keresés

2015. november 12., csütörtök

Könyvtáros sztereotípiák megjelenése az internet előtt


A könyvtárosokat illető sztereotípiák megjelenési formái az internet megjelenése előtt az irodalomban, a filmvásznon és az emberek egymás közötti kommunikáció során jelentek meg.


A legtöbb sztereotípia a női könyvtárosokat éri, pedig a könyvtáros szakma a 19. század előtt nem volt annyira elnőiesedett, mint napjainkban. Mielőtt a nők is részt vehettek az egyetemi oktatásban, így a foglalkoztatásban, a szerepvállalás csupán a házimunkára és a gyermeknevelésre összpontosult.
Így a kezdetekben az előítéletek a férfiakról szóltak, ami még a 20. század elején is jellemző volt.

Könyvtárosok az irodalomban:
Egy 2005-ös kutatásban (Peresie - Alexander: Librarian Stereotypes in Young Adult Literature) a könyvtárosok megjelenését vizsgálták az irodalomban nem, kor, etnikum, megjelenés, személyiség és viselkedés, feladatok és eszközök jellemzők alapján.


A nemi megoszlás szerint 17 könyvből 13-ban női könyvtáros jelent meg, ami a korábbi megállapításnak tesz eleget, miszerint a könyvtáros szakma elnőiesedett.
A kor vizsgálatánál a kutatók arra következtetésre jutottak, hogy általánosságban a könyvtárosokat középkorúnak vagy idősebbnek ábrázolják, a fiatal generáció ritkán jelenik meg az irodalomban (kivéve a gyerekirodalomban, ahol a fiatal könyvtárosok jelennek meg nagyobb számban).
Az etnikum vizsgálatánál nem volt világosan megállapítható a kérdés.
A megjelenés szempontjából sajnálatos módon 70%-ban negatívan ítélték meg a szakma képviselőit: kövér vagy túl sovány, kopasz, ősz, szemüveges, nem divatos és szigorú kontyot visel.
A személyiség és viselkedés terén a negatív tulajdonságok a következők: rideg, zord, feledékeny, félénk, gonosz, egyedülálló. A pozitív tulajdonság pedig: barátságos, jól informált, intelligens és a szereplők szeretettel gondolnak a könyvtárost megformáló karakterre.
A feladatok és eszközök tekintetében a katalóguscédulák, írógépek, enciklopédiák szerepelnek, majd a számítástechnika megjelenése és elterjedése után a számítógép használata.
A kutatás vizsgálata alapján az a következtetés vonható le, hogy az 1960-2004-ig tartó időszakban megjelent irodalmi művek inkább negatívan ábrázolják a könyvtáros szakmát.

Könyvtárosok a filmekben:

A könyvtárosok filmekben és sorozatokban történő ábrázolása a lakosság nagyobb részéhez jut el, így ezeken a csatornákon történő pozitív megjelenése fontos lenne a szakmát érő negatív megítélés megváltoztatása szempontjából.

Egy kérdőíves megkérdezésből, melyben  a könyvtárosokat szerepeltető filmeket vizsgálták az derül ki, hogy alapvetően pozitívan jelenítik meg a könyvtáros képet.

Egy másik felmérés alapján a mozivásznon megjelenített kép leggyakrabban intelligens és különc nőként ábrázolják a könyvtárosokat (gondoljunk csak A múmia című filmben megjelenített könyvtárosnő karakterére).

2007-ben készült egy lista, a "Könyvtárosok kulturális képe" címmel, mely a könyvtáros sztereotípiákat mutatja be a popkultúrában. A listában nem csak a filmekben, sorozatokban, irodalomban feltűnő könyvtárosokat szemlélteti, hanem a mai könyvtáros szakma, az információmenedzser egyéb elnevezéseit szedi össze egy csokorba.

Végezetül, az alábbi internetes mém is jól ábrázolja az emberekben megfogalmazódó sztereotípiákat. Annak ellenére, hogy a közeli környezetben talán komolytalannak tartanák a könyvtáros szakmát, mivel a háttérmunka számukra láthatatlan, amit a kölcsönzőpult mögött végez egy könyvtáros, ez a szakma egy igen sokrétű és változatos hivatás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése