keresés

2015. június 21., vasárnap

Minden, ami vámpír 7

Azt gondolom egy optimális tartalomszolgáltató rendszer felépítését az általam választott tématerületen („minden, ami vámpír”) nem egyszerű meghatározni. A téma mind időben mind térben és tudományos igényességében nézve nagyon szerteágazó, hiszen már a régmúltból is számos irodalom, történet, legenda, stb. áll rendelkezésünkre, ugyanakkor napjainkban dömpingszerűen készülnek az e témával foglalkozó,l misztikus, jövőbe mutató elbeszélések, könyvek, filmek. A téma meglepően sok embert érdekel, a fiataloktól az idősebb korosztályok, kit csak „hobbi”, kit tudományos igényességű szinten. Valószínű egy igazán jó tartalomszolgáltatónak az adott témán belül egy szűkebb területre kell(ene) koncentrálni (pl. mai filmek, filmsorozatok a témában- ennek rajongói számára, vagy bizonyítékok a régmúlt elbeszéléseire, stb.).

Kontextus:

Ahogy említettem a témában rengeteg anyag elérhető/letölthető már az interneten is. Ha egy adott területről bejegyzést készítünk, hivatkozzunk (a számítástechnika adta lehetőségekkel) azokra a „hiteles” forrásokra (a „gyökerekre”), amelyek a klasszikus netes útvonalakon elérhetők, egy „klikkeléssel” letölthetők, és adjuk meg a hozzánk kapcsolódóknak azt a lehetőséget, hogy ők is hivatkozásaikat becsatolhassák.Hitelesség:

Az adott témában a hitelesség különösen „érzékeny” terület, hiszen alap kérdésnek számít az, hogy mit értünk a forrás hitelesség alatt? Az alapkérdés az, hogy hiszünk-e egyáltalán a jelenségben. Én azt gondolom, hogy a mai társadalomban élők döntő többsége, így az én bloggomhoz kapcsolódok is döntően nem hisznek a jelenségben, csak a fantáziájukat „mozgatja”, érdekli őket, és egy kicsit az agyuk legeldugottabb részében feltételezik, hogy esetleg lehet bizonyos valóság alapja is. Én azt gondolom, ha én megosztok az engem követőkkel bármilyen tartalmat, annak valóság alapjának (hitelességének) megítélését a csoporthoz kapcsolódókra kell bíznom, mindenki döntse el, hogy hisz abban, amit látott, olvasott vagy sem. Ami számomra a hitelesség ellenőrzését jelenti, azaz, hogy a felhasznált, hivatkozott anyag valóban valahol megjelent, elérhető, letölthető, stb.

Perspektíva:
Tisztázandó mi lehet a célja egy ilyen témájú tartalomszolgáltatónak. Ezúton is azt gondolom, hogy a témát ebből a szempontból szűkíteni érdemes (ha most választanék témát, ezen a területen belül pl. egy olyan kutató munkát indítanék el a WEB 2.0 eszközeinek segítségével. amely a régmúlt történéseit, elbeszéléseinek hitelességéhez, annak bizonyításához, azok összegyűjtéséhez nyúlik vissza. Ezzel lehetne egy olyan aktív csoportot létrehozni, ahol a közreműködők nélkülözhetetlenné válnak, van egy közös cél, melynek lényege a minél szélesebb körű „adatbázis” létrehozása, egy jól körülhatárolható kutatómunka segítségével.
Komplexitás:
A perspektívánál említettem a közös adatbázis létrehozását, mint célt. Alapvető funkció ennek közös, interaktív építése, fejlesztése, és annak lehetővé tétele, hogy a fellelt forráshoz mások is hozzáférjenek, annak feldolgozásában, megismerésében és elsősorban értelmezésében egy közös munka során részt vehessenek. Ez csak úgy valósítható meg, hogy megismerjük egymás értelmezését, bővítsük ismereteinket, és rálássunk mások gondolataira, esetlegesen már fellelhető korábbi értelmezésekre (amelyekre címkézéssel, utalásokkal hivatkozzunk).
Összességében egy tartalomszolgáltató rendszer az általam választott témában egyértelműen kell, hogy definiálja a célt (utaltam rá, hogy ehhez szűkíteni érdemes a választott területet), felépítését tekintve a „könyvtár” jellegű szolgáltatás lehet előnyösebb, amely önmagában is komplex lehet, ugyanakkor akár más rendszerekhez (metarendszer) csatlakoztatható lehet. Olyan csoportot próbálnék létrehozni, amely valóban egyedi, elismert, más rendszerekhez képest megkülönböztethető legyen, ahol a közösség által feldolgozott tartalomnak értéke (akár tudományos szintű) van!

Előző bejegyzés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése