keresés

2016. június 27., hétfő

Szemle 2016. tavasz

Bauder, Julia; Lange, Emma: Exploratory Subject Searching in Library Catalogs: Reclaiming the Vision
[Feltáró témakeresés könyvtári katalógusokban: egy vízió felélesztése]
In: Information Technology and Libraries
Ref.: Kertész Zoltán
Becker, Christoph; Duretec, Krešimir; Kulmukhametov, Artur; Rauber, Andreas: The Benchmarking Forum at IPRES 2015
[Benchmarking Forum IPRES 2015]
In: D-Lib Magazine Volume 22, Number 1/2 (January/February 2016)
Ref.: Kiss Attila Csaba
Bjorner, Susanne: Reading in Spanish: The e-Libro way
[Spanyolul olvasni- Az e-Libro módszer]
In: Online Searcher 2015 July/August
Ref.: Hujber Zsófia
Bond, Sarah E.: Creating A Public Space: Open Access, Book Theft, and the Epigraphy of Ancient Libraries
[Közösségi tér létrehozása: Nyílt hozzáférés, könyv lopás és az ókori könyvtárak epigráfiája]
In: Szerzői blog, February 26, 2016
Ref.: Kóger Dóra
Braun, Linda W.: The Future of Library Services to Teens
[A fiataloknak szóló könyvtári szolgáltatások jövője]
In: American Libraries Magazine, May 22, 2015
Ref.: Gálos-Horvát Cecilia
Brown, Nathan: Helping Members of the Community Manage Their Digital Lives: Developing a Personal Digital Archiving Workshop
[Digitális archiválás és a könyvtárak]
In: D-Lib Magazine
Ref.: Farkas Csenge
Brunelle, Justin F. ; Ferrante, Krista; Wilczek, Eliot; Weigl, Michele C. ; Nelson, Michael L.: Leveraging Heritrix and the Wayback Machine on a Corporate Intranet: A Case Study on Improving Corporate Archives
[Esettanulmány a vállalati webarchiválásról]
In: D-Lib Magazine Volume 22, Number 1/2 (January/February 2016)
Ref.: Kiss Attila Csaba
Carlsson, Hanna: Researching public libraries and the social web, 2006-2012
[A közkönyvtárak és a közösségi hálózatok kapcsolatának tanulmányozása (2006-2012 között)]
In: Journal of Documentation, Vol. 71 Iss: 4, pp.632 - 649
Ref.: Kállai Anita
Chapman, Joyce; DeRidder, Jody; Thompson, Santi: Developing Best Practices in Digital Library Assessment: Year One Update
[A digitális könyvtárak legjobb praktikái egy év távlatából]
In: D-Lib Magazine Volume 21, Number 11/12 (November/December 2015)
Ref.: Kiss Attila Csaba
Colomb, Philippe; Rösch, Hermann; Vallotton Preisig, Amélie: Libraries, e-Lending and the Future of Public Access to Digital Content
[A könyvtárak, az e-kölcsönzés és a digitális tartalmak nyilvános hozzáférhetőségének jövője]
In: IFLA
Ref.: Henézi Katalin
Cooper, Tom; Ladd, Deborah: Quiet in the Library: Working with Introverted Personalities
[Csend a könyvtárban: Az introvertált személyiségekkel való munka]
In: Public Libraries Magazine, June 16, 2015
Ref.: Nagy Gábor
Coyle, Karen: The Evolving Catalog
[A pergamentekercstől az OPAC-ig: a könyvtári katalógusok fejlődése]
In: American Libraries Magazine, January 4, 2016
Ref.: Gálos-Horvát Cecilia
Cushing, Amber L. :" “If it computes, patrons have brought it in”: Personal information management and personal technology assistance in public libraries"
[Személyi információ menedzsment és személyre szabott műszaki tájékoztatás a közkönyvtárakban]
In: Library & Information Science Research 38 (2016) 81–88
Ref.: Török Karola
Epstein, Su: The Top Three Challenges of Library Relocation
[Egy könyvtár-áthelyezés kihívásai]
In: Public Libraries Magazine, April 22, 2016
Ref.: Nagy Gábor
Falkvinge, Rick: You Can't Defend Public Libraries and Oppose File-Sharing
[Nem lehet egyszerre védeni a nyilvános könyvtárat és támadni a fájlmegosztást]
In: TorrentFreak, MAY 10, 2015
Ref.: Csordás Dániel
Farkas, Meredith: The New Digital Divide
[Az új digitális szakadék - A mobil eszközökre készített platformok prioritása mindenki érdeke]
In: American Libraries Magazine
Ref.: Henézi Katalin
Fontichiaro, Kristin: My Love/Hate Relationship with 3-D Printers in Libraries
[Szeretett/utált viszonyom a könyvtári 3D nyomtatókkal]
In: School Library Journal
Ref.: Kertész Zoltán
Francis, Alison: Thursdays with MacGyver
[Csütörtökök MacGyver-rel]
In: Children and Library, 2009.
Ref.: Incze Dorottya
Greenwalt, Toby R.: A Guide to Wiping the Egg off Your Face
[Útmutató hibáink helyes kezeléséhez]
In: Public Libraries Magazine, March 2, 2015
Ref.: Nagy Gábor
Griffey, Jason: Apple, the FBI, and Libraries
[Az Apple, az FBI és a könyvtárak]
In: JasonGriffey Net, 2016-02-29
Ref.: Bálint Dániel
Han Yongjin: Innovative services in the National Library of China
[Innovatív szolgáltatások a Kínai Nemzeti Könyvtárban]
In: IFLA
Ref.: Farkas Csenge
Huwe, Terence: Digital Publishing: The Next Library Skill
[Digitális kiadás: A következő könyvtári szolgáltatás]
In: Online Searcher 2013/September-October
Ref.: Kóger Dóra
Kenney, Brian: Where Reference Fits in the Modern Library
[Hol a helye a tájékoztatásnak a modern könyvtárban?]
In: Publishers Weekly, Sep 11, 2015
Ref.: Csordás Dániel
Lane, Holly B., Zavada, Shannon D. W.: When Reading Gets Ruff
[Felolvasás terápiás kutyáknak]
In: The Reading Teacher, 67. évf 2. sz.
Ref.: Incze Dorottya
Manzo, Christina: 5 Lessons Library Websites Can Learn from Buzzfeed
[5 ötlet, amit a könyvtári honlap is elleshet(ne) a Buzzfeed-től]
In: Weave. (3.) évf. 2015. 1. sz.
Ref.: Kállai Anita
Markman, Chris; Zavras, Constantine: BitTorrent and Libraries: Cooperative Data Publishing, Management and Discovery
[BitTorrent és könyvtárak: adatszolgáltatás, menedzsment és fejlesztés]
In: D-Lib Magazine
Ref.: Csordás Dániel
Mayer, Robert C.: The Ebook Glass Is Half Full
[Az e-book pohár félig tele van - a Digital Content Working Group télközepi megbeszélésének összefoglalója]
In: American Libraries Magazine
Ref.: Henézi Katalin
McCleary, Kathleen: How Presidential Libraries Work
[Az elnöki könyvtárak működése]
In: Parade, MARCH 4, 2016
Ref.: Kóger Dóra
Morehart, Phil: Making Music in Your Library
[Zeneoktatás a könyvtárban korszerű technológiával]
In: American Libraries Magazine
Ref.: Kertész Zoltán
Nadjia Ghamouh, Meriem Boulahlib Cultural heritage digitization projects in Algeria: Case study of the National Library
[Algéria kulturális örökségének digitalizálási projektjei]
In: IFLA
Ref.: Farkas Csenge
Oliver, Gillian: Storage is a Strategic Issue: Digital Preservation in the Cloud
[A tárolás egy stratégiai feladat: digitális megőrzés felhő rendszerben]
In: D-Lib Magazine
Ref.: Hujber Zsófia
Rünz, Martin: The dark side of big data
[A big data sötét oldala]
In: Szerzői blog, Feb 14, 2016
Ref.: Bálint Dániel
Schifman, Jonathan: How the Humble Index Card Foresaw the Internet
[A katalóguscédula előre látta az intenetet]
In: PopularMechanics
Ref.: Bálint Dániel
Schwartz, Meredith: Top Skills for Tomorrow’s Librarians
[A legfontosabb készségek a holnap könyvtárosainak]
In: Top Skills for Tomorrow’s Librarians
Ref.: Kállai Anita
Stephens, Andy: A case study in national library innovation: Newspapers in the British Library
[Egy esettanulmány a nemzeti könyvtár fejlesztésben: Folyóiratok a British Library-ben]
In: IFLA Journal October 2014 40: 206-212,
Ref.: Hujber Zsófia
Valenza, Joyce Kasman: School Libraries Transform
[Változóban az iskolai könyvtárak]
In: American Libraries Magazine, March 1, 2016
Ref.: Gálos-Horvát Cecilia
Wade, Sarah: Every Dog Has His Day
[Minden kutyának eljön a napja]
In: American Library Association, 2015. május.
Ref.: Incze Dorottya
Yasuyo INOUYE: Manga and Libraries in Japan
[A Manga és a könyvtárak viszonya Japánban]
In: IFLA
Ref.: Török Karola
Yasuyo INOUYE: Manga as a study aid at school libraries
[Manga, mint az iskolai könyvtárak tanítási segédlete]
In: IFLA
Ref.: Török Karola

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése