keresés

2015. május 12., kedd

Összefoglalás - Könyvtáros sztereotípiák

  A mai társadalomban a könyvtáros szakmáról változatos kép alakult ki. A korábbi évtizedekben még jellemző megbecsülésből mára nem sok maradt. Kevésre tartják a könyvtárosokat és  munkájukat egyaránt. Ez a folyamat is hozzájárult ahhoz, hogy különböző sztereotípiák vertek gyökeret a könyvtárosokról a társadalomban. A múltbéli pozitív előítéleteket, egyre inkább felváltják a negatív hangvételűek.
  A Könyvtároskép bloggal azt a célt tűztem ki, hogy minél több szemszögből mutassam be a könyvtáros szakmát övező pozitív és negatív sztereotípiákat. A bejegyzések három nagyobb témát járnak körül: maguknak az előítéleteknek a részletezése, majd ezeknek filmekben és irodalmi alkotásokban való megjelenése, illetve a könyvtáros szakma harca a negatív megítélés ellen. 
  

Előítéletek, sztereotípiák


  Az emberek mindennapi életét észrevétlenül befolyásolják a különböző előítéletek, sztereotípiák, amelyek egy-egy szakmához is társulhatnak. Sajnos nem mondható el, hogy a könyvtáros szakmáról nem léteznek ilyen elképzelések.
  Fontos, hogy különbséget tegyünk az előítélet és a sztereotípia fogalmai között. Az első jelenség lényege az, hogy a valóságról alkotott konkrét benyomásokat megelőzve alkotunk képet egy adott dologról. Ezáltal próbálunk meg eligazodni az ismeretlen dolgok, jelenségek között. A sztereotípiák pedig tulajdonképpen ezekből az úgynevezett előítéletekből fejlődnek ki. A folyamat lényege az, hogy egy csoport tagjainak hasonló jellemvonásokat tulajdonítunk, figyelmen kívül hagyva azt, hogy ez nem feltétlenül egyezik meg a valós helyzettel.
  A mai könyvtáros sztereotípiák között megkülönböztethetünk a férfiakra és a nőkre vonatkozóakat. Sajnos egyik esetben sem túl pozitív képet kapunk. Az erősebb nem esetében a főbb előítélek: a nőiesség, a homoszexualitás, az ambíciók hiánya, illetve más szakterületen való elbukás. A gyengébb nemnél pedig: a szemüveges vénkisasszony kép, a mogorvaság, a szigorúság és úgy általában az ódivatúság. A helyzetet tovább rontja, hogy manapság magukról a könyvtárakról is egyre negatívabban vélekednek. A digitális világ széleskörű terjedése következtében sokan gondolják azt, hogy a könyvtárakat mára túlhaladta a kor. Ebből adódóan az intézményt és a bennük dolgozókat is fölöslegesnek tartják. 

Megnyilvánulásuk filmekben, irodalmi alkotásokban, interneten


  A szakmáról a társadalomban kialakult képet könnyen megismerhetjük, ha odafigyelünk az egyes filmes és irodalmi alkotásokra, vagy az internetes mémekre. Ezek ugyanis hűen tükrözik, hogy általánosságban mit gondolnak az emberek a könyvtárosokról. A kutatásom során azt a megfigyelést tettem, hogy valamiért szinte mindig csak a negatív jellegű sztereotípiák jelennek meg a különböző típusú alkotásokban. Néhány film és sorozat, amelyekben híresebb könyvtárosos karakterek szerepelnek: Titkok könyvtára, Batgirl, Szellemirtók, Az élet csodaszép stb. Az első kettő esetben abból a szempontból pozitív képet látunk, hogy a könyvtárosaink egyfajta hősként tűnnek fel. Számomra azonban mégsem teljesen tetsző a kép, hiszen a könyvtárosság mindkét esetben csak kiegészítő attitűdje a karaktereknek. A második két példában egyértelműen a fentebb jellemzett negatív sztereotípiák jelennek meg. Ha pedig irodalmi példákra gondolunk, akkor azonnal eszünkbe juthat például a Harry Potter sorozat mogorva könyvtárosnője.
  Az interneten terjedő mémek viszont kettős szerepet is betöltenek a kérdésben. Egyrészt eszközei lehetnek a különböző rosszindulatú élcelődéseknek. Másrészt viszont a könyvtáros szakma használhatja a sztereotípiák leküzdésére is. Gondolok itt azokra a képekre, amelyeken bemutatják azt, hogy a társadalom mit gondol a könyvtári munkáról és azt, hogy a valóságban milyen. 


Fellépés a negatív sztereotípiák ellen


  A könyvtáros társadalmon belül úgy tűnik, hogy kialakult egy olyan réteg, amely szeretné megtörni a szakmát sújtó negatív sztereotípiákat. Céljuk, hogy megmutassák azt, hogy a könyvtárosok is ugyanolyan emberek, mint mások. Így köztük is vannak szürkébb és színesebb egyéniségek is. Ennek érdekében a világ számos pontján készül egyre több népszerűsítő videó. Ezek természetesen többféle tartalommal rendelkezhetnek: könyvtár bemutatása, könyvtáros munka bemutatása, vicces és kreatív életképek, illetve az interneten végigsöprő Happy-videó könyvtári változata.
  A népszerűsítő kezdeményezések körébe sorolhatjuk azt is, amikor a könyvtárosok a könyvborítók segítségével készítettek kreatív fényképeket. Ennek a programnak az elsődleges célja ugyan az olvasásra buzdítás volt, de ezen túl azt is megmutatta, hogy milyen ötletgazdag, modern gondolkodású könyvtárosok is léteznek.

Összegzés


  A kutatásom során arra a következtetésre jutottam, hogy a könyvtáros szakmát övező sztereotípiák valóban léteznek és számos formában megjelenhetnek a mindennapi életben (filmek, könyvek, mesék, internetes mémek stb.). Egyaránt lehet ezekkel egyetérteni, vagy hevesen tiltakozni ellenük. Véleményem szerint azonban az lenne a legfontosabb, hogy a könyvtárosok kellő humorral kezeljék ezeket. Hiszen bennünk is élnek sztereotípiák más foglakozásokról, viszont tudjuk azt is, hogy azok sem feltétlenül igazak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése