelynek felépítése alfabetikus volt, de szisztematikus témakörök szerinti elrendezés is szerepelt benne. 

2016. április 16., szombat

Esettanulmány a vállalati webarchiválásról

Az esettanulmányban nyílt forráskódú linkbejáró és webarchiváló programokat (pl.: Heritrix és Wayback Machine) teszteltek vállalati intraneten (MITRE Intranet). A tanulmányban felvázolták azokat a helyzeteket, amelyekkel szembe kellett nézniük, továbbá összegyűjtötték azokat a praktikákat, amelyekkel elkerülhetők a kezdeti buktatók. Összesen 143 268 URI oldalt (125GB adat 25 óra alatt) archiváltak. Ekkor viszont szembekerültek azzal a problémával, hogy az intraneten számtalan bizalmas információt tárolnak. Ennek a megoldására is adnak tanácsokat a cikkben. A cikk szerzői képekkel és kódrészletekkel is illusztrálták a tanulmányt a könnyebb érthetőségért.

OSZK - 1956-os Intézet és Oral History Archivum

Az 1956-os Intézet az Országos Széchenyi Könyvtár egyik osztályaként működik. Mint kutatóintézet és könyvtár digitális tartalomszolgáltatás szempontjából az Oral History Archivum az egyik legfontosabb szolgáltatásuk. Ezt két féle képpen is elérhetjük - egyrészt bármely böngésző google keresőjébe az OSZK 1956-os Intézet Oral History Archivum kulcsszavakat bepötyögve az első találatként kapjuk a megfelelő oldalt vagy másik opcióként a http://rev.hu/hu URL címen.

2016. április 15., péntek

Nem lehet egyszerre védeni a nyilvános könyvtárat és támadni a fájlmegosztást

A cikk, címéhez híven, végig azt a kérdést boncolgatja, hogyan lehet elkülöníteni a nyilvános könyvtár és az online fájlmegosztás tevékenységét. Ami külön érdekes, hogy a kérdésfelvetés, a téma kifejtése és a következtetés mind megválaszolásra kerülnek már magában a címben. A szerző ezt az alapállítást vizsgálja és mutatja be néhány példán keresztül.

BitTorrent és könyvtárak: adatszolgáltatás, menedzsment és fejlesztés

A cikk azt elemzi, hogy a BitTorrent - és a vele együtt járó peer to peer (továbbiakban: P2P) - fájlmegosztó protokoll hogyan segítheti elő a könyvtárak működését és fejlődését. A szerző részletesen fejti ki és magyarázza el gondolatait a téma kapcsán. Ezzel szemben mégsem érződik úgy, mintha elveszne a technikai részletekben. A könnyebb megértést elősegítve képekkel és ábrákkal is illusztrálta az öt pontba szedett írás egyes részeit.

2016. április 13., szerda

Ünnepi Könyvhét II. - Külföldi példák

A következőkben a teljesség igénye nélkül, példaképpen a világ néhány pontjáról „villantok fel” könyvekkel kapcsolatos vásárt és könyvhét jellegű szerveződéseket, azok legfontosabb ismérveinek, jellemzőinek összefoglalásával. A rendezvények tekintetében kiemelkedő Németország, ahol hosszú évszázadokra nyúlnak vissza a könyvvásár gyökerei. A német nyelvterület mellett azonban a világ más részén is találhatunk híressé vált rendezvényeket.

Zsaroló vírusok

Külön figyelmet kell fordítani a zsaroló vírusokra (angolul ransomware) is, amelyek sajnos már Magyarországon is elég nagy számban előfordulnak. A Kaspersky Lab legújabb jelentése szerint a zsaroló vírusok jelenléte leginkább 2015-ben tetőzött. Először valamikor 2013-ban fedezték fel őket, és már mobileszközökön is teret nyertek, főleg az Android operációs rendszereken. A tavalyi évben szám szerint 753 684 számítógépen fedezték fel a Kaspersky víruskereső szoftvereivel, ebből 179 209 gépet ténylegesen meg is fertőztek. Valószínű azonban, hogy a fertőzött számítógépek száma tovább fog nőni, én pedig ezért szeretném, hogy mindenki tisztában legyen a dolog súlyosságával és a megfelelő védekezéssel.

A Facebook újításai

A Facebook egyik legfontosabb újítása a többi közösségi oldalhoz képest a 2009 februárjától használható lájk gomb, amellyel sokkal egyszerűbben kifejezhető a tetszésnyilvánítás. A lájk gomb nemcsak a Facebook felületén, de külső, a Facebooktól független weboldalakon is egyszerűen alkalmazható, így a felhasználó könnyedén tetszikelhet vagy megoszthat egy más oldalon talált cikket, anélkül, hogy ellátogatna a Facebookra. 2016 óta hazánkban is elérhető a más országokban már korábban bevezetett és régóta várt dislike gomb, bár nem abban a formában, ahogy a felhasználók várták volna. A dislike gomb helyett ugyanis úgynevezett reakcióikonok (emojik) teszik lehetővé, hogy a facebookozók változatosabban reagálhassanak egy-egy posztra.

Többnyelvű információkeresés I.

Bevezetés a többnyelvű információkeresés témakörébe


A többnyelvű információkeresés egy olyan technológia, amely kiegészíti a hagyományos információkeresést azzal, hogy lehetővé teszi, hogy más nyelven íródott dokumentumokban is kereshessünk.

A cikkek áttanulmányozása után, az olvasó átfogó képet kaphat a többnyelvű információkeresésről és az általa felvetett problémák megoldásához szükséges megközelítési módozatairól.

2016. április 12., kedd

Ünnepi Könyvhét I.


Bevezetés

A budapesti születésű Supka Gézának, aki igen sokoldalú személy volt - dolgozott újságíróként, régészként, művészettörténészként és könyvtárosként is - 1927-ben született meg az a javaslata, hogy a magyar könyv népszerűsítése érdekében és a kortárs magyar irodalom megünneplésére évenként könyvnapokat kellene tartani minden település legszebb közterén. Supka könyvnapi elképzeléseiben nem feledkezett meg a vidékről sem, például gyűjtést javasolt falusi könyvtárak részére, illetve nem titkolt célja a könyvnappal a magyarság nemzeti összetartozásának erősítése, amelyet leginkább a nemzeti könyvek, a nemzeti irodalom fejezett ki. A vidéki könyvnapok történetében igazán jelentős változást a háború utáni évek hoztak.
Az első hazai rendezvényre 1929-ben került sor, ami egy hetes rendezvény volt.
A következő évben, 1930-ban már csak könyvnapokat rendeztek, mivel azt tapasztalták, hogy a könyvhét utolsó napjain csökkent a forgalom. A könyvnapok elnevezést aztán 1952-ben megváltoztatták ünnepi könyvhétre.

2016. április 11., hétfő

Egy esettanulmány a nemzeti könyvtár fejlesztésben: Folyóiratok a British Library-ben


A British Library rendelkezik egy egyik legnagyobb és legátfogóbb folyóirat gyűjteménnyel a világon (több mint 750 millió oldal, több mint 52 000 különböző folyóirat). A The Newspapers Programme a GBP 33m fő programja, melynek célja az volt, hogy fejlessze a válaszadást a speciális és általános stratégiai kihívásokra, melyek a hosszú távú tárolás, megőrzés és hozzáférés kapcsán felmerültek a British Library folyóirat gyűjteményében. A folyóirat gyűjteményt körülbelül 30 000 kutató használja évente, többségük személyes érdeklődésének megfelelő folyóiratok vagy akadémiai lapokat keres. 1905-ben az összes folyóiratot a British Museum Library-tól szerezték be és ott is lehetett olvasni őket, majd 25 évvel később egy új épületet emeltek olvasószobával és könyvkötő teremmel. Ez az épület 1932-ben nyitott meg, ekkor az összes 19. és 20. századi folyóirat átkerült ide.

2016. április 6., szerda

Vickery osztályozási elképzelései I.

Dokumentáció

Vickery sokat foglalkozott a népszerűségéből mára már sokat vesztett dokumentáció témakörével. A dokumentáció az a gyakorlati tevékenységet megalapozó elmélet, amely során a dokumentumokat a forrástól a felhasználóhoz közvetítjük. A közreadói tevékenységtől az információ átadásáig terjedő tevékenység széles skáláját értjük a fogalom alatt. Elvei és fogalmai között három típust különböztetünk meg:
  • · Normákat, mely a gyakorlatot megfelelően irányítja és kifejezi a célokat is.
  • · Kulcsfogalmakat, melyek a rendszert meghatározzák az elemzés és a megértés segítésére 
  • · Általánosításokat, melyek a rendszer egyes elemeinek viselkedésére vonatkoznak.
Régen a dokumentációt gyakran hasonlították össze a könyvtártudománnyal. A szakterület könnyebben jellemezhető, ha azt a dokumentumok minden típusára kiterjesztjük. A dokumentumrendszer sokkal szélesebb területet ölel fel, mint a hagyományos könyvtártudomány, mert magába foglalja a közzétételt és a nyomtatást, a terjesztést, a távközlést, elemzést, tárolást, visszakeresést és a felhasználóhoz való továbbítást.