keresés

2016. június 22., szerda

Innovatív szolgáltatások a Kínai Nemzeti Könyvtárban

A Kínai Nemzeti Könyvtár

Az 1909-ben alapított Kínai Nemzeti Könyvtár (NLC), csak úgy, mint az össze többi nemzeti könyvtár, a kötelespéldányok-tárháza, a nemzeti bibliográfia központja, az antik könyvek megőrzési és raktározási színhelye, valamint az információ, a kutatás és a fejlesztés központja. Az NLC elsődleges küldetése nemzeti könyvtár létére összegyűjteni és megőrizni a hazai és külföldi kiadványtermést, összeszerkeszteni a nemzeti bibliográfiát, információt és referensz szolgáltatást biztosítani az akadémiának, kutató intézményeknek, az iparágaknak. Feladatai közé tartozik továbbá a nemzeti dokumentumok megőrzésének koordinálása, könyvtári és információtudományi kutatások levezénylése, útmutatók biztosítása a könyvtáraknak országszerte, valamint nemzetközi megállapodások megvalósítása.


A könyvtár szerepe a közösségi tanulásban

Kínában, a fejlődő országban nagyon fontos szerepet játszanak a könyvtárak, mint a tanulás színterei, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy az utóbbi években az NLC számtalan programmal támogatta a kultúrát népszerűsítő tudományokat, valamint az olvasási és tanulási képességek fejlesztését. Ezirányú törekvéseinek köszönhető rengeteg előadás, kiállítás, valamint olvasás népszerűsítő program, melyek elég biztató eredményekkel kecsegtetetnek.

A Wenjin Fórum

A Wenjin Fórum az egyik vezető márkaneve a könyvtár által szervezett előadásoknak, melyet 2001-ben indítottak el. A program örökölte a könyvtár humanista szellemiségét, s célul tűzte ki, hogy megóvja a kínai kultúra lényegét. A program keretein belül nagy tekintélyű hírességek tartanak előadásokat olyan népszerű témákban, mint a történelem, politika, gazdaság, opera, költészet, festészet, régészet. Az előadássorozat keretében 2013 óta több, mint 700 előadás került megrendezésre, mely közel 100.000 résztvevőt vonzott.

A Könyvtár kiállítótere

1987-ben az NLC felállított egy speciális előteret régi és ritka, értékes könyvek bemutatására, melyben az elmúlt évtizedben közel 100 kiállítást tartottak.

Olvasásnépszerűsítési törekvések

A NLC nagy hangsúlyt fektet az olvasásnépszerűsítésre, melynek érdekében útmutatókat, s könyvajánlókat készít olvasóinak. Egyik leghíresebb segédlete egy 5000 tételes irodalomajánló, melyet a gyermekkönyvtárak számára hozott létre, ezzel is előmozdítva az olvasásnépszerűsítést. A könyvtár olvasásnépszerűsítő programjai közé sorolható még a Wenjin Könyv Díj is, mely évente kerül kiosztásra a legjobb társadalomtudományi vagy természettudományi témakörben kínaiul publikáló írók közt. A program nagy népszerűségnek és részvételnek örvend minden évben, hisz nem csak az anyanyelv, így a kultúra fontosságára hívja fel a figyelmet, de Kína olvasási szokásaira is igen nagy hatással van.


A kultúra megőrzése, megörökítése és szolgáltatása

Kína 5000 éves történelme óriási irodalmat hagyott az országra. A nemzeti könyvtár jelenleg körülbelül 2,6 millió ritka könyvet őriz, melyek 1911 előtti időszakból valók, néhány gyűjteménye azonban a 3000 évvel ezelőtt fennálló Shang dinasztiából maradt fent. Ezen dokumentumok roppant fontosak kína történelme és kultúrája szempontjából, így a nemzeti könyvtár feladata, hogy általuk is továbbörökítse, s szolgáltassa a nemzeti emlékezetet.

A nemzeti könyvtár projektjei

Az NLC a kultúra megőrzésének és szolgáltatásának céljából több projektet is létrehozott, melyek közül a legfontosabbak a Chinese Ancient Books Reproduction Project, a Chinese Ancient Books Protection Plan, valamint a Minguo Materials (1911-1949) Protection Plan.
A projektek mindegyikére jellemző, hogy keretein belül a könyvtár megőrzi az ősi dokumentumok eredetijét, s azokból létrehoz egy egységes katalógust, másfelől pedig különböző másolatokat hoz létre a kutatók számára; mikrofotók, fotók, digitalizált változatok.

A Kínai Régi Könyvek Reprodukciós Projekt 2002-ben indult azzal a céllal, hogy fotokópiákat készítsenek ritka és régi könyvekből, s azokat országszerte szétosszák a könyvtárak közt, így biztosítva azok elérését az ország szinte minden pontján. A projekt első időszakában 758 fotokópia került kiadásra, melyek a Song és Yuan dinasztiából származtak. A projektnek köszönhetően a ritka könyvek eljutottak a kutatókhoz, s az átlag felhasználókhoz egyaránt, így nem meglepő, hogy a kezdeményezés nagy sikernek örvendett.

A Kínai Régi Könyvek Megóvása Projekt 2007-ben, a Minguo Materials (1911-1949) Megóvási Projekt pedig 2012-ben vette kezdetét. A rendszer célja egy egységes katalógus létrehozása volt a régi könyvekből, melybe 2007 és 2013 között 50 millió rekord került be 166 intézmény együttműködésével.

A Minguo Projekt kifejezetten említésre méltó kezdeményezés, hiszen egyik alappillére a savtalanítási technológia kifejlesztése, valamint az 1911 és 1949 közötti dokumentumok használhatóvá tétele. A létrehozott digitális változatok publikálása mellett a könyvtár dolgozói adatbázist is építenek, melyben a korszakra legjellemzőbb kifejezések alkalmazásával kategorizálják anyagaikat: gazdaság, jog, kultúra, hadsereg. A projekt nem csak Kínában örvendett nagy sikernek, de nemzetközi szinten is ismertté vált, hiszen működésének köszönhetően 2012-ben kiadásra került a 80 kötetes Far East International Military Tribunal Trial Record, melyben Kína, Amerika valamint Kanada nyújt értékes történelmi adatokat a második világháborúról.

A történelem megőrzésének és szolgáltatásának folyamatában az NLC felismerte, hogy az emberiség történelmének nincsenek határai, s annak megőrzése fontos az egész nemzet (s világ) számára. Éppen ezért 2011-ben az NLC elindította Nemzeti Emlékezet projektjét, hogy feljegyezze a korabeli Kína fontosabb eseményeit különböző dokumentumokkal, melyekhez olyan videókat, leveleket, fotókat, és egyéb dokumentumokat gyűjt, melyek a nemzeti emlékezet fennmaradását szolgálják.

Forrás:
Han Yongjin: Innovative services in the National Library of ChinaURL: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-40-3_2014.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése