keresés

2022. május 13., péntek

Országos Széchényi Könyvtár: Történeti Interjúk Tára

 

Alapadatok: Megnevezés 
Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára 

A gyűjtemény linkje: 
https://www.tit.oszk.hu/ 

 A Történeti Interjúk Tára azért jött létre, hogy a 20. századi kiemelt figyelmet érdemlő, új lehetőségeket kínáló emlékeit megőrizze, melyek tulajdonságaikban, ezért feldolgozási módjukban is nagyban eltérnek az hagyományos dokumentumoktól. Fő feladatának tekinti a történeti jelentőségű videó-emlékiratok, életút interjúk és portréfilmk készítését, gondozni a Magyar Mozgóképkincs Megismeréséért Alapítvány filmes gyűjteményét, valamint a Szabad Európa Rádió magyar osztályának hangzó dokumentumait. Folyamatosan feldolgozza az Országos Széchényi Könyvtárba beérkező audiovizuális kötelespéldányokat, rögzíti, digitalizálja és részben fel is dolgozza az öt országos televíziós csatorna adásait, valamint az Országgyűlés plenáris üléseinek rögzített anyagából egy példányt őriz.
 
Története:

A 20. század második felére a mozgókép és hangrögzítés mindennapossá, olcsón és könnyen elérhetővé vált. Ekkoriban merült fel az igény, hogy ne csak a napi események kerüljenek rögzítésre, hanem a jövő kutatói számára is rögzítsenek anyagokat. A Történeti Interjúk Tárának története két részre osztható: intézményesülés előtti és intézményesült időszakra. Az intézményesülés előtt időszak aprólékos feltárási munkát feltételez, filmstúdiókban dolgozók emlékein és levéltári kutatáson át vezet az út az dokumentumok leírásához. Az intézményesülés 1983-ban kezdődött meg és Klaniczay Tibor nevéhez fűződik, aki 30.000 forinttal támogatta az intézmény létrejöttét, melyet akkoriban még Nemzeti Videótékának neveztek. 1985-ben önálló programként épül be a Magyarságkutató Csoport Országos Széchényi Könyvtárbeli intézményébe, ekkor már Történelmi Interjúk tára néven. A tár végül 1987 márciusában kezdte meg a munkáját. Ekkor már egy lista is létezett az új interjúk készítéséről a régi dokumentumok gyűjtése mellett. Az interjútár tevékenységi köre folyamatosan bővült az évek során és elindítója, valamint megalapítója lett a Nemzeti Audiovizuális Archívumnak.


Az oldalról: 
 
Az elég elavultnak tűnő kezdőoldalon középen egy szöveget találunk a gyűjtemény feladatairól és annak fontosságáról. A fejlécben az Országos Széchényi Könyvtár feliratra kattintva átvisz minket az OSZK oldalára, valamint ugyan itt a fejlécben van lehetőség elérni a gyűjtemény angol nyelvű verzióját is. Az oldal baloldalán egy fekete téglalapban találjuk meg, hogy milyen lehetőségek érhetőek el az oldalon: Történet; Audiovizuális archívumok, ezen belül: kötelespéldány, mozgóképkincs, interjútár, jelenkor gyűjtemény (jelenkor történeti adattár ‘56, jelenkortörténeti adattár 1963-tól, hangdokumentumok - 1989), országgyűlés, médiafigyelő; Törvénytár, ezen belül: 1992. évi LXIII. törvény, 1996. évi I. törvény, 60/1998. (III. 27) korm. rendelet, 2004. évi CXXXVII. törvény; Szolgáltatások; Elérhetőségeink.
 

 
A történet fülre kattintva a kezdőlap elavult stílusában egy folyó szöveget találunk, amely elmeséli a gyűjtemény történetének fontosabb állomásait.
Az audiovizuális archívumokon belül a kötelespéldány fülre kattintva egy olyan oldalra visz minket, ahol a kötelespéldány beszolgáltatás törvényi hátterét látjuk, majd egy hivatkozáson keresztül el tudunk jutni egy adatbázisba.
 

 

Bár az adatbázisba való belépéshez kér felhasználónevet és jelszót, az automatikusan felajánlott névvel és jelszóval be lehet lépni. Itt a kereséshez szükséges paramétereket tudjuk megadni. Kiválaszthatjuk hogy mire szeretnénk keresi: kazetta jelre, kazetta hosszra, kazettán lévő évszámra vagy gyártási évre. Ugyanitt ki tudjuk választani az adathordozó típusát: VHS, DVD, BRD, VCD. A keresét tovább tudjuk szűkíteni az alábbi paraméterekkel: nemzetek, titulus, forgalmazó, műfaj, gyártó cím (magyar), cím (eredeti), tartalom, alkotó neve, szereplő neve, megjegyzés. Szűkíteni lehet még a keresést az alábbiakkal: fekete-fehér/színes, feliratos, szinkronizált, eredeti hang, hangalámondásos. A keresés után egy listát kapunk, melyen a paramétereknek megfelelő dokumentumok találhatók. Itt ha kijelöljük a kívánt dokumentumot, akkor megnézhetjük a részletes adatait.
A mozgóképkincs fülre kattintva egy olyan oldalra jutunk, ahol információt kapunk a Magyar Mozgóképkincs Gyűjteményről. Az oldal alján a Filmlista szóra kattintva egy felugró ablakban megjelenik a gyűjtemény 9200 darabot tartalmazó filmlistája. A listában információkat kapunk a film címéről, hosszáról, megjelenés évéről valamint raktári jelzetéről.
 


Az interjútár oldalán egy rövid leírást találunk az interjú tárról, valamint az interjúk kutatásának jogszabályi feltételeit.
A jelenkor gyűjtemény három részre oszlik:
1. Jelenkortörténeti adattár ‘56
Egy rövid leírást találunk a gyűjtemény történetéről, ami után egy linken keresztül elérhető az adattár. Az adattár nyolc további részre oszlik: Életrajzi adatok, Újságok, Varga László A szürke könyv, Interjúk monitoring, Szabad Európa Rádió, Kossuth Rádió, Impresszum, források.
 

 

2. Jelenkortörténeti adattár 1963-tól
Itt szintén egy rövid leírást találunk az adattárról, innen viszont nem vezet link minket adatbázishoz, az adattár nem hozzáférhető online.
3. Hangdokumentumok 1989
Ebbe a részbe belépve egyből egy listát találunk, amely az 1989-es év hanganyagait tartalmazza kronologikus sorrendben. Látjuk az interjú címét, alatta, hogy kivel készült és hogy ki készítette. A listában lévő tétel bal oldalán a hangszóró ikonra kattintva tudjuk meghallgatni az interjút.
 

 

Az Országgyűlés fül alatt az Országgyűlés plenáris üléseinek archívumát találjuk. Ezen az oldalon egy leírást találunk a gyűjteményről, valamint annak kutathatóságáról szóló jogszabályi hátteret.
A médiafigyelő fül alatt a Nemzeti Könyvtár Történeti Interjúk Tárának Audiovizuális archívuma található. Ezen az oldalon egy rövid leírást találunk arról, hogy a kötelespéldány rendelet mennyire terjed ki erre a területre, és hogy így milyen anyagokra lehet keresni az adatbázisban, amely a szöveg után egy hivatkozáson keresztül érhető el.
A törvénytárban bármelyik felsorolt törvényre kattintva annak szövegéhez jutunk el. Ezek mind olyan törvények, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak a gyűjteménnyel vagy annak kutathatóságával.
A szolgáltatások menüpont alatt az audiovizuális dokumentumok szolgáltatási rendjét, a Médiaolvasó nyitvatartási rendjét és a raktári kiszolgálás idejét találjuk.
Elérhetőségeink menüpont alatt a gyűjtemény elérhetőségeit találjuk: telefonszám, e-mail és postai cím, a gyűjtemény munkatársainak névsora.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése