keresés

2013. május 15., szerda

A dédesi vár

Az idei tartalomszolgáltatási feladat témájául a dédesi vár bemutatását választottam. Ez a téma különösen azért érdekes a számomra, mivel én dédestapolcsányi származású vagyok és ezért nagyon érdekel minden olyan vonatkozású dolog, ami a községgel vagy az annak határában, a hegyen magasodó egykori várral kapcsolatos. Mivel ezzel a területtel nem foglalkozik senki, ezért az otthonom általi tisztelgésként úgy döntöttem én végzem el, a vár bemutatására vonatkozó megtisztelő feladatot.

Az oldalam/blogom részei (a jövőben az anyagok típusának megfelelően még bővülhet):
A dédesi vár története
Vályi András: Magyar országnak leírása. Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Faluk, Puszták; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú, és orvosló vizek, fordöházak, nevezetesebb hegyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdök, azoknak hollételek, Földes Urok, fekvések, történettyek, külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a’ betüknek rend. gyek szerént feltaláltatnak.
Dr. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza
Nováki Gyula: Késő bronzkori földvár Dédestapolcsány-Verebce-bércen
Guzsik Tamás: Az Ákos-nemzetség birtokai a középkori Borsod megyében
S. Szabó József: A Perényiek a magyar reformáció szolgálatában
A dédesi várról
Gerő László: Magyar várak
A dédestapolcsányi felső, alsó református társegyházak rövid története
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, Mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik 
Révai Nagy Lexikona V. kötet
Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia a Zsigmond- korban (1387-1437)
Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon
Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon
Szederkényi Nándor: Heves vármegye története
Tatár Péter: A dédesi vár története vagy: A levegőbe röpült török-had
A dédesi vár a levéltári források tükrében
HML. ME. Nr. 925/1. -- Korábbi jelzet: Egri Káptalani Hiteleshelyi Levéltár AB. 25.1444. május 1.
Zsigmond-kori oklevéltár: 1406. szeptember 27.
Zsigmond-kori oklevéltár: 1390. március 27.
Hazai okmánytár 1.: 1383. február 27.
Anjou-kori oklevéltár: 1325. november 11.
Zsigmond-kori oklevéltár: 1389. június 17.
A dédesi vár helye az irodalomban
Balogh Béni: Deédes és Nekese
Keresztes Vencel - Lauday János -Tálas Béla: Borsod vármegye
A dédesi vár helye a sajtóban
id. Dobosy László: Várak, várhelyek Ózd környékén - Dédestapolcsány - dédesi vár
Képgaléria
Látnivalók a vár környékén
Linkajánló
Vendégkönyv
A leendő blog címe (építése a tavaszi félévben esedékes):
Elemzés
1. Minden tartalomszolgáltatás megvizsgálható pusztán az általa szolgáltatott tartalom szerepe, társadalmi funkciója szerint
A leendő blog tartalma elsősorban történelmi szempontból fontos, hiszen az oldal főként a vár középkori történetével foglalkozik. Fontos, hogy Dédestapolcsány lakossága a lehető legteljesebb mértékben megismerhesse a község határában meghúzódó hegy tetején álló vár történetét valamint a különböző tartalomszolgáltatási eszközök segítségével fellelhető tartalmakat, amelyek a várral foglalkoznak, mint pl. a vár az oklevelek tükrébenaz irodalomban vagy a sajtóban. Későbbi terveim szerint a blogban a képgaléria mellettvideogaléria is helyet kap majd, amelyben olyan videók lesznek láthatóak, amelyek a dédesi várról vagy annak környékéről szólnak. A későbbiekben idelátogatók számára a blog elsősorban iránymutatást kíván adni, mind történelmi, mind kulturális szempontból. A kulturális szempontokat képviselik majd a már említett videogaléria elemei illetve a kifejezetten turisták számára létrehozandó, a környék látnivalóit bemutató aloldal vagy a szintén ezt a célt szolgáló linkajánló.
A különböző tartalmak szolgáltatása véleményem szerint pozitív előjelű “manipulációnak” is tekinthető, hiszen a környék több látogatót vonzhat magához, ha blogomat sikerül mindenki számára érdekessé tennem. Természetesen nem lehetséges a létező összes társadalmi réteg összes felmerülő igényének kielégítése, de igyekszem a legalapvetőbb igényeket és követelményeket figyelembe venni a blogépítés során. Hogy ez sikerül-e, 2013 folyamán derül majd ki.
2. Viszony a hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatás felépítményéhez
A témámból kifolyólag - mivel ez nem kizárólagosan igényli az Internet jelenlétét, véleményem szerint az általam szolgáltatott tartalom megjelenhetne bármilyen más forrásban is, mint pl. tanulmánykötetek önálló részeként. A tanulmánykötetnek ebben az esetben főként a magyar várakra kellene fókuszálnia, de pl. előfordulhat, hogy a blogomban megjelenő tartalom olyan tanulmány alapanyagaként szolgálhat, amely a magyar középkori történelemmel foglalkozik. A  további nem internetes tartalomszolgáltatási eszközöket figyelembe véve Dédes vára akár történelmi szakfolyóiratok cikkeinek értékes alapanyaga lehet, de akár helyet kaphat egy turisztikai, kulturális vagy történelmi profilú televiziós vagy rádióműsorban is. A teljes hálózati rendszert tekintve (amennyiben internetalapú rendszerről van szó) a blog alapanyaga megfelelő lehet különböző honlapok, fórumok létrehozására. A teljes rendszerhez viszonyítva minden szempontból kielégítő lehet a honlap tartalma, hiszen szolgáltat multimédiás és nem multimédiás tartalmakat, laikusok számára fontos érdekességeket (pl. képgaléria, videogaléria, linkajánló) és történészek számára nélkülözhetetlen történelmi tényeket (pl. a történeti vagy az okleveleket számbavevő rész). Véleményem szerint ez adja az oldal specilizáltságát is, hiszen nincs még egy olyan site, ahol a jelenlegi témában szakemberek és laikusok igényei szerint lennének elkülönítve a tartalmak, illetve ezáltal illeszkedik a blog a hálózati rendszerbe, mert kiegészíti és összefogja más honlapok, a témában közreadott információit.
3. A tartalom és téma viszonya
A honlapon megjelenő tartalmak csoportosítása a következőképpen fest: több mint 80% az elsődleges információk aránya (történeti részleg, oklevelek, irodalom, sajtó) és csupán 20%-ra tehető a másodlagos információk aránya (mások által internetre feltöltött fényképek, internetes linkajánló, mások által közreadott videós tartalom).  
A szolgáltatott tartalom nagy mértékben függ az elsődleges birtokolt tartalmak elérhetővé tételétől és a történelem kapcsolódó területével való összefüggéstől illetve a hozzáadott háttéranyagoktól, ugyanakkor nem tartalmaz információkat a tartalom előállítójára vonatkozóan és tartózkodik más emberek véleményének és reakcióinak közlésétől is.
4. A szolgáltatás a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében
A megadott négy jellegzetesség a tématerületen belül a következőképpen vizsgálható.
Az “értékpluralizmus”
A múlt-jelen témával foglalkozó tartalmak helytörténet esetén a nosztalgia érzése felerősödet a látogatókban. A történeti tartalmaknál, honlapoknál a nosztalgia különösen fontos szerepet tölt be. A történelmi tényeket nehéz nem szubjektíven megítélni, főleg, ha a múlt emlékeit vetjük össze a modern vívmányokkal.
A hálózati tudásélmény
A  weboldalon a tudásélményt a saját tudásanyagomból és más forrásanyagokból szeretném fokozni. Az oldal nem csupán száraz tényanyagot kíván közölni, hanem mindezzel együtt kulturális élményt kíván nyújtani. Ezt szolgálja majd az oldal kétirányú struktúrája..
A hálózati időélmény
Időben a dédesi vár története a középkor folyamán kezdődik és fejeződik be, , de ha a tér-idő viszonyát rekonstruálva sikerülhet a múltat olyan eszközökkel bemutatni, ami minden érdeklődő igényeit kielégítheti.
A honlap fennmaradására vonatkozóan korai lenne még nyilatkozni, de remélhetőleg hosszú ideig fennmaradhat attól függően, hogy mennyien látogatják és mennyien tesznek hozzá a tartalomhoz a különböző hálózati technológiák kiaknázásának segítségével-
A hálózati térélmény
Mindenképp otthonos,mindenki számára átlátható struktúrát szeretnék kidolgozni az oldalra vonatkozóan, hogy mindenki könnyen megtalálhassa a számára legrelevánsabb tartalmat, emellett külsejét tekintve igyekeztem a blognak meleg háttérszínt választani, hogy ezzel is bátorítsam az embereket az oldal látogatására.
5. A szolgáltatás a felhasználói aktivitások tükrében
Privát szféra és a magány
A felhasználói, közösségi aktivitások szerepe fontos, főleg egy helytörténeti blog/oldal esetében. A blogom kifejezett célcsoporttal nem rendelkezik, mindenki számára nyitott, aki érdeklődik a tárgyalt téma iránt, így aktív közösségi tagja lehet az oldalnak.. Így a sok felhasználót gyötrő magányt felválthatja a közösségi élményszerzés öröme, függetlenül az időbeli tértől.
Birtoklásvágy, felhalmozás
A felhasználók a témára vonatkozó tudásukat történelmi adatokkal, kulturális szempontból fontos információkkal bővíthetik A blog kiindulópontját is ez a tudás iránti elkötelezettség képezi, hiszen egy kutató számára mindig örömteli, ha olyan információk birtokába juthat, amiket korábban senki sem tudhatott magáénak, csak azok, akik a környéken éltek.
Képességek fenntartása, fejlesztése
A történelmi tudás alapköve a helytörténet legteljesebb ismerete. Ha valaki rendelkezik a vizsgált helyről specifikusabb információkkal is, a történelmi tudásanyagot is komplexebben láthatja. A helytörténeti oldalak fontos feladata ennek elősegítése.
Hozzáadás, teremtő aktivitás
Tulajdonképpen a honlapra rengeteg hozzádott információ kerülhet fel a felhasználók hozzászólásaiból, az oldalhoz kapcsolt fórumból vagy chatből illetve egyes honlapok esetében a vendégkönyvekből.
6. A szolgáltatás a technológiai lehetőségek tükrében
A technológiai lehetőségek napjainkban már szinte végeláthatatlanok. Elsődlegesen fontos azonban, hogy blogom esetében is azokat a szempontokat vegyem figyelembe, melyek a felhasználói szokásokat tükrözik. Napjainkban a felhasználók egyre inkább alkalmaznak olyan szolgáltatásokat, melyek nem kompatibilisek a Windows-zal éppen ezért fontos, hogy az oldal/blog más operációs rendszerek segítségével is elérhető legyen, mint pl. a Mac OSX vagy a sokak által kedvelt Linux. Ugyanez érvényes pl. a böngészőkre is. Napjainkban számos olyan szolgáltatás létezik, amelyek csak bizonyos böngészők segítségével érhetőek el, mint pl. az elemzés írásához is használt Google Drive. Épp ezért fontos, hogy az oldal/blog minden nagyobb böngésző segítségével elérhető legyen és használatához ne legyen szükség külső plugin-ek használatára. További új vívmánynak számítanak napjainkban a különböző okostelefonok megjelenése, melyekhez már számos internetes applikációt terveznek, azonban azon felhasználók számára, akik ilyeneket használnak szintén fontos, hogy az egyszerűbb honlapokat is úgy tervezzük meg, hogy azok, az ő kisebb képernyőméretű készülékeiken is megfelelően optimalizáltan jelenjenek meg.
A blog megvalósításához véleményem szerint legmegfelelőbb alkalmazásokról a részletes tájékoztatót, írásom végén közöltem.
7. A szolgáltatás és a komplex tájékoztató rendszerek tervezési koncepciója
A szolgáltatott tartalom és a téma kapcsolata különösen szoros helytörténeti honlapok esetében. Nagyon fontos, hogy az általam készített blog minden igényt kielégítsen, amit a felhasználók támasztanak és minden olyan információt tartalmazzon, melyre a blog látogatói igényt tartanak, hiszen ettől is függ az oldal látogatottságának mértéke.  Éppen ezért kiemelkedő fontosságúnak tartom, hogy a mindenki számára érdekes (lakossági és turisztikai szempontból is jelentős információk) dolgok a blog/honlap központi részébe kerüljenek, mint pl. a turisztikai látványosságok rövid ismertetése, az abban az időszakban a községben tartott rendezvények illetve az ismertetett tématerület legaktuálisabb hírei.
A honlap/blog második legfontosabb része a kutatók által keresett információk színtere kell legyen véleményem szerint. Ide kerülhetne minden, ami történeti szempontból fontos dolgok. Ilyenek pl. a különböző korszakokban kiállított oklevelek, a község helye a különböző sajtóorgánumokban és az irodalomban (tanulmányok, értekezések, helyi legendákból szőtt mesebeli történetek stb.) illetve a település földrajzi helyzetének meghatározásához elengedhetetlen térkép, amely fontos kiegészítő része lehet egy nívós dolgozatnak.
A harmadik részben kaphatnának helyet a blog ún. egyéb járulékos részei, amely ugyan nem központi szerepű, megléte nagyon fontos egy épülő blog esetében. Ilyenek lehetnek a különböző egyéb honlapokról beágyazott információk, a linkajánló, a vendégkönyv és a község központi elérhetőségeit tartalmazó részleg.
Véleményem szerint tématerületemet leginkább a különböző webes közösségi oldalakon rajongói site-ok alapításával lehetne népszerűsíteni, de ugyanilyen fontos a bannerek és a blogra/honlapra mutató linkek elhelyezése más oldalakon. Úgy gondolom, hasznos lehet, ha honlapunkat/blogunkat sikerül beépítenünk egy társoldalhálózatba, hiszen ez is segíthet minél több felhasználót meggyőzni arról, hogy érdemes ellátogatnia erre az oldalra.
És, hogy mi marad ebből nekünk felhasználóknak? A válasz egyszerű: egy jól felépített és sokak által keresett honlapért megéri alaposan dolgozni, hogy aztán boldogan hátradőlve mi is élvezhessük munkánk eredményének gyümölcsét.
Alkalmazásismertetés
Google Calendar
Ez az egyszerű, de hasznos szolgáltatás minden böngészőből elérhető szolgáltatás, a Google által fejlesztettt naptárszolgáltatás. Segítségével könnyen és gyorsan rendszerezhetjük teendőinket és fejlegyezhetjük a számunkra legfontosabb események dátumait. A szolgáltatás összes funkciójának igénybevételéhez csupán egy Google-fiók regisztrálása szükséges, de aki netán nem szeretné élvezni valamennyi előnyt, e regisztráció nélkül, egy Google számla birtokában is igénybe veheti ezt a szolgáltatást.
Közösségszervező ereje a magyar változatban véleményem szerint ugyan nem mutatkozik meg, de az amerikai verzió lehetőséget kínál az ottani felhasználóknak, hogy egyes eseményekről SMS-üzenetekben értesíthessék egymást. Ennek segítségével egy összeszokott társaság tagjai mindig időben értesülhetnek a következő találkozó időpontjáról.
Az egyéni igényeket, a rövid bemutatásban leírt funkciók elégítik ki. Ezeknek segítségével az egyéni felhasználónak nem kell rettegnie, hogy bármely munkahelyi eseményről vagy személyes jellegű programjairól lemarad, hiszen ez a szolgáltatás néhány nappal is illetve, egy nappal az események előtt emlékeztető üzenetet küld postafiókunkba. Így elkerülhetjük az esetleges feledékenységgel járó kínos jeleneteket.
Egy helytörténeti blog esetében a naptár akár különleges funkciót is betölthet. Az én blogom, amellett, hogy helytörténeti szempontból vizsgálja lakóhelyemet, turisták számára is készül. Véleményem szerint a turisták vonzásának egyik legjobb módja, ha egy internetes oldalon megjelenítjük azokat a kulturális programokat, melyekért érdemes felkeresni az adott települést. Ehhez adhat nagy segítséget a naptár, hiszen ennek segítségével időrendben tüntethetjük fel a mindenki számára érdekesnek tartott programokat.
Flickr
A Flickr egy ingyenes fényképmegosztó web2.0-ás szolgáltatás, amelynek segítségével rendszerezhetjük fényképeinket, címkéket rendelhetünk hozzájuk és mindenki számára elérhetővé tehetjük. Másik nagy előnye, hogy ezeket a képeket - amennyiben úgy gondoljuk, hogy nem szeretnénk, ha az összes felhasználó látná őket - priváttá is tehetjük, ebben az esetben csak mi érhetjük el azokat. A rendszer egyszerre 200 kép tárolását tudja biztosítani. A rendszer további előnyös szolgáltatása egy belső fényképrendező alkalmazás, az Organizr, amelynek segítségével nem csupán rendszerezhetjük a képeket, hanem ezeket nevekkel és címekkel is elláthatjuk, csoportokba rendezhetjük, valamint a fényképeken látható helyszíneket elhelyezhetjük a térképen is, hiszen ebbe a belső alkalmazásba integráltáka a Yahoo térképszolgáltatását a Yahoo! Maps-et is integrálták.
A közösségi és egyéni igényeket azt hiszem ebben az esetben érdemesebb együtt tárgyalni, hiszen itt ugyanarról van szó, lévén egy közösség is tölthet fel albumokat és azokat megoszthatják barátaikkal és a világgal is, hasonlóképpen az önálló felhasználókhoz.
Tartalomszolgáltató projektem egyik alapkövét jelenti, hogy blogomat valamilyen formában fényképekkel is tartalmasabbá tegyem. Ez nem csupán a hazai lakosok szempontjából alapvető fontosságú, hanem turisztikailag is jelentős, hiszen nyilvánvaló, hogy a legtöbb kiránduló szívesebben látogat el olyan helyekre, amelyekkel kapcsolatban látott már esetleg néhány figyelemreméltó képet.
Windows Live Fotótár
A Windows Live Fotótár a Microsoft jól ismert alkalmazásgyűjteményének része. Létezik internetes változata és telepíthető változata is. Használatához egy ingyenes Windows Live ID szükséges. Működése szempontjából nagymértékben hasonlít az imént bemutatott Flickr-re, annyi különbséggel, hogy az ide feltöltött képeket, nem láthatja azonnal mindenki, hanem azok számára, akik nem barátaink a Messenger szolgáltatásban, egy link segítségével juttathatjuk el a képeket, amiket a feltöltés után a rendszer generál a feltöltött albumokhoz.
A közösségi és egyéni igénykielégítést ebben az esetben is együtt tárgyalnám, hiszen itt is érvényes a Flickr-nél megismert módszer, történetesen, hogy a feltöltött képeket meg is oszthatjuk egymással, de privatizálhatjuk is. A korábban már emlegetett barátlistán kívül ugyanis megosztásunkat csak korlátozottan érhetik el mások és mi szabhatjuk meg, kikkel szeretnénk a személyes barátainkon kívül megosztani. Az ide feltöltött képeink a számítógépünkre telepített alkalmazáson belül is láthatóvá válik.
Tartalomszolgáltató projektem egyik alapkövét jelenti, hogy blogomat valamilyen formában fényképekkel is tartalmasabbá tegyem. Ez nem csupán a hazai lakosok szempontjából alapvető fontosságú, hanem turisztikailag is jelentős, hiszen nyilvánvaló, hogy a legtöbb kiránduló szívesebben látogat el olyan helyekre, amelyekkel kapcsolatban látott már esetleg néhány figyelemreméltó képet. A Flickr-höz hasonlóan a Windows Live képeinek beágyazása a projektbe, szintén ezt a célt szolgálhatja.
Delicious
A Delicious egy mindenki által jól ismert könyvjelző-szolgáltatás, amelynek segítségével kedvenc weblapjainkat gyűjthetjük egy helyre. A tároláson túl további feladata a benne megtalálható honlapok megosztásának, kategorizálásának és megtalálásának elősegítése.
Közösségszervező ereje az oldal folkszonomikus tulajdonságaiban rejlik. Mint ismeretes, e weboldal tartalmához különféle címkéket lehet rendelni, ezáltal a könyvjelzők mások által könnyebben megtalálhatóak lesznek. Mindenki megoszthatja a többi felhasználóval saját könyvjelzőit. Ha valaki talál egy számára érdekes, azonban más felhasználó által beküldött könyvjelzőt, azt lementheti magának, illetve a megtalálhatóság javítása érdekében, saját maga számára megfelelő címkékkel láthatja el az oldalt.
Az egyéni igénykielégítés hasonló alapokon nyugszik. Nem csupán abból áll azonban, hogy megosztjuk saját könyvjelzőinket a publikummal. Pl. ha engem az érdekelne, hogy melyek a legújabb technológiai változások a hardveres és szoftveres világban, akkor a Delicious segítségével egy csokorba gyűjthetem azokat a könyvjelzőként funkcionáló weboldalakat, amelyeken ezzel a témával kapcsolatban releváns információkat találhatok.
Projektemben ennek szintén fontos szerepe lehetne a Linkajánló részben, hiszen egy bloghoz hozzárendelhetjük kedvenc weboldalainkat könyvjelző formájában. Ennek segítségével válogathatok azok között a weboldalak között a blogba való beágyazáskor, amelyek hasznos információkkal szolgálhatnak a dédestapolcsányi lakosság és az idelátogató turisták számára is pl. a községben található szálláshelyekkel kapcsolatban.
Köpönyeg
A koponyeg.hu egy nemzetközi szinten is alkalmazható időjárás-előrejelző portál, melynek segítségével pár másodperc alatt tájékozódhatunk Magyarország valamint akár az egész világ bármely településének aktuális időjárásáról. Magyarország esetében az előre látható időintervallum 15 nap, külföldi városok esetében 10 nap. Az oldalon minden szépen strukturálva van, az időjárásról szóló részlegben nem csupán a napszakonkénti hőmérsékletváltozásokat és az időjárás lehetséges alakulását tekinthetjük meg, hanem olyasmit is megfigyelhetünk, mint pl. az ország égképe, műholdképe, légszennyezettsége stb.

Közösségi szempontból egy időjárásjelentő honlap nem csak a szolgáltatás funkcióit tekintve lehet érdekes. A köpönyegen lehetőségünk nyílik megosztani egymással aktuális tartózkodási helyünk pillanatnyi időjárását, az erről készített képeket pedig meg is oszthatjuk egymással. A márciusi havazást követően óriási segítséget nyújtott az oldal minden használójának, hiszen szinte percről percre tájékoztatott a pillanatnyi helyzetről, így mindenki eldönthette érdemes-e elindulnia.
Egyéni szempontból az időjárási honlap nem csupán az alapfunkciókról szól. A köpönyegen egyéni információk között említhetjük az orvosmeteorológiai illetve az egyéb pollenargiával kapcsolatos híreket, ugyanakkor ez egyéni funkciója mellett közösségi jelentőségű is lehet.
A blogom szempontjából fontos lehet, ha beágyazok egy ilyen kaliberű honlapot, hiszen ha programokat tervezünk a község turisztikai népszerűsítésére, nem árt előre tisztában lennünk vele, hogy a program tervezett idején milyen időjárás várható. Tervezhetünk szabadtéri programot vagy esetleg fedett helyen kell maradnunk? Dédestapolcsány időjárása eléggé változékony és sokszor több fokkal eltér a közép-magyarországi időviszonyoktól. Éppen ezért fontos, hogy a turisták előre tájékozódhassanak, mennyi meleg ruhát kell csomagolniuk a bőröndbe vagy magukkal kell-e vinniük ilyesmit.
Összeállítota: Baliga Violetta Lilla
ELTE-BTK
Informatikus könyvtáros szak
I. évfolyam, MA
2012-2013. tanév.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése