keresés

2016. június 22., szerda

E-biblioterápia

Magyarországon az utóbbi közel egy évtizedben sajnálatos módon igen rosszul teljesítenek az iskolások a szövegértés és a kreatív problémamegoldás területén, ezt bizonyítják a legutóbbi évek PISA felmérései is. A fiatalok egyre kevésbé képesek a szövegen belüli információk összekapcsolása, releváns információk kiszűrése, a fő téma azonosítására, idegen szavak, kifejezések kikövetkezethetése a szövegkörnyezetből, valamint az összehasonlításra. Ennek oka többek közt, hogy az olvasás ma már nem tartozik kedvenc szabadidős elfoglaltságaik közé, hiszen folyamatosan az elektronikus künyüiken (laptop, iPad, okostelefon) lógnak, számítógépes játékokat játszanak, zenét hallgatnak és Facebookoznak. A rohanó világban természetesen érthető, hogy szabadidős elfoglaltságaik radikális változásokon mennek át, azok azonban manapság leginkább hátrányaikat éreztetik. A fiatalok olvasása felületessé vált, írásuk rövidítések tömkelegéből áll, személyes kapcsolataik pedig egyre inkább válságukat élik, hisz minden idejüket online életükben töltik.
Ezt gyökeresen megváltoztatni véleményem szerint nem lehet, a technológia nyújtotta lehetőségek előnyeit azonban ki lehetne használni annak érdekében, hogy a fiatalokat rászoktassuk az olvasásra, s megismertessük velük annak örömeit.E-biblioterápia?


Hazánkban úttörő módon a biblioterápiának már elektronikus formájával is kísérleteznek, melynek során olyan elektronikai eszközöket használnak fel, mint például az iPad-ek. Az E-biblioterápia célja, hogy a diákok számára olyan platformot biztosítson, ahol őszintén elmondhatják véleményüket, megoszthatják gondolataikat, tapasztalataikat, mindezzel növelve az interperszonális kapcsolataik számát, s természetesen a célok közt szerepel a diákok önértékelésének és konfliktuskezelésének fejlesztése is.

Az e-biblioterápia használatára először az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskolájának 6. osztályos diákjai közt került sor. Az osztályt két csoportra osztották, kontroll csoportra és beavatkozási csoportra. A kontroll csoport a biblioterápia alapját adó művet irodalomórához hasonlóan dolgozta fel, míg a beavatkozási csoport tagjai a foglalkozás elején meghallgatták a művet, majd a Comics Head nevű képregény-készítő program segítségével képeket készített a történet fontosnak tartott pontjáról vagy annak továbbgondolásáról. Az elkészített képeket a diákok ezután e-mailben elküldték a foglalkozás vezetőjének, aki interaktív tábla segítségével kivetítette azokat. A mű feldolgozása nem merült ki a szöveg értelmezésében, hiszen a képekről és műről párhuzamosan folyt a foglalkozás során a beszélgetés, s a fiatalok megoszthatták véleményeiket, érzelmeiket, ütköztethették érveiket, s kompromisszum kötési képességeiket is fejleszthették.

A foglalkozás eredményessége nem csak vezetőjétől, a csoport tagjainak hozzáállásától, de a felhasznált/igénybe vett eszközöktől is függ, kulcsfontosságú kérdés volt tehát a már említett képregény-készítő program kiválasztása. A választás azért esett a Comics Head nevű programra mert az olyan karakterkészletet tartalmaz, mely képes tükrözni a különböző érzelmi megnyilvánulásokat, eleget tesz a diákok kreativitásának, s gyorsan elkészíthető, látványos képeket alkot. A Comics Head-ben a gyerekek a képregényektől megszokott módon szövegbuborékokat is használhattak, mely tovább fokozta érdeklődésüket. Talán mondanom sem kell, hogy a kezdeményezés óriási sikernek örvendett a fiatalok körében, sokkal aktívabban vettek részt a foglalkozásokon, mint egy átlagos tanórás, s az elvárásoknak megfelelően problémamegoldó és kompromisszumkereső konfliktuskezelési stílusaik is megerősödtek.
Konklúzió


Elmondható tehát, hogy a fiataloknak szükségük van olyan tanulási lehetőségekre, amelyek támogatják kommunikációs képességeik, fejlesztik szókincsüket, elősegítik társas kapcsolataikat, s egyben szükségük van arra is, hogy valaki meghallgassa problémáikat, s igénylik, hogy valaki foglalkozzon a nehézségeikkel. Úgy gondolom, hogy a digitális eszközök alkalmazása a tanórákon, foglalkozásokon eredményes lehet, használjuk ki lehetőségeinket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése