keresés

2017. január 7., szombat

„Könyvtár 2.0” francia könyvtáros blogok tükrében

A "web 2.0" egy sor olyan webes eszközt takar, melyek a felhasználók által létrehozott tartalmakat (blogok, wiki-k, video megosztók és közösségi hálózatok szolgáltatásai) támogatják. Ezek a „közösségi médiaként” is ismert eszközök teszik lehetővé azt is, hogy lényegében bárki létrehozhat tartalmakat és terjeszthet információkat, miközben fokozatosan eltörli a szakemberek és az amatőrök között jelenleg meglévő határokat, ami a szakértők és tudósok információ- és tudásterjesztésben betöltött monopolhelyzetének újragondolásához is vezet. Ma már többek között "újságírás 2.0"-ról, "kutatás 2.0"-ról vagy "könyvtár 2.0"-ról is beszélhetünk, ami nem csak azt jelzi, hogy ezen szektorok képviselői kihasználják a közösségi média adta lehetőségeket, hanem azt is, hogy a "közösség" közreműködése fontos számukra. A szerző lényegében azt vizsgálta, hogyan jelenik meg a "könyvtár 2.0" könyvtárosok által létrehozott személyes és nem intézményi blogok esetében.


Kiinduló hipotézis
Mivel a könyvtárosok által írott blogok általában könyvtári jellegűek, a szerző abból a hipotézisből indul ki, miszerint ezek a blogok a web 2.0 könyvtári hatásával is foglalkoznak. Számos érdekes kérdést lehet megfogalmazni a könyvtárosok ilyen jellegű tevékenységével kapcsolatban: A bejegyzések hány százaléka kapcsolatos a "könyvtár 2.0"-val? Hogyan foglalkoznak a témával? Mik a főbb témák? Milyen szövegeket és bejegyzéseket tesznek közzé? Vannak olyan blogok, melyek többet foglalkoznak a kérdéssel, mint a többiek?

Adatok és módszer
A téma kapcsán az elemzéshez a szerző az L'association des professionnels de l'informationet de la documentation egyik alkalmazásának segítségével választott ki, majd elemzett (2010. jan. 1. és 2012. dec. 12. között aktívan működő) 37 nem intézményi, hanem könyvtáros által írt francia könyvtári blogot. Ezek közül 19-et egyetemi, míg 18-at közkönyvtárban dolgozó könyvtárosok írtak. Az elemzés során a szerző a vizsgált blogok esetében tartalom- és diskurzuselemzést is végzett, melynek eredményeit számos példával illusztrálva ismerteti cikkében. (A vizsgált blogok közül már nem mindegyik érhető el!)

Eredmények
A tartalomelemzés során 12 hónapról-hónapra visszatérő témát sikerült azonosítania, ami a bejegyzések 67,73%-át jelenti (1579 posztot a 2331-ből). Négy téma döntően csak a felsőoktatási könyvtárakban dolgozó könyvtárosok blogjaiban került említésre (szemantikus web, nyílt hozzáférés, kibővített valóság, digitális könyvtár), a többi téma, így a "könyvtár 2.0" is, mindkét típus esetén előfordul.

A "könyvtár 2.0"-val kapcsolatos posztok
A "könyvtár 2.0"-posztok adták az összes bejegyzés 9%-át (209 bejegyzés), és különböző szemszögből vizsgálták a témakört: könyvtárak online jelenléte és a digitális identitás, a különböző 2.0-ás eszközök jelentősége, együttműködés a könyvtár használóival, új szolgáltatások fejlesztésének és az információ közvetítésének új formái vagy éppen a könyvtári dolgozók képzése. A bejegyzések műfaja is igen eltérő volt (mint pl. vitacikk, vélemény, közlemény).

A "könyvtár 2.0"-val kapcsolatos blogok és bloggerek
Érdekes módon, nem mindenkit fogott meg a téma. A vizsgált 36 könyvtáros bloggerből csupán 28 írt bármit is a "könyvtár 2.0"-ról blogjában. Ráadásul még ők is eltérő jelentőséget tulajdonítanak a kérdésnek, hiszen igen eltérő számú posztot szentelnek neki, valaki többet, valaki kevesebbet. A Bibliobsession, a Des Bibliothèques 2.0 és a Vagabondages blogon szerepel a "könyvtár 2.0"-ról szóló bejegyzések 57,61%-a, bár két másik blogot is (Face Ecran, XG_BlogNotes) nevezhetjük "könyvtár 2.0"-esnek. A bloggerek nem posztolnak gyakran, de a posztok többsége a "könyvtár 2.0"-ról vagy a web 2.0 könyvtári hatásairól szól.

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a Bibliobsession és XG_BlogNotes elsősorban az információ közvetítés új formáira és eszközeire, a megvalósítás kérdéseire, valamint a könyvtárak és könyvtárosok digitális korban betöltött szerepére összpontosít. A Vagabondages és a Des Bibliothèques 2.0 sokkal inkább a közösségi médiára, a használati statisztikára, valamint a felhasználók profiljára koncentrál, míg a Face Ecran a könyvtárak és könyvtárosok jövőjével kapcsolatos vitákra.

Következtetések
A biblio-blogoszféra világában számos jó példát lehet találni a közösségi médiával kapcsolatos kísérletekre. Ablakot nyitnak a könyvtárak világára és jó áttekintést adnak a szakmát érintő és érdeklő aktuális kérdésekről és problémákról. Számos könyvtáros blogger nem retten vissza attól, hogy megossza személyes véleményét azzal kapcsolatban, hogy miként befolyásolja a web 2.0 a könyvtárak életét. Sőt, a szerző elemzésében arra is rámutat, hogy mind a felsőoktatási, mind a közkönyvtárak esetében mély válság tapasztalható a vizsgált kérdés kapcsán. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy bár a könyvtáraknak/könyvtárosnak folyamatosan át kellene alakítaniuk információ közvetítési tevékenységüket a digitális környezet változásai miatt, erre nincsenek kellően felkészülve. De, több blogger bizakodó, és hiszi, hogy a könyvtárak sikeresen végre tudják ezt az átmenetet hajtani és bátorítják kollégáikat, hogy vegyenek részt ezekben az alapvető változásokban. És persze nem a web 2.0 az egyetlen ilyen kihívás… Tanulság: a hasonló blogok folyamatos követése hasznos módja az aktuális szakmai viták nyomon követésének és a véleményformáló szakemberek azonosításának.

Forrás: STASSIN, Bérengère: "Library 2.0" viewed through the prism of the French librarians’ blogs. In: Canadian journal of information and library sciences. - vol. 39 n°3-4 (2015), p. 295-307.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése