keresés

2014. május 9., péntek

A német és dán könyvtárak modern koncepciója


Jens Thorhauge[1] tanulmánya a német és a dán könyvtárak általános összehasonlítására tesz kísérletet. A németországi könyvtárakat rendszeresen látogató szerzőt a Buch und Bibliothek (Bub) szerkesztője kérte fel, hogy mondjon vélenényt a német könyvtári helyzetről, kiemelve benne a pozitívumokat s egyben felhívva a figyelmet azokra a hiányosságokra, amelyeken, megítélése szerint, javítani kellene. 
Az utóbbi években Németországban nagyon sok új könyvtár létesült, köztük a Dortmundi Központi Könyvtár[2] vagy több városi könyvtár, Stuttgartban,[3] Bielefeldben,[4] illetve Augsburgban.[5] Emellett további épületek létrehozását tervezik, amelyek közül ma az egyik legismertebb a berlini Tempelhof könyvtári projekt.[6]
A Dortmundi Könyvtár az utóbbi évek egyik legsikeresebb vállalkozásának számít, s kíváló példa annak illusztrálására, hogy egy könyvtár a saját identitásával miként tudja egy városnak vagy egy régiónak az ipari társadalomból a tudásalapú társadalomba való átalakulását előmozdítani.
A Stuttgarti Könyvtár ugyancsak jól illusztrálja, hogy a könyvtár miként képes a saját imázsát megtervezni és felépíteni. Az épület kocka formáinak következetes alkalmazásai, a világos vonalakkal és a domináns élénk színekkel karöltve, az épületnek különleges fizikai identitást kölcsönöznek. A belső tér és az abban kialakított polcrendszer pedig a szigorúság és a rend érzését keltik, mintha a felhasználó templomban járna. Mindez természetesen összhangban áll a könyvtár funkciójával és rendeltetésével egyrészt, mint találkozóhely, másrészt pedig, mint a tudomány fellegvára, amely ugyancsak maradásra készteti a látogatót.
A blünfeldi és augsburgi városi könyvtárak az egyéni hangulatukkal, sajátos szín- és formavilággal kialakított harmóniájukkal hívják fel magukra a figyelmet. Belsőépítészeti megoldásaik a hívogató modern, világos és élénk színeket alkalmazó skandináv stílust részesítik előnyben. Többségüket a dán formatervező, Arne Jakobsen tervezte.
Mehetne-e még jobban? – kérdezi a szerző. Véleménye szerint a hangsúly ebben az esetben nem a könyvtárak jobbá tételén van, hanem azon, hogy a németországi és dániai könyvtárak különböző feltételei és adottságai a könyvtárak között különböző megoldásokra teremtenek lehetőséget.
Thorhauge meglátása szerint a két ország könyvtári felépítésének alapvető különbsége a nyilvános könyvtárak szerkezetében rejlik, valamint a részben eltérő hagyományoknak és a különböző jogi kereteknek köszönhető. A tudomány fellegvárának számító németországi könyvtárak között sokkal nagyobb különbség mutatkozik, mint Dániában. Ez az eltérés leginkább a kis- és nagyvárosok viszonylatában érhető tetten, de megmutatkoznak az országot alkotó tagállamok között is, ami annak köszönhető, hogy a könyvtárügy Németországban az egységes állami irányítás helyett az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. Ezzel szemben a dán könyvtári intézményrendszer az ország területi nagyságából és integritásából eredően sokkal inkább kiegyensúlyozottabb, ami abból adódik, hogy elsőrendűen az állam gondoskodik a könyvtárak infrastruktúrájáról és felszereltségéről, valamint arról, hogy a felhasználók a kölcsönzéseiket a helyi könyvtárakban tudják intézni. Ezt segíti elő az egyes könyvtárak állományát feltáró országos szintű közös katalógus, amit egy jól kidolgozott és bejáratott könyvtárközi kölcsönzési rendszer támogat – elősegítve a dokumentumoknak a gyors és pontos, a helyi felhasználói igényekhez alkalmazkodó logisztikáját.
A könyvtári struktúra átalakulását a napjainkban egyre inkább hallható olyan divatos kifejezések illusztrálják, mint a „termékorientációtól a felhasználó-orientációig; a könyvtartálytól a kommunikációs centrumig; a könyvtári állománytól a kreatív kapcsolatokig”, ami a gyakorlatban a termékorientációtól a felhasználó-orientációra való átállást jelenti. Jens Thorhauge úgy véli – s ezzel valószínűleg nincs egyedül –, hogy a könyvtárak napjainkban egy jelentős változáson mennek keresztül, ami nemcsak digitális paradigmaváltást, hanem a felhasználói igényekhez alkalmazkodó funkcionális szerepváltozást is jelent egyben. A könyvtáraknál ma már a tökéletes könyvtári állomány helyett sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy az intézmények a különböző igényeket kielégítő tevékenységi és kreativitást biztosító helyszínekkel, közösségi terekkel és ahhoz kapcsolódó funkciókkal várják felhasználóikat.
Az elmúlt években a német és a dán könyvtárak hasonló kihívásokkal találták szemben magukat. Korunk digitális átállása, amelyben a digitális szabványok, eljárások és technikák hihetetlen sebességgel változnak, a könyvtáraknak az információszolgáltatás terén új és újabb kihívásokat jelentenek. A legszebb és legjobban felszerelt olvasótermek sem képesek felvenni a versenyt a google és a wikipédia nyújtotta lehetőségekkel, ugyanakkor viszont a hagyományos, analóg könyvtári szolgáltatások még mindig felülmúlják a digitálist.
Más típusú kihívást jelent a polgárok hétköznapjainak és a társadalmi kultúrának az átalakulása. Az olcsó és gyors információ-hozzáférési lehetőségek a felhasználók magatartását és elvárási igényeit alakították át. A digitális tudásalapú társadalom az információhoz való hozzáférés szabadságát és demokratizálódását jelenti, ugyanakkor pedig nő azon – főleg tudományos és szakjellegű – információknak a mennyisége, amelyekhez manapság egyre nehezebb hozzáférni, ugyanis előfizetésesek és licenchez kötődnek.


Egy új koncepció keresése

Dániában kétféle tendencia mutatkozik a nyilvános könyvtárak használóinak esetében: míg az egyik oldalon csökken az analóg könyvtári eszközöknek és kölcsönzéseknek a száma, a másik oldalon viszont a könyvtárhasználók számának csökkenésével párhuzamosan növekszik a digitális szolgáltatásokat igénybevevők száma. Ez a fejlődés – amit pontosabb volna inkább átalakulásnak nevezni – azt eredményezte, hogy a nyilvános könyvtárak egy új koncepciót kerestek. Ahhoz, hogy a tudásalapú társadalomban új módon legyenek képesek betölteni a szerepüket, egy modellt fejlesztettek ki meghatározva benne azokat a területeket, amelyekkel a könyvtárak vonzást tudnak gyakorolni felhasználóikra. Ez a négy terület a következő: 1. tudás/tapasztalat, 2. elkötelezettség, 3. kompetenciaerősség, 4. innováció.
  1.  A könyvtár tanulási helye (Learning space) a világ megismerését szolgálja. A felhasználó egy nyugodt környezetben képes a különböző tanulási lehetőségeket (e-learning, előadások, prezentációk) elsajátítani, emellett pedig széles hozzáférési lehetősége nyílik a tudásbázisokhoz és információ-szolgáltatásokhoz.
  2.   Az inspirációs hely (Inspiration space) az esztétikai kifejezésformákat egyesíti magában, amelybe az előbb mondott tanulási hely is beletartozik. Ezen a helyen a különböző irodalmak, filmek, zenék, művészetek, művészekkel folytatott beszélgetések révén a felhasználó ízlésének megfelelő művészi és esztétikai élményeknek válhat a részesévé.
  3.  Egy jó könyvtárnak a privátszférától kezdve a nyilvános vitákra alkalmas nagy terekig bezárólag számos találkozási lehetőséget kell biztosítania a felhasználók részére. A találkozóhelyek (Meeting space) azok a nyilvános területek, ahol alkalmi és spontán találkozások jöhetnek létre, valamint rendezvények megtartására nyílik lehetőség.
  4. A teljesítmény/teljesítőképesség helyszíne (Performative space) a felhasználó gyakorlati, kreatív képességeit fejleszti. Fiatalok részére kézműves foglalkozásokra, a felnőtt korosztálynak író-olvasó találkozókra ad alkalmat.
Fontos azonban kiemelni, hogy ezek a területek nem fizikai értelemben lévő helyeket jelentenek a könyvtárakban – bár attól sem teljesen függetlenek –, hanem inkább a felhasználói igényekhez igazodó intézményi kínálatokként kell értelmezni őket.


A cikk eredeti megjelenése: Jens Thorhauge: Ein breites Spektrum – Das Konzept für die moderne Bibliothek in Deutschland und Dänemark. BuB - Forum Bibliothek und Informationen, Heft 1/2014.  


Ismertette: Dubniczky Zsolt
[1] Jens Thorhauge sok éven keresztül a dán könyvtár- és információtudományi királyi iskola (Royal School of Library and Information Science) tudósaként és docenseként működött, valamint a dán Könyvtári Egyesület (Danish Library Association) tanácsadói és vezetői tisztét töltötte be. 1997 és 2012 között a dán médiáért és könyvtárakért felelős testület (Danish Agency for Libraries and Media) főigazgatói tisztét látta el. Ezen kívül számos könyv és tanulmány szerzője.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése