keresés

2014. június 16., hétfő

Témaelemzés - MozgókönyvtárakA mai könyvtári terminológiában mozgókönyvtár, olyan könyvtárt jelent, amely „esetenként valamely közkönyvtár részlege, amely különlegesen felszerelt szállítóeszközöket használ annak érdekében, hogy közvetlenül juttathasson el dokumentumokat és szolgáltatásokat a használókhoz, a könyvtár épületében való hozzáférés alternatívájaként”[1] Modern meghatározásának alapja az esélyegyenlőség értelmében született. A mozgókönyvtárak múltja évtizedekre nyúlik vissza, miközben célja nem változott.
Blogom több cél teljesítése érdekében jött létre. Egyrészt igyekszik egy átfogó, történeti bemutatást adni, és a témával kapcsolatos szakmai jellegű ismeretek is hivatott összegyűjteni, feldolgozni. Törekszem továbbá aktuálsi információkra, tudnivalókra felhívni a figyelmet, nyomon követni azokat. A témában rejlő lehetőségeket figyelembe véve, és a színes, hiteles információk szolgáltatása révén valós igények kielégítése valósulhat meg.


1. Minden tartalomszolgátatás megvizsgálható pusztán az általa szolgáltatott tartalom szerepe, társadalmi funkciója szerint.

A könyvtárak szerepe körüli, és a kulturális intézményeket érintő aktuális kérdések folytán figyelemmel kell kísérni az alternatív megoldásokat. A mozgókönyvtárak létesítésére ma már törvény vonatkozik. Ez a téma nem csak könyvtárosok, vagy könyvtárhasználók számára lehet hasznos, a társadalom kevésbé könyv- és könyvtárbarát tagjai számára is szeretnék érdekes információkkal szolgálni. A blogom talán része lehet a könyvtárak információszolgáltató jellegének tudatosításában, és az ebből fakadó lehetőségeket megismertetésében.
Hasonló témájú portál nem található az internezáltal valós igény elégít ki a blog.
A témában megjelent szakirodalmakat részben feldolgozva, de alapvetően összegyűjtve ismertetem, amely kiinduló alap lehet, és segítséget jelenthet a mozgókönytárakkal foglalkozók számára. A mozgókönyvtárak nemzetközi és hazai megvalósulásai, úgy gondolom érdekes és élvezetes tartalom bárki számára.

2. Viszony a hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatás felépítményéhez

A mozgókönyvtárak múltja nemzetközi viszonylatban a 20. század elejére nyúlik vissza, hazai tekintetben pedig 1945-re tehető. Ezekről a szolgáltatásokról a helyi lapokból, vagy a közlekedési vállalat által értesülhettek. Az internet előtti években a hazai legelső mozgókönyvtárak célja a könyvtárhálózat helyreállítása idején, az olvasókat kiszolgálása volt. Későbbi felbukkanásuk olykor a nosztalgia, és könyvárak, könyvek népszerűsítése jegyében zajlott. A mozgókönyvtárak szerepe nem sokban változott a 20. század közepéhez képest Az internet megjelenésével a mozgókönyvtárakról főként helyi érdekeltségű portálok tudósítanak, amely segíti az érintettek szélesebb rétegének informálását, valamint lehetőség van a témát érintő, feldolgozó tudományos cikkek elérésére.
Nem elhanyagolható tényező, hogy a mozgókönyvtárak egy része - buszok - az internettel nem rendelkezők számára biztosítanak lehetőséget az információ eléréséhez.

3. Tartalom és téma viszonya

A mozgókönyvtárakról szóló blogom írása során egyaránt támaszkodom elsődleges és másodlagos információkra. Összegfoglaló képet szeretnék nyújtani a kiemelkedő és példaértékű nemzetközi mozgókönyvtárakról, és célom részletesen bemutatni a hazai helyzet alakulását. Másodlagos információk szolgálnak a mozgókönyvtárak korai és aktualitásánál fogva jelenlegi helyzetének feltérképezésére, és a témában megjelent, kapcsolódó szakirodalmak.
Elsődleges információt jelent a hazai mozgókönyvtárakban tett átogatásom során kialakult tapasztalatok közzététele, valamint amennyiben lehetőségem adódik a szolgáltatás eredményességéről a használók véleménye alapján összegyűjtött adatok elérhetővé tétele.

A blog alapvetően a birtokolt elsődleges információk elérhetővé tételéből indul ki. A vizsgált téma más területekkel való összefüggésének vizsgálata behatárolt, ugyanis egy alapvetően színes és sokrétű megvalósulása a könyvtári szolgáltatás témakörének. Az egyéni tapasztalatok és a felhasználói vélemények közzététele teszi ki az ismertetés további jelentős arányát.

4. A szolgáltatás és a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében

A mozgókönyvtárakkal foglalkozó internetes oldalak száma elenyésző. Néhány térség honlapja, Facebook oldala érhető el csupán.
A mozgókönyvtárak elsődleges célja az információ, tudás biztosítása. A szolgáltatásról főként az érintett települések, régiók lakói értesülnek, azonban véleményem szerint a könyvtárak ezen elltásási rendszerét érdemes lehet “reklámozni”. Szimpatikusabbá teheti a könyvtárakat. A vidéki helyzet ismertetése és megismerése alapvető feladat. A szolgáltatás céljának bemutatása érdekében a fővárosban is létre lehetne hozni mozgókönyvtárakat, kialakítva, felkeltve a kultúrának ezen típusát is.
A blog több cél teljesítése érdekében jött létre. Egyrészt igyekszik egy átfogó, történeti bemutatást adni, és a témával kapcsolatos szakmai jellegű ismeretek is hivatott összegyűjteni, feldolgozni. Törekszem továbbá időszerű, pillatnyi információkra, tudnivalókra felhívni a figyelmet, nyomon követni azokat. 
A blog értékteremtő célja valós igényeket elégíthet ki. A folyamatosságra törekedve és egyéb eszközök használatával igyekszem majd a látogatók számát növelni. 

5. A szolgáltatás a felhasználói aktivitások tükrében

Blogomban igyekszem a téma történeti feltárása mellett naprakész információk közlésére is törekedni. Ennek érdekében friss “hírszerű”– rövidebb terjedelmű bejegyzésben is – tájékoztatom az olvasókat az újdonságokról. Egyelőre a hazai helyzet aktualitásait követem nyomon, a történeti feltárást követően azonban a nemzetközi helyzettel is kiemeltem foglalkozom majd.
Az időszerűség kulcsfontosságú, ugyanis bár nagy múltra tekintenek vissza a mozgókönyvtárak, a jelenben betöltött szerepük éppen ennyire kiemelkedő.
A blogom lehetősége főként abban áll, hogy általános képet kíván mutatni a mozgókönyvtárakról. Vannak olyan honlapok, facebook oldalak melyek egy adott térség mozgókönyvtári ellátásához kapcsolódnak, azonban egy összefoglaló, kiemeltem mozgókönyvtárakkal foglalkozó oldalak hazai viszonyalatban nem találtam. 
A mozgókönyvtári ellátásra jellemző, hogy főként az érintettek számára ismert egy-egy project, vagy a szogáltatás pontos ismerete, célkitűzése. A helyi érdekeltségű települések számára is érdekes és valós igányű tájékoztatásra ad lehetőséget a blogom.

Tágabb, a témában kevésbé érintettek csoportja számára is érdekes lehet ez a téma, és közölhet újszerű, érdekes információkat. A mozgókönyvtári szolgáltatás részben azokon a településeken jellemző, melyek internetelérési lehetősége nem megoldott. A hazánkban számos pályázatnak köszönhetően több településen is új könyvtárbusz kezdhette meg a szolgáltatást. Ezekről mindenképpen érdemes beszámolni, nyomon követni a szakmának és érdeklődnek egyaránt. Hazánkban nehezen találni az egyes mozgókönyvtári megoldásokra – pl. bicikli, hajó – példát, ezért kevéssé találkozhatunk efféle ötletekkel, melyek akár olvasás buzdítást ternén kedvcsiálóként és figyelemfelkeltésként is funkcionálhat. Ezen lehetőségek jelenleg kihasználatlanok.

6. A szolgáltatás a technológiai lehetőségek tükrében 

Az aktivitás növeléséhez szükség lenne a téma Facebookon való megjelenítésére. Jelenleg néhány, az adott térségre vonatkozó mozgókönyvtári elltátássak kapcsolatos információk Az aktualitások közlésekor könnyebben elérhetők az érdeklődők, és a (pozitív) vélemény nyilvánítás legegyszerűbb eszköze, a “lájkolás” által bizonyos értelemben visszajelzések egyfajta mérésére lenne lehetőség. Nőne a lehetőség – a történeti áttekintés kapcsán is – az érdekességek hagsúlyozására és figyelemfelketésre.

A web 2.0-ás szolgáltatások közül kiemelném a Youtube-t emelném ki elsőként. Jelenleg is több video elérhető el az egyes könyvtárbusz átadásokról. A Könyvtári Jelnyelv blogos megjelenése mellett videókon mutatja be a siketek megértését segítő szavak jelnyelvi alakját. Az általános és ezen szakmai jellegű oldalak összefogása is célom.

A moly.hu-hoz hasonló elven a mozgókönyvtárak felhasználói számára egy olyan alkalmazás elérhetővé tétele érdekes lehet, ahol láthatóvá válna, hogy az egyes olvasók éppen mit olvasnak, és az elolvasott könyvek értékelésére, és kommentelésre is lenne mód. Az egyes térségek olvasói szokások is mérhetőek lennének.

A Google Maps szolgáltatás beépítésével a könyvtárbusz megállók helyszíneinek térképes megjelenítésére van lehetőség, a GPS-alkalmazással pedig nyomonkövethető lenne a könyvtárbusz útja az egyes települések között. 

7. A szolgáltatás és a complex tájékoztató rendszerek tervezési koncepciója

A “hitelesként való elfogadás” érdekében a szakmailag elismert testületek, egyesületek, tudományos művek gyűjtőhelyeire támaszkodom. Az egyes térségek mozgókönyvtári ellátásáról szóló folyóiratok szakcikkeit dolgozom fel, gyűjtöm össze vagy amennyiben már létezik ilyen, teszek rá utalást. 
A hazai, főbb mozgókönyvtári projektek, főként aktualitások nyomán naprakész információkat szolgáltatnak honlapon, vagy Facebook oldalukon, azonban elenyésző azon térségek száma, ahol mindkét szolgaáltatás adott lenne.

A hitelesség kívánalmán túl az otthonosság érzése is fontos. A téma összetettségéből és a blog létrehozásának céljából fakadóan széleskör megszólítására alkalmas a vizsgált téma. A szakmai szempontú bejegyzések mellett, általános nagyobb réteg számára is érdekes információkat is gyűjtök a történeti áttekintés során. Ezen törkevések mellett a pillanatnyi történésket is igyekszem figyelemmel kísérni, és azokra felhívni a figyelmet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése