keresés

2016. május 9., hétfő

Az információkeresés etikai és erkölcsi aspektusai - Az információkeresés folyamata

Az információkeresés és annak folyamata

Az információkeresés az a tevékenység vagy folyamat, ahol információt próbálnak szerezni gépi vagy emberi környezetben. A legtöbb nyelv megkülönbözteti a az információkeresést (information seeking) és az információ visszakeresést (information retrival), azonban a legtöbb esetben a másodikat preferálják, használják, értelmezik. A visszakeresés azért nem helytálló ebben a témában, mert egyfajta újra kinyerést jelent, ami azt feltételezi, hogy az információ már létezett korábban, amit újra meg tudunk keresni. Az információkeresés azonban olyan információt keres, aminek a létezéséről akár eddig nem is tudtunk.
 
Külön kiemelném az időtényezőt, ami az információkeresés folyamatábráján nem megtalálható. Az időtényező számos dolgot jelenthet: a megkeresésnek az idejét, az információ elavulásának ideje, az információ felhasználhatóságának ideje. Ez az időtényező, amit az adatábázis-szolgáltató cégek (Emerald, JSTOR, EBSCO stb.) kihasználnak és pénzt szereznek vele. Az azonnali és pontos információ hatalmas változásokat képes okozni és ennek el is kérik az árát.

Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. 2. jav.kiad. Budapest: Typotex, 2002. p. 37-39.

A fenti ábrán található az információkeresés folyamata. A felhasználó megfogalmazza a saját, természetes nyelvén az információs igényét. Ezt lefordítja a használt információkereső nyelvre - ezzel megalkotva a keresőkérdéseket. Ekkor kap vissza egy vagy több választ, amiket összehasonlít mind az általa kívánt találatokkal, mind egymással. Ilyenkor kiderül, hogy jól tette fel a kérdését, vagy újabb keresést kell-e indítania. Ha a keresés sikeres volt, akkor a találatokat értelmezi, és információt képez belőlük.


Az emberi tényező szerepe

Az következő szereplőket lehet azonosítani az információkeresésben:
- az információ létrehozói
- az információ
- az információ átviteli csatornái
- a címzettek (felhasználók)

A kommunikáció modellje alapján tudjuk, hogy tökéletes csatorna nem létezik, az információáramlást zajok zavarják meg. Az információ maga torzulhat, ennek a következők lehetnek az okai:
- Az információforrások ismeretének hiánya, nem elégséges szakismeret – nincs tudatában a forrásoknak, nem hiszi, hogy a számára szükséges információ már valahol megszületett és rögzítették
- Az ismeretek, a műveltség hiánya – a felhasználó nem azon a szinten van, mint az információ megalkotója, és ezért akár nyelvi, értelmezési problémákba is ütközhet az információ megértése során
- Nyelvek közötti akadály – a közvetítő vagy a felhasználó nem ismeri, vagy nem ismeri eléggé az információ rögzítéséhez használt idegen nyelvet vagy szaknyelvet
- Technikai akadály – technikai okokból nem lehet hozzáférni az információhoz (pl.: rongálódott a hordozó)

A torzulás okai között csak egy műszaki, három pszicholingvisztikai (nyelvi, lelki, vagy intellektuális) akadály. Hiába a számítógépek az információátvitel fő csatornái, az emberek még mindig meghatározó tényezők a folyamatban. Szerepük annyira lényeges, hogy ha a pszicholingvisztikai akadályok közül akár egy is felmerül, akkor az egész folyamat elbukik. Ezek a problémák nem specifikusak, akármelyik szereplőnél felbukkanhat. Az információ alkotó szaknyelvi hiányossága nem teszi alkalmassá az információt a besorolásra. Ha a csatorna nem ismeri a szaknyelvet, akkor nem tudja az információt visszakereshetővé tenni. A címzett nem tudja megfogalmazni a keresőkérdést se, ha nem tudja, hogy pontosan hogyan fogalmazza meg azt, amit keres.
Ugyanezen elv mentén az alábbi kérdés merül fel: ha a szereplők valamelyike nincs megfelelő etikai és erkölcsi tudás birtokában, hogyan várhatjuk el a rendszertől, hogy etikus vagy erkölcsös legyen?
A számítógépek nem válthatják ki az emberi tényezőket, de megnövelhetik a szellemi tevékenységeknek a hatékonyságát.


Források:

Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. 2. jav.kiad. Budapest: Typotex, 2002. p. 37-39, 77. 87-89
Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Hozzáférés módja: http://mek.oszk.hu/05000/05030/05030.pdf Letöltés ideje: 2016.04.10.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése