keresés

2014. május 22., csütörtök

Témaelemzés - Science fiction a világhálón - Star Trek

Blogom témája összefoglalóan az alábbi területtel foglalkozik:
A tudományos-fantasztikus világok társadalomra/egyénekre gyakorolt hatása; a Star Trek rétegkultúra webes megjelenései; közösségépítés és kreativitás a világhálón.

1. Minden tartalomszolgáltatás megvizsgálható pusztán az általa szolgáltatott tartalom szerepe, társadalmi funkciója szerint – Milyen szerepet tölt be, kinek szól, mi a célja?
A sci-fi műfaj megjelenésével egy egészen új világ teremtődött az emberek számára. Először ez csak a képzelet világa volt, de később egészen átférkőzött az emberek valós világába. Mára egész kis közösségek jöttek létre egy-egy film/sorozat körül. Vannak, akik tovább szövik ezek fonalát, ihletet merítenek a jövő univerzumaiból, történeteket, egész műveket írnak. A rajongók egy része folyamatos kapcsolatot tart fenn egymással, chat-elnek, posztolnak, külön site-okat hoznak létre ilyen és hasonló célokból. Néhány sci-fi, mint pl. a Star Trek, különösen széles rajongóréteggel rendelkezik, amely nagy aktivitást mutat a weben. Vajon mi készteti ezeket az embereket, hogy Facebook profilokat, különböző honlapokat és egyéb fórumokat hozzanak létre egy-egy filmre alapozva, s ezeken folyamatosan tartalmakat hozzanak létre? Milyen hatással van ez rájuk, és egyáltalán milyen hatással vannak egymásra az emberek? Hogyan ítéli meg őket a közvélemény, számít-e ez egyáltalán? Ilyen és ehhez fogható kérdésekre keresem majd a választ blogomban. A tartalomszolgáltatás célja inkább informatív (tájékoztató) jellegű, elsődlegesen a Star Trekkel és az ehhez kapcsolódó közösségi tevékenységekkel kapcsolatban érdeklődők számára készül.

2. Viszony a hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatás felépítményéhez
Már az Internet megjelenése előtt, több platformon is jelentek meg sci-fi kategóriában művek, és azokhoz kapcsolódóan vagy azokból kiindulva egyéb tartalmak. Hazánkban például meghatározó szereppel bírt (és bír még ma is) a Galaktika Magazin, amely Magyarország legismertebb sci-fi lapja, de természetesen nem csak az írott sajtóban figyelhető meg a science fiction felé irányuló figyelem (még ha ez főleg csak az egyes rétegek irányában történt is). A Star Trek filmeket ugyan nem engedték be a rendszerváltás előtt a magyar háztartásokba, de például az Alfa Holdbázis (1970-es években készült tévésorozata) elég sikeres volt. A keleti térségekre azonban kevésbé mondható el a tudományos-fantasztikus alkotásokhoz köthető közösségi aktivitás, ez inkább az USA-ban (és a nyugati országokban) öltött jelentősebb méreteket. Az utóbbi évtizedben ez megváltozott, egyre több országban, egyre több platformon hódítanak a sci-fik, valamint az ezek kapcsán létrejött tartalmak. Az Internetnek köszönhetően honlapok, közösségi oldalak alakultak, melyek egy sajátságos világot teremtenek a science fictiont kedvelőknek. Az én blogom is ebbe a világba kapcsolódik be, tudnivalókat és érdekességeket mutatva be a Star Trek kultusz területéről, amely elsődlegesen a webes térségre összpontosít.

3. A tartalom és téma viszonya
Blogomban elsődlegesen a webes megjelenésekre kerül hangsúly, melyek a science fiction, azon belül is a Star Trek világából merítkeznek. A Star Trek, mint az emberekre hatást kifejtő tényező jelenik meg írásaimban, ennek a kapcsán létrejött webes aktivitások, közösségi oldalak, honlapok és egyéb megjelenési formák kerülnek majd terítékre.

Elsődleges és másodlagos források egyaránt felhasználásra fognak kerülni; a bejegyzéseimben kitérek különböző Star Trek fanoldalakra (ezek intézményes és magánkezdeményezésűek), melyekhez az elsődleges támpontot primer információforrásként a saját weboldaluk, ill. másodlagos információforrásként az ezekről szóló egyéb vizuális és auidovizuális tartalmak adják, továbbá elkalauzolom az érdeklődőket olyan kreatívabb területekre is, mint a Star Trek ihletésű egyéni alkotások, novellák, történetek, makett- és jelmezkészítések, játékok stb., melyekről az információk könyvekből, cikkekből, honlapokon közzétett tudnivalókból, véleményekből, esetleg videókból stb. származnak.

Az információk és a hozzáadott háttéranyagok részben megjelennek írásaimban, részben linkek útján továbbítom a közönségnek. Legtöbb bejegyzésemhez hozzáfűzhetnek az olvasók véleményeket, de eddig még nem érkezett hozzászólás a cikkeimhez. A birtokolt elsődleges információ, a téma előállítóira vonatkozó információ, a más területekkel való összefüggés és a hozzáadott háttéranyag megoszlási arányait nehezen lehetne meghatározni, mivel a blog igyekszik színes képet adni a Star Trek körül kialakult kis világról, vagyis a bejegyzések tartalma nem feltétlenül homogén, tehát ez a szempont az éppen aktuális témacsoporttól függ. Előreláthatóan nagyobb arányt fog képviselni a birtokolt elsődleges információkhoz való hozzáférés, míg a többi ettől kisebb mértékben jelenik majd meg, de természetesen ezek az aspektusok is kapnak majd teret.

4. A szolgáltatás a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében
A Star Trek fan, vagy rajongói oldalak ritkán szerveződnek/szerveződtek központosított, nem civil kezdeményezésre. Leginkább az a jellemző rájuk, hogy a rajongók tudásuknak megfelelően alakítottak ki különböző kategóriájú website-okat, fórumokat, csoportokat, virtuális-online közösségeket, melyek öntisztuló folyamatban nyerték el mai formájukat. Amennyiben egy-egy ilyen próbálkozás nem talált megfelelő visszhangra, megfelelő bázisú rajongói tábor nem állt mögéjük, nem, vagy csak nagyon ritkán tudtak tényleges értéket közvetíteni az ST franchise-t tekintve. Ezen rajongói tevékenységek országonként eltérő módon csapódtak le, kulturális háttértől függően. Bizonyos országokban – pl. Japán, Ausztrália, Amerika – az alapvető kulturális beállítottság tette lehetővé, hogy szinte töretlenül, vagy csupán csekély mértékű visszaeséssel szárnyallnak az említett tartalmakat szolgáltató weboldalak (pl. kiépülésük, látogatottságuk, közösségük növekedése). Más országokban azonban, ahol az ilyen stílusú rajongói megnyilvánulásnak nem volt olyan megszokott, bevett formája, mint a korábban említett országok tekintetében, ki kell jelenteni, hogy nehézkesen épülnek ilyen közösségek, erős a széttagolódásuk, legtöbbször alábbhagy a rajongók tettrekészsége (olyan értelemben, hogy például nem fejlesztenek tovább egy weboldalt). Magyarországon leginkább a lexikális jellegű ST rajongói oldalak dominálnak stabilan; a fórum alapúak, illetve egyéb közösségre épülő formájú website-ok csak ritkán maradnak életben. Mindezek mellett kihangsúlyozandó, hogy ameddig minduntalan frissül az ST alapanyagállomány, addig mindig adódik fellendülési időszak az imént említett területeken is, mégis az a jellemző, hogy van egy kisebb méretű, stabil tábor, fejlesztői csoport (általában nem elég a puszta rajongás egy-egy ilyen oldal esetében, a hatékonyság tekintetében mindinkább az egyéb kategóriájú háttértudás érdemleges, pl. webfejlesztés).

Az előbb taglalt diferrenciálódás érzékelhető a hálózati időélmény tekintetében is, az "erősebb táptalajú" országokban van lehetőség, van "eltartó" bázisa a valós idejű értesülések fenntartására, tehát a tömbösödött, nagyobb rajongói oldalak esetében a folyamatosság, aktualitás irányába mutatnak (pl. egy-egy újabb ST mozifilm kapcsán sűrűbben osztanak meg tartalmakat, mint puszta adatokról, vagy éppen fanfiction-ök kapcsán). Magyarország esetében ez csak elenyészően igaz, mindinkább a kiegészítő, sokszor hosszantartóan felhasználható, statikus tartalmakra helyezik a hangsúlyt (egy adatot, weboldalt, cikket stb. felvisznek, ami viszonylag lassan évül, így ritkábban kell gondozni stb.).

Érdemes megemlíteni, hogy a rajongói klubok, oldalak, csoportok mind virtuális, mind valóságos közösségi programokat is előszeretettel alkalmaznak (az USA-ban külön kultusza van az ilyesfajta találkozóknak). Magyarországon is elő-előfordulnak ilyenek elvétve, azonban egy olyan típusú megoszlás figyelhető meg, mely mögött a virtuális közösség kialakulása hangsúlyosabb – ez kisebb országok esetén célszerűbb is lehet – többek között online játékokban (pl. Star Trek játékok multiplayer módjai vagy hasonló témájú MMORPG-k [Massively Multiplayer Online Role-Playing Game = nagyon sok szereplős online szerepjáték] keretei között kialakított csoportok segítségével).

A korábban leírtakra az is ékes bizonyíték, hogy általában ténylegesen működő fansite-ok idomultak a kulturspecifikus sajátosságokhoz. Például az ilyen témájú amerikai weboldalakon sokszor a legfontosabb tényező az up-to-date közlések sokasága, de erre igény is van, hiszen sokkal nagyobb ellátó bázisa van a moziknak, illetve a meetingek tekintetében is más viszonyok uralkodnak; általános amerikai kép, hogy mindenki autóval jön-megy, így nem okoz gondot pl. egy-egy ilyen találkozó esetében a távolságokat leküzdeni, míg mondjuk Magyarországon az átlagembernek sokszor buszjegyre sem futja, miközben a lokális rajongói tábor túl csekély ahhoz, hogy helyi egyesületek, szerveződések jöjjenek létre. Mindezek ellenére nem elég mindent az ilyen (pl.) online "találkozókra", "együttlétekre" alapozni, mert az oldalak, fansite-ok folyamatos karbantartása, a folyamatos jelenlét azok fórumain elengedhetetlen, hogy ne néptelenedjenek el, így is biztosítva azok fennmaradását.

5. A szolgáltatás a felhasználói aktivitások tükrében
A Star Trek fanság alapvetően több szinten leszakadt a populáris kultúrától, az utóbbi években az új ST mozifilmekkel ez a helyzet azonban kezd megváltozni. Ugyanakkor, mindezek mellett megvolt az ST franchise-nak az a sajátossága, hogy sikerült nyitniuk több nézői, rajongói kategória felé (ez a rajongói oldalakon is észlelhető): például a nyugodtabb, politikai beállítottságúak, diplomáciát preferálók számára a Deep Space Nine a megfelelő ST-s sorozat; akik a robinsonád stílust szeretik akcióval fűszerezve, azoknak ott az ST Voyager; akik a TOS vonalnak kívánták tovább szentelni a figyelmüket, azok nyugodt szívvel nézhették a TNG-t. Egyszóval: sokrétűség. Ez a sokrétűség azonban a webes megjelenésben nem feltétlenül jelent mindig jót... Magyarországon az amúgy is széttagolt és izolált rajongói réteg saját megosztottságát is okozza valamilyen szinten, mivel adott esetben, ha valaki csak az ST Voyager-t szereti, sokszor csak az ilyen témájú oldalakat keresi fel, noha egy nagyobb, gyűjtőoldalon szépen lassan tovább integrálódhatna a rajongói csoport további mélységeibe (időközben idomulna ízlése, fejlődhetne a közös egyezményes értékrendszere, attitűdjei szociális szempontból bővülhetnének).

Azonban tény az is, hogy a specifikus elmélyülés sokszor meglepően termékeny hatást eredményezhet: jelen esetben az ST kultusz kiterjedt fanfiction irodalommal rendelkezik, Magyarországon is számottevőbb mennyiségről beszélhetünk, míg külföldi oldalakon, pl. a "The Kirk/Spock Fanfiction Archive" oldalán több mint 700 szerző és 7000 regisztrált olvasó van jelen (ennek adatbázisában közel 12.000 fejezet, rész található fanfiction írásokból, közel 40.000.000 szó alkotja ezeket az írásokat).

Kijelenthető tehát, hogy az ST vonal megfelelően széttagolt és egységes egyszerre, és sikerül is kiaknáznia a rajongóknak ezt a kettősséget.

6. A szolgáltatás a technológiai lehetőségek tükrében
Az ST rajongás egyik alapköve a lexikális tartalom, természetesen csak egészséges mértékben (szükséges "rossz" abban az esetben, ha valaki valamit nem tud valami kapcsán a sorozatokat, filmeket stb. tekitnve). Itt érdemes megemlíteni, hogy több weboldalon statikusan helyeznek el ilyen tartalmakat; a korábban részletezettek végett ez nem feltétlenül rossz, viszont ki kell emelni a wiki alapú CMS-t használó ST-s "tájékoztatási formákat, információforrásokat". Ahogy több nagyobb kultuszműnek, "kultuszuniverzumnak", a Star Trek-nek is van külön wiki oldala. Könnyen beláthatjuk, hogy angol nyelvterületen ez ki is váltja majdnem teljes egészében a Magyarországon előszeretettel használt faktografikus forrásfunkcionális tartalmakat. Ezen oldalról több különböző web 2.0-ás lehetőség felé elirányítanak minket, pl. a közösség színtéren találkozhatunk fórumokkal, igénybe vehetünk chat-et, sőt IRC-vel is van lehetőség a kommunikációra. Amennyiben egy-egy téma kapcsán kíváncsiak vagyunk, a korábbi vitákat is – amik immár archiváltak – megtekinthetjük. Mindezek mellett külön wikije van az STO-nak, vagyis a Star Trek Online MMORPG-nek is, ami egy kitűnő lehetőség a kapcsolatok mélyítésére úgy, hogy közben a rajongásunk témájában interaktívan szórakozhatunk (természetesen, ha megfelelően tudunk angolul). Magyar vonatkozásban is van ilyenekre lehetőség (pl. a már említett STO magyarul is elérhető).

7. A szolgáltatás és a komplex tájékoztató rendszerek tervezési koncepciója
A témában az ideális tartalomszolgáltató koncepciója többszintű. Elsődleges szinten egy olyan keretrendszerre van szükség, ami képes kezelni az összetettebb tartalmakat (pl. a magasabb szintű erőforrásokat igénylő kiegészítőket, alkalmazásokat - kisebb animációk stb. kapcsán). Mindezek mellett szükséges egy fórum felülete. A közösségi kreativitás kibontakoztatása végett elengedhetetlen egy blog-rendszerű mellékág, ahol pl. a fanfic-ek kaphatnak helyet, ezeken "hitelesítés" után bárki publikálhatna.

A megbízhatóság érdekében ajánlatos egy videómegosztó oldalra is regisztrálni - tehát árnyaltan jelen kell lenni – azon célból –, hogy az esetleges videóanyagokat (pl. filmbemutatók) a szerkesztők, weboldalépítők kezében is központosulhassanak; az eredeti jogtiszta anyagokat letöltés után feltöltve lehet szavatolni, hogy ne pusztán a csatolt, beágyazott kódsorozat legyen meg a tartalomszolgáltatóknak, hanem a tényleges, "primer" forrás is. Bár ez több időbe telik, és esetlegesen erőforrásba, mégis érdemes áldozni rá, hiszen nem függ a tartalomszolgáltató rendszer más, talán a közeljövőben eltűnő anyagoktól. Ezek után a szokásos módszerekkel lehet linkelni, beágyazni ezeket ugyanúgy, azzal a különbséggel, hogy egyszerűbb a karbantartásuk (nem kell folyamatosan figyelni, hogy melyik videó tűnt el időközben).

Egyéb kiegészítések is beintegrálhatóak például a fórum felületre: esetleges közösségi terek, játékok terén a téma tekintetében. A korábban leírtak azért is lehetnek fontosak (azaz, hogy az elsődleges dokumentumok, anyagok kezelése is a szolgáltatók kezében legyen), mert így lehetőség nyílik "saját" tartalmak tárolására is – esetleg a közös virtuális online játékok során készíthetnek videóanyagokat, illetve rendezvényekről stb. – ezek feltöltésre kerülhetnek, és szolgáltathatóvá válnak.

A videóanyagok mellett persze szükséges lehet hanganyagok, illetve képek stabil tárolása és közzététele. Hanganyagokra érdemes a SoundCloud-ot alkalmazni, képek megosztására használható a Picasa, illetve egyéb social network-ös felületek (pl. Google+ és onnan való beágyazás).

A közönségtoborzás, illetve a nem "törzsvásárlók" információigényeinek ellátására ajánlatos több közösségi oldalon is képviseltetni magunkat (pl. Facebook; játékok esetében pl. Steam közösség stb.).

Természetesen végül érdemes kihangsúlyoznunk, hogy az imént említetteket kombinálva, átjárhatóan és folyamatosan építve kell hasznosítani, mintha csak egy "élő organizmus" lenne.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése