keresés

2014. november 28., péntek

A könyvtár és az internet

Az internetes adatbázisok és a szakirodalmi keresést segítő alkalmazások, mint például a Google Scholar, felbecsülhetetlen lehetőségeket nyújtanak a hallgatók számára, azonban bizonyos veszélyekkel is járnak, ugyanis általában nem teszik lehetővé a találatok szűrését a szakértői értékelések alapján, így nagyobb felelősséget helyeznek a hallgatókra, akiknek önállóan kell kiválogatniuk a megbízható publikációkat. Az elmúlt években a digitális, nyílt hozzáférésű publikáció eszköze egyre elfogadottabbá vált tudományos körökben: Coonin és Younce 2010-es felmérése azt találta, hogy az ilyen fajta publikációkat a természettumányok és a társadalomtudományok terén egyaránt a tudományos kommunikáció elfogadott eszközeként tartják számon.

Az impakt faktorokat vizsgából kiderül, hogy az nyílt hozzáférés elterjedésével az ilyen módon publikált kutatások minősége is folyamatosan javul. Egyik következménye ennek a trendnek, hogy a könyvtáraknak egyre nagyobb figyelmet kell szentelniük a digitális folyóiratok, különös tekintettel az nyílt hozzáférésű folyóiratok elérhetőségének biztosítására. Ugyanakkor a könyvtárosoknak képesnek kell lenniük a visszaéléseknek helyt adó kiadók és folyóiratok azonosítására, hiszen a szerzők és az egyetemi hallgatók sincsenek gyakran tudatában a potenciális problémáknak, ha pedig egy ilyen folyóirat bekerül a könyvtár állományába, azzal legitimitást nyer a felhasználók szemében. Jelen kutatás azt vizsgálta, hogyan változott 2005. és 2013. között az egyetemi hallgatók szakirodalom-felhasználása. Ehhez egy floridai egyetem mesterszakos kurzusát követték, amelynek a végén a hallgatók minden évben ugyanazt a feladatot kapták. Érdekes módon a kutatás úgy találta, hogy a hallgatók körében nem nőtt a vizsgált időszakban olyan mértékben az nyílt hozzáférésű folyóiratok használata, mint a kutatók körében. A jelenség magyarázatára több lehetőség is felmerült, például az, hogy tanulmányaik alatt a hallgatók nem kapnak megfelelő tájékoztatást az nyílt hozzáférésű platformok használatáról vagy az, hogy megtalálják a könyvtár gyűjteményében a számukra szükséges irodalmat, ezért nem szorulnak rá, hogy újszerűbb források utána kutassanak.

Ethan J. Allen & Roberta K. Weber (2014) The Library and the Web: Graduate Students’ Selection of Open Access Journals for Empirical Literature Searches [A könyvtár és az internet: Mesterszakos hallgatók nyílt hozzáférésű folyóirat és empirikus irodalom keresései] In: Journal of Web Librarianship, July 2014, Vol. 8, No. 3, pp. 243-262. / Böhm Karolina

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése