keresés

2014. május 26., hétfő

A nemzetiségek könyvtári ellátása során felmerülő problémák

A kisebbségnek a „többségbe” integrálódása az élet valamennyi területén megoldandó feladatok hosszú sora elé állítja mind a fogadó, mind az „érkező” felet. Talán maga a kifejezés – integrálódás – sem helyes, hiszen egyoldalú erőfeszítést sejtet, melynek során a kisebbségként jelen lévő nemzet feladata, hogy észrevétlenül belesimuljon az őt fogadó ország szokásrendszerébe, társadalmába, gyakorolja annak jogszabályait, elfogadja az értékrendszerét, megismerkedjen a hagyományaival stb.
 Az Alaptörvényben rögzített törvények értelmében azonban a nemzetiségeknek joguk van kultúrájuk és anyanyelvük megőrzéséhez, hagyományaik ápolásához. 
Jogaik gyakorlásának azonban előfeltétele, hogy a fogadó fél toleráns legyen velük szemben, és belássa, hogy a nemzetiségek integrálódása nem jelentheti önazonosságuk, származásuk megtagadását. Csakis ennek figyelembevételével és elfogadásával lehet sikeres a beilleszkedés, melyet mindkét félnek akarnia kell. A beilleszkedési törekvést ugyanis csakis kudarc kísérheti az anyaország nyitottsága és segítőkészsége hiányában.
A nemzetiségeknek nyújtott szolgáltatásokra az emberek hajlamosak "ráadás-szolgáltatásként" tekinteni, holott azok  a jogok, amelyek a magyar állampolgárokat megilletik, megilletik a kisebbségeket is. Nincsen ez másként a könyvtárakban sem. Az International Federation of Library Associations (IFLA) az általa kiadott, Multikulturális közösségek: irányelvek a könyvtári szolgáltatásokhoz című dokumentumában felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiségeknek nyújtott könyvtári szolgáltatásokra a könyvtári szolgáltatások integráns szolgáltatásaként kell tekinteni, nem pedig úgy, mintha valamiféle "plusz szolgáltatásról" lenne szó.
A különböző nemzetiségek eltérő mentalitásából, kultúrájából adódóan, konfliktusok egész sorával kell megküzdeni - a könyvtárakban is.
A könyvtári ellátás során felmerülő problémák 

Szabó Tamás Péter A kisebbségek információval való ellátása, mint a nyilvános könyvtárak előtt álló kihívás című cikkében beszámol a 2003. február 3-5. között Torunban megrendezett konferenciáról. A konferencián a különböző országok könyvtárainak küldöttei (könyvtáros szakemberek, egyetemi hallgatók) számoltak be a saját hazájukban felmerülő könyvtárellátási problémákról. Némely országban megoldásokat is kidolgoztak a felmerülő problémákra, és a konferencia előadói ezeken megoldásokat szintén megosztották a jelenlevőkkel. A felmerülő problémák nyilvánvalóan hordoznak egyéni vonásokat - attól függően, hogy milyen nemzetiségű kisebbség él az adott területen, és arra az adott kisebbségre milyen "speciális" vonások jellemzők (mentalitás és kulturális jellemzők terén) -, de alapvetően, a problémák jelentős része ugyanazon tőről fakad, így a megoldások is mindenhol alkalmazhatók, országtól függetlenül.
Vázlatpontokba szedve, az alábbi nehézségekkel kell szembenézniük a könyvtárosoknak, ha nemzeti kisebbség érkezik a könyvtárba:

1. A kisebbségként jelen lévő nemzet nem ismeri (eléggé) új hazájának kultúráját, szokásait, hagyományait, nyelvét.
2. A kulturális különbségekből, a beilleszkedési nehézségekből és az eltérő mentalitásból eredő "különbözőségek" konfliktusforrást jelenthetnek a nemzetiségi könyvtárlátogató és a többi látogató/könyvtáros között.
3. A kisebbségek "szétszórtan" élnek új hazájukban, nem ismerik a saját nemzetiségükbe tartozókat.
4. Információs analfabetizmus
5. Túl sok és nagyarányú kisebbség, akik erősen őrzik kulturális identitásukat.
6. A könyvtárosok nem tanulják meg, hogy hogyan viszonyuljanak a kisebbségekhez.

Lehetséges megoldások

A teljesség igénye nélkül, nézzünk néhány lehetséges megoldást a fentebbi problémák közül olyanokra, amelyek hazánkban is gondot okoznak!

A beilleszkedési problémát hatékonyan kezelhetjük például biblioterápiás foglalkozásokkal. Mivel a kirekesztettség-élmény  "általános" élmény, amelyet ilyen-olyan formában a legtöbb ember élete során már átélt - és a speciális vonását jelen esetben "csupán" az adja, hogy a kisebbségeknek egy másik nemzet tagjaival kell elfogadtatniuk önmagukat - hatékony megoldást kínálhatnak a biblioterápiás foglalkozások, akár vegyes csoportokban is. 
Koreában például - ahol a lakosság multikulturális összetételű és évről évre nő a bevándorlók létszáma - biblioterápiás foglalkozásokat tartanak a beilleszkedési gondokkal küzdő, szorongó és magatartászavaros gyermekek számára. Egy, a témában született tanulmány - Bibliotherapy to Improve Self-Esteem of Minority Children from Multicultural Families in Korea - pozitív tapasztalatokról számol be. A szakemberek ugyanis nyomon követték a foglalkozásokon résztvevő gyerekek sorsát, és azt tapasztalták, hogy már néhány foglalkozást követően nőtt a gyerekek önbecsülése, és csökkent a szorongásuk mértéke.
A New York Public Library hasznos és nem mellesleg INGYENES szolgáltatással várja az angol nyelvet egyáltalán nem, vagy nem eléggé jól beszélő bevándorlókat. Mivel a város közel egyharmada bevándorló, kiemelkedően hasznos lehet az ESOL-program (English for Speakers of Other Languages) - mely többéves múltra tekint vissza, és amelynek keretein belül eddig több mint hetven nemzet tagjai iratkoztak be az ingyenes nyelvórákra -, hiszen azon túl, hogy segíti a bevándorlókat az angol nyelv elsajátításában, a honlapján értékes információkat is közzétesz például az egészségüggyel, az oktatással, a pénzkezeléssel, vagy a New York-i élettel kapcsolatban. 

A beilleszkedési gondok és az egy nemzetiségbe tartozók egymástól való "elszakadásának" megakadályozására jó példát kínál az ún. SisterNet-projekt , amely az Amerikában élő afrikai asszonyok integrációját segíti. A helyi fekete nőknek, és a közösség tagjainak lehetőségük nyílik arra, hogy egy internetes felületen kapcsolatban legyenek egymással, és hasznos információkat olvashassanak/oszthassanak meg a többiekkel egészségügyi, társadalmi, technológiai, kulturális és gazdasági témakörökben. 

Természetesen, a fentebbi megoldások csak kiragadott példák - jóval több kezdeményezés, és sikertörténet bújik meg a könyvtárak-könyvtárosok tarsolyában, ... de talán ennek a három projektnek a bemutatása is elegendő ahhoz, hogy lássuk: jó szándékból nincsen hiány. :)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése