keresés

2015. május 7., csütörtök

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Könyvtár

Alapadatok a gyűjteményről:

- megnevezés: MOME Könyvtár , Library of Moholy-Nagy University of Art Design Budapest

- a gyűjtemény nyitólapjának közvetlen URL-je: http://konyvtar.mome.hu/ ; közvetett módon a MOME honlapjáról (http://mome.hu/hu/) is elérhető (http://mome.hu/hu/k%C3%B6nyvt%C3%A1r), amire maga a könyvtár is utal a bemutatkozásában.


- a gyűjtemény leírása: A könyvtári honlap célja a felhasználók részére - akik az egyetem oktatóin és hallgatóin, valamint dolgozóin kívül bárki lehet - a gyűjtemény feltárása és elérhetővé tétele, emellett pedig tartalom- és információszolgáltatás. A feltárást az online katalógus biztosítja, a tartalom- és információszolgáltatást részben a különböző adatbázisok (EBSCO, JSTOR, Gorove Art), részben pedig az online tartalmak és információs eszközök teszik lehetővé, amelyek között digitalizált évkönyvek, MOMÉ-s doktori értekezések, online elérhető folyóiratok, szakmai linkgyűjtemények, valamint a Springer Kiadó e-könyveinekkisérleti elérései szerepelnek.

Az Egyetem kíválósági címének köszönhetően megkezdődött a Könyvtár egy régi tervének megvalósulása: egyetlen felületen szolgáltatni az intézményben létrejött tartalmakat, legyen szó diplomamunkáról, egyetemtörténetről, évközi munkáról vagy hallgatói listákról. Az átalakulás feltehetően egy új honlap, egy új, összetettebb tartalomszolgáltató felület kialakítását fogja eredményezni.

- létrehozás dátuma: A honlap 2010-ben jött létre, a Támop-3.2.4/09/1/KMR-2010-0022 projekt a "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat keretében valósult meg.

- tulajdonos, fenntartó intézmény megnevezése: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

- a magábafoglaló honlap gyűjteményhez vezető  aloldalának megnevezése és URL-je: A könyvtár és gyűjteménye az egyetem honlapjáról a Szervezet menűben az  Oktatást, kutatást segítő egységek  almenűn keresztül érhető el a Könyvtár,  majd pedig a MOME Könyvtár linkre kattintva.
Az egyetem honlapján az elérés URL-je:  http://mome.hu/hu/k%C3%B6nyvt%C3%A1r

Screenshots/képernyőkép

- A gyűjtemény nyitólapjának képernyőképe (2015. május 7-én):

- A keresési felület képernyőképe:

- A tételek listázásának képernyőképe:

- A tétel+adatok képernyőképe:
Információszolgáltatás:

Bemutatás, leírás:

- a gyűjteményről: Agyűjtemény leírása és bemutatása a honlap bal oldali paneljában szereplő A Könyvtárról->Ügyrend menűpont alatt található, ahol többek között információkat szerezhetünk az intézmény felépítéséről, használatáról, gyűjtőköréről, küldetéséről és gyűjteményeiről. A Könyvtárról->Galéria menűpont alatt fényképeket közölnek a könyvtárról, címekkel látva el az egyes felvételeket. Például: Jó öreg cédulakatalógus

- történetéről: A Könyvtár története A Könyvtárról->Történet menüpont alatt érhető el, ahol röviden bemutatásra kerül az intézmény létrejötte, gyűjtőkörének a kialakulása és bővülése, valamint az elhelyezkedése és annak változásai.
A Könyvtár egy másik bemutatkozása a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem honlapján is olvasható (http://mome.hu/hu/k%C3%B6nyvt%C3%A1r), ahol a gyűjtemény kialakulása mellett a jelenlegi állományadatokról, gyűjtőkörről és szolgáltatásokról kapunk tájékoztatást.

- tulajdonosról, fenntartóról: A Könyvtárról->Ügyrend menűpont alatt található információ a könyvtár jogállásáról, ezen belül a fenntartóról (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), valamint a felügyeleti (Egyetemi rektor) és a szakmai felügyeleti szervről (Nemzeti Erőforrás Minisztérium).

- szerzői jogi feltételekről: nem, bár a szakdolgozatok feltöltésével kapcsolatos információk között elvárható lenne.

- digitalizálásáról: A Könyvtár közzétesz digitalizált tartalmakat és annak rövid leírását, bemutatását adja, ami a honlap bal oldali paneljában található  Online tartalmaink->Online tartalmak menüpont alatt érhető el. Ez részben a saját tartalmat, részben előfizetett folyóiratokat és a Springer Kiadó e-könyveinek kisérleti elérését jelenti. A saját tartalom egyrészt az Iparművészeti Iskola Évkönyveinek 1880 és 1936 között megjelent köteteinek a digitalizált változatáta, mely során elkészítették a kutatási célú, nyomdai reprint minőségű reprodukciók mellett az évfolyamok PDF e-könyv változatát is, másrészt pedig online hozzáférést a MOMÉ-s doktori értekezésekhez és azok magyar és angol nyelvű téziseihez.
Nem digitalizálást, de online tartalomszolgáltatást jelent az Online tartalmaink->Levéltár menüpont alat található dokumentumgyűjtemény, amely world formátumban közöl az intézmény történetére vonatkozó levéltári forrásokat (Címe: Dokumentumok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem történetéből 1945 – 1971.Összeáll. Lévai Klára, Zsidi Vilmos).

- a webes rendszer fejlesztéséről: A Hírek->Linkgyűjtemény menüpont alatt olvasható az a rövid tájékoztató - képernyőképpel -, ami a könyvtár megújult linkgűjteményéről közöl hírt.

- a tételek típusairól: A könyvtár a Corvina integrált könyvtári rendszert használja gyűjteményének a feltárására. Ennek a keresőfelülete biztosít többféle keresési lehetőséget (egyszerű, összetett, böngészés), illetve opciót (szerző, cím, ISBN stb.), valamint találat esetén az egyes tételek (könyvtári dokumentumok) adatairól és lelőhelyéről szerezhetünk pontosabb információkat. A könyvtár honlapján - az Információk->Szolgáltatások menüpont alatt - a könyvtári rendszer, így a találatot jelentő tételek bemutatására is sor kerül. A tételekről (olvasótermi könyvek, raktári könyvek) részben szöveges leírás olvasható, részben pedig képernyőképet közölnek. Emellett leírás és képernyőkép szerepel az online hosszabbítás bemutatása során is, amelyet a felhasználó bárhol és bármikor igénybe vehet.

- elérhető formátumokról: Az Online tartalmaink->Online tartalmak menüpont alatt található digitalizált évkönyvek elérhető formátumáról található információ. A  kutatási célú, nyomdai reprint minőségű reprodukciók mellett elkészítették az évfolyamok PDF e-könyv változatát is, mely, nyomtatás és módosítás elleni biztonsági korlátozással van ellátva. A PDF az eredeti oldalképeket (facsimile) mutatja, de a szövegeket is alátöltötték, ami a teljes kereshetőséget biztosítja.
Az Online tartalmaink->Levéltár menüpont alatt található dokumentumgyűjtemény world formátumban közli az intézmény történetére vonatkozó levéltári forrásokat.

- a gyűjtemény felépítéséről, navigációjáról, keresési és egyéb felhasználói lehetőségekről: Könyvtárról->Ügyrend menüpont alatt kerül bemutatásra a gyűjtemény valós, fizikai felépítése és tájékoztatás a gyűjteményben történő keresési és felhasználói lehetőségekről. Részletes leírásra kerülnek az általános információk mellett a könyvtárhasználói kör, a beiratkozás feltételei, illetve a könyvtár szolgáltatásai. A honlap, azaz a virtuális gyűjtemény felépítéséről, navigációs lehetőségeiről nem közölnek információkat s nincs olyan oldaltérkép sem, ami  a virtuális gyűjtemény szerkezetét és felépítését mutatná.

- munkatársakról: A Könyvtárról->Munkatársak menüpont alatt kerül sor az intézményben dolgozók adatainak közlésére. A leírás azonban igen szegény, a név-beosztás-munkakör megnevezésén kívül más információkat nem tudunk meg az intézmény dolgozóiról. Nincs fénykép, (szakmai) önéletrajz vagy esetleg az MTMT-re linkesített publikációs jegyzék, ezen kívül nem található semmilyen elérhetőségi információ (telefon, e-mail) sem a nevek mellett.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem honlapján (http://mome.hu/hu/k%C3%B6nyvt%C3%A1r) némileg több információ szerepel: a könyvtár igazgatójának neve mellett egy telefonszám, illetve egy közvetlen elérést biztosító, linkesített e-mail cím szerepel.

- fejlesztési tervekről: A jövőbeni fejlesztésekről  közölnek információkat, és a már megvalósított fejlesztésekrő/módósításról is. Megtudhatjuk, hogy az eddig Delicious-ban elmentett linkek átkerültek a Diigo szolgáltatásába. Ugyanakkor az Egyetem kiválósági címének köszönhetően megkezdődött a Könyvtár egy régi tervének a megvalósulása: egyetlen felületen szolgáltatni az intézményben létrejött tartalmakat, amelynek jelenleg az előkészületi munkálatai folynak.

Saját blog, vagy a gyűjteményhez kapcsolódó hírek a magábafoglaló honlapon: A könyvtár honlapját felkeresve kezdőoldalként a nyitólapn hírek, bejegyzések (blogok) olvashatóak a gyűjteménnyel kapcsolatban, amelyek új szolgálatások bevezetéséről, online tartalmak eléréséről, az oktatáshoz kapcsolódó pályázatokról szólnak döntő mértékben.
A könyvtárnak külön blogja nincsen.

Navigáció/struktúra/webdesign:

- viszony az intézményhez (domain név tulajdonos): A könyvtár honlapján a fenntartó intézményre vagy a szakmai felügyeleti szervre nem található közvetlen a honlapon feltüntetett tartalom, azaz sem megnevezés, link, logó, vagy más megjelenítési/elérhetőségi forma. A könyvtár fenntartójáról A Könyvtárról->Ügyrend menüpont alatt közölnek információt.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem honlapjáról a könyvtár elérhető a Szervezet->Oktatást, kutatást segítő egységek->Könyvtár útvonal révén, viszont fordítva ez nem lehetséges, azaz a könyvtár honlapjáról az egyetemet nem lehet közvetlenül elérni.

- párhuzamos szintek, további gyűjtemények az intézmény által közzétéve: A könyvtár az Információk->Hasznos linkek menüpont alatt további intézményekhez és gyűjteményekhez biztosít - linkkapcsolattal - elérési lehetőséget. Ezek egyrészt intézmények és szervezetek, másrészt pedig adatbázisok és művészeti linkgyűjtemények.
Az online elérhető intézmények között elsőrendűen a művészeti oktatási intézmények és könyvtárak (pl. Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar és Könyvtára, Ludwig Múzeum Könyvtára), valamint elméleti kutatási intézmények (pl. Artpool Művészetkutató Közpon) és szakmai szervezetek (pl. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) szerepelnek. Hasznos segítség, hogy egyes intézményeknél maga a gyűjtemény is közvetlenül elérhető a MOME Könyvtár honlapjáról, azaz például nemcsak a Magyar Képzőművészeti Egyetem, hanem annak Könyvtára, könyvtári katalógusa és képadatbázisa is, ami messzemenőkig felhasználóbarát, hiszen navigálást és vele keresési időt rividít le.
Az adatbázisok alatt részben szabad hozzáférésű, azaz bárhonnan elérhető adatbázisokat (pl. Web Galery of Arts) és képgyűjteményeket (pl. Magyar Digitális Képkönyvtár), illetve az intézmény által előfizetett adatbázisokat (EBSCO, JSTORE, Grove Art Online) gyűjtöttek össze.

- a gyűjtemény belső felépítése: A honlap WordPress formátumban készült. A nyitóoldalon három panel jelenik meg egyszerre, amelyek egységes szerkezetbe foglalják a könyvtár megjelenését, azaz a továbblépések során is megmarad ez az osztott felület. A honlap bal oldali paneljában a honlap szerkezete és felépítése látható, ahol az egyes menűpontokra kattintva a jobb oldali panelban betöltődnek a menűhöz tartozó információk és tartalmak. Kivételt a katalógus, illetve az online tartalmak képeznek, amelyeket a felhasználó teljes képernyőn keresztül használhat. A középső gyorslinkek panel a gyakran és leginkáb keresett információk azonnali elérését teszi lehetővé. Ezek közé tartoznak az intézményi alapadatok, mint az elérhetőség, nyitva tartás, a szolgáltatások, illetve a hosszabbítás lehetőségének a bemutatása, valamint a katalógus közvetlen elérése.
A honlap egy belső keresési lehetőséggel is rendelkezik.

Kínált formátumok

A weboldal az intézmény digitalizált gyűjteményét PDF formátunümban teszi elérhetővé. A PDF az eredeti oldalképeket (facsimile) mutatja, de a szövegek is alá vannak töltve, ami a teljes szövegű kereshetőséget biztosítja.
Az online tartalmak alatt található digitalizált évkönyvek a 2006-ban kifejlesztett, ingyenesen alkalmazható issuu.com tartalomszolgáltatón jelennek meg, ahol egy három dimenziós, könnyen kezelhető e-book keretben jelennek meg, ami látványos megjelenést s egyben könnyű kezelhetőséget biztosít.
Hang- és videodokumentum nem található a honlapon, viszont képeket közzétesznek, amelyek egyrészt a könyvtárról készültek (Könyvtárról->Galéria menüpont), másrészt pedig a könyvtár gyűjteményét alkotják (Hírek->Képgyűjtemény menüpont). Ez utóbbit a Flickr for iPad webhelyen keresztül osztja meg a felhasználókkal és érdeklődőkkel.

Meta-adatolás, leírás, katalóguscédula-megjelenítés

Az adattartalom nem egységes, dokumentumtípusonként eltérések tapasztalható.
Az Online tartalmaink->Doktori értekezések menüpont alatt található tételek esetében egységes, de a keresést és az egyértelmű tájékozódást megnehezítő, egységes keresőfelülettel nem rendelkező adattartalommal találkozhatunk. Az egyes tételekre kattintva rögtön elénk tárul a teljes szövegű PDF dokumentum anélkül, hogy ahhoz bármi többletinformáció lenne fűzve (pl. a dokumentum rövid tartalmi leírása, kivonata – absztrakt; a feltöltést végző személy neve; a feltöltés dátuma).
A Könyvtárról készült képek esetében az adatszolgáltatást tekintve hasonló a helyzet. A képeket címekkel látták el, de más adatokat nem tudhatunk meg róluk (pl. ki készítette, mikor készültek).

Web 2.0 eszközrendszer, interaktivitás

- hírlevél feliratkozás: Nem áll rendelkezésre.

- online munkatárs elérése (chat): Maga az intézmény érhető el online, e-mailen keresztül, de csak közvetett, azaz nem linkesített formában. A könyvtárigazgató az egyetem honlapján szereplő könyvtári oldalon érhető el közvetlenül.

- RSS feed: a weboldal alján rendelkezésre áll.

- regisztrálás lehetősége, profil kialakítása: nem lehet regisztrálni.
Egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez azonban lehetőség van regisztrálásra - bár ez nem közvetlenül a honlaphoz és a könyvtárhoz kötődik. A felhasználó ugyanis a kölcsönzéseiről e-mail vagy sms-értesítőt kérhet. A konyvtar.hu segítségével egy helyen tudja megtekinteni a kölcsönzéseit, akár több könyvtárból is. Ha valaki igénybe szeretné venni a szolgáltatást, regisztrálnia kell a konyvtar.hu oldalon, majd be kell jelölnie a MOME Könyvtárt kedvencnek, s meg kell adnia az olvasójegyen vagy a diákigazolványon szereplő vonalkód számát és a hozzá tartozó jelszót.
A felhasználó a nála lévő könyvek lejáratáról ingyenes sms értesítést is kaphat a Google Naptár segítségével. Ehhez azonban egy gmailes fiókra van szükség. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik ilyennel, vagy maga létrehoz egy ilyet, vagy regisztrálnia kell a meglévő e-mail címével a MOME Könyvtár honlapján. Ezt követően lesz megnyitható a naptár, amelyen belül a felhasználónak meg kell adnia a mobil telefonszámát, majd ezt követően a beállításaim menüben engedélyeznie kell a naptárba történő írást.

- testreszabhatóság: nincs mód a testreszabásra.

- kommentelési lehetőség: nem áll rendelkezésre.

- közösségi közreműködés további formái tételenként / gyűjtemény-egész szinten (pl. cimkézés, infó-hozzáadás, leírás bővítés): A könyvtár honlapján közösségi együttműködésre közvetlenül nincs lehetőség, de közvetett módon, a könyvtárportálon (http://konyvtar.hu) keresztül igen. Egy regisztrációt követően a könyveinket virtuális polcra tehetjük, amelyeket megoszthatunk más felhasználókkal, írhatunk könyvajánlót, illetve figyelemmel kísérhetjük a könyvtári kölcsönzéseinket.

Közösségimédia-kompatibilitás

- A digitális gyüjtemény tételeinek megnyitásakor kapunk-e egyedi URL-t (megosztható tételt,  tétel-oldalt)?: Igen, kapunk.

- Segítik-e a megosztást beágyazott paranccsal (pl. Facebook Like gomb) (hogy ne az URL-t kelljen kimásolni)? Igen, segítik. A honlapról közvetlenül el lehet érni a könyvtár Facebook oldalát, illetve a Twittert is.

- Van-e a vizsgált gyűjteménynek Facebook oldala? Követők, lájkolók száma. Posztok hozzávetőleges száma (db./hónap): Igen, rendelkezik a MOME Könyvtára saját Facebook oldallal. Elérhetősége: https://hu-hu.facebook.com/mome.konyvtar 
A kedvelők száma (2015. május 7-én): 1545. Elég ritkán posztol, a bejegyzések száma márciusban három volt, áprilisban kettő. Az előttük szereplő bejegyzés pedig még 2014-ben készült.

A Facebook oldal képernyőképe (2015. május 7-én):

- Van-e a magábafoglaló intézménynek Facebook oldala? Követők, lájkolók száma. Posztok hozzávetőleges száma (db./hónap): Igen, van külön oldala a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemnek, elérhetősége: https://hu-hu.facebook.com/momebudapest 
A kedvelők száma (2015. május 7-én): 11518. Gyakran posztol, áprilisban a bejegyzések száma meghaladta a huszat, amelyekre gyakran érkeznek hozzászólások is.

A magábafoglaló intézmény Facebook oldalának képernyőképe (2015. május 7-én):


- megjelennek-e a gyűjtemény tételei megosztásaik alapjaként? Nem, egymástól függetlenek. A Könyvtár Facebook oldala viszont néha megosztja az Egyetem eseményeit.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése