keresés

2014. április 25., péntek

Az egészségügyi online-offline tájékoztatási források és formák összehasonlítása az Amerikai Egyesült Államokban


Az Amerikai Egyesült Államokban (USA) a tájékoztatási formák arányait, módszereit vizsgálták meg New York államban, ezen belül is az egészségügyi információforrásokra helyezték a hangsúlyt, mivel az ottani körülmények között egyre erősebb az érdeklődés beteg, ill. fogyasztói igényeket tekintve. Általános és professzionális adatbázisok hozzáférésének kérdéskörét is bevonták a felmérésbe – illetve azok felhasználását, felhasználhatóságát (pl. Medline). 
Háttér-információk:

A cikk két tájékoztatási rendszert különböztetett meg az online tájékoztatás terén:
       1. fogyasztói egészségügyi információs központok létrehozása (passzív, szétsugárzó);
       2. egészségügyi információs szolgálatok (aktív, eseti → konkrét szükségletekre válasz).
Egyes közkönyvtárak nem „értékelnek”, dolgoznak fel egészségügyi anyagokat, erőforrásokat. A felmérések szerint, hiába értékelik nagyra az ilyen szolgáltatásokat, a minőség, professzionálitás és az időszerűség (aktualitás) nem feltétlenül kritérium. A felmérés egy-egy, a fentiekre vonatkozó példát vizsgált New York állam (New York State) vidéki közkönyvtáraiban.


Közkönyvtárak rendszerei NYS területén

NYS területén 23 közkönyvtári kishálózat (online) működik, amik nagyobb hálózatokat alkotnak. Ezt a NYS Oktatási Osztályának Könyvtári Fejlesztési Részlege (NYS Education Department=NYSED) koordinál, és vizsgál felül 1950-es évek beli törvény alapján * . Három közkönyvtári rendszer alakult ki és élükön központi könyvtárak:
  1. együttműködő (cooperative) rendszer (16/23) - minden tag önállóan is jelen van (interaktívan - pl. épít, sugároz, fogad stb.);
  2. befogadó (federated) – csak fogad;
  3. szigetes (consolidated) - “különálló”, elszigetelt. 
Az egyes kategóriába eső könyvtári együttműködés 741 helyi könyvtárat foglal magában aktív szolgáltatásokkal (pl. könyvtárközi kölcsönzés (Interlibrary Loan=ILL)), súlypontjain központi könyvtárak működnek; ezek fenntartási költségeit NYS finanszírozza. Végül pedig: együttműködő rendszer keretein belül létrehozták Fogyasztói Egészségügyi Információs Központot 1999-ben (Consumer Health Information Center=CHIC).
Módszertan:

A tanulmány elkészítéséhez véletlenszerűen választottak ki 10-10 könyvtárat (CHIC közreműködéssel és anélkül), majd tesztelték a rendszereiket (tehát összesen 20 esemény következett be). A tesztkérdés: “Okoznak a vakcinák autizmust?” volt. A kapott válaszokat csoportosították - nyomtatott-online, szak- és ismeretterjesztő-irodalom stb. További adatokat is rögzítettek (pl. cím, szerző). A felmérés után újabb kérdéseket tettek fel telefonon - pl. „milyen elsődleges információforrásokra támaszkodnak referensz kérdéseknél” stb. - a felmérést a Syracuse Egyetem Intézményi Bírálótestülete (Syracuse Universoty Institutional Review Board=SUIRB) felügyelte.Eredmények személyes látogatáskor:

A 10 könyvtár, amely CHIC nélkül válaszolt: darabonként 2886 főt fedett le, 2010-ben 110.000 $-os volt a működési költsége, a teljes munkaidős (továbbiakban: tm.) foglalkoztatottak száma 1,8 fő volt. 1 könyvtárban jelezték, hogy 1 egyetemi mesterszakot végzett (továbbiakban: MA-s) van tm.-ben, 1 könyvtárban részmunkaidőben. A többi 8 nem rendelkezett MA-ssal. Évente kb. 2500 referens kérdést tettek fel számukra.
A 10 CHIC-et használó könyvtár: átlag 9.400 lakost fedett le (a legkisebbet kihagyva az átlag már 15.000 fölé növekszik), éves működési költségük 378.000 $ (a legnagyobbat kihagyva ez 95.000 $). A legnagyobb könyvtár jelentése alapján 12 MA-s dolgozott tm.-ben, ők több mint 50.000 referensz kérdést válaszoltak meg évente, a maradék 9-ből 1db 7 MA-st tm-ben, 1 db 1 MA-st részmunkaidőben, a maradék 7 nem foglalkoztatott MA-st. A legnagyobb intézmény kivételével 4.100 referensz kérdést válaszoltak meg.
A CHIC eléréssel rendelkező könyvtárak az online forrásokat preferálták (5:5 arányban, CHIC nélkül 7:3); a CHIC eléréssel rendelkezők inkább szakanyagokat közvetítettek (professzionális tájékoztatók), a CHIC nélküliek ismeretterjesztő irodalmat.Eredmények telefonon:

A telefonos felmérés során azt figyelték meg, hogy az egészségüggyel kapcsolatos kérdések területileg statikusan kiegyenlítődtek ([átlagosan] CHIC eléréssel: 8827 ref. kérdésből 1.030, azaz 12%, CHIC nélkül 2.514 ref. kérdésből 725, azaz 30%), más kérdés azonban, hogy ezeket mennyire is tudták megválaszolni megfelelő szakmaisággal. A telefonhívás folyamán a CHIC eléréssel rendelkező könyvtárak hatékonyabban tudtak megfelelni az elvárásoknak (5:5, 3:7 – gyors válasz (ált. online forrás):lassú válasz(ált. offline forrás)).Összegzés:

Összességében elmondható, hogy több könyvtár több megválaszolt kérdés esetében inkább az általános tájékoztatást preferálta, azonban a hatékonyabb tájékoztatáshoz szükségesek voltak az online források – jelen esetben a kisebb hálózatok használhatóbbak voltak, és speciálisabbak, tehát adott esetben egy komolyabb kérdés feltevése során gyorsabb és pontosabb folyamatban hasznosíthatóak az ilyen anyagok. Ez a feltett és megválaszolt kérdések számában is megnyilvánul (ezen konkrét felmérésen kívül), mivel az átlagos számok a következőek: online források vs. hagyományos források (8827 ↔ 2514 db ref. kérdés).
Módszertanilag lényegtelen elemek is helyet kaptak a cikkben – tekintettel arra, hogy az információszolgáltatást az információs rendszerek, források használatát tekintve kívánták vizsgálni, a vizsgálat során bekerült a tanulmányba a szakképzés, információs szakemberek kérdése is. Jól kiütközik a felmérésből, hogy azon helyek, ahol mesterképzésen átesett munkaerőt alkalmaznak átlagosan 30-40%-osan teljesítenek jobban – adott esetben ennyivel több kérdésre válaszolnak; 20-30%-os időnyereséggel teszik ezt, továbbá legalább 20%-kal kisebb költséggel működnek az ilyen munkaerőt alkalmazó intézmények. Összességében kb. átlagosan 40-50%-kal nő egy intézmény hatékonysága ily módon [35*+25*+20*]}/3=0,267 → 26,7% 2 - [százalékos értékek összeg]/szempontok mennyisége X100 (így kapható meg a %-os érték)].
Személyes véleményem, hogy noha ezen felmérés fontos eredményéről is beszámolnak, a cím lefedettsége, tartalma azonban ezt nem engedélyezi – esetlegesen egy másik cikk témájaként kellett volna taglalni – tekintve, hogy a felvezetés nem ezt alapozta meg háttér-információk szempontjából, szóval a cím alapján nem oda tartozó tartalmat is reprezentáltak a cikk írói.


Recenzió

2014. 04. 12.
Készítette: Laczkó Soma
Eredeti cikk: FLAHERTY, Mary Grace: Consumer Health Information Provision in rural Public Libraries: A comparison of Two Library Systems. In: The Library Quarterly: Information, Community, Policy. Chicago, III. : University of Chicago Press. (2013) 83. vol. 2. no. p. 155-165. A hozzáférés módja: http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=libraryq(Letöltés ideje: 2014. 03. 07. 21:50). ISSN 0024-2519, e-ISSN 1549-652X


Hivatkozások:

*  A könyvtárak kötelesek megosztani egymással dokumentumokat, anyagokat az együttműködés, és az egyének boldogulása érdekében [(NEW York State Legislature: Education : Title 1. : General Provision : Article 5. : University of the State of New York; Part 2 : Libraries : 273§ : 4. b. A hozzáférés módja: http://public.leginfo.state.ny.us/LAWSSEAF.cgi?QUERYTYPE=LAWS+&QUERYDATA=$$EDN273$$@TXEDN0273+&LIST=LAW+&BROWSER=BROWSER+&TOKEN=15845725+&TARGET=VIEW (Letöltés ideje: 2014. 03. 07. 23:15)]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése