keresés

2016. május 30., hétfő

Emilia Curras szerepe a könyvtári közösségben

Federation for Information and Documentation

 

A belga származású Paul Otlet és Henri La Fontaine által 1895-ben, Brüsszelben alapított Institut International de Bibliographie-hoz köthető az International Federation for Information and Documentation létrejötte. Ennek a nem kormányzati szakmai szervezetnek, fő célja a nemzetközi kapcsolatok ápolása az információtudományi szakemberek között. Kétévente rendezett szakmai konferenciákat a világ számos pontján. Több névváltozás után a végleges nevét 1988-ban vette fel. Hivatalos jelentése 1895-ben jelent meg először, ami rendkívül fontos tanulmányokat tartalmazott tizedes osztályozással kapcsolatban. Emilia Curras összesen nyolc éven át dolgozott a FID-ben, mint tanácstag. Több FID konferencián is felszólalt információtudományi és osztályozási témakörökben. 1999-ben kezdődött egy felülvizsgálat és újjáalakítási folyamat a FID-ben, hogy a szervezetet korszerűsítsék, azonban 2002-ben végül befejezte működését. Ennek fő oka lehetett, hogy az 1980-as években le kellett mondaniuk az Egyetemes Tizedes Osztályozás szellemi tulajdonáról. 

International Society for Knowledge Organization

 

 

Az 1989-ben alapított International Society for Knowledge Organization a világ egyik vezető nemzetközi, tudásszervezéssel foglalkozó szervezete. Célja, hogy elősegítse nemzetközi szinten a szakemberek közti együttműködést és információcserét, tudásszervezés tárgykörében adatbázisokban, szótárakban, könyvtárakban, valamint az interneten. Kommunikációs lehetőséget biztosít tagjai számára, továbbá elősegíti a kutatásokat tudásszervezésben mind filozófiai és szemantikus, mind pedig pszichológiai megközelítésben. Curras számos konferencia résztvevője volt, amellett pedig rendszeresen intézett felszólalásokat a tudásszervezésről.Minden második évben tartanak egy nemzetközi konferenciát, és emellett segít kisebb regionális vagy nemzeti konferenciák létrejöttében is. Fő feladata a szakmai kapcsolatok elősegítése akár intézmények között is. Állandó folyóirata a Knowledge Organization (KO), melyet International Classification néven indítottak 1974-ben. 

American Library Association

 

Az American Library Association az egyik legrégebbi és legnagyobb könyvtári szervezet. 1876-ban alapították, fő feladatának a könyvtár és információtudomány fejlesztését és támogatását tartja, ezzel hozzájárulva az információhoz való hozzáféréshez és tanuláshoz a világ számára. Jelenlegi stratégiai tervük szerint három fő feladatot emelnek ki: szakmai és vezetői fejlesztés, pártfogás és információs politika. Ezt megvalósítandó segédkezik a könyvtáraknak a fejlődésben és növekedésben világszerte, függetlenül azok típusától. Emilia Curras nem csak tagja az ALA-nak, de a Szakmai Eredményeket Minősítő Nemzetközi Küldöttségnek is az egyik szakértője.

Spanyol Dokumentációs és Információs Egyesület 

 

Emilia Curras alapító tagja a Spanyol Dokumentációs és Információs Egyesületnek (továbbiakban SEDIC). Az 1975-ben alapított társaság, fő céljának tekinti az ismeretek terjesztését a tagjai között, valamint az egyesületbe tartozók és azok szakterületének képviseletét és védelmét a spanyol kormányzatban és az Európai Unióban. A csoport tagjait az információmenedzsment szektorban dolgozók alkotják,legyenek azok dokumentációs szakemberek, szakkönyvtárosok vagy egyetemi
tanárok. Küldetésének lényegét négy pontban határozza meg, elsőként említve a csoport tagjainak az érdekképviseletét intézményi szinten, továbbá a világban létrejövő trendek meghatározását, és a szakemberek megfelelő felkészítését ezekre a trendekre.


Sedic működése és csoportjai

Helyszíneket biztosít konferenciáknak és megbeszéléseknek, elősegítve a tagok közötti információcserét. Elősegíti a fejlődési törekvéseket a dokumentumok kezelésében, megőrzésében és használatra bocsátásában, valamint segít az ehhez szükséges projektek anyagi hátterének megteremtésében. Az egyesületet egy négyfős állandó bizottság vezeti és képviseli, azonban a kisebb csoportok, valamint munkafolyamatok irányítását a kinevezett igazgatók végzik, legyen az a belső kommunikáció irányítása vagy a szervezet honlapjának a kezelése és szerkesztése egyaránt. A szervezet leírása négy különböző munkacsoportot határoz meg, amikkel segíteni kívánja az egyesület tagjai közötti együttműködést. Az egyik ilyen csoport az egészségtudománnyal foglalkozik, ami kisebb alcsoportokból áll, célja a tudományterülethez tartozó dokumentációs és információs tudás terjesztése, megvitatása és publikálása. A másik, 1998-ban megalapított „Activa” nevű munkacsoport, a SEDIC tagjai számára nyújt segítséget munkakereséshez és munkaügyi problémák vizsgálatához. 2009 decemberében létrehozták az etikai csoportot, amely feladata egy, a tagok által is elfogadott etikai kódex létrehozása és annak akár nemzeti szintű kiterjesztése Spanyolországban. A szintén 2009-ben indított Web 2.0-ás munkacsoport fő feladata, hogy kezelje és felmérje a közösségi oldalak lehetőségeit, és ezekről beszámoljon a tagok számára az eredményekről, elősegítve a területhez tartozó szükséges ismeretek terjesztését.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése