keresés

2017. január 8., vasárnap

Könyvtári blogok a sokszínű és nem hagyományos hallgatói csoportok szolgálatában

Bár rengeteget lehet tudni a blogok könyvtári célú felhasználásával kapcsolatban, viszonylag kevésbé ismert, hogy miként lehet őket felhasználni a sokszínű és nem hagyományos csoportok elérése érdekében. A szerzők feltárják azon témákat és stratégiákat, melyek segíthetnek elérni a használók legkülönfélébb csoportjait és azt is kifejtik, miként lehet a könyvtári blogokat a teljes közösség számára hasznos formában működtetni.

A felsőoktatási könyvtárak a kiszolgálandó egyetemi közösség elérése érdekében kényszerűségből kezdték el használni a web 2.0-ás eszközöket és megkettőzött erőfeszítéseket tesznek azért is, hogy intézményeik relevánsak legyenek a hallgatók szemében. A velük való kommunikáció egyik jól működő formája lehet a könyvtári blog. A könyvtári blogok egy ritkábban tárgyalt kihasználható pozitívuma a sokszínű és nem hagyományos csoportok megszólítása. A szerzők – mindannyian a Historically Black College and University (HBCU) konzorcium könyvtárának alkalmazásában állnak – erről a kérdésről tartottak kerekasztal beszélgetést az Association of College and Research Libraries (ACRL) rendezvényén 2013 áprilisában, Indianapolisban.

A szerzők részletes szakirodalmi összefoglalást adnak a könyvtári blogok számtalan előnyéről. Kiemelik, hogy a blogok használatával a könyvtárak azt is kommunikálják, hogy tudatában vannak a közösségi média fontosságának, ráadásul azokat a hallgatókat is elérhetik általa, akik egyébként be sem lépnének a könyvtárba. A siker egyik elengedhetetlen és kulcsfontosságú eleme az olvasókkal szembeni érzékenység, aminek többek között a tartalom sokszínűségében is jelentkeznie kell. A szerzők számos elgondolást ismertetnek - sok-sok konkrét példával illusztrálva - a speciális csoportok esetleges igényeivel és érdeklődésével és azzal kapcsolatban, hogy egy könyvtári blog miként tud olyan posztokat megjelentetni, melyek a közösség minden tagja számára bejönnek.

Blogolás sokszínű közönségnek
Az amerikai egyetemek multikulturálisak, az ott tanuló hallgatók igen eltérő kulturális és etnikai háttérrel rendelkeznek, így például a hallgatók számára más-más ünnepek lehetnek fontosak. Ennek megfelelően egy felsőoktatási könyvtári blog közzétehet olyan posztokat, melyek az egyik etnikum számára fontos, de mások számára ismeretlen közelgő ünnepet vagy eseményt mutatnak be; kiemelhet jelentős szerzőket és műveiket, mint a különböző kultúrák figyelemre méltó eredményeit; vagy az adott kulturális háttérrel rendelkező hallgatók számára példaképként tekintett személyeket és vezetőket mutathatnak be. A könyvtáros feladata megtalálni a gyűjteményen belül a sokszínű etnikai hallgatói állomány tagja számára a kapcsolódási pontokat. Lehet akár külön aloldalt is szánni ezeknek a speciális, kulturálisan sokszínű információknak, ezzel is jelezve a könyvtár elkötelezettségét az eltérő kulturális hátterű emberek irányában.

A bloggal az egyébként tradicionálisan alulreprezentált csoportokat is el lehet érni. Azok a hallgatók vagy csoportok, akik úgy érzik, különböznek társaiktól, könnyen elszigetelődhetnek az egyetemi közösségben. Esetükben a könyvtárnak meg kell kettőznie erőfeszítéseit annak érdekében, hogy őket is elérve bevonhassa őket a közösségi életbe. Fontos ezen közösség képviselőit bevonni a munkába is, akár vendégposztok írására felkérni vagy témajavaslatokat kérni tőlük.

Blogolás nem hagyományos közösségeknek
A mai hallgatók igen eltérő életkorúak és családi állapotúak lehetnek. Hogyan tudja egy egyetemi könyvtári blog megcélozni ezen idősebb és fiatalabb életkorú hallgatók igényeit és elvárásait egyaránt figyelembe venni? A könyvtári blog kiváló eszköz az anonim felhasználók visszajelzései összegyűjtésére. Jelen csoportok esetében például érdemes létrehozni egy szavazási lehetőséget a könyvtári rendezvényekkel kapcsolatos érdeklődés feltérképezésére vagy éppen tanulási tippeket adni a fiatal szülőknek. A hasonló posztok segítenek felhívni az egyetem közösségének figyelmét arra, hogy milyen sokszínű is a közösség. A nem hagyományos hallgatók a kisebbséget alkotják és talán azt is hiszik, hogy egyedül vannak, de a hasonló posztok támogathatják őket. Sokan nem is a kampusz közelében élnek, ritkábban tudják használni a könyvtárak, így a blog segít többek között az információhoz való hozzáférés időtlenségét biztosítani számukra, azt az érzést keltve, hogy ők is részesei lehetnek a szolgáltatásoknak. A kommentelési lehetőség ráadásul a közösségbe való integrálódás érzését is biztosítja az ingázó hallgatók számára.

Blogolás eltérő képességű közösségeknek
Biztosítani kell, hogy ezen csoport tagjai számára is teljes mértékben elérhetőek legyenek a könyvtár digitális forrásai. Mit tehet a blog? A mozgássérült hallgatók számára például segíthet áthidalni a közösségbe való integrálódás jelentette fizikai szakadékot, digitálisan. A belinkelt adatbázisok, a címkék és szófelhők mind-mind a gyors keresést és könnyebb hozzáférést támogatják. A beágyazott multimédiás alkalmazások és oktatóvideók pedig a tanulási nehézségekkel rendelkező hallgatókat segítik. A tartalom azonosítására és a használat megkönnyítése érdekében vizuális jelekkel és leírással, feliratozással kell ellátni őket, hogy mindenki használhassa őket - a látás- és hallássérült hallgatókat is beleértve. Számukra az oldalakon történő navigáció és az egyes elemek megjelenítése és felépítése az információ-visszakeresés sikerének záloga. Persze egy blog nem tud egyszerre minden típusú hátrányt egyformán támogatni, de ha a tervezés folyamatát ennek tudatában végezzük, akkor van a legnagyobb esélye a legtöbb eltérő képességű használó megszólításának.

Következtetések
A könyvtári blog, a cikkben vázolt módon, segíthet a különbözőségről szóló nyílt kommunikáció elindításában és az olvasók nyitottságának előmozdításában. De lehetőséget biztosít ezen mássággal bíró csoportok számára hangjuk hallatására és jelenlétük növelésére is. Könyvtárosi szempontból a blog jó marketing eszköz, ahol a különböző csoportok megjelenítésével, egyre többen válhatnak olvasóvá. A kommunikáció és a másság elfogadásának eszköze, melynek segítségével a marginalizált csoportok tagjait könnyebben befogadhatja a kampusz közössége.

Forrás: DECKER, Emy Nelson - TOMLINSON, Monya D.: Using blogs in the library to reach diverse and non-traditional student groups. In: Journal of library innovation. - Vol. 5 issue 2 (2014), p. 60–70. (http://www.libraryinnovation.org/article/view/325)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése