keresés

2022. május 13., péntek

Helytörténeti képeslap albumok, képeslaptörténeti munkák

 

 

A régi képeslapok nézegetése egy nagyon érdekes dolog, hiszen bepillantást nyerhetünk általuk a múltba. A helytörténeti témájú képeslapgyűjteményekre ez talán még inkább igaz. Hiszen általuk egy korszak mindennapjaiba nyerhetünk betekintést. Láthatjuk a régi utcaképeket, épületeket, nyaralásokat.  Alábbi munkámban helytörténeti képeslapalbumok világába kalauzolom el az olvasót.

 

Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusában az első egyszerű keresés eredményeképpen több mint 250 darab találatot kaptam képeslap és levelezőlap albumokra. Mivel nem tudtam volna az összes albumot kikérni és végignézni, ezért úgy döntöttem, hogy a cikkem témáját helytörténeti képeslap gyűjteményekre szűkítem. Mivel ebben a kategóriában is rengeteg dokumentum áll rendelkezésre, ezért egy teljesség igénye nélküli szubjektív szempontok szerinti válogatás eredményeképpen kapott albumok gyűjteményét fogom bemutatni. Összesen 8 darab helytörténeti jellegű munkát választottam ki, ez alól lesz azonban kivétel. Ezek a munkák: Üdvözlet a régi Pápáról, Történelmi Magyarország képeslapokon, Tihany a Balaton partján, A magyar Adria, Lillafüred - szívélyes üdvözlettel, Körmend régi épületei, Dunakeszi képeslapokon, Balatonlelle régi képeslapokon.  

Mivel az írásom témájául helytörténeti képeslap albumok közül válogattam, ezért az albumokban közös, hogy mind kisebb vagy nagyobb terjedelmű helytörténeti írással kezdődik. Ahhoz, hogy kontextusba lehessen helyezni a történelmi képeslapgyűjteményeket, szükség is van rá, hogy a korszakot, melyben ezen lapok születtek, némileg megismerje az olvasó. Az albumok alapjául szolgáló gyűjtemények vagy magángyűjteményekből vagy pedig városi intézmények gyűjteményeiből kerültek ki. Az egyik albumnál - melyet ezért is válogattam be - a szerző korábbi munkájának olvasói saját gyűjteményből juttattak el példányokat a szerzőhöz. A hasonlóságok sora itt véget is ér, ezért a továbbiakban külön-külön mutatom be, hogy milyenek is a beválogatott képeslapgyűjtemények. 

1987-ben jelent meg az Üdvözlet a régi Pápáról című kiadvány, amely - mint a címe is sugallja - olyan régi képeslapokat tartalmaz, melyek pápai épületekről, utcákról készültek vagy Pápához valamilyen módon kötődnek. A gyűjtemény alapját A Pápai Helytörténeti múzeum, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, valamint Hajnal Erzsébet és dr. Szabó Lajos gyűjteményei adják. A kötet a képek szempontjából két részre osztható: városképeket ábrázoló levelezőlapokra és városképeket ábrázoló mozaikképekre. A levelezőlapokat bemutató részben egy rövid leírás kíséretében mutatja be a lapokat, jellemzően egy vagy két darabot oldalanként. A mozaikképeket bemutató részben, azonban már nem szerepel leírás a képek alatt. A kötet zárásaképpen egy 20 oldalas írott munka került a kötetbe, amely a pápai utcanevek világába kalauzolja el az olvasót. 

A Történelmi Magyarország képeslapokon című munkát Kovács Imre szerkesztette. A bevezetőben a szerkesztő elmondja, hogy a korábbi munkáinak több olvasója is felajánlotta, hogy saját gyűjteményéből kiegészíti a ,már megjelent képeslapgyűjteményeket. A szerkesztőnek azonban anyagi okokból nincs lehetősége bővített kiadást megjelentetni ezekhez a munkákhoz, ezért úgy döntött, hogy egy kötetbe szerkesztve kiadja ezeket a magán felajánlásokat. Ennek az eredménye ez a kötet. A kötet szerkezetét tekintve területileg szervezi a képeslapokat. A Magyar királyság és a Horvát-Szlavónország vármegyéire bontva. Az időintervallumot tekintve 1881 és 1920 között. A kötet ezen vármegyék rövid bemutatásával kezdődik, ahol közli a területének nagyságát, helységeinek valamint lakóinak számát. A vármegyékre bontott fejezetek a vármegye helységneveivel, összlakosság számával és annak nemzetiségi és vallási megoszlásával kezdődnek. Az egyes képeslapok alatt nem találunk leírást, csak azt jelzi, hogy mely települést ábrázolja. 

A képeslapalbum válogatásba mindenképpen szerettem volna balatoni témájú köteteket is tenni. Végül két albumot is beválogattam, melyből elsőként a Tihany a Balaton partján című kötetet fogom bemutatni. A kötetet Dr. Héjjas Pál készítette, de közreműködőként meg van jelölve több fordító és lektor, szerkesztő, valamint a képeslapok szkennelője is. A fordítókra és lektorokra azért volt szükség, mert a kötet többnyelvű. A magyar mellett német és angol nyelven is íródott ez a kiadvány. A kötetet két főbb részre lehet bontani: a kötet első felében egy szöveges részt találunk, amely a tematikusan csoportosított képekről szól magyar, német és angol nyelven. A kötet második felében pedig magukat a levelezőlapokat találjuk. A képek mellett rövid leírások és keletkezésük dátumai szerepelnek. 

A második balatoni témájú album a Balatonlelle régi képeslapokon című kötet. A kötetet Orbán Zoltánné Holczmann Sarolta készítette 2019-ben, és a képeslapokat is ő gyűjtötte össze, bár nem derül ki, hogy milyen forrásból. Az album egy 1908-ban Doletsko Ferenc által készített írással kezdődik, amely Balatonlellét mutatja be, amelyet korabeli képeslapokkal illusztráltak. Ezután következi a képeslapok gyűjteménye, ahol gyakran a lapok hátoldalát is megmutatják, azonban leírások nem szerepelnek melletük. A kötet végén a Képek jegyzéke című részben találunk bővebb információt a képekről: mi van a képeslapon, dátum, név. 

A következő albumot szintén nem szerettem volna kihagyni a válogatásból, mivel a magyarok kedvelt turisztikai célpontjáról, az Adriáról szól. A magyar Adria régi képeslapokon című kötet dr. Szombath Tibor készítette. Az album területileg csoportosítja a képeslapokat: Fiume, Abbazia, Cirkvencia. Oldalanként két képet közöl az album, melyet tematikus címekkel lát el. A képek alatt a képekhez kapcsolódó, de nem a képekről szóló rövid szövegeket találunk. A kiadvány így értelmezhető képes albumként, amely elmeséli az egyes területek történetét, valamint értelmezhető egy történeti munkaként is, amely gazdagon van illusztrálva korabeli képeslapokkal. 


A Lillafüred - szívélyes üdvözlettel című album Miskolc törvényhatósági jogú várossá nyilvánításának 110. évfordulójára jelent meg, és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár adta ki. A kötetben szereplő képek a könyvtár helytörténeti gyűjteményének részei, a kötet maga, pedig egy a könyvtár által elindított helytörténeti képeslap sorozat első kötete. Az album Lillafüred látványosságai és részei alapján csoportosítja a képeslapokat. Minden fejezet egy szöveges résszel kezdődik az adott látványosságról vagy településrészről, melyet a képeslapok követnek. A kötet végén egy angol összefoglalót és egy képjegyzéket találunk.  

A Körmend régi épületei: városkép a Monarchia korabeli képeslapokon című munka, mint ahogy azt a címe is mutatja, elsősorban Körmend város épületeire és utca képére koncentrál. Az előszó egy történelmi bevezető a korszakhoz, valamint említés esik a képeslapok kiadójáról is, a Körmendi Könyvnyomda Rt. Utóda nevű cégről is. A kötet a képeslapokat a város nevesebb épületei, utcái alapján csoportosítja. Az egyes képeslapok alatt igen gazdag leírásokat találunk az ábrázolt épületekről. Elég sok adatot meg tudtak határozni a képeslapokról, ezért minden képnél szerepelnek az alabbi adatok: kiadó, datálás, feladó, címzett. Az album utolsó fejezete az Egykor és ma címet kapta, amelyben a régi képeslapokon szereplő épületeket a mai állapotáról készült fotókkal vetnek össze. Itt már nem szerepelnek leírások, az összehasonlításon van a hangsúly.  

A Dunakeszi képeslapokon című albumot Csoma Attila állította össze, aki a Kölcsey Ferenc Városi könyvtár helytörténeti gyűjteményét kezeli. A képeslapok is ebből a gyűjteményből származnak. Érdekessége a kötetnek, hogy 1:1-es méretarányban és színhűen mutatja be a képeslapokat. A kötet elsősorban kronologikusan szervezi a képeslapokat, de a helyszínek is fontos szerepet kapnak. Az első fejezet Alag 1898 és 1950 között született képeslapjait mutatja be, a második a Dunakeszi témában 1899 és 1950 között készülteket, a harmadik fejezet a szocialista állami képeslapkiadás termékeivel foglalkozik, végül az utolsó fejezetben a rendszerváltástól napjainkig terjedő időintervallumot mutatja be. A képek alatt megadja a képeslap típusát, kiadóját és kiadását. A kötet végén pedig sorra veszi a képes levelezőlap kiadókat. 

A képeslapos albumok és képeslaptörténeti munkák elemzése egy nagyon érdekes témakör, amelyet sokkal hosszabban is érdemes lenne kifejteni, mint amennyire fentebbi írásomban tudtam. Rengeteg ilyen jellegű munka áll rendelkezésünkre, melyeknek elemzése akár egy szakdolgozat terjedelmű anyagot is kitenne. Az általam elemzett helytörténeti témájú képeslap albumok témájuk miatt mind egy adott település vagy régió történetét mesélik el, elsősorban képeslapokon keresztül, sokszor szöveges munkákkal kiegészítve. Általuk betekintést nyerhetünk nem csak a korszak képeslapjainak világába, de az akkori emberek és városok mindennapi életébe is. Akit érdekelnek a régmúlt korok, azoknak mindenképpen érdemes a témával behatóbban is foglalkozni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése