keresés

2014. május 10., szombat

Az FRAD és az FRSAD adatmodellek ismertetése

Jelen bejegyzésben a Functional Requirements for Authority Data (FRAD) = Funkcionális követelmények  besorolási adatokhoz és a Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) = Funkcionális követelmények  tárgyi besorolási adatokhoz nevű adatmodelleket fogom ismertetni.


 Functional Requirements for Authority Data (FRAD) = Funkcionális követelmények  besorolási adatokhoz modell


Az FRBR adatmodell továbbfejlesztésének, az FRAD-nak az a célja, hogy meghatározza az elsődleges jellemzőket, vagy tulajdonságokat minden egyes entitásra.  Az egyed-kapcsolat modell leírásán túl a navigálás feladatával is kiegészül a modell tevékenysége.

Az FRBR modell fejlesztői rájöttek, hogy mekkora előnyökkel jár a személyeket és a testületeket különálló szervezetekké nyilvánítani, és ez által kapcsolatba hozni más szervezetekkel. Erre fejlesztették ki az FRAD modellt.  Világossá vált számukra, hogy az intézmények és személyek, mint szervezetek nagyobb rugalmasságot biztosítanak, mert ezeknek az entitásoknak a megnevezéseit ellenőrzésbe vonhatják besorolási rekordokba, amiket összeköthetnek más besorolási adatokkal, valamint bibliográfiai rekordokhoz is köthetőek, majd ezek a rekordok is köthetőek, ha szükség van rá. Továbbá az elnevezés és az azonosítás az entitások segítségével egyértelműen látszanak a kapcsolatok az entitások és az adott besorolási adat között.

Az FRAD modell egyszerűsített ábrája lejjebb látható. Három entitás szerepel benne: a bibliográfiai entitás, a név és/vagy az azonosítók, illetve az ellenőrzött hozzáférési pont. Az ellenőrzött hozzáférési pont alapja az entitás neve.

Az FRAD adatmodell egyszerűsített ábrája

 A katalogizálás során a neveket és az azonosítókat az ellenőrzött hozzáférési pontok megalkotására használjuk. Jelen esetben ez az ellenőrzött hozzáférési pont a kitüntetett formákat és a variánsokat jelöli egy adott rendszerben.

    Az FRAD modell kibővíti az entitások feladatkörét:
−    bevezeti önálló entitásként a családot,
−    entitásként kezeli a neveket, nem pedig attribútumként, ahogy az FRBR teszi,
−    entitásként kezeli az azonosítókat és az ellenőrzött hozzáférési pontokat,
−    külön entitástípusként felveszi azokat a szakmai szervezeteket, irodákat, amelyek a hozzáférési pontok állományát szerkesztik, megalkotják és gondoskodnak az alkalmazott szabályzatokról, azonosítókról.
    A teljes, komplex modell módosításait és hibajegyzékét 2011 és 2013 között készítették.


Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) = Funkcionális követelmények  tárgyi besorolási adatokhoz

 

A modell azért alakították ki, hogy elősegítse a potenciális nemzetközi adatmegosztást és a tárgyi besorolási adat használatát a könyvtári szektorban és más területeken.
    Az FRAD adatmodell létrehozása után a szakemberek számára világossá vált, hogy a meglévő két modell nem tartalmazza a teljes vizsgálatát az entitásoknak és a kapcsolatoknak a jelentőségét a tárgyi besorolásnál.
    Az FRSAD modellben fel vannak tüntetve az FRBR adatmodell entitás csoportjainak (Group 1, Group 2, Group 3) elemei és az FRAD adatmodell második csoportja. Ezekhez járul hozzá két új entitás, a téma és a szakkifejezés. A téma alatt azt értjük, hogy bármely entitást fel lehet használni, amit a mű tárgyába soroltunk. A szakkifejezés azt jelenti, hogy bármilyen jelet, vagy jelsorozatot (karakterek, szimbólumok, hangok, stb.) ki lehet fejezni, ismertetni, azonosítni, címkézni, szakkifejezésként.
    Az újdonság, amit az FRSAD modell tartalmaz magában, azt a következő ábrán mutatjuk be:

A mű kapcsolata a témával és a szakkifejezéssel az FRSAD adatmodellen     

A következő ábrán látható, hogy hogyan néz ki az FRSAD adatmodell kiegészülve az FRBR adatmodell csoportjaival és az FRAD adatmodell második csoportjával.

A komplex FRSAD adatmodell

Az ábrán látható esetekben mindkét lehetőségnél – hogy van tárgya/tárgyát képezi vagy a megnevezés/elnevezés kapcsolatok lehetősége – rengeteg kapcsolatot biztosít. Minden mű tartozhat több mint egy témába és minden téma tárgya több műben is előfordulhat. Az adott műnek számos témája lehet, és számos témának még több szakkifejezése is lehet más nyelveken és szótárakban. Néhány mű esetében azonban nincs téma, ami tárgyként szerepelhet, ebben az esetben nincs hozzáférési lehetőségünk sem. Azonban az ilyen jellegű problémák esetére is megoldást nyújt az FRSAD adatmodell.


A legújabb fejlesztésű modell: az FRBRoo


Az FRBR Felülvizsgálati Csoport és a CIDOC összefogásával készítettek egy objektumorientált FRBR formulációt (FRBRoo). Az FRBRoo egy kompatibilis kiterjesztése a CRM fogalmi referencia modellnek. Célja, hogy rögzítse és képviselje a mögöttes szemantikai bibliográfiai információkat, elősegítse az integrációt, közvetítse és cserélje a bibliográfiai és múzeumi információkat.Az FRBRoo-t CIDOC fogalmi hivatkozási modellként is emlegetik. Egy komplex modellt értünk alatta, amely számos funkciót foglal magában. Ez a modell már különbséget tesz szerzői összefüggések és kiadói összefüggések között. Ehhez az FRBR adatmodell egyes entitás csoportját (Group 1) használja fel. Az FRBRoo alosztályokat fogalmaz meg az egyes csoport elemeihez. Például a mű alosztályai lehetnek az önálló mű vagy a komplex mű. Ezek az alosztályok és besorolások eseményfüggőek. Például az utolsó ábrán található mű koncepcióját egy esemény létrehozásánál használt mű hozza létre.

Az FRBRoo


Ugyanezzel a módszerrel lehet létrehozni a szakkifejezéseket is. Minden egyes ilyen típusú eseménynél az FRBRoo modell különböző típusú tulajdonságok, különböző osztályok és egyéb tulajdonságok feltérképezésével foglalkozik. Az FRBRoo-nak nincs attribútuma, és csakis vele együtt lehet kifejezni az osztályokat tulajdonságként.
    Az FRBRoo 1.021-es verzióját 2010-ben hagyták jóvá és tették közzé. Jelenleg a 2.0-ás verzió befejező szakaszt tesztelik a szakemberek. Létezik egy RDF-fel ellátott 1.0.2-es verzió is, de az nem tartalmazza az OMR-t (Open Metadata Registry = Nyílt Metaadat Nyilvántartás), de a jelenlegi 2.0-ás verzióba már beleépítették (funkciója: tömeges importálási lehetőség).


Felhasznált irodalom


DUDÁS Anikó: Forrásleírás és hozzáférés : Az új angol-amerikai katalogizálási szabályzat (RDA) és kritikája = Könyvtári Figyelő, 58. évf. 4. sz. 2012. p. 727-750.

Functional Requirements for Authority Data. [online] A hozzáférés módja:  http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf (Letöltés ideje: 2014.03.20.) (PDF dokumentum)

Functional Requirements  for Subject Authority Data (FRSAD) [online] A hozzáférés módja: http://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf (Letöltés ideje: 2014.03.20.) (PDF dokumentum)

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése