keresés

2016. június 22., szerda

Útmutató hibáink helyes kezeléséhez


Egy könyvtár könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy miután működése közben elkövet valamilyen hibát, ennek híre széles körben elterjed és hosszú távon kedvezőtlenül befolyásolja az intézmény jó hírét. A cikk ennek elkerülésére próbál néhány gyakorlati  tanácsot adni.

Az olvasók kiszolgálásánál mindig arra kell törekedni, hogy a szolgáltatás minősége és mennyisége egyensúlyban legyen. Egyrészről a könyvtárosnak figyelmet kell fordítania az egyéni igényekre, másrészről viszont az olvasók száma miatt sok esetben kénytelen figyelmen kívül hagyni az egyedi kívánságokat és inkább a szolgáltatás egységes színvonalára kell helyeznie a hangsúlyt. Ebből következik, hogy minden egyes segítségnyújtást új esetként kell kezelni, melyet a könyvtáros megpróbál megfeleltetni a fenti kritériumoknak.


Elkerülhetetlen, hogy az olvasókkal való kommunikáció során hibák következzenek be. Ezek természetesen nem csak emberi hibák lehetnek, elképzelhető, hogy a technika mond csődöt vagy valami előre nem látható anomália adódik. A probléma nem is a rendszerben lévő hibalehetőséggel van, hanem azzal, ha ez a hiba, a kezeletlenség miatt széles körű publicitást kap.  A cikk egy konkrét példát is említ a fentiek alátámasztására: Dave Caroll kanadai zenész hosszú hónapokon át hiábavalóan próbált egyezkedni a United Airlines-al szállítás során megsérül gitárja ügyében. Végül a YouTube-on keresztül a nyilvánosság felé fordult, aminek a következtében a cég jelentős presztízsveszteséget szenvedett el. Az eset rávilágít arra, hogy minden olyan intézménynek, amelynek profiljába beletartozik az ügyfelek kiszolgálása, újra át kell gondolnia az erre a területre vonatkozó alapelveit és alkalmazkodnia kell a megváltozott közösségi média-környezethez. Ha egy olvasó úgy érzi, hogy a panasza süket fülekre talált a könyvtárban, olyan közeget keres magának ami meghallgatja és ezt a közösséget sok esetben a világhálón találja meg. Innen kezdve pedig már nagyon nehéz gátat szabni a hír terjedésének. A legfontosabb az ha az intézmény tisztában van azzal, hogy ilyen esetek előfordulhatnak, ezekre felkészül, sőt mindent megtesz azért, hogy megelőzze ezeket.
 
A cikk több olyan tanáccsal is szolgál, melyek betartásával elkerülhetőek a későbbi komplikációk:

A kezdeményezés átvétele

Ahhoz, hogy a könyvtár meg tudjon oldani egy problémát, minél hamarabb tudomást kell szereznie róla. Ennek érdekében olyan légkört kell kialakítani az intézményben, hogy egy esetleg bekövetkező hibát a személyzet, rögtön mindenféle “rossz érzés” nélkül jelenthesse a vezetőségnek. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy a személyzet felismerje, illetve beismerje, hogy hibázott, a vezetőségnek pedig tudomásul kell vennie, hogy a hibák bekövetkezte része a rendszer helyes működésének. A hangsúlynak nem azon kell lennie, hogy ki, mikor, miért hibázott, hanem azon, hogy minél hamarabb értesüljön a vezetőség az eseményről, hogy reagálni tudjon rá.

A hiba elismerése

Ha az intézmény hibázott, bármilyen kínos is, el kell hogy ismerje. Nem az a lényeges, hogy a könyvtár számára mennyire komoly az adott probléma, hanem az, hogy az olvasó mennyire érzi azt fajsúlyosnak. Nem szabad kisebbíteni a hibát vagy a könyvtár szerepét annak bekövetkeztében. Ha az olvasó úgy érzi, hogy megértik a problémáját, nem fog a közösségi médiához fordulni.

El kell dönteni, hogy mi tartozik a nyilvánosságra és mi nem

A cikk szerint rendkívül fontos annak az eldöntése, hogy mit tár a könyvtár a nyilvánosság elé és mit nem. Egy apró félreértés is lavinát indíthat el a világhálón. A probléma közösség előtt való megvitatása sok esetben csak elmérgesíti a helyzetet. Ha a szituáció azt kívánja meg közvetlenül kell megkeresni az olvasót (akár privát üzenet formájában) és ezen a csatornán keresztül kell reagálni a a panaszaira, minél rövidebb idő alatt.

Végig kell vinni a probléma megoldását

Észre kell venni: a probléma felismerése csak a kezdet, azt meg is kell oldani. Ha sikerült párbeszédet kialakítani az olvasóval, onnantól már a könyvtáron múlik, hogy hogyan kezeli a helyzetet. Érdemes minél hamarabb megoldási javaslattal előállni, mert a gyors reagálásért hálás lesz az olvasó, és ha a közösség előtt köszöni meg az intézménynek a segítségnyújtást az csak növelni fogja a könyvtár presztízsét.

Éberség

Az éberség kifizetődő. Folyamatosan figyelni kell a közösségi médiát, ki kell használni a Google és a Twitter adta lehetőségeket. Ezek segítségével meg lehet tudni, hogy mit gondolnak az olvasók a könyvtárról, van-e valami problémájuk az intézménnyel kapcsolatban. 

Végezetül a cikk még egy fontos dolgot emel ki: nem csak figyelni kell a közösségi médiát, a részévé kell válni!

Forrás:
R. Toby Greenwalt - A Guide to Wiping the Egg Off Your Face; In.: Public Libraries Online, 2015 January/February

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése