keresés

2013. május 23., csütörtök

Porcelánfestés

A kurzus keretében a porcelánfestés történetével, eljárásaival és kortárs porcelánfestő művészekkel fogok fogalkozni. Ebben a dokumentumban fogom leírni az eddig fellelt információkat, amelyeket nyomtatott szakirodalomból fogok szerezni elsősorban.

A projekt indítása:

Mivel ezen az órán egy honlapot fogunk készíteni, elöljáróban azt említeném meg, mit tennék bele gy porcelánfestéssel fogalkozó honlapba.

Én leginkább azokkal a részeivel foglalkozom aporcelánfesgtésnek, amelyekről a weben nem igazán lelhető fel anyag.

Így mindenképpen szetelnék egy blokkot a honlapon a porcelánfestés történetének, elsősorban ahazai manufaktúrákra fokuszálva. tárgyalnám a különböző eljárásokat, ezen kívül néhány kortárs művészről is szót ejtenék. Természetesen a közösség sem hiányozna az oldalról, mert helyet kapna rajta egy blog, valamint egy fórum is , ahol az érdeklődők megvitathatják egymással észrevételeiket, valamint aki esetleg házlag kap kedvet a prcelánfestéshez, itt kérhet tanácsot a jártasabbaktól. Emellett helyet kapna még kép- és video aloldal is, ahol az eljárásokat, illetve az elkészült alkotásokat mutatnám be.

Ehhez azonban még megfelelő, releváns szakirodalom szükséges.

a gyűjtés anyagait egy blogban fogom közzétenni: http://porcelanfestes.blogspot.com

_________________________________________________________________________
Leginkább napilapokban, vagy hetilapokban tudnám elképzelni ezt a témát, külön rovatban. A tv - már ha ez is hagyományos tartalomszolgáltató eszköznek számít- bemutató, ismertető jellegű műsorokkal tudá bevzetni az érdeklődőt a porcelánfestés rejtelmeibe.
_________________________________________________________________________
1. pont: A tartalomszolgáltatás  társadalmi funkcióii, szerepe
Az általam választott témának , valamint a szolgáltató rendszerének (blognak) a társadalmi szerepe, funkciója a tudás átadása, valamint az, hogy a hasonló érdeklődésű- itt a porcelánfestéssel foglalkozó, vagy az iránt érdeklődő - embereket összekösse, közelebb vigye egymáshoz.
Ez a tartalom leginkább a kézművességet kedvelőknek szzól, ők tudják felhasználni. Elsősőorban tudáshoz jutnah kozzá, de a társaság iránti élményüke tis kielégíthetik itt (a bejeegyzséekhez írott kommentek segítséégvel).
MI készteti a tartalomszolgáltatót a tartalom szolgáltatásra? Az én esetemben elsősorban a tudás, a hasznos információk közvetítése és a közösségépítés, hogy az emberek tanulhassanak egymástól.
Véleményem szerint manipulálni akkor lehetne, ha  hamiss információkat adok meg, ugyanis az emberek  nem mindig kutaták az információ forrását.
_______________________________________________________________________
2. pont: Viszony a hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatás felpítémnyéhez
Vajon hogyan jelent volna meg a jporcelánfestés témaköre az internet előtt, illetve hogyan jelenne meg, ha nem lenne most internet? Sok megoldás létezne, hogy ezt a témát terjeszzék egymás kközött a művészeti beállítottságú emberek. Nem elsősorban ott vannak például a könyvek. Ma is számos porcelánfestésről szóló könyv van, amelyek leírják a porcelánfestés tippjeit, lépéseit, egyéb ötleteit. Továbbá megjelenhet ez a téma újságok művészeti rovataiban, vagy esetleg egy művészeti újságban is. A tv is tudna tartalmat szolgáltatni ebben a témában, például a porcelángyárak festőműhelyeiben leforgatott bemutatók erre tökéletesen megfelelnének. A rádióban pedig egy porcelánfestú művésszel, vagy estelg egy hres maufaktúra porcelánfestéssel fogalkozó munkatársával való beszélgetés, interjú is kivló tartalomforrás lenne.
Térben és időben kötött lehetőségek a találkozók, konferenciák, az én témámban például egy porcelánfestő klub, egyesület tagjainak havonta megtartott gyűlése, vagy esetleg az az általuk rendezett konferencia segítene az inormációk átadásában.
Természetesen, az adott téma a mai hálózatiságban számos helyen megjelenhet, nemcsak holnapok formájában. Megjelenhet például az iwiw, facebook közösségi oldalon is, akár egy csoport formájában is, ahol az adott témában érdeklődő felhasználók vehetik fel egymással a kapcsolatot. Kiváló alkalom erre a fórum, a blog is, az előző egy komplex párbeszédet valósítana meg a porcelánfestés iránt érdeklődők számra, a blog pedig ötleteket, instrukciókat adna, de ott is lehetőség lenne a kommentek írására, vitaindításra.
És vajon mit tud majd nyújtani a tervezett honlap a szolgáltatások széles spektrumán belül? Mindnt nyilván nem, hiszen pl. a közösségi oldalak élményét nem tudná százszázalékosan kielégíteni. viszont fórumozásra, kommentelésre lehetőség lenn a különböző rovatokon belül.
_________________________________________________________________________
3. pont: A tartalom és téma viszonya
Honlapomon leginkább a másodlagos információk fognak domináln, hiszen ezeket már létező forrásokból gyűjtöttem össze. Becsülve kürülbelül 90% lesz a másodlagos információk aránya.
Hogyan oszlik meg a honlapon a tartalom?
az én honlapom esetében elmondható, hogy leginkább a már korábban előállított tartalmak lesznek túlsúlyban. Természetesen a reflektálásra, véleménynyilvánításra is lesz lehetőség, fórumok , blog formájában. ez is nagy számbal nellne megtalálható a honlapon.
_________________________________________________________________________
4. pont: A szolgáltatás a hálózati közeg jellegzetességeinek tökrében
Értékpluralizmus
Az én témámban a blog forma már eleve egy jó lehetőséget ad a felhasználónknak , hiszen a bejegyzésekhez lehet kommenteket ínri,. Mivel blogomban a bejegyzések témákra oszlnaka, mint pl. eljárások, porcelánfestő eszköök, stb., ezért nyilvánva,ló, hogy egy adott bejegyzéshez az adott érdeklődési kürű embe r ofg írni. Pl.: az eljárásokat tárgyaló részhez olyanok fognak írni, akik ház iszinten művelik aporcelánfestést, de a kezdők is bekpcsolódhatnak, hiszen a tapasztaltabbak tudnak tanácsokat adni a technikáka tilletően.
A blogom a bejegzyésekben található ,linkek segítségével elégítené ki az új érdeklődés megjelenését.
A hálózati tudásélmény
Az elismertség, tekintiély leginkább a cikkekre való kommentálásban jelenik meg. Nyilvánvaló, hogy  ahozzáűszólókat nem látjuk valódi emberi mivultukban, mivel a weben azt mond mindenki magáról, amit akar, annak adja ki magát, akinek akarja, így niylván  kor nem igazán tudja befolyásolni a tekintélyt. Itt inkább a hozzászólásaibúl látható tapasztaltsága adja meg a tekintélyét. Ezt azonban nem szabad fennhangon hirdetnie: az a jó, ha ez úőgy nilyatkozik meg, hogy például egy tapasztalatlanabb hozzászólását helyesbíti. Pl. itt: egy otthon porcelánt festő valaki, aki már ezt régóta csinálja, jobban ismeri az alapanyagokat, az eljársokat, így ha például egy kezdő valamit tévesen állít, akkor ő azt kijavítja, és ismerteti a saját álláspontját.
Az is fontos, hogy a téma nem lehet túl speciális, hiszen akkor elijeszti az embereket, hogy tajuljanak belőle. Nyilván a témámban nem a nagyüzemi eljárásokat tárgyalom, hanem a házi praktikákat. Így, aki esetleg kedvet kapm otthon porcelánt festeni, nem fogja eliszteni őttez a blog.
Fontos, hogy a tartalomszolgáltatási rendszer rétegezve szolgátlassa a tudást. Lehetőség legyen gyors tájékozódásra is. Így a blogobman az általánosjtól haladok a kész mű ekészítéséig, hogy a látogató még az elején meggondolhaxsa magát.
Természetesen lehetőséget biztosítok a vitákra,  a saját tudás hozzáadására,  a bejegyzésekhez írható hozzászólások révén.
Természetesen az is fontos, hogy a blogomban nem írtam le minden eljárást, az is lehet, hogy nem is írtam le mindent. Ez nem hátrnyos, hiszen a hozzászóló, az ovlasó nem érzi majd úgy, hogy én minden tudok, “ itt már nincs semmi hozáfűznivaló”, hanem lehet, hogy ő esetleg ismer pl. egy másfajta eljárást, amit ő használ pl, és ezt egy hozászólásában meg is említi nekem, mint a tartalom szolgáltatójának. Erre persze reagálnak mások is, és így garantálahtó, hogy nem fog egyhamar elhalni.
A hálózati időélmény
Az én témámban a kommunikációa a bejegyzésekhez írt hozzászólásokban jelenik meg, így itt lehet igazán az időélményt leírni. Szerintem egy tartalom avulása attól is függ, hogy milyen gyorsan fejlődik az adott erület, amelyről tartalmat szolgátlatunk. véleményem szerint a porcelánfestés eljársai, technikái évtizedeketn, évszázadokon keresztül nem változatnak( változhattak, ezért itt az avulás esélye kisebb. Nyilvánvyal azonban, hogy az ember a kiorábbi hozászólásokat elavultnak látja, holott valójában nem az. Nem szükséges a folyamatos jelenlét, egy hozzászólásr a bármikor lehet reagálni, blétezhet az is, hogy pl. valaki egy héten egyszer, kétszer fellátogat a blobra, és esetleg hozzászól az egyik bejegyzéxshez, reagál a tjöbbiek hozzászólásaira, strb.
Fontos jelenség, hogy míg pl. egy tv- máűsor, egy nyomtatot úsjág cikke előbb utóbb eltúnik, nem tudjuk újra előkeresni. A blogokban, fórumokban íródó hozzászólásokban azonban bármikor visszakereshetőek a korábbi, sjőt jóár évvel íródott kommentek is. Így példáéul, az én témám esetében, ha vaaki egy korában ismertetett porcelánfestési eljárásra kíváncsi, elég yaz archívumban visszapjörgetnie, nem maradt le semmiről, ha abban zidpben egyáltalán nem olvasta a blogot, mert csak mostanában talált rá.
A hálózati térélmény
Mivel készülő tartalomszolgáltzatási rendszerem célja a tartalomszolgáltatáson kíjvül akkommunikáckió biztosítása, ezért fontos a tartalomszolgáltatási rnedszer design-ének kialakítása. fontos, hogy jól átlátható legyen, könnyen el lehessen például érni a megjegyzséek írásához szükséges fu kciókat. fontos, hogy a felület a rtartalomr airányítsa a figyelmet, ennek véleményem szerint a blogomom felülete jtökéletesen megfelel.
Azt is szem előtt kell tartani, hogy ne kössük meg az emberekk kezét, adjunk lehetőésget arra, hogy saját felületeket hoznassanak létre: a blog esetében erre a felhasználók által létrehozott profiloldal ad lehetőséget, hiszen a bejegyzések írásához olykor regisztrálni kell, és ott megadatik a lehetőség, hgoy mindenki saját profilt hozon létre.
Nyilván kell valamilyen összekötjő kapcos a valósák és a web között, olykor szükség van yarra, hogy a valósjágot is dokumentáljuk. Ez néh a a  tárvolság miat hasznos, mipl. a blogomban videókkal szemléltetem, hogy hogyan dolgoznak az ismertebb porcelánfestő műhelyekben.
_______________________________________________________________________
5. pont: A szolgáltatás a felhasználói aktivitások tükrében
MInden olyan helyen, ahol az emberi megny9ilvánulás teret nyer, fotnos, hogy viszgáljuk, hogy mégis milyen attitüdök jelenhetnek meg a felületen, ugyanis ehhez kell igazítani a szlgáltatásokat. Bizonyos attitüdök már előre várhatóak, hogy meg fognak jelenni, így ezekre fel kell készülni, lehetőséget kell andi megnyilvánulásukra.
Az egyik legfontosabb a tudásvágy, az emberek leginkább a tudásukat kielégítő kutakodás során találnak rá egy-egy blogra, honlapra, fórumra, stb. Így az én esetemben is gondoskodni kell arról, hogy tartalmas, érdekes bejegyzésekkel felkeltsem az emberek figyelmét, kielégítsem tudásvágyukat.
Mivel blogomban a kommunikáció is teret kap, előbb-utóbb több ember is fo itt egymással “beszélgetni”. Így meg fog jelenni például a segítés, az altruizmus is, vagyis az emberek egymásnak olyan információkat adnak majd, amivel a másikat segítik, pl. az én esetemben egy olyasvalaki, aki már rendszeresen fest otthon porcelánt, tapasztaltabb az eljárások terén, esetleg ő maga újabbakat  dolgozott ki, tanácsaival segítheti majd a kezdőket. Ez már csak azért is fontos, mert az emberek már mindenhol meg akarják osztani egymással az információkat, társaságra vágynak.
Természetesen, a társadalmi aktivitás modell elemeit is figyelembe veszem, ezeket fogom részeltezni a témámat illetően.
A térsadalmi, valamint  a  közösségi lét véleményem szerint összefonódik,. Az ember tartozni akar valahova, közösségben akarja érezni magát, nyilván eg yporcelánfestést kedvelő egéyn  aporcelánfestéssel foglalkozó blogokat, fórumokat keresi, hiszen ahhoz a közösséghez akar tartozni.
A jelenléti készség is érvényesül a támám esetében, főleg, hogy ma már a tér, idő határok megszűntek. Ha valaki hamar értesülni akar a procelánfestés új híreiről, esetleg új mintakészítési technikákról, egyenesen igényelni fogja, hogy jelen lehessen az ilyen tartalmakat szolgáló weboldalakon, hogy tudást szerezzen, esetleg elmondja véleményét.
A tudás, valamint  a tudásegyesítés is összefonódik, hiszen a tudásnak előfeltétele a tudásegyesítés. ezt a kommentelés segítségével lehet megtenni, hogy osszefoglalják a felhasználók, miről votl korábban szó.
_________________________________________________________________________
6. pont: A szolgáltatás a technológiai lehetőségek tükrében
Niyilvánvaló, hogy minden visszavezethető valamire, a blogok megjelenési is visszavezethető a fórumok, a hagyományos honlapok,  a közösségi oldalakra. Az emberek társalogni, közösséget építeni akarnak, és nem utolsósorban tudáshoz jutni. A blogban levő bejegzyések megfelelnek a statikus honlapoknak, a kommentelés lehetősége pedig a fórumozásnak, a közösségépítésnek, hiszen itt hasonló jérdeklődésű emberek találhatnak egmyásra. Nyilvánvaló, hogy a porcelánfestést kedvelő emberek is a tartalomra kívánnak reflektálni, és ezt ma már nem a fürumokban, hanem a tartalom kövzvetlen forrásában, az én esetemben a log kkommentelési lehetősége segítségével szeretnék megtenni. Az én esetemben ez a blog több részterletét  fogja ösze a témámnak, és mivel az emberek nem szeretnek sokat információ után kutatni, ez a blog tökéletesen visszavezethető a hagyományos honlapokra. bár a porcelánfestést kedvelők körülnézhetnek a közösségi oldalakon, mint például a Facebookon, lehet, hogy mégis inkább szívesen választják ezt a blogot, mivel itt is megkapják azt a közösségi élményt, amit a közösségi oldalak nyújtanak.
A blogon kívül azonban a többi, jól ismert közösségi oldalon is megjelenhetz ez a téma. Öt ilyet fogok ismertetni, és leírom azt is, hgoy han jelenne meg a porcelánfestés a különboző webkettes technológiákban.
Youtube: www.youtube.com 
A Youtube egy videók megosztására alkalmas weboldal, amely az Adobe Flash technológiát használja  a videók lejátszásházoz. A Youtube-t jelenleg a Google működteti. A videók megosztása mellett lehetőségük van a felhasználóknak, hogy hozzászóljanak a videókhoz, emeleltt a értékelni is lehet a videókat - tetszik, vagy nem tetszik, amelynek összesítése a videó alatt jelenik meg.  (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/YouTube)
MIvel ez a webkettes alkalmazás videók megostására alkalmas, ezrét a porcelánfestés kedvelőinek jó lehetőségük lenne, hogy nemcsík írás után, esetleg sakkönyvekből tanulnák el a különbozpő minták elkészítésének fortélyait, hanem esetleg egy vállakozó szellemű othon porcelánt festő ember videóra venné,ahogan ő készíti a különboző mintákat, ezeket szóbeli magyarázattal tehetné világossabá, majd ezt feltölthetné a Youtube-ra. Itt a atöbbiek véleményezhetnék is a videóját, hozzászólhatnának, esetleg  atapasztaltabbak tanácsokat is adhatának a videó készítjőjének.
A YoouTube véleményem szerint jól integrálható a blogok bejegyzéseihez beillesztett Youtube-on található videókkal.
A YouTube szinte minden közösségi rétegnek megadhatja az érvényesülési lehetőséget. A különböző csatornák létrehozása peidg még inkább képes a közösségek szervezpdésére, de a videókhoz tartozó hozzászólások is lehetőséget biztosítanak erre, hiszen a hozzászólásokból kiderül, hogy másik mit gondol az adott dologról, így előbb- utóbb kitúnnek a közös vonások.
A felhasználói attitüdök közül mindenkppen kielégíthető lenne a segítő funkció a hozzászólások révén, hiszen a hosszászólásokban esetleg jobban bevált praktikákkal is szolgálhatnának a videó feltöltője számára a tapasztaltabb felhasználók. Emelett a kreativitás is kelégíthető, hiszen sokféleképpen lehet videót készíteni, ezt pedig fel lehet tötleni a Youtube-ra.
Picasa:
Ez a képmegosztó oldal, letölthető alkalmazás  lehetőséget biztosít, hogy bárki közzétehesse az álatla készült fotót a weben, pontosabban megossza  a Google+-on,  emellett hozzászólásokat is lehet írni a képekhez (potnosabban  Google ! megolosztásra van lehetőség.(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Picasa)
Ezzel az alkalmazással kiélhető a kreativitás attitüdje, hiszen van lehetőésg a képek szereksztésére.
Facebook:
A Facebook egy képek feltötésére, üzenetküldsre, chatelésre, ismerősök felkutátatására, bejelöésére alkalmas közösségi oldal.
A Facebook véleményem szerint leginkább a megosztás funkcióval integrálható, ami már a legtöbb oldalon is megtalálható. Vagyis a weboldalakon található “f” ikonra kattintva az adott weboldal megosztható a Facebook üzenőfalán. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Facebook)
A Facebook szinte minden felhasználói igényt kielégit: lehtőség van a képekhez is hozzászólni, írni az üzenőfalra, és  ha bejelölünk valakit ismerősnek, akor azonnali üzenetkülésre is lehetőség van. Pl. a segítés kielégíthető a hozzászólássokkal, a kreativitás a közzétett képekkel, ahol a porcelánfestők feltöltik múveiket, vagy tanácsot kérni az ismerősöktől a chat révén.
Az én tartalomszolgáltató rendszerem témájában a Facebook a már említett megosztás funkió terérn használatóü, de létre leht hozni a  Facebookon egy porcelánfestéssel foglalkozó kulubot, profilt, ahol íaz ilyen érdeklséű emberek megoszthatják egymással ötleteiket, gondolataikat.
Twitter:
A Twitter egy mikoroblog szolgáltatás, amelynek főbb jellemzőúje, hogy nem hosszú bejegyzéseket írnak bel a felhasználók, hanem csak pár mondaot, egy-egy linket, vagy pl. videót tartalmaznak a bejegyzséek. A Twitter igen gyakran van integrálva weboldalaokon, ugyanis a “t” ikonra kattintva lehetőség van az adott oldal Twitteren való megosztására. (Forrás:http://hu.wikipedia.org/wiki/Twitter)
 Ez a szolgáltatás leginkább a tudásmegosztás attitüdjét elgéíti ki, ugyanis pl. fel lehet ötlteni videók linkjeit pl. a különböző festési módszerekről, vagy tájékoztatni lehet a többi érdeklődőt a különboző programokról porcelánfestés terén. Emellett a megjelenési, a jelenléti vágyati s kelgéíti, hiszen csak regisztrálnia kell a szolgáltatásra  afelhasználnónak, majd postzolni a bejegzyékeseket, .inkeket, éa az érdeklődők előbb-utóbb úgyis rátalálnak az általa közzétett információkra. Emellett a retweet funckicóval hozzá l is lehet szölni a bejegyzésekhze, így  ítudás formálásra ais alkalmas ez a szolgáltatás.
Google Drive
A Google Drive leginkább egy tárolásra, csoportmunkára alkalmas felület. Áz induló tárterület 5 GB, ez térítési díj ellenében tovább növelhető. (Forráshttp://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Drive)
A megostott dokumentumok több ember által is szerkeszthetőek. az én támám esetében  pl. egy esetleges porcelánfestő találkozó programját szerkeszthetik közösen az emberek a megosztott táblázatban.
______________________________________________________________________
7. pont: A szolgáltatás és a koplex tájékoztatási rendszerek tervezési kncepciója
Az, hogy mi alakítja a tartalomszolgáltatási rendszer funkciókészletét, teljes mértékben a flhasználók igényeitől függ. Természetesen, magától a témától is függ, hogy pl. milyen tudást akyarunk átadni az embereknek. Természetesen, aszerint alakítottam ki ezt a rendszert, hogy az emberek miért interneteznek, miért keresnek blogokat, honlapolkat: a tudás megszerzése,a kommunikáció és a közösségi élmény hajtja őket.
Milyen következteséek vonhatók le a téma és a tartalomszolgáltatás kapcsolatábó? Ezt a témát leginkább összefoglalóan lehet tárgyalni, mivel a weben igen szétszórtan van jelen. Soik  részterület, sok ötlet jelenik meg, ezek azonban nincsenek összefoglalva úgy, hogy egy helyen lehessen őket elérni. Ennek a blognak az a célja, hogy az érdeklődők egy helyen férjenek hozzá mindenhez, emellett lehetőségük legyen a közösségépítésre, kommentelésre is.
I. rész
1. A kontextus igénye
Véleményem szerint az én témámban igen fontos a kontextus, mivel  én többféle területét dolgozom fel a procelánfestésnek: egyrészt  tárgyalom a gyárak történetét, tárgyalom a különböző festésimódökat, az eszközök beszérzésének lehetsége shelyeit, valamint a herendi gyár motívumkészletét, valmaint a régi korok motívumkészletét is tanulmányozom. Így össze kell kötni azösszekapcsolódó területeket, szét kell őket választani. Ez a blogban , de akár eg yhonlapon is megodlható a címkézéssel, vagy esetleg  külön menüpontokba való rendezsésel, ami még ráadásul el is különíti a témákat egymástól, de össze is kapcsolahatja őket.
2. Igény az információk hitelesítésére
Mivel én nem vagyok porcelánfestő szakember, és én magam sem úzöm ezt a hobbit, ezért nálam különösen fontos, hogy hiteles legyen az információ, amitközzéteszek. Ugyanis az emberek nem vizsgálják, hogy mi honnan van, hanem nekik ez a hiteles. Ezért jó, ha az információk mögött egy hiteles forrás áll. Az én esetbemben már az is jó hitelesítő , hogy én könyvekből vettem az információt, youtube- ról töltöttem fel videót, és ezekre a bejegzyések alján hivatkozom is. Így, ha valaki kéthekidk az információ hitelességében, az adott bejegyzésnél található hivatkozás útján  utána tudn éni az adott könyben az információnak.
3. Igény a perspektívára
Fontos, hogy az elérendő célok egyediek legyenek. Az én célom az ezzel a bloggal, hogy a porcelánfestéssel kapcsolatos informácik egy helyen legyenek fenn, vagiy shogy a használó egyszerre olvashasson a porcelánfesőt gyárak történetéről, nézhessen videókat az ott folyó munkáról, valamint instrukciókat kapon a porcelánfestés módszereiről, az eszközök beszerzésének lehetőségeiről. Egy blog tartalmában más felhasználók is közremúködhetnek: a bejegyzésekhez fűzhető hozászólásokkal lehetőség van korrigálni, esetleg kiegészíteni a begyegyzésben található inromáckót. Működhet pl. az is, hogy én tévesen írok le valamint, és egy másik felhasználó hozzászólására reagálva helyesbítem a hibás bejegyzést.
A célok egyediségének alapja, hogy az anyagok feltjársa is egyedi legyen, vagis érdeme solyan forrásokkal dolgozni, amelyek jó eséllyel nincsenek fenn a weben, pl. szakirodalmi forrásokat is fel lehetne dolgozni,.
4. A komplexitással szemben támasztott igények
Véleményem szerint az én témám egyedi abból a szempontból, hogy fegítséével egy helyre tudom gyűjteni az egy adott erülehtez tartozó, igen szétszórtan fellelhető információkat. Az én esetemben a blog tudásbázist is épít, ezért más attitüdöket is ki kell szolgállnia,  ezt a bejegyzésekhez fűzhető megjegyzések biztosítják, ugyanis ebből akár fórum is lehet, mivel az emberek reagálnak egymás bejegyzéseire, így egymás tudását is építhetik, gyarapíthatják.  De például ilyen lehet egy prcelánfestéssel foglakozó fúrum is.
II. rész
A porcelánfestés területénideális tartalomszolgáltatási rendszer felépítése
A porcelánfestés területén létrehozott tartalomszolgáltatási rendszrnek igen sk funkciót klellene ieglégítenie, mivel a prcelfánfestők csoportj is egy közösség, egy külön csoport.
Itt most leírom, hogy milyen funkciókat, hogyan elégítené ki az alátlam elképzelt tartalomszolgáltatási rendszer a porcelánfestés témakörben.
Az én témámban jó alkaolom nyíhatna a tudásbázis közös, interaktív építséére, hiszen a   porelánfestőknek lehetnek egyéni praktikáik, ötleteik, és ezt érdemes megosztani másokkal. Ehez  még ozzájön a többi felhasználó tudása, ezt igdőnként össze kell foglalni, és máris megvalósul az interaktíván aéplő tudásbázis ezt véléményem szeritna  fórum, vagy a blogokban levő kommentek testesítenék meg.
gyűjtési, feldolgozási fázisokhoz nem igen lehet hozáfjérni, azokba beleszőlni, de ha a  tulajdonos kellően nyitott, pl. egy blog esetében, lehet rőla szó. Például a bloglol valamit leír a blogjában, és eg yporcelánfestő ismer egy másik forrást, ezt egy kommentben szóvá teszi, és a tulajdonos, err ereagálva, esetleg megkeresi az adott ofrrást, és ennek tartalmát is közzéteszi a blogjában, átfogalmazva, hivatkozással ellátva.
tádásbzázis lekérdezhetősge eléggé ehézkes folyamat, de a blogokban a címkézés lehetőséggel megvalósítható, amikor a megfelelő caímkékkel látjuk el a bejegzyésekeet, és így a felhasznáók rát udnak keresni egy adott témára. Persze ebben a tartalomszolgáltatónak is közre kell működnie, hogy eleve közzéteszi az összefoglalt tudást, és ezt kereshetővé teszi: ez mindennek az alapja.
Az irányító munkára való rálátás is a tartaloszolgátlatón múlik, hogy mennyire engedi ebbe a teektinést, vagyis mennyire teszi közzé ezt a taralomszoklgátlató rendszerén. Véleményem szerint ezt a tartalomszolgátlatók még nem igazán biztosítják.
feldolgozott területre való rálátás már azzal megteremtődik, hogyha pl. egy blogban, vag yfórumban közzéteszik a feldolgozott tartalmat.
projekt célterületével biztosított élő kapcsolat is igen fotnos, mivel minden területnek van egy valós, működő intézménye is, mint pl. a porcelánfestés területén a porcelángyárak, vagy pl. a porcelánfestő egyesületek. Erre jó megoldás, ha biztosítjuk az ezeknek az intézményeknek  az eléréését, pl. linkekkel elirányítjuk a használót a tartalomszolgáltató rendszrben az intézmény honlapjára, stb. Így, ha mélyebben érdeklődik az illető a téma iránt, fel tudja venni az élő, valódi szervezetekkel, intézményekkel is a kapcsolatot, ami jelentősen kitágíta a virtuális tér adta lehetőségeket.
Véleményem szerint egy sikeres, mindenki által építhető tartalomszolgáltatű rendszer alajpja a személyes munka megbecsülése, valamint  a személyes tér biztosítása. Előbbi leginkább a többi elhasználón múlik, hogy pl. mennyire segítik ötletekel, megjegyzésekkel a tartaoűlomszolgátlató munkáját. Utóbbi pedig szint elengedhetetlen a tartalomszolgáltajtásban, hogy a tartalomszolgáltatónak legyen egy személyes gtere, ahol közzéteheti az információkat. Véleményem slzerint a sxzemélyes teret biztosítja egy blog, vagy akár egy közösségi oldalon levő személyes profil is. A személyes teret emellett a többi felhasználónak is biztosítani kell, pl. saját profil létrehozásának lehetőségével.
A felhasználóknak egy idő után szüjkségük lehet a projekttől független, kötetlen kommunikálást lehtővé tevő közösségi térre. Erre véleményem szerint egy közösségi oldalon, vagy egy külön fórumon lenne lehetőség, ahol nem szabja meg a tartalomszolgáltató a felhasználók számára, hogy miről beszélhetnek, így  biztosítva van a kötetlen kommunikáció lehetősége.
Ahhoz, hogy később össze lehessen fogalni az eddig összegylt tudást, szükséges aközösségi időélmény, a munka, az együttlét archiváltsága. Ez blogokban legjobban megodlható, ahol már eleve van arhcívum rész, ahol vissza lehet tekinteni  akorábbi dőszakokra,  de egy fórumban is meg lehetne ezt tenni, hogy mely időszakokban milyen bejegyzések, hozzászólások születtek. Közösségi oldalak terén ezt leginkább a Facebook teljesítni, az idővonal funkció segítségével. Vagyis itt az a lényeg, hogy vissza lehessen tekinteni a múltba, elérhetőek legyenek a régi bejegyzélsek, elolvashatók legyenek akorábbi hozzászólások.
***
1. Kompleyitást, kontextust szervező erők
A) Mint fentebb írtam, a legfontosabb a személyes, tér, az otthonosság biztosítása. Err jó megoldás a saját profiloldal, a testre szabható webodlalak, blogok létrehozhatóságának lehetősége, mint pl.hogy egy blog esetében be lehet állítani a megjelenést, saját profiloldal esetén a felhasználó donti el, mit mutat meg magáról a közönségének, stb. Emellett fonots az önarchiválás lehetsége, mint.pl. egy blogban az archívmum funkció, amely megutatjaa, hogy mikor hány bejegyzést posztolt az illető. fontos még a semélyes forrásválgoatás, amelyet az rss- feedek tesznek lehetővé, amikor a felhasználó sjaát maga állítja be, mely honlapon megjelenő híreket követi nyomon: ez is egyéni lehet, hogy mit ad meg.
B) A személyes térhez kapcsolódik a hatalom, a birtoklás tudatának igénye. Erre véleményem szerint igenis szükség ban, főleg, ha  egy mindeki által építhető tudásbázisról van szó. ezt leginább akkor érzékeli a felhasználó,  ha a tartalomszolgáltató rendsze rüzemeltetője reagál a hozzászólásaira, esetleg ezek alapján oszt meg új információkat, esetleg korrigálja azokat. Ugyanakor a felhasználó a hozzászólásaival, döntéseivel egy saját profilt szolgátlatá agáról, aminek nincsen tudatában, pl. egy fórumban tett hozzászólasai egy képet adnak pl.műveltségéről, szakértelméről, stb. A sajátosság igénye már abban is megnyilvánul, hogyha valaki egy blogban ír egy bejegyzést, vagy pl. egy wikipédia szócikket szerkeszti, hiszen ezáltal a cikk, a bejegzyzés szerzőjének tudhatja magát.
C) Ebbe a részbe a fenti kettő eset is beletartozik, vagiyis itt egyszerre jelenik meg az egyéniség, a birtoklás, a segítés, a hozáadás, előremozdítás attitüdje, valamitn az is, hogy a felhasználó részese legyen valaminek. Ez a tudásépítésben igen fontos, ezt pl. megtestesítheti egy fórum, egy blog, vagy a wikipédia is: előbbiekben a felhasználók  a hozzászólásaikkal mozdíthatják előre a tudás szerveését, emellett még britokolják is azt, mait hozzászóltak a bejgyzéshez, amit szintén birtokol a bejegyzés írója. A Wikipédia eseétben fokozottan érvényesül eéz, hiszen a szócikk szerzője az irományának, emellett még más felhasználók is kegészíthetik azt, hozzáadhatnak újabb információkat a szócikkhez.
D) És végül, ami a legfontosabb: a felhasználók ki akaarnak túnni, meg akarják mutanti kereativitásukat, sikerre, karrierre való törekvébsüket. Minden felhasználó ki akart únni, valami egyedit akar alkotni, sikeres akar lenni, erre jó megoldást biztosítnaka a blogok, a közösségi oldalak, ahol pl. ötleteiket oszthatják meg a másikkal, esetleg eladásra kínálhatnak fel valamit )üzleti képesség).
Most pedig azt fogom áttekinteni, hogy  fentebb ismertetett attidüdöket mely ma is ismert Web 2-es szoltáltatások kapcsolják össze.
A felhasználói profilok az otthonosság igénylését, a kreativitás, a kitúnés attitüdjét kapcsolja össze, ugyanis a profilok általában testreszabhatóak, mindenki olyanná alakítja a megjelenést, amilyen szerinte hozzá illik, azt oszt meg magáról, amit akar.Pl. feltölt egy maga szerkesztette képet, azt ír magáról, amit akar, stb.
Az adatforrás jelleggú Web2-es szolgátlatások a kitjúnés, a segítés, a birtoklás attitüdjét kapcsolja össze, ugyanis pl. egy blogban, a wikipédián, egy fórumon, stb. a bejegyzéseket valaki írja, ami által az a “valaki’” a  bejegyzés, az iromány szerzője, ő azt birtokolja. A segítés attitüdje pedig úgy jelenik meg, hogy  mások reagálnak az illető írására, kegészítik, esetleg korrigálják azt, az általuk adott információkkal.
szakértők által bekapcsolt adatrorrások leginkáébb a segíés, aa birtoklás attitüdjét kapcsolják össze, hiszen a szakértő valamely múnek a brtokosa, pl. amit ő digitalizált, stb. Emelelt az általa közzéetett mú segítség is lehet a további adatok felderítéséhez.
2. Mi marad nekönk, tartalomszolgáltatóknak?
Nekünk, tartalomszolgáltatónak az a legfőbb feladatunk, hogy ha már odacsábítottuk a felhasználókat a mi rendszerünkbe, meg is kell tartani őket, el kell kerülni, hogy egy új, jobb 4endszer megjelenésével átpártoljanak az ójabb lehetőségekhez. Ezért rajtunk áll, hogy mit tudunk nyújtani a felhasználóknak annak érdekében, hgoy meggyőzzük őket: a mi rendszerünk a legjobb, ezt érdemes használni. Ebben a részben azt tárgyalom, hogy mi kel ehhez.
A) A legfontosabb, hogy  a rendszerben “mi” legyünk benne, azaz legyen ez a rendszer egyedi, lehetőleg saját tudásra épüljön. Ezért van nagy tekintélye annak, hogy ha pl. egy szakember, vagy egy olyan ember olyan témáról szolgáltat információt, amit pl. hobbiból úz, hiszen neki vannak tapasztalatai, esetleg kifejleszt újabb módszereket, prakitákkat, így ezeket megosztva tartalomszolgáltatási rendszeérben, biztos lehet benne, hogy hiteles információt tett közzé. Fontos még az otthonosság érzésének biztosítása is: ez is legyen egyedi, nyugodtan igazítsuk a rendszer kinézetét, felépítését saját egyéniségünkhöz.  Emellett az aktivitást isk kell biztosítani,  Emellett biztosítani kell a felhasználók aktivitsának lehetőségét is, de ez is legyen egyedi, pl. lehet többet is ötvözni, pl. egy honlapon belül lehet fórum, blog, stb. egyszerre, ami viszont elkülönül a lényeges tartalomtól.
B) A másik dolog, hogy az a rendszer, amit csinálunk, annak legyen valami értelme, legyen használható valamire. Pl. nyújtson segítséget az embereknek pl. hogy hogyan kelll Photoshoppal képet szerkeszteni. De lehet pl. egy kapcsolati háló is, pl. a blogbejegyzésekhez fúzhető hozzászólások réévn lehet, hogy ismeretségek alakulnak ki. De leeht pl. egy gyűjtőmnunka is, amely révén az emberek tájékoztódni tudnak valamiről, pl. összegyújtjük azokat a boltokat, ahol porcelánfestő eszközöket lehet beszerezni, vagy pl. a különböző helyeken található nyelviskolák adatait gyűjtjük össze a nyelvet tanuló, nyelviskolát kereső egyének számára.
A felhasználói aktivitás itt is fontos, hiszen fontos  szempont, hgoy milyen emberek, mit tesznek hozzá az oldalhoz. Jó pont, hogyha a tartalom szolgáltatója figyelembe beszi a felhasználók döntéseit, hozzászólásait, ezekre reagál, ennek megfelelóen korrigálja, módosatj az informácikat, mert ez is csak növelheti a rendszer tekintélyét.
C) Fontos, hogy a rendszer statisztikailag hiteles legyen, vagyis nél jobban “legyenek benne” a felhasználók, és maga a tartalomszolgáltató is. A tartalomszolgáltató részéről itt fontos attitüd a segítés, a kreativitás, hiszen ez kelti fel  a használók érdeklődését. Pl. nem nindegy, hogy egy blogban, vagy honlapon milyen gyakran frissül a tartalom, milyen régi a legutolsó hozzászólás, hiszen minél inkább firussül a tartalom, minél frissebbek ahozzászóléások, lehet következtetni, hogy mennyire “vannak bennee” a rendszerben a használók, és maga a szolgáltató.
D) Fontos még az is, hogy a rendszer jól felépített legyen, ugyanakkor ne erőltessük rá a felhasználókra, tegyük lehetővé, hogy a rendszer ne választandó, hanem egy választható szolgáltatás legyen. A tartalomszolgáltatónak bizonyítania kell,hogy kiéli kreativitását, ügyességét, pl. hogy miket tölt fel egy honlapra, milyen lehetőségek vannak a holnapon, ezzel pl. bizonyíthatja jó programozási készségét. a felhasználói aktivitás is fontos, hogy ők is benne lehessenek a rendszer építésében, hl. mashup formájában hozzátehessenek valamit a rendszerhez. stb.
_________________________________________________________________________
Végezetül összefoglalva: egy tartalomszolgáltatási rendszer akkor lehet sikeres, ha egyedi, azt az illúziót kelti, hogy “belőle csak az az egy van”. Még jobb, ha magunk tudását, tapasztalatait, ötleteit osztjuk meg, hiszen akkor biztosak lehetünk benne, hogy hiteles is lesz az, amit csinélunk, És ami  a legfontosabb: ne nyomljuk el a felhasználókat, adjjunk nekik is teret akár egy blogban tehető hozzászólással, akár egy honalp részét képező fórumban teető bejegyzéssel, hogy elmondhassák véleményüket, ismerkedhessenek a hasonlő érdeklődésű felhasználókkal. Ha ezek teljesülnek, biztosak lehetünk benne, hogy sikeres lesz a tartalomszolgáltatási rendszerünk, és nem lesz nehéz feladat megtartani felhasználói táborunkat sem.
Szakolczi Gabriella

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése