keresés

2014. április 28., hétfő

Digitalizálás Skandináviában - Norvégia

A norvég nemzeti könyvtár alapvető célja, hogy átvegye a vezető szerepet az országban a digitális tartalomszolgáltatás terén. A könyvtár ennek megvalósítására kidolgozta teljes gyűjteményére vonatkozó, átfogó digitalizálási tervét.

A könyvtár finanszírozási forrásai között kulcsfontosságú szerepet kapott a digitalizálásra fordított keret. Megnőtt a digitális formában beérkezett dokumentumok száma, amely nagyban köszönhető a Norvég Rádió és Televízió Társasággal kötött szerződésnek is. További megállapodásokat kötöttek az egyes norvég folyóiratok és könyvek szerzőivel és kiadóival is, a megállapodások értelmében az anyagok rendelkezésre bocsátása ellenében jogtulajdonosok pénzbeli juttatásokban részesülnek. A könyvtár kiegészítette gyűjteményeit a digitális formátumú művekkel, ezzel átmenetet képezve a hagyományos kultúra és az elektronikus formában megjelent dokumentumok között.

A gyűjteményekhez való elektronikus hozzáférés igénye, a technológiai fejlődés hatására jelentősen megnövekedett. Ez számos új kihívás elé állítja a nemzeti könyvtárat, technikai, pénzügyi és jogi szempontból egyaránt. A Norvég Nemzeti Könyvtár mindent megtesz azért, hogy megfeleljen ezeknek a kihívásoknak.

A norvég nemzeti könyvtár célkitűzései között szerepel, hogy egy olyan multimédiás központtá váljon, amely kiemelt hangsúlyt fektet a digitális objektumok megőrzésére és terjesztésére. Ahhoz, hogy teljesüljön ez a célkitűzés a nemzeti könyvtárnak modern stílusú nemzeti digitális – és ezzel egy időben – új típusú nemzeti könyvtárrá kell válnia.

A nemzeti könyvtár fontos lépésnek tartja, hogy az általa őrzött sokféle digitális tartalmat a könyvtárhasználók ott, és akkor érhessék el ahol, és amikor szükségük van rá. Ennek érdekében a digitális tartalmakat elérhetővé kell tenni egyrészt a digitális könyvtár internetes felületén, másrészt egyéb népszerű online felületeken.

A norvég digitalizálás, a hosszú távú archiválással kapcsolatos alapvető követelmények teljesítésével összhangban folyik. Ezeket a kritériumokat a nemzeti könyvtár számos nemzetközi intézmény közreműködésével fektette le. A digitális objektumokat számos metaadattal és különböző azonosítókkal látják el, amelyek megnövelik a dokumentumok archiválásának lehetőségét, felhasználását és újrahasznosítását a jövő felhasználói számára. A nemzeti könyvtár mindenki számára elérhető formátumban való közzététellel teszi könnyebbé a különböző digitális objektumok használatát.

A High North projekt

A High North projekt az első a norvég digitalizálási projektek sorában. Ez egy megállapodás alapján jöhetett létre, amelyet 6000 norvég jogtulajdonossal kötöttek meg. A szerződés szerint a jogtulajdonosok 1400 teljes szövegű mű elérését tették lehetővé az Interneten, a nemzeti könyvtár projekttel kapcsolatos honlapján keresztül.


High North projekt
A 2008-ban végzett felmérések kimutatták, hogy a felület használata nagyjából úgy növekedett, mint a jól ismert, Anderson által létrehozott Long Tail-effektus. Az adatok a Kulturális minisztertől származtak, aki kiemelten szorgalmazta egy online kulturális közösség létrehozását, emellett támogatta a tárgyalások megkezdését a művek jogtulajdonosaival valamint fontosnak tartotta annak meghatározását is, hogy mennyit kell fizetni a szerzői jog szerinti tulajdonosoknak, a tartalom digitális formában való feldolgozásáért. Ennek alapján a nemzeti könyvtár újabb tárgyalásokat kezdhetett további 50000 dokumentum digitalizálásáról, a norvég kulturális élet különböző időszakaiból.

Bokhylla.no
A Norvég Nemzeti Könyvtár 2009. május 27-én indította el második digitalizálási projektjét, amelynek neve magyar nyelvre fordítva egyszerűen „könyvespolcot” jelent. A projekt keretén belül norvég IP-címekről elérhetővé váltak a szerzői jogilag védett dokumentumok. A projekt indulásakor 14000, 1990-es évekbeli és 3500 korábbi időszakból való dokumentum kapott helyet a felületen. Az elkövetkező években további 50000 könyvet publikáltak itt. 


Bokhylla
A projekt célja a norvég irodalom és a Norvégiával kapcsolatos főként angol nyelvű anyagok bemutatása. Emellett fontosnak egy kevésbé ismert nyelven megjelent európai kulturális örökség hozzáférhetővé tételét. 

A projekt hátteréül a norvég Kopinor szervezetével való szerződéskötés szolgált, melyben szabályozták a szerzői jogi tulajdonosoknak fizetendő összegeket. A szerződés értelmében a Bokhylla gyűjteménye az 1790-1799, az 1890-1899 valamint az 1990-1999 közötti időszakban megjelent művekre korlátozódik.A digitális megőrzésre és a szükséges reprodukcióra vonatkozó jogokat a Nemzeti Könyvtár kapta meg, ezeket a norvég szerzői jogi törvény szabályozza.


4.3.3. Elektronikus folyóirat szolgáltatás
2011-ben a nemzeti könyvtár útjára bocsátotta legfiatalabb digitális gyűjteményét, amely a digitális hírlapokat hívatott egy helyen szolgáltatni.  A szolgáltatás ingyenes, minden olyan norvég könyvtár hozzáférhet, amely a nemzeti könyvtárral megállapodást kötött.


Aviser
Még 2006 őszén a nemzeti könyvtár számos újság kiadójával szerződést kötött a beszolgáltatott példányok digitalizálásáról vagy a digitális formában való beküldésről. A legújabb évfolyamokat már minden esetben kiváló digitális minőségben kapja meg. A régebbi számok digitalizálási költségeit a könyvtár a kiadókkal megosztva finanszírozta. 

A megállapodásoknak köszönhetően szinte minden újságnak van már digitális változata, a szerzői jogilag védett anyagokat itt is a tulajdonosoknak fizetett térítés ellenében lehet közzétenni.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése