keresés

2015. május 19., kedd

A Békés Megyei Könyvtár bibliofil kiadványai - Összefoglaló

Az elmúlt évek során nagyon sokat változott a hazai könyvkiadás: a kiadványok, könyvek ma már nem csak és kizárólag hagyományos úton rendelhetőek, vagy vásárolhatóak meg, hanem akár online is megrendelhetőek a világháló segítségével. A könyvtárak élnek is ezzel a lehetőséggel: az online módon megrendelt kötetek rövidebb időn belül, néhány napon belül megérkezhetnek, így az újdonságok akár már néhány napon belül kölcsönözhető válnak a könyvtárakban. Az egyik, neves hazai kiadó továbbá egyedi, bibliofil kiadványokat is kínál az olvasóknak. Ezek között többnyire a szerzők által aláírt, dedikál, számozott példányban megjelenő kötetekkel találkozhatunk.

De nem így volt ez a 70-es, 80-as években. Akkoriban a legtöbb hazai, nagy, megyei könyvtár rendelkezett saját nyomdával, ahol is unikális példányok láttak napvilágot. Így volt ez a Békés Megyei Könyvtár esetében is. A Békés Megyei Könyvtár gondozásában 1974-1989 között megjelent Poesis Hungarica 1-2. sorozat, amely a csabai könyvtárban megfordult szerzők verseinek, alkotásainak állít emléket. A sorozat címét Ilyés Gyula: Poesis Hungarica című verséről kapta, de többek között Csorba Győző, Jókai Anna, Ilyés Gyula, Fodor András, Jékely Zoltán, Csoóri Sándor, Nemes-Nagy Ágnes versei, kötetei is megjelentek a sorozatban.

Poesis Hungarica

Ilyés Gyula: Poesis Hungarica, a sorozat címadó kötete

A PH sorozat köteti alacsony példányszámban, többnyire 200-250 példányban jelentek meg. A kötetek japán technikával készültek, néhány kötet a szerzője által dedikált. A japán könyvészeti technika elsősorban az egyedi, exkluzív kötetek sajátossága. A japán hajtás lényege, hogy az íveket visszahajtják, így a lapok vágatlanok maradnak. A kötetek további különlegessége, hogy a Megyei Könyvtárban megfordult szerzők munkái jelentek meg a Poesis Hungarica sorozatban. A kiadványok közül néhányra jellemző, hogy könyvek illusztrációit Lipták Pál készítette. A Poesis Hungarica sorozatban 37 kötet látott napvilágot.

A Poesis Hungarica 1. szerzői:                                   A Poesis Hungarica 2. szerzői

- Csoóri Sándor                                                    - Bella István
- Csorba Győző                                                    - Bisztray Ádám
- Fodor András                                                     - Fodor András
- Garai Gábor                                                       - Gergely Ágnes
- Jékely Zoltán                                                      - Illyés Gyula
- Juhász Ferenc                                                     - Jánosy István
- Kalász Márton                                                    - Képes Géza
- Kálnoky László                                                   - Kiss Dénes
- Keresztury Dezső                                               - Lakatos István
- E. Kovács Kálmán                                              - Pilinszky János
- Ladányi Mihály                                                   - Rába György
- Lator László                                                       - Székely Magda
- Nagy László                                                       - Tornai József
- Nemes Nagy Ágnes                                            - Vas István
- Rákos Sándor                                                     - Vészi Endre
- Simonyi Imre                                                      - Weöres Sándor
- Somlyó György
- Takács Imre
- Takáts Gyula
- Zelk Zoltán                


Ha megnézzük a szerzőket, számos, a magyar irodalom jeles személyisége található a szerzők között. A sorozat szerkesztője vélhetően Fodor András volt, Lipták Pál költő barátja, akinek 1974-ben és 1980-ban, mindkét sorozatban megjelentek versei. A sorozat szerzői a megyei könyvtár és Lipták Pál igazgató vendégszeretetét élvezték: megható, és egyben felemelő érzés, hogy olyan nagyságokkal, mint Zelk Zoltán, vagy Illyés Gyula találkozhatott az olvasó az akkori megyei könyvtárban. 1985-től Dr. Ambrus Zoltán volt a megyei könyvtár igazgatója, amikor is további kiadványok jelentek meg a megyei könyvtár gondozásában. A további bibliofil kötetek között találjuk többek között helyi szerzők munkáit is, úgymint Sarusi Mihály, Kővári E. Péter, de méltán népszerűek a könyvtár gondozásában megjelent Szalay grafikák is. A kutatás során nehéz volt a sorozatra vonatkozó adatokat felderíteni. A munka során személyes interjút készítettem Furkáné Marikával, Kovács Máriával, Vargáné Ilivel akik a könyvtár akkori munkatársai voltak. Nehézséget jelentett, hogy az interneten, könyvekben kevés írás foglalkozik a témával, jelentett, szerencsére Lipták Pálra, munkásságára vonatkozóan több forrás található, akár az akkori könyvtári sajtóban, illetve rendelkezésre állnak könyvtár történeti források a Békés Megyei Könyvtárban.
            2014-ben a kötetek borítói digitalizálásra kerültek, és a kötetek könyvészeti adataival hamarosan elérhetővé válnak a weben is. Fontos, hogy ezek a kiadványok ne vesszenek el a múlt homályában, hanem nyilvánosságot kapjanak. A könyvek keletkezéséről, sajnos igen kevés tudható: azon személyek egy része, akik kapcsolatba hozhatóak a kötetekkel, sajnos már nincs az élők sorában, így a könyvek keletkezéséről kevés információ lelhető fel. A bmk_bibliofil_kiadványok weboldal igyekszik felhívni a figyelmet ezekre a különleges, egyedi kiadványokra. Ezúton szeretnék köszönetet mondani Fodor Jánosnak, egyetemi tanár, adjunktus, inapló szerkesztő, aki segítségemre volt munkám során.

Felhasznált irodalom:
  1. AMBRUS Z. [et al.]: A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve 1952-2002. Békés Megyei Könyvtár. Békéscsaba, 2002. 17. p.
  2.  BA LOGH F.: A Békés Megyei Könyvtár története. Balogh F., Békéscsaba, 1960. 32 t.fol.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése