keresés

2020. december 10., csütörtök

A Facebooktól az Instagramig: felhasználói interakciók vizsgálata egy egyetemi könyvtárban

A közösségi médiafelületek, mint a Facebook és az Instagram széles körben használatosak a magánéletben, de egyre több szervezet számára válik szükségessé az ügyfeleikkel való kommunikáció és marketing célokból. A közösség média használata a könyvtárak számára is vonzónak tűnik, különösen, hogy Z-generáció tagjai számára ezek az elsődleges kommunikációs csatornák. Habár a korábbi vizsgálatok alapján Hong Kongban is ezek a legnépszerűbb platformok, a könyvtárak közösségi média felületein a felhasználók interaktivitása meglehetősen alacsony.

A tanulmány a Hongkongi Egyetem Könyvtárainak (HKUL) közösségi média használatát vizsgálja, amely nemrégiben indította Instagram oldalát, amely a Kérdezd a könyvtárost! szolgáltatással együtt a legnépszerűbb csatorna a hallgatókkal, személyzettel és az általános közönséggel való kapcsolattartásban.

A kutatás a Facebook és az Instagram használatának hatékonyságát vizsgálja a Hongkongi Egyetem Könyvtáraiban (HKUL), kevert kutatási módszerrel elemezve a HKUL két közösségi oldalán található bejegyzéseket és az egyetemi interjúkból gyűjtött felhasználói visszajelzéseket. A kvantitaív és kvalitatív adatelemzéseket interjúkkal egészítették ki, hogy növeljék a kutatás érvényességét és megbízhatóságát. A kutatási kérdések a következők voltak: Miként használja a HKUL a Facebook-ot és az Instagramot? Mennyire hatékonyak a HKUL Facebook és Instagram oldalai a felhasználók bevonásában azaz mennyire tudják aktivizálni a felhasználókat? Mi jellemzi a HKUL felhasználóit az elvárások illetve preferenciák tekintetében a Facebook és az Instagram látogatása során? 

A tartalomelemzés során a 2019 január és május közötti posztokat téma szerint kategorizálták, és statisztikai adatokat gyűjtöttek a használatról (követők, visszajelzések, különböző típusú reakciók). Ezen felül tíz hallgatóval készítettek körülbelül 30 perces, félig strukturált, irányított interjút, nagyobbrészt nyitott kérdésekkel, amely során az alanyok egy okoseszköz segítségével nézhették a platformokat.

A tartalomelemzés alapján egyértelműen a kép a leggyakrabban használt típus, minthogy a közösségi médiában a szövegintenzív szolgáltatásokról a képalapúakra helyeződik át a hangsúly és a képek kétségkívül nagyobb mértékben késztetik interaktivitásra a használókat. Az interaktivitás mindkét platform esetében alacsony, a kérdés az, hogy hogyan tudná a könyvtár aktivizálni a használókat? Megerősítést nyert, hogy a HKUL egyfajta elektronikus hirdetőtáblának használja a felületeket, és a használók közömbösségének hátterében az állhat, hogy ők viszont szórakoztató, érdekes tartalmakat szeretnének látni. A könyvtárosok továbbá félnek közvetlen hangot használni, tartva magukat a formális marketing stratégiához és nem tudnak a fiatalok nyelvén kommunikálni. Sokkal bensőségesebb hangvételre és érzelmileg pozitív posztokra lenne szükség, olyan elemek használatával mint a live videók, történetek és hashtag-ek. Az alacsony interaktivitás ellenére az interjúk alanyai hasznosnak találták a HKUL Facebook és Instagram jelenlétét. A korábbi kutatásokkal ellentétben pozitív hozzáállást mutattak, és nagyon kevés negatívumról számoltak be a HKUL közösségi platformjaival kapcsolatban. A legfontosabb eredmény, hogy az alanyok fontosnak találták a könyvtár Facebook-on és Instagram-on való jelenlétét a könyvtárról és szolgáltatásairól alkotott pozitív kép érdekében és úgy vélték, hogy a könyvtárosok elégtelen képességei és időhiány jelentik az akadályokat a HKUL közösségi oldalai ismertségének és hatékony használatának.

Forrás:

Tammy Tim Wai Chan, Apple Hiu Ching Lam, Dickson K. W. Chiu: 
From Facebook to Instagram: Exploring user engagement in an academic library
The Journal of Academic Librarianship  46. 6. November 2020 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133320301208  
ref.: Leitgéb Mária 2020 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése