keresés

2016. december 8., csütörtök

Rendőrségi szakirodalom - tartalom és téma viszonya

Ha tartalomszolgáltatásra vállalkozik egy oldal, fontos megvizsgálni, hogy az adott téma kapcsán milyen jellegű információk - elsődleges vagy másodlagos források - megjelenítésére van lehetősége. Ha mindezt például a rendőrségi szakirodalom kezdeteinek webes megjelenítése kapcsán tesszük, akkor elsősorban az elsődleges információk és források megosztásáról kell beszélnünk. Ideális esetben az oldal szerkesztése olyan intézményes keretekben történik, ahol rendelkezésre állnak a megosztani és megismertetni szándékozott dokumentumok, ellenkező esetben a tényleges forrásmegosztásra csak korlátozottan van lehetősége.

Amire viszont mindenképpen adott a lehetőség, az a forráselemzés, az online/offline hozzáférési információk megosztása, illetve a kapcsolódó forrásokról és az egyéb szakirodalomról, a másodlagos információkról történő tájékoztatás. Mivel egy szakterület irodalmának a történetét kívánjuk bemutatni, a források megosztása mellett feltétlenül ki kell térni azokra a szerzőkre, jelen esetben "tudós rendőrökre" is, akiknek megjelent írásaik révén meghatározó szerepük volt a tudományterület fejlődésében. A primer közlésen túl, elképzelhető, hogy elemzésekre is vállalkozhatunk, így ezzel együtt és a másodlagos források összegyűjtésével, a blog már maga is egyfajta másodlagos forrásként definiálható. De ha a blog sikerrel be tudja tölteni a szerepét, és a megosztott tartalmak révén az érdeklődők szélesebb körét maga köré tudja gyűjteni, akkor a megindult viták vagy eszmecserék generálta tartalom szintén másodlagos forrásként jelenik majd meg. Ez az eszmecsere lesz majd a hitelesség garanciája is egyben.

csendor.com könyvtára
Azt már láthattuk, hogy a rendőrségi szakirodalom digitalizálása és webes közzététele, vagyis elsődleges forrásként való megjelenése, még gyerekcipőben jár. Jó gyakorlatot, hazai vagy akár külföldi példát (mint pl. annotált bibliográfia a The Open University oldalán vagy a British Transport Police History Group oldala), ennek megfelelően igen nehéz találni. A Magyar Elektronikus Könyvtárban található forrásokon vagy az Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma Börtönügy, kriminológia nevet viselő folyamatosan bővülő szekcióján kívül a Digitalizált Törvényhozási Tudástárban találhatunk fontos elsődleges forrásokat. Igaz, csak előfizetés ellenében vagy egy könyvtárban ülve, még az Arcanum Digitális Tudománytárában is fellelhetőek a hazai rendőrség történetéhez kapcsolódó irodalmak. Érdekes kísérletként indult a Rendészettudományi Olvasónapló nevű blog is, mely a rendészettudomány tárgykörében született (1990-t követő) európai és nemzetközi szakirodalmi termést helyezte előtérbe.

Ezeken kívül az egyik legjobb példa a témában a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség csendor.com honlapja. A Könyvtár menüpontban a Magyar Királyi Csendőrség folyamatosan bővülő forrás- és irodalomjegyzékét teszik elérhetővé, sok esetben a dokumentumok digitalizált változatával. A Közösség jelenleg a források digitalizálását tekinti legfőbb feladatának, mivel "csak a tények nyilvánosságra hozásával valósulhat meg végre a Magyar Királyi Csendőrség politikai fennhangoktól mentes, valós kiértékelése, igaz mibenlétének felismerése".A csendor.com a megosztott tartalom megjelenítésével és csoportosításával jó kiindulópontot, követendő példát mutat arra, hogy egy tematikus forrásgyűjtemény milyen lehetőségekkel bír a tartalomszolgáltatás területén.

Összefoglalásként nézzük meg, hogyan oszlik majd meg a blogon szolgáltatott tartalom. A rendőrségi szakirodalom kezdeteinek blog formájában történő feldolgozása során kísérletet teszünk az elsődleges információk elérhetővő tételére, elemzésére és a kapcsolódó szerzők bemutatására. Ezek a bejegyzések tennék ki a szolgáltatott tartalom jelentősebb részét, de ha az adott téma igényli, akkor háttér-információk is megosztásra kerülnének.

Források:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése