keresés

2016. december 7., szerda

Könyvtári mobil applikációk blog forrástipizálása

Az előző bejegyzésekben meghatároztam blogom témáját és elhelyeztem azt a tartalomszolgáltatás rendszerében. Fontos azonban, hogy ez milyen forrásként és hogyan jelenik meg a weben. A felhasználók igényeit figyelembe véve fontos, hogy tipizáljunk egy-egy forrásanyagot relevanciája, használhatósága és úgymond információértéke alapján. A forrásokat általában három nagy kategóriába sorolja a szakirodalom. Lehetnek elsődleges, másodlagos vagy harmadlagos információforrások. De ezek minden különböznek és hogyan helyezhető el a blog témája e három kategóriába?


Először határozzuk meg az információforrások definícióit

Az elsődleges vagy primer források, azok az „információdarabkák”, melyek felhasználásával összeállítható egy történelmi cselekmény, folyamat. Úgy is mondható, hogy az elsődleges források, azok a források, melyeket egy szemtanú vagy a cselekményben részt vevő személy dokumentál. 
A másodlagos források ezzel szemben olyan forrásokra értendők, melyek leírását nem személyes részvétel vagy tapasztalás útján szerzi a közlemény szerzője. Vagyis az elsődleges forrásokat figyelembe véve alkotja meg saját véleményét. 
A két típus eltéréseit legjobban egy példa elmagyarázásával lehet szemléltetni. Elsődleges forrásnak minősül Szendrey Júlia naplója Petőfi Sándorról, mivel ez saját korában íródott, és az érintett személlyel szoros kapcsolatban álló ember írta a másikról saját tapasztalatait, benyomásait felhasználva. Ezzel szemben ezt a naplót felhasználva megírt életrajz már semmiképpen nem sorolható az elsődleges források közé, csak másodlagos lehet.
Utolsó típusként pedig a harmadlagos források említhetők. Ezek olyan információforrások, melyek az elsődleges és másodlagos forrásokat figyelembe véve dolgoznak ki és szintetizálnak egy adott témát vagy témakört. Ezek a források nem tekinthetőek eredeti forrásanyagoknak. Céljuk a már meglévő kutatások rendszerezése, strukturálása vagy ezek adott célközönségnek való átírása.

Mobil applikációk a könyvtárban című blog forrás tipizálása

Ezeket a definíciókat figyelembe véve, tehát a blogom inkább felel meg harmadlagos forrásnak, mint elsődlegesnek vagy másodlagosnak. Elsődleges forrásnak a téma tekintetében maguk az applikációk készítői tekinthetők, vagy ha egy intézményt, egy könyvtárat veszünk alapul, a munkacsoport tagjai, a kollégák lehetnek elsődleges források. Az alkalmazások készítői ritkán írnak saját alkalmazásaikról, így ha egy „idegen” ír róluk az már másodlagos információforrásnak vehető. Az előző bejegyzésben felsorolt források tehát joggal kerülhetnek ebbe a kategóriába. Mégis felvetődik, hogy ha tapasztalás útján válhat valami elsődleges információvá, így az alkalmazás használója, aki megtapasztalja annak előnyeit és hátrányait és úgy ír róluk ugyancsak kerülhet ebbe a kategóriába. 

Konklúzióként, az általam vezetett blog kerülhet ugyanúgy mindhárom kategóriába, attól függően, hogy magam próbálom ki az alkalmazást, vagy más tapasztalatait közlöm vagy a kettőt vegyítve alkotok meg egy teljesen más nézőpontot. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése