keresés

2014. május 20., kedd

A Békés Megyei Könyvtár bibliofil kiadványai


A könyvek minden korban a tudás, az emberiség, a technikai fejlődés tükrei. A könyveken keresztül az egész emberiség tudása leképeződik, a könyvekben fellelhető tudás az emberiség felhalmozott tudására, ismeretére kiterjedő, a hatása az emberi élet minőségét befolyásoló tényező. Minden korban az adott ismeretek felhalmozói és közvetítői a könyvek. Az internet megjelenése óta azonban megváltozott a könyvek hegemóniája: a tudás, az információ általános megjelenési formája a világháló. Személyes meggyőződésem, hogy az újfajta információszolgáltatásnak és a könyvek hagyományos megjelenésének összhangban, egymást kiegészítve kell jelen lenniük az információs társadalomban.

A könyvek megőrzői és közvetítői sokáig kizárólag a könyvek voltak, de ez mára már megváltozott, számos publikáció, dokumentum, ismeret, információ megjelenik és érhető el az interneten.
Amekkora lehetőséget hordoz magában, éppen akkora a veszélye is az új közvetítő csatorna megjelenésének: a hagyományos könyvek háttérbe szorulhatnak, a minőség gyengülhet és a megbízhatóság kevésbé ellenőrizhető. A könyvek mindazonáltal önmagukban hordozzák a megbízható tudást, és az esztétikai, szórakoztató, ismeretszerző értékek közvetítését. A könyvel kapcsolatban álló szakemberek, írók, pedagógusok, könyvtárosok, de mindannyiunk felelőssége, hogy a könyv kiemelkedő szerepét megőrizzük, és átörökítsük a következő nemzedékek számára. Az információhordozó anyaga, teste változott az idők során, de a „könyv szelleme” a lényeg az értékmegőrzés és közvetítés ugyanaz maradt évszázadok óta.
Az irodalom, a könyvek célja folyamatos változáson megy keresztül: meghatározói az adott kor jegyeit, társadalmi normáit viselik magukon. Minden korban más és más az értékes, a 21. század sajátosságának nevezhető az elmagányosodás és a visszás értékrend. Talán ezért is kiemelkedően fontos az egymásra odafigyelés, a közösséghez való tartozás érzése. A virtuális kapcsolatok lehetőséget teremtenek az emberi kapcsolatok kiépítésére, elmélyítésére is. Az azonos témák iránt érdeklődők könnyen és gyorsan teremthetnek kapcsolatot, a tájékozódást, ismeretszerzést jelentősen megkönnyíti a virtuális, falak nélküli tér. A felelősség azonban közös, hogy a rendelkezésre álló lehetőséget hogyan, milyen minőségben tudjuk kiaknázni. Egy új könyvet, de akár, ha szerencsések vagyunk egy antik könyvet a kezünkbe venni, mindig áhítattal teli pillanat: részesei lehetünk egy másik ember, egy másik kor, egy másik világ üzeneteinek. A világ könyvek által ismerhető meg igazán! Mert nem csupán a puszta szavak által, hanem a saját képzeletünk, fantáziánk által válik megismerhetővé a könyvek csodálatos világa, az a megismerés, ami egyedül a könyvek és az olvasás által valósulhat meg.
Könyvet olvasni azt jelenti, hogy önmagunkat fejlesztjük, segít az önmagunk és a bennünket körülvevő világ megismerésében, és az abban való eligazodásban. Mindannyian mások vagyunk, de fontosnak tartom, hogy a könyvek által közvetített tartalom minél többünk számára elérhető és szükséges eszköz legyen.
A blogom által a Békés Megyei Könyvtár bibliofil kiadványait szeretném megismertetni az olvasókkal. Az egyedi kiadványok felkelhetik az irodalom által érdeklődők figyelmét, értékes és ritka olvasmányokat ismertet meg az oldal látogatóival. Ezek a kiadványok könnyen feledés homályába merülhetnek, ezért különösen fontos a kötetek digitális elérhetősége. A honlapon szeretném a köteteket megismertetni a nyilvánossággal.

Hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatás

A Békés Megyei Könyvtár bibliofil kiadványai az internet korát megelőzően hagyományos könyv formájában voltak elérhetőek. A megjelent kiadványok a Megyei Könyvtárban, illetve a magángyűjteményekben fellelhetőek. A köteteket a Békés Megyei Könyvtár adta ki. A kiadványok iránt jelentős érdeklődés mutatkozik irodalmi körökben. A korabeli sajtóban megjelenik információ a megyei könyvtár tevékenységéről, irodalmi életéről. Térben kötött megjelenésű, egyértelműen a megyei könyvtár tevékenységéhez és a könyvtárral kapcsolatban álló szerzők tevékenységéhez köthető, elsősorban személyes kapcsolatokhoz (Lipták Pál tevékenységéhez) köthető.
Közreműködők szerint
Lipták Pál könyvtárigazgatói tevékenysége, a kor szellemi műhelye, írók, költők (fiatal, akkor pályájuk elején tartó lsd. Jókai Anna) publikációinak megjelenése. Irodalmárok, irodalomkedvelők, verset kedvelők, írók, művészek, grafikusok olvasók azok, a társadalom meghatározó, pontosan behatárolható rétege, akik kapcsolatba kerültek a kötetekkel.
Digitálisan elérhető kiadványok
A hagyományos módon megjelenő könyvek digitális elérhetősége jelentősen befolyásolja a könyvek hozzáférését. A nyílt hozzáférés ráirányítja az érdeklődők és a potenciális közönség figyelmét a bibliofil kiadványokra. A megismerés nem csak szűk körben valósulhat meg, hanem a virtuális téren keresztül 24 órában elérhetővé válik. A kiadványok nem tömegcikkek, értékállóak, ritkaságok. A tervek szerint bárki számára hozzáférhetővé válik a digitális címlap és a tartalomjegyzék. Az internet megjelenésével számos irodalmi folyóirat, publikáció elérhető az interneten. Az interneten elérhető források megkönnyítik a publikáció lehetőségét és könnyen elérhetővé válnak a webes források.

Hálózati tartalomszolgáltatás: tartalom és téma

A blogom elsődleges és másodlagos forrásokra egyaránt támaszkodik: elsődleges források maguk az eredeti kötetek, másodlagos forrás pedig a kapcsolódó online irodalom. A blog forma lehetőséget biztosít a személyes vonatkozások közlésére is. Az elkezdett munkát további könyvborítókkal szeretném kiegészíteni a jövőben, hogy digitálisan is elérhetővé váljanak a kötetek. Fontosnak tartom, hogy a kötetek digitalizálás útján archiválásra kerüljenek, megőrizve és hozzáférhetővé téve azokat az utókornak.
A blog célja:
· a megjelent bibliofil kiadványok webes felületen való elérhetősége
· az érdeklődés felkeltése az irodalmi kiadványok iránt
· a kiadványok archiválása

A szolgáltatás a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében

A honlap a BMK gondozásában megjelent kiadványokra kívánja felhívni a figyelmet, oly módon, hogy a megjelent kiadványok címlapjait digitálisan elérhetővé kívánja tenni. A kiadványok önmagukban is értékes, magyar irodalmat képviselik 1970-1990 évek között. A kötetek egyediek, a szerzők által dedikáltak, gazdagon illusztráltak, ami egyedivé és vonzóvá teszik az alacsony példányszámban megjelent köteteket.

A szolgáltatás a felhasználói aktivitás tükrében

A blog használói feltételezhetően
· az olvasás, könyvek, irodalom, ritka és egyedi kiadványok után érdeklődők
· hallgatótársak
· a kurzus oktatója

A blog statisztikájából is kiderül, hogy a téma egy viszonylag szűk réteg figyelmét vonzza. A látogatások száma mindössze 168 alkalom, de ami külön örömmel töltött el, az az, hogy az országhatárain kívül (Magyarország 14, Oroszország 3, Egyesült Államok 2, Hollandia és Ukrajna 1 -1) is látogatást tettek érdeklődők a honlapon. Ez mindenképp arra ösztönöz, hogy folytassam a megkezdett munkát, és fellelhetővé váljon minél több kötet.

Értékőrzés
A mai modern világra sajnos jellemző az elsekélyedés és a minőség, az értékállóság csökkenése az Élet minden területén. A szépirodalom iránti aktivitás és érdeklődés kevésbé divatos. Az olvasás és a könyvek, a szépirodalom iránti érdeklődés ébrentartása minden szinten kívánatos. A honlap a téma iránti figyelem felkeltésére ad lehetőséget mai, népszerű blog formában.

Web 2.0-ás szolgáltatások

A web 2.0-ás szolgáltatások kiemelkedő jelentőséggel bírnak: közelebb hozzák a témát és a felhasználót a webes felület segítségével. A szolgáltatásra jellemző, hogy ugyanaz a személy lehet egyszerre szolgáltató és felhasználó is. A felület modern, kényelmes, használata egyszerű, interaktív, átjárható (beágyazás, címkézés). Az információk, a képek megoszthatóak a Google + szolgáltatáson, vagy akár e-mailen keresztül. A Google Blogger szolgáltatás az egyik legnépszerűbb módja, ha valaki blogot szeretne indítani.

A szolgáltatás és a komplex tájékoztató rendszerek tervezési koncepciója

A jelenlegi tájékoztató rendszerek jellemzői, hogy komplex módon, nagyjából fele-fele arányban alkalmazzák a hagyományos és az online eszközöket. A szolgáltatás kialakítása során fontos figyelembe venni a felhasználók igényeit, az új technikai alkalmazásokat, amelyek megkönnyítik és kényelmessé, gyorssá teszik a használatot. Kiemelt figyelmet kell szánnunk a hitelességre és a pontosságra, hiszen csak ezek tükrében lehet megbízható információt szolgáltatni. Fontosnak tartom a kényelmes, átlátható, könnyen kezelhető felület alkalmazását, ami megkönnyíti a használók eligazodását. A blog témája, címe mindig utaljon és illeszkedjen a tartalomhoz. A bejegyzéseket gazdagítsuk színes képekkel, az egyes bejegyzéseket lássuk el címkékkel, ami a könnyebb és több szempontú visszakeresést teszi lehetővé a későbbiekben. Ha a blog lezárásra kerül, akkor jelezzük ezt és lássuk el összegzéssel, saját véleménnyel. Használjunk mindig hiteles forrásokat, és törekedjünk a minőségi szolgáltatásra.

Lukoviczki Anna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése