keresés

2022. március 18., péntek

Az ókori alexandriai könyvtár és a Muszeion jelentősége 1.


Az ókor alexandriai könyvtár feltételezett kinézete

Kép forrása: https://historyofyesterday.com/library-of-alexandria-13c1e5c98a18  


Témámnak az ókori alexandriai könyvtárat és a Muszeiont választottam. Nagyon szeretem a történelmet és az ókor a kedvenc korszakom, így egyértelmű volt a választás. Emellett Egyiptom is fontos része a történelemnek, így a kettő együtt kifejezetten fontos.

Projekt célja

Azért tartom fontosnak, mert nem csak a történelmünk egyik kiemelkedő darabjai ezek az intézmények, hanem mindenki számára követendő példát tudnak mutatni. Elég ha csak arra gondolunk, hogy elkészült az új alexandriai könyvtár, a Bibliotheca Alexandrina.

Másrészről ki kell emelni, hogy a tudásnak, az élethosszig tartó tanulásnak a szükségszerűség még sosem volt ilyen fontos, mint manapság.

Ezért is fontos tudomást vennünk arról, hogy a mai világunkban az emberi tudás egyre bővül, amit megfelelően kell eltárolnunk, megőriznünk a jövő generációi számára. A mi feladatunk könyvtárosként az, hogy az évezredek alatt felhalmozott és összegyűjtött tudás és ennek öröksége a lehető legtovább fennmaradjon az emberiség számára és az információk, adatok ne tűnjenek el úgy, ahogy ez már többször is megtörtént a történelem során. Az ókori alexandriai könyvtár elpusztítása, felégetése pontosan egy ilyen tragédia volt a múltunkban, amelyet a későbbiekben érinteni is fogok. Az ókor szellemisége, tudása, eredményei szinte teljes mértékben elpusztultak és ma még csak igazán sejtésünk sincs, hogy mennyi minden veszhetett el és hol tarthatnánk ma, ha ezek az információk elérhetőek maradnak a számunkra és ezek nyomán fejlődhet tovább az emberiség. Ezért érzem nagy felelősségnek könyvtárosként és történészként, hogy a lehető legtöbbet megtegyük azért, hogy segítsük a jövőt, hiszen ezért is vagyunk, ez a mi dolgunk is.
Szintén fontos kérdés, hogy mi legyen a megfelelő út a könyvtárak számára és hogyan is illeszkedhetnek bele a megváltozott helyzetbe, a digitális világba és a megváltozott olvasói szokásokba. Hogyan lehetnek megfelelően a részesei, hogyan szolgálhatják ki az újonnan felmerülő igényeket. Miként csábíthatják be az olvasókat, de ugyanakkor az információ átadása mellett, hogyan szerettethetik meg újra vagy még inkább az olvasást a felhasználókkal. A napi munkám során is látom, hogy mennyire fontos, hogy milyen a könyvtár épülete, a hangulata. Hiszen ez is nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy az olvasó, a felhasználó szívesen jön-e el személyesen a könyvtárba, mert olyan az épület hangulata és számára vonzóak a funkciói, vagy csak éppen gyönyörű az épület, ahol kellemesen érezheti magát egy pár óráig.

Célközönség

A téma, véleményem szerint, bárkit érdekelhet, mert van benne egy alapszintű műveltséget feltételező információhalom, de érdekes lehet a történészeknek és könyvtárosoknak is. Ma is évente több ezren látogatnak el Egyiptomba, de a történelmi emlékek, a turistalátványosságok mellett egyre többen érzik úgy, hogy az ókornak modern emléket állító, XXI. századi könyvtárat is meglátogassák, amely, mindamellett, hogy könyvtárként funkcionál, de egyben egy kulturális és tudomány központ is, csak úgy, mint az ókori elődje, ezzel is tisztelegve az ókori elődnek és az ókor felejthetetlen hagyományainak és tudásának.

Projekt létjogsultsága

Igaz, hogy többen foglalkoztak már a témával, de egy helyen összefoglalva, több szempontot, több érintettségi kört vizsgálva könnyebb lehet a tájékoztatása, megismertetése ennek a témának. Az ókori alexandriai könyvtár nem csak korának kulturális, oktatás és társadalmi központja volt, hanem a görög könyvek legnagyobb és legjelentősebb gyűjteménye is, amely ebben az időszakban a legnagyobb könyvtárként létezett az egész világon, ezáltal pedig a korabeli civilizáció megtestesítője is lehetett. A kor tudósai, filozófusok, de az egyszerű, tudásra vágyó ember is előszeretettel látogatták a könyvtárat és a Muszeiont és a tudósok, akik innen kikerültek, nagy hatással voltak a korukra, környezetükre, az egész társadalomra. Nagy Sándor kitűnő érzékkel választotta ki a város helyét, és az új könyvtár megépítése során is ragaszkodtak az eredeti könyvtár helyéhez, amennyire csak lehetséges volt. Maga a város, Alexandria is egy kapocs, egy kapu volt az ókori Egyiptom és a hellenisztikus görög világ között, amely, mintegy ellensúly lépett fel a korabeli Athénnal szemben, amely akkor az ókori világ szellemi és kulturális központja volt. Ezekről a történelmi tényekről, eseményekről mind bőven beszélni fogok, azonban itt jutottunk el oda, hogy mindezen történések és információk sokasága után döntöttem úgy, hogy mivel az új könyvtárat még nem vizsgálták ennyire átfogóan, kihívásnak éreztem, hogy megmutathassam azt, hogy a nemzetközi összefogás, az ókor alapjaira milyen remekművet képes építeni. Ezért dolgozatomban nem csak az új könyvtárat fogom említeni, hanem, ahogy a dolgozat címe is mutatja, a múlt bemutatása, felfedése, és hatásai is igen fontos szerepet kap, hiszen így tudjuk megérteni, hogy mit is jelent ez a könyvtár a mai egyiptomiaknak.

Bibliotheca Alexandrina

Kép forrása: https://bookriot.com/bibliotheca-alexandrina-the-great-library-of-alexandria-reborn/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése