keresés

2014. március 31., hétfő

Digitalizálás Kelet-Európában

Magyarország - Cseh Köztársaság - Szlovák Köztársaság
Kutatásom témája ebben a félévben a digitalizálási projektek köré fonódik. Vizsgálatom középpontjában a magyar, a cseh, a norvég és a szlovák gyakorlat áll, ezeket szeretném összehasonlítani, a digitalizálás módja, az ehhez felhasznált eszközök és a digitalizálás anyagi támogatása alapján. Első posztomban három vizsgált projektet szeretnék megnézni. 

Írás-olvasásoktatás, olvasás iránti elkötelezettség és könyvtárhasználat a többnyelvű osztályokban Norvégiában

Norvégia jelenleg még nem tagja az Európai uniónak, külön, állam-közi egyezményben szabályozzák az Unió és Norvégia gazdasági, kulturális és egyéb megállapodásait. Norvégiára jellemző, hogy az őslakosok (számi, lapp) mellett jelentős a migrációval bevándorolt lakosok száma. A két nagy kisebbségi kategóriába tartozó őslakosok (számi, lapp) nyelvi jogaira vonatkozó ENSZ dokumentumok is másképp viszonyulnak az anyanyelvhez: míg az ős-honos kisebbségeknél a megőrzésre, addig a migránsok esetében az asszimilációra irányulnak. A nyelvi kultúra megőrzése, ápolása elengedhetetlen az anyanyelv és a kultúra megőrzéséhez, ezért ahogyan más országokban is, Norvégiában is különös hangsúlyt kap az anyanyelvi oktatás és kultúra kérdésköre. Norvégia lakosságának összetétele: norvég 92.7 %, valamint svéd, dán, amerikai, német stb. bevándorlók. Hivatalos nyelv a norvég mellett az angol is.

2014. március 30., vasárnap

Konferenciabeszámolók és ajánlók az osztályozás világából

A következő bejegyzéseimben az IFLA Osztályozási és Indexelési Szekciója és a Katalogizálási Szekciója szempontjából jelentős eseményeket fogom ismertetni az elmúlt 2 évből, továbbá az idei év várható konferenciáit.


2014. március 25., kedd

Nyílt kezdeményezések hasznosítása - Infografika

Diplomamunkám készítése során nagyban befolyásoltak David McCandles Az Információ gyönyörű c. könyvének infografikái. Ahogy haladok munkámmal, egyre inkább a központba kerülnek a grafikus szemléltető eszközök. A kutatásiNapló bejegyzéseit ezen grafikák készítésének és elemzésének szentelem, így diplomamunkám egyes szakaszaiba bepillantást engedek a posztok által.

A nemzetiségek jogainak érvényesülése a könyvtárakban - bevezető

A hazánkban élő nemzetiségek számára kiemelten fontos a saját kultúrájuk ápolása, hagyományaik és anyanyelvük megőrzése. A kultúra (egyik) bölcsője a könyvtár - és én jelen munkában azt vizsgálom, hogy a nemzetiségek könyvtárhasználati jogai hogyan érvényesülnek napjainkban Magyarországon.

Az olvasói elégedettség mérés aktuális helyzete a magyarországi könyvtárakban


A témáról röviden

Az internet térhódítása veszélyezteti a könyvtárak jövőjét, hiszen a legtöbben inkább "rágugliznak" arra, amire kíváncsiak. A könyvtáraknak ezért fokozottan oda kell figyeliük arra, hogy "becsalogassák" az olvasókat, s meg is tartsák őket. A rendszeres elégedettség mérés fontos lenne minden könyvtár számára, mégsem találkozunk vele úton-útfélen manapság, legalábbis Magyarországon. Az utóbbi időben kevesen foglalkoztak a témával, kevés publikációt találtam, kivéve az egyes könyvtárak jelentéseit, elemzéseit, melyeket szakfolyóiratokban vagy a könyvtárak honlapján tettek közzé. A Könyvtári Intézet honlapjáról a hazai minőségirányítási elvekről tájékozódtam.

2014. március 18., kedd

A porcelánfestés témakörében felhasználható információforrások

Porcelánfestés című blogom a porcelánfestéssel foglalkozik, többek között tárgyalásra kerülnek benne a porcelánfestési praktikák, a porcelánfestő műhelyek, valamint a porcelánfestéssel kapcsolatos egyéb témák is.
 Ebben a több részből álló bejegyzésben összefoglalom, hogy milyen forrásokból nyertem információkat a blogban szereplő anyag közzétételéhez, valamint azt fogom kutatni, hogy a porcelánfestés, mint téma, milyen formákban van jelen a közösségi weben.

2014. március 11., kedd

A japán uralkodó család napjainkban

A mai modern világban egy letűnt kort próbál képviselni a japán uralkodói család a több évszázados hagyományaikkal és szokásaikkal. A projekt azt próbálja feltárni, hogy hogyan alkalmazkodik a királyi család ehhez a mai világhoz.