keresés

2014. november 28., péntek

Távoktatásban részt vevő hallgatók hozzáállása a könyvtári segítségkéréshez

A kutatás egy közepes méretű egyetem (Jacksonville State University) 220 távoktatásban részt vevő hallgatója között végzett internetes felmérést, amelyben azt kívánta kideríteni, hogy hogyan viszonyulnak a hallgatók a könyvtári segítségkéréshez. A segítségkérés folyamatába beletartozik a kezdeti döntés a segítségkérésről, a potenciális segítő(k) azonosítása, a kérdések megfogalmazása és továbbítása, illetve a kapott válaszok kiértékelése. A távoktatás fogalmát a Southern Association of Colleges and Schools Commission [Főiskolák és iskolák déli szervezetének bizottsága] definíciója alapján úgy határozták meg, mint „olyan formális oktatás, amelynek folyamán az oktatás (hallgatók és oktatók interakciója) többsége az egyes kurzusok alatt anélkül megy végbe, hogy az oktatók és a hallgatók ugyanazon a helyen lennének.”
Korábbi kutatások (Hensley & Miller, 2010; McLean & Dew, 2004) szerint a távoktatásban részt vevő hallgatók nagyobb arányban fordulnak formális segítségkéréshez a hagyományos oktatásban részt vevőknél, a könyvtári segítségkérés legnépszerűbb módja pedig az email (az esetek 80%-ban ezt alkalmazzák).

 A kutatás két csoportra osztotta a távoktatásban részt vevő hallgatókat: a campus közelében élők (az egyetemi campus 30 méröföldes körzete) és a campustól távol élők (az egyetemi campustól 30 mérföldnél távolabb élők). A távoktatás népszerűsödése miatt az intézmény könyvtára az elmúlt években jelentősen növelte az elektornikus gyűjteményét, ezen felül pedig szolgáltatásai között megtalálható a könyvtárközi kölcsönzés, a bibliográfiai segítségnyújtás (helyben, online és ingyenesen hívható telefonszámon is), az elektornikus könyvfoglalás és a dokumentumszállítás is (könyvtárközi kölcsönzésen keresztül vagy távol lakó hallgatók esetében postai úton). Az egyetem könyvtárosai rendszeresen tájékoztatják a távtanulókat a könyvtár szolgáltatásairól, így próbálják ösztönözni őket azok igénybe vételére.
A hallgatók válaszaiból a következő minták rajzolódtak ki: (i) a távtanulók többsége (30%) félévente csupán 1-3 alkalommal használja a könyvtárat, míg napi szinten csak 3% veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait; (ii) a könyvtárat gyakrabban látogató hallgatók jobbnak értékelik az önálló tanulási képességüket, mint a könyvtárba nem járó társaik; (iii) a hallgatók több mint fele egyáltalán nem vett igénybe bibliográfiai szolgáltatásokat, minden ötödik hallgató pedig azt válaszolta, igénybe vette volna a szolgáltatást, ha tudott volna a létezéséről; (iv) a távtanulók 20%-a vett igényben olyan szolgáltatásokat, mint a személyes könyvtári konzultáció, az internetes szeminárium vagy a könyvtárhasználati bevezetők; (v) a campus közelében élő hallgatók többsége (75%) a személyes segítségkérést preferálta, míg a távolatt élő hallgatók körében az email volt a legnépszerűbb eszköz (76%); (vi) a közelben lakó hallgatók többsége (64%) emailen, míg a távolabb lakók többsége (58%) a könyvtár hivatalos honlapjáról szeret tájékozódni a könyvtár szolgáltatásait érintő hírekről és változásokról.
Az eredményekből megállapítható, hogy a campus közelében élők, távoktatásban részt vevő hallgatók segítségkérő mintái hasonlóak a hagyományos oktatásban részt vevőkéhez, tehát amennyiben jelentős erőfeszítés nélkül igénybe tudják venni a hallgatók a személyes szolgáltatásokat, azokat preferálják a virtuálisakkal szemben. Ezen felül megállapítható, hogy bár a közösségi média és egyéb újszerű eszközök adott esetekben hasznos alternatívát nyújthatnak, többségében továbbra is az emailt részesítik előnyben a hallgatók, ezért a könyvtárosoknak arra különösen nagy figyelmet kell szentelniük. Kiderült továbbá, hogy a könyvtárosok erőfeszítéseinek ellenére a hallgatók gyakran nincsenek tisztában az elérhető szolgáltatások eszköztárával, ezért a könyvtárosoknak különösen nagy figyelmet kell szentelniük arra, hogy a szolgáltatásokról a félévek elején és vizsgaidőszakok előtt is tájékoztassák a hallgatókat.


Tang, Y., & Tseng, H.W.: Distance Students' Attitude toward Library Help Seeking [Távoktatásban részt vevő hallgatók hozzáállása a könyvtári segítségkéréshez] In: The Journal of Academic Librarianship, May 2014, Vol. 40, No. 3-4, pp. 307-312. / Böhm Karolina

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése