keresés

2014. november 28., péntek

Beszéljünk magunkról: könyvtárak felelősége a közösség iránt

Dewey filozófiájának lényege, hogy egy demokráciában az oktatási intézmények és a civil társadalom közösen felelős abban, hogy a tudomány eljusson a társadalom tagjaihoz. Az iskolák (akár magán, akár államiak) szociális intézményként kell működjenek úgy, hogy befolyásolni és előmozdítani tudják a társadalmi reformot. Kuh, George és Dewey filozófiája hangsúlyozza a hallgatók, az egyetemek és a társadalom viszonyának a fontosságát. Nem zárkozhatnak be elefántcsont tornyaikba sem a hallgatók, sem az egyetemek, mert akkor elveszítik befolyásukat és vezető szerepüket a tudomány közvetítésében.
Mégis az oktatási intézményeknek legtöbbször nincs kapcsolatuk a társadalommal, amikor csak a tudományra koncentrálnak a kutatás, oktatás és szolgáltatás fejlesztésére.


Könyvtár és a közjó

A közszolgáltatók, főleg a közintézmények mint például az egyetem vagy a könyvtár gyakran úgy tekintenek magukra, mintha maguk lennének a közjó. Ez igaz abban az értelemben, hogy szolgáltatásaikat profit nélkül biztosítják a társadalom minden tagjának. Releváns, hogy a könyvtár információs szolgáltatásai nem kereskedelmi árucikkek, hanem közjavak abban az értelemben is hogy feladatuk a közhaszon biztosítása.
Az utóbbi időben párbeszéd zajlik arról, hogy mik is a könyvtárak valójában? A technikai változások következtében szolgáltatásaikban változtatni kell. Új trendeket, gyakorlatokat és innovatív szolgáltatási modelleket kell bevezetniük annak érdekében, hogy fennmaradjanak. Talán a könyvtárak legnagyobb hátránya, hogy közhaszon, közjó szerepük mindenki számára olyan evidens, magától értetődő. Ezért a könyvtárak szükségét érzik igazolni munkájukat és megvédeni státuszukat, mint szakemberek. Ezt tettekkel tehetik meg a leghatékonyabban, ahogy Lencioni mondta 2010-ben: „Ne mondd, mutasd meg nekik”.
Kétségtelen, a könyvtárak létjogosultságát egyedül az adja, hogy támogatják az embereket és szervezeteket az információ hozzáférésben. Hogyan tegyék ezt a könyvtárosok? Nem beszélni kell magukról, hanem kooperálni az oktatási intézményekkel, egyetemekkel, megvizsgálni prioritásaikat, ahelyett hogy keressék azt, hogy az ő és a könyvtár stratégiai tervük hogyan kapcsolódik össze. Figyelni kell az új diszciplínákat és kollaborálni kell velük. A könyvtáraknak bizonyítani kell fontosságukat és dokumentálni hozzájárulásukat (részüket) az intézmények hatékonyságában. Készüljenek fel arra, hogy változik a felsőoktatás. Hogyan tehetik ezt meg? Nem azt kell megmondják, hogy a hallgatóknak mire van szükségük, hanem vállaljanak kötelezettséget az ő tanulmányaik során, vegyenek részt az ő előmenetelükben. Bizonyítani kell, hogy a könyvtár felvállalja a hallgatóit és az ő tanulásukat.

Van Duinkerken, W., & Kaspar, W. A. (2013). Talking to Ourselves: Librarians' Responsibility to the Public. The Journal of Academic Librarianship, 39(5), 369-370. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.07.001

Készítette: Tampu Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése