keresés

2014. május 26., hétfő

Témaelemzés - Sportrajongói oldalak élete, közösségformáló szerepe

A Rajongószocio egy sportrajongói oldalakat elemző blog, amely a sport, a társadalmi lélektan és a szociológia ötvözeteként mutatja be a különböző 'fan-attitűdöket' és az oldalak közösségi életét.
A mai társadalom kifejezetten összetett világát sokféle szemszögből lehet vizsgálni. A sport témaköre egy külön szegmenst ölel fel, amely az emberek kikapcsolódását és szórakozását biztosítja, legyen szó magáról a sportok űzéséről vagy csupán a sportokért való rajongásról. Az általam létrehozott blog és annak tartalma igyekszik érdekességeket nyújtani és hírt adni a sport világához köthető emberi megmozdulásokról és megnyilvánulásokról mind az átlag emberek, mind pedig a témában jártas egyéneknek. Társadalmi funkcióját tekintve a tartalom a “sport mint közösség- és személyiség formáló eszköz”-re helyezi a hangsúlyt, példákat szolgáltatva a sportrajongók társadalmi összetételéről és felépítéséről. A tartalom egyik részében saját cikkeken keresztül mutatom be a sport rajongással és - mondhatni - fanatizmussal kapcsolatos társadalmi szerkezetet és véleményeket, néhány esetben sztereotípiákat ,mindezt saját tapasztalatok és gondolatok alapján. A blog tartalmának másik részében nagyobb különböző sport rajongói, illetve sporttal foglalkozó facebook oldalak társadalmi összetételéről és online világáról nyújtok egy kisebb felvázolást, különféle általam kitalált vizsgálatokból és kutatásokból. Ezeken keresztül kaphatunk valamilyen átfogóbb képet arról, hogy a mai világban milyen szinten vesznek részt az emberek a sport-élet online felületein, milyen összetétellel, milyen megnyilvánulásokkal és fan-attitűdökkel. Ezzel együtt fontos a kifejtett téma “társadalmi motiváló közeg” szerepköre, amelyet szintén elemzek a blogolás során.
Blogom természetesen nem tud a téma minden részletével alaposan foglalkozni, mindazonáltal egy jó és izgalmas alapot nyújthat mindazok számára, akiket érdekel a sport és a szociológia kapcsolata, a társadalom véleménye a sport fanokról és a hozzájuk kapcsolódó virtuális környezetről.

- A szimpla sportot szerető emberektől az egészen specifikus beállítottságú szakembereket; szociológusokat, kommunikációs és média szakértőket is érdekelhetik az itt leírt kutatások. A korosztályt tekintve is széles skála figyelhető meg a témát szeretők/érdeklők körében, egészen kiskortól az idősebb, nyugdíjas korosztályig egyaránt. A lényeg, hogy kifejezzük a sport iránti érdeklődés igényét, valamint annak kielégítésének megnyilvánulási lehetőségeit. Legfőbb sport rajongói típusok és karakterek vizsgálata társadalmi és mentális téren. A sport és facebook-oldalai, mint összetartó erő és életviteli mód.

- A blogbejegyzéseim legfőbb hányada saját megfigyeléseken és vizsgálatokon alapszik, amellyel akaratlanul is keveredik a saját véleményem, hiszen ez elkerülhetetlen. Mindemellett igyekszem törekeni a pártatlanságra és a nagyfokú elfogultság elkerülésére. Úgy gondolom, hogy a témám esetében nem igazán lehet manipulációról beszélni, hiszen a nézőpontok elég szubjektívek, ezáltal a már kialakított véleményeken nehéz lenne változtatni, főleg ha azt vesszük alapul, hogy a sport témaköre minden rajongó számára saját elfogultságot tartogat - tekintve, hogy kinek szurkol.


2. Viszony a hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatás felépítményéhez
A sport és az azzal kapcsolatos híradás/rajongás témája már a múltban is meghatározó szereppel bírt, hiszen akkor is az emberek életének mindennapjaihoz tartoztak az ezzel kapcsolatos események. Az internet megjelenése előtt a tartalommal kapcsolatos információk és hírek megjelenhettek könyvekben, különböző újságokban és egyéb lapokban. A nyomtatott sajtó mellett pedig mind a televízió, mind pedig a rádió is csatornául szolgált a sportokhoz kapcsolódó tevékenységek közléséhez. Szóbeli fórumokként említhetjük meg a különböző klubbok és sport szervezetek tevékenységét és szerveződéseit. A téma anyagát regionális és országos szinten is szolgáltatni lehet. Ez a múltban és az internetes kor jelenében is megfigyelhető, hiszen az internet elterjedése előtt is - ugyanúgy, mint ma - voltak regionális kiadású újságok és országos megjelenésűek is, amelyekbe természetesen különböző fontosságú és jellemzőjű hírek kerültek be. A rádió és a televízió esetében manapság, a régmúlthoz képest, elmondható, hogy az akkorihoz képest jelentősen tágult ez a perspektíva, hiszen ma már nagyon sok helyi tv-vel és rádióval találkozhatunk, amíg régen ezek hiányában inkább az országos adásokra helyeződött a hangsúly. Ha ma nem lenne internet, a sport témaköréről szóló hírek és tudósítások akkor is fennmaradnának és terjednének, hiszen a nyomtatott sport-sajtó (napi, heti kiadásúakis) a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek és nem szorította vissza őket az internet által nyújtotta egyéb platformok világa. Ugyanez vonatkozik az egyéb média által nyújtott lehetőségekre: rádió, televízió.

3. A tartalom és téma viszonya
Blogom elsődleges és másodlagos információ forrásokra is támaszkodik. A témám több, határterületet érintő tanulmányt, könyvet, cikket, adatot, azaz másodlagos információt dolgoz fel, bár a cikkírásaim folyamán elsődlegesen saját tapasztalataimat, véleményemet és meglátásaimat igyekeztem átadni az olvasóközönség számára. Fontos megjegyeznem, hogy a blogot inkább könnyű, olvasmányos formában tárom a közönség elé, viszonylag könnyen érthető és érdekes információkkal sűrítve, mint tényszerű adatok halmazaként. Ez a témakör ugyanis több tudomány ág összefonódását képviseli, amelyek leginkább a szociológia, a sport a társadalom és a lélektan ötvözete. Ezek tudatában továbbra is hasonló elgondolások szerint szeretném folytatni a tartalom-szolgáltatásom fejlesztését és szerkesztését.

A fentebb leírtak alapján a blogomban szolgáltatott tartalom nagyjából több mint a fele vonatkozik elsődleges információk elérhetővé tételére (interjúkra és értékelésekre, valamint saját véleményeimre és meglátásaimra alapozva), valamint a hozzáadott háttéranyagra (különböző cikkek és tanulmányok felhasználása és beépítése a blog tartalmába, plusz a témakört érintő linkgyűjtemények felkutatása). A bejegyzéseknél nyilvánosak és van lehetőséget a megjegyzésekre, visszajelzések küldésére és reflektálásra. A cikkeim látogatottságára nem volt panasz, és facebook-os visszajelzések terén is jó arányt építettem fel, azonban elmondhatom, hogy a kifejezetten a téma facebook-os és internetes oldalainak számbavételekor körülbelül az 1/10-ére esett vissza az olvasottság. Ezzel szemben a téma társadalma és lélektani megközelítésének feltárása magas olvasottságot produkált.

4. A szolgáltatás a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrébe
A sportrajongás, illetve a téma egyéb pszichológiai vonzatai, ha nem is jelentős mértékben, de megtalálják közönségüket a weben. Ez kapcsolódhat mind szakmailag elismert és hiteles forrásokhoz, amelyek kifejezetten ezen területek vizsgálatára szakosodtak különböző szakemberek által, ezek tehát kicsit tudományosabb és széleskörűbb igényeket szolgálnak ki a rajongók és érdeklődők tekintetében. Ugyanakkor a sportoldalak, mint civil és fan-kezdeményezések is létrejönnek, amelyek száma már jóval magasabb, akár a közösségi hálókat hozva példaként. A rajongótábor igénye szerint a legnaprakészebb témákat látja és olvassa szívesen, amelyekhez kellőképpen hozzá tud szólni, akár vita keretén belül is, így nyilvánítva ki véleményét. Ebben az esetben azonban jó, ha elhatárolható az a szint és színvonal, amely megkülönbözteti az igazi értékközvetítést az egyszerű, nem olyan igényes, vagy éppen nem a kellőképpen cenzúrázott tartalmaktól. A téma közönsége is ennek megfelelően támogathatja tehát az egyik, illetve a másik verziót. A domináns oldalak többsége leginkább a facebook segítségével élheti ki megfelelő és folyamatos interaktivitását, hiszen manapság ez a forma vette át az irányító szerepet, maga mögé utasítva a fórumokat, vagy a blogokat. Mint minden információ gyűjtő forrása vette át a stafétát, így a felhasználók, és a sportfanok valós idejű hírközleményeknél tudnak valós idejű párbeszédet folytatni kommentelés segítségével az őket érintő vagy érdeklő hír, cikk, esemény kapcsán, amelyek szintén folyamatosan frissülnek. Így adják át ezen oldalak számukra igazán a közösségi élmény keretét.

A fejlesztéseket tekintve megfigyelhető és megjegyezhető, hogy mivel a sport témaköre igen releváns, és a hétköznapokban szinten minden lehetséges hír- és médiaforráson keresztül értesülhetünk a napi aktualitásokról, ezért az ilyen irányultságú oldalaknak és rajongói weboldalaknak létszükségük, hogy napi fejlesztéseket és frissítéseket eszközöljenek, hiszen, ha a felhasználó nem kap megfelelő forrást, akkor többé nem látogatja az oldalt, és átpártol egy másik, sokkal inkább - igényeinek megfelelő szolgáltatóhoz, legyen az profi vagy éppen amatőr. Az mindenesetre elmondható, hogy mind a weboldalak, mint pedig a közösségi fórumok próbálják visszaadni azt a tudást és naprakész információtömeget, amelyet korunk és a felhasználók igényeihez igazodnak, azok sajátosságát figyelembe véve.

Sikeres példaként említhető a Forma 1 területén indult facebook-os hír- és médiaoldal, a www.f1-live.hu, amely magyar oldal létére több, mint 56 ezer felhasználóval büszkélkedhet, és a legnagyobbnak számít országos viszonylatban. A hírek, események, képek és cikkek választéka hatalmas, így ennek megfelelő a közösségi oldal élete is.

5. A szolgáltatás a felhasználói aktivitások tükrében
A téma sikerének titka, hogy annyira a mindennapjaink részévé vált a sport, az ezzel kapcsolatos események és életszituációk, hogy igazán nagy külön energiabefektetés nem szükségeltetik ahhoz, hogy kiemelt figyelt kapjon. A sokrétűség azonban itt is megfigyelhető. Ez lebontható sportágak szerinti oldalakra, amely máris több százra tehető, de megkülönböztethetünk olyan gyűjtőoldalakat is, amelyek ömlesztve tárják elénk mindenféle sportesemény adatát és hírét. Kissé elkülönülve kap helyet még a sport pszichológiájának területe, amely inkább szakembereket vagy a témában kifejezetten jártas személyeket vonz, akiket a sportolás hatásai, eredményei és emberi és szervezeti folyamatai tudományos szinten érdeklenek.

A felhasználói attitűdök különösen nagy figyelmet érdemelnek az internetes fejlődés ezen szakaszában, hiszen anonim vagy álnevekkel is jelen lehetünk akármelyik oldalon. Ez pedig többször vezethet olyan vélemény-kinyilvánításokhoz, amelyeket saját nevünkkel nem vállalnánk és elég obszcén tartalommal bír. Persze itt is lehetnek kivételek. Meglátásom szerint két főbb ág tartozik a fő attitűdök közé, ami a sport témakörét illeti. Vannak a már előbb említett emberek, akik szitkozódni és pocskondiázni járnak vissza egy-egy oldalra, míg mások ettől teljesen elhatárolódnak és nem bocsátkoznak fölösleges vitákba olyanokkal, akiknek teljesen más a látóterük. Ezen túl még persze vannak az ún. 'megbújók', akik ugyan jelen vannak egy-egy vitánál, de csak figyelemmel követik az eseményeket, vagy éppen jót derülnek a megnyilatkozásokon.

A legmegfelelőbb talaj a közösségépítés szempontjából a facebook, amely egy olyan netes közeget hoz létre, ahol folyamatos kiszolgálásban részesülnek a felhasználók, és ahol mindenki eldöntheti, hogy milyen sporttal kapcsolatos irányultságú oldalt választ.

6. A szolgáltatás a technológiai lehetőségek tükrében
Példaként említhető a napjainkban igen nagy teret nyerő okos telefon alkalmazások, amelyek nagy része akár ingyen is elérhető az "Áruházból". A sporttal kapcsolatos alkalmazások száma igen magasra rúg, amelybe sokféle formula és sajátosság beletartozhat, eltérő célokkal. Ilyen például a különböző sport tévék adásait szolgáltató alkalmazások, mint például az Eurosport Player, amelynek segítségével HD minőségben élvezhetjük az élő adásokat, és a hét legjobb pillanatai között válogathatunk. Hasznos alkalmazás, ha éppen nem vagyunk csatorna közelben, és figyelemmel akarjuk kísérni, vagy vissza akarjuk nézni a közvetítéseket. Egy jóval különbözőbb ágat képvisel például a Runner, amely a sportteljesítményünk mérésére alkalmas. Ez leginkább a gyakorlatiasabb sportolókat és a sportolni vágyókat érinti.

A webkettes szolgáltatások közül a YouTube-ot lehetne, mint videómegosztó oldalt alapul venni a sportot illetően, ahol naprakész videókat láthatunk kedvenc pillanatainkból, vagy éppen teljes adásokból, a sokféle szűrő-lehetőség segítségével pedig a találatok számát korlátozni tudjuk a számunkra megfelelő módon. A YouTube-ot pedig mindenki használja, ez hát az egyik csomópont, ahol szintén lehetőség nyílik a felhasználók közötti személyes interakciókra.

7. A szolgáltatás és a komplex tájékoztató rendszerek tervezési koncepciója
Mindenek előtt az a fontos, hogy a témához megfelelő és igényes, releváns tartalom kapcsolódjon. Ha ezzel rendelkezik az adott oldal, a felhasználók egy olyan alapot kapnak készhez, amely segít eligazodni a témában és válaszol a felmerülő kérdéseikre. Ahhoz azonban, hogy meg is tartsa a terület fanjait és érdeklődőit, egy olyan kapcsolatrendszert és fórumot kell kialakítani, amely többszintűvé emeli az oldalt az alapinformációk átadásán és a hírnyújtáson felül. Az interakciók és a felhasználók kreativitása is segítheti az oldal népszerűségét és minőségének emelkedését. A felhasználó és közönségszám pedig újabb látogatókat, így potenciális felhasználókat csal az oldalra. A weboldalszerkesztőknek fontos, hogy figyelemmel kísérjék a jogi szabályozásokat és az legális tartalommegosztást támogassák, valamint Ez a hosszútávú működés elsődleges kiindulópontja. Az összetettség mértéke adja meg azt a fajta tartalomkezelési alapot, amely segíti az alkalmazások és egyén nagyobb erőforrásokat igénylő szolgáltatások beépülését az oldalba.

Jó, és hasznos dolog, ha a szerkesztőségi munkákba bevonnak hitelesített felhasználókat is, akik első kézből tudják az igények alakulását. Ez kedvező együttműködés és segítség lehet mind a szolgáltató mind pedig az oldal közönsége és érdeke szempontjából.

A jó hírek és cikkek mellé fontos a multimédiaeszközök folyamatos használata is, úgy mint videók és képek beágyazása, egyéb linkek. Így tehető színesebbé és csalogatóbbá, felhasználóbarátabbá az oldal és annak kezelése.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése