keresés

2022. március 16., szerda

Felsőoktatási könyvtárak digitális átállása 1.

 

Az oktatásban zajló digitális átállás a tanulók fejlesztendő kompetenciáinak, alapműveltségi elemeinek újra gondolását eredményezte, valamint az elektronikus tanulási környezet kialakítását sürgeti. Az információ áradatban való eligazodásra a lakosságot legjobban a könyvtárosok tudják felkészíteni. Ehhez azonban a könyvtáraknak rendelkeznie kell mindazzal a technológiai eszközparkkal, adatbázisokhoz való hozzáféréssel, amelyhez kapcsolódóan igény jelentkezhet.
A könyvtárak a találkozás, a tanulás, az együttműködés helyszínei. A könyvtár kultúra- és értékközvetítő intézmény is, ezért fontos szerepe és felelőssége is van a digitális technológia által nyújtott lehetőségek tudatos és kritikai használatának kialakításában. 

Az IFLA 2019-es trendje alapján átfogó megközelítést kell alkalmazni a fejlesztendő készségek és a tanulás módja terén: ki kell alakítani az élethosszig tartó tanulás képességét a könyvtárakban. A hagyományos könyvtári feladatokon túl be kell kapcsolódniuk a digitális kompetenciafejlesztésbe, és egyfajta digitális központként nyújtani támogatást az iskolák számára.

Iskolai könyvtárak átállása 

A digitális átállás nem csupán módszertani és/vagy pénzkérdés. Az iskolai könyvtárak többségének a felszereltsége közelében sincs ahhoz, hogy ezt az átállást meg tudja valósítani. A baj az, ha a társadalom nem fogadja ezt el vagy belehajszolja őket olyan helyzetekbe, amelyeket nem tudnak megoldani. A felsőoktatási könyvtárak és a közkönyvtárak viszonylag jó helyzetben vannak, hiszen tudnak egyeztetni, kiállni ma a saját ügyért. Természetesen ahhoz, hogy a tanárok odaálljanak az ügy mellé, ahhoz elsősorban színvonalas szolgáltatás szükséges, ami visszavezet a fenntartóhoz. Számtalan országot, külföldi kultúrát ismerünk, ahol az iskolai könyvár kiválóan működő intézmény, sőt a digitális átállás alapintézménye egy oktatási intézményben, az szinte az iskolai könyvtáron belül összpontosul. Ilyen például Szlovénia, USA vagy éppen Svédország. 


Forrás:

Könyvtárpedagógia a digitális átállás időszakában


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése