keresés

2013. május 15., szerda

Horgászat Táton

A horgászat Táton elnevezésű tartalomszolgáltatás célja kettős. Egyrészt a helyiek számára kíván friss információt szolgáltatni a horgászegyesülettel, környezetvédelmi témákkal, vízállással, időjárással kapcsolatban. Lehetőséget kínál nagy fogásokról szóló élménybeszámolóik, képeik megjelenítésére. Véleményüket pedig kommentek formájában fejezhetik majd ki.
A turisták számára térkép fog szolgálni a legjobb horgászhelyek megismerésére. Ezen kívül leírások lesznek majd megtalálhatók róluk és a bevált helyi horgászmódszerkről. Bemutatásra kerülnek Tát természeti értékei. Kiegészítő információként pedig közeli szálláshelyek, éttermek elérhetőségei, valamint környékbeli kikapcsolódási lehetőségek lesznek ismertetve.
Mindkét célcsoport számára szolgál érdekességként a történeti visszatekintés képekkel illusztrálva.
Eszközök:
Az oldalon nem csupán szöveges információ lesz megtalálható, hanem képek, videók is. A multimédiás tartalom megjelenítésében a következő web2-es eszközök lesznek felhasználva: YouTube, Picasa. Míg a térkép a Google Maps felhasználásával lesz elkészítve.
A képek és a videók nagyrészt saját készítésűek, csak egy kis részük származik más forrásból.
A blog adta kommentelési lehetőség is reményeim szerint ki lesz aknázva.
A kezdetleges weboldal a következő linken található: http://tatihorgasz.site88.net/ 
Az alábbi elemzés részletesen ismerteti a projekt által nyújtani kívánt szolgáltatásokat és a felhasználni kívánt eszközöket:
Elemzés
1. A szolgáltatás oka, célja, társadalmi funkciója
Az általam nyújtott tartalomszolgáltatás jelen esetben semmiképpen sem tekinthető pótléknak, sem az én szempontomból, sem pedig a jövőbeni felhasználók szempontjából. Arról sem beszélhetünk, hogy csupán saját mindennapjaimnak szeretnék célt adni általa vagy, hogy csak a társaságot keresem. Véleményem szerint inkább valós igények kielégítésére szolgáló honlapról van szó, amely űrt tölt be, és amire szükség van. A tartalom szolgáltatására részben ez utóbbi késztet, részben pedig személyes okok. A családom múltja ezen a településen már több évszázadra nyúlik vissza, ezért én kötelességemnek érzem, hogy tegyek valamit az esetleges fejlődéséért, hogy részt vegyek a közösségépítő munkában. Az indok, amiért éppen a horgászat témaköre mellett döntöttem szintén kettős: turisztikai lehetőségek rejlenek benne, valamint nemcsak Táton, hanem a családomban is nagy hagyományai vannak ennek a sportnak.
A haszon pedig közös, minden a téma iránt érdeklődő ember részesül belőle. A szolgáltatás célja egyrészt az internet adta lehetőségeket felhasználva egy olyan fórum létrehozása, ahol a Táton és környékén élők kifejthetik véleményüket bizonyos kérdésekben (pl. környezetvédelem), valamint kicserélhetik tapasztalataikat (pl. horgászat). A másodlagos cél pedig turisztikai jellegű, hiszen a honlap bemutatja és képekkel illusztrálja a környék természeti értékeit, ismerteti a horgászati, valamint egyéb vízhez kötődő szabadidős tevékenységekre vonatkozó lehetőségeket. Ezen kívül tartalmazza a közeli szálláshelyek, éttermek elérhetőségeit, és felhívja a figyelmet a környező települések által nyújtott turisztikai programokra.
Ami a manipulációt illeti, nem szeretnék élni az eszközével. A figyelemfelkeltés és a reklám eszközével azonban igen, viszont azokkal is csak a turisztikai jellegű cél megvalósításával kapcsolatban.
2. A téma a hagyományos és a hálózati tartalomszolgáltatásban
Ha nem állnának rendelkezésünkre az internet által nyújtott eszközök, akkor nem lenne lehetséges egyetlen platformon szolgáltatni a honlap tartalmát. Jelenleg is csak szétszórva találhatóak meg az információk.
A horgászati tapasztalatok cseréjére a személyes beszélgetések szolgálnak. A jelentősebb horgászteljesítmények szétszórtan érhetők el a nagyobb horgászújságok rekordlistáin, tehát a szaksajtóban. A történeti jellegű vonatkozások részben megtalálhatók az egykori polgármester, Kátai Ferenc által írt Tát története című műben. A történeti jellegű információk és a régi időket bemutató fotók egyetlen –nem digitális jellegű- gyűjtőhelye a nagyközség könyvtára. Szintén megtalálhatók könyvtárak gyűjteményében a horgászújságok régebbi számai.
Környezetvédelmi kérdésekben már többször is tartottak gyűlést, ahova azonban sok ember- más jellegű elfoglaltság miatt- nem tudott elmenni, tehát ezek térben és időben is korlátozottak.
A turisztikai cél megvalósítása lenne a legnehezebb. Talán a szórólapok, vagy a drágább plakátok, rádiós és televíziós hirdetések segíthetnének a Tát adta lehetőségek reklámozásában. Azonban ezek mind erősen korlátozottak valamiben, amiben az internet nem: terjedelemben, pénzügyileg, a tekintetben, hogy hány emberhez jutnak el. Éppen ezért nem is alkalmazzák/alkalmazták őket.
Ennek a tartalomnak csupán rendkívül kis része jelenik meg a teljes hálózati tartalomszolgáltató rendszerben. A településről általános információkat, valamint képgalériát a http://www.tat.hu/ címen elérhető községi honlapon találunk. Az említett horgászújságok számai megtalálhatók honlapjaik archívumaiban (Magyar Horgász, Sporthorgász) azonban az egyes számokat egyenként végig kell nézni, kereső ugyanis egyiknél sincs.
A honlap nagy előnye az lenne, hogy mindezeket egybegyűjti, egy szerkesztő egy egységes felépítésű, kinézetű, megfelelő színvonalú weboldalon szolgáltatna minden, a témára vonatkozó, releváns információt. Úgy vélem, hogy a téma jellegéből fakadóan lenne rá kereslet. A specializáltságának előnye abban rejlik, hogy még nincs hasonló szolgáltatás. Ugyanakkor a horgászat témaköre iránt rendkívül sokan érdeklődnek, már eddig is érkeztek a környékre az ország minden pontjából horgászok a szaklapokban megjelent rekordlistás adatok nyomán, holott azok rendkívül kevés információt hordoznak.
A honlap a teljes rendszer szolgáltatási spektrumából a következőket használja fel: blogszerű bejegyzések a téma ismertetésére, a Google Maps szolgáltatást felhasználva egy olyan térkép létrehozása, amelyen az egyes horgászhelyek és szálláshelyek jelölve vannak (tehát mintegy mashupként). Ezen kívül lehetőséget ad, nemcsak kommentezésre, hanem akár fórumon belüli tapasztalat- és véleménycserére is. Webalbumok, tehát például Picasa használata. Videók megosztása YouTube-on, majd beágyazása a honlapba. Valamint ha már a honlap jelentősebb információmennyiséggel rendelkezik, akkor egy facebook-profil létrehozása egyrészt a népszerűsítés érdekében, másrészt a közösségépítés egy újabb platformjának kihasználása érdekében. Mást nem szeretnék (pl. levelezőlista), vagy éppen nem tudok (pl. mobil hálózatság, kisalkalmazások) felhasználni.
Mindezen eszközök felhasználása biztosítja azt, hogy a honlap szerves része legyen a teljes rendszernek. Szeretném ezen kívül, ha a honlap szoros kapcsolatban lenne a már említett községi weboldallal, nemcsak hivatkozások (esetleg feedek által), hanem hasonló kinézet, felépítés útján. Hiszen mégiscsak onnan indul ki ez a specializáció. A horgászattal foglalkozó fórumokkal és weboldalakkal való kapcsolat mindössze turisztikai célokat szolgálna.
3. A tartalom és a téma viszonya
Az, hogy a tartalmat milyen módon csoportosítom, már a fentebb írtakból is kiderül. De még egyszer összefoglalnám a csoportokat és az alcsoportokat a következő felsorolásban:
·         általános ismertető
-        természeti értékek
-        történeti vonatkozások
·         friss hírek
·         környezetvédelem
-        a Kis-Duna eliszaposodása
-        ipari tevékenységek
·         horgászhelyek
·         horgászati módok
·         horgászegyesület
-        elérhetőségek
-        friss hírek
-        hasznos információk
·         rekordlista
·         élménybeszámolók
·         érdekességek
-        horgász egy napja
-        csónakkészítés
-        horgászviccek (?)
-        receptek (?)
-        táti legendák
·         turisztikai információk
-        szálláshelyek és éttermek elérhetőségei
-        a környék látnivalói
·         képgaléria
Természetesen ezeknek a csoportoknak és alcsoportoknak megfelelő menüpontok, rovatok kerülnek kialakításra.
A honlapon az elsődleges és a másodlagos információk aránya kb. 40-60%. A másodlagos információk közé tartoznak a turisztikai információk, a rekordlista, a történeti vonatkozások, a környezetvédelem egy része. Az eddig említettek nagyrészt írásos anyagokból lesznek átemelve. Szóbeli beszélgetés alapján írom le a legjobb horgászhelyeket és horgászati módokat. Az elsődleges információkat az alábbiakban ismertetem.
a) előállított, vagy birtokolt elsődleges információk elérhetővé tétele: 40 %
Én magam készítem a képeket a galériába, valamint az érdekességekben szintén saját képek fognak szerepelni arról, ahogy édesapán csónakot készít, valamint 1 napot horgászattal tölt, saját tudás alapján írok le még ezen kívül is sok mindent. Szintén elsődleges információknak tekinthetők a horgászok saját élménybeszámolói, amelyeket maguk írnak, és változtatás nélkül kerülnek fel a honlapra.
b) a "téma előállítóira", birtoklóira vonatkozó információk: 5 %
Ez viszonylag kevés lesz, hiszen nagyon sok mindent az édesapám, a nagybátyám és a nagyszüleim elmondása alapján fogok leírni. Természetesen, mint forrás említem őket, de csak 1-2 mondatban szólok róluk, mert nem gondolom, hogy a honlap célja az lenne, hogy dicsőítsem a saját családom. Az élménybeszámolók részben- ahova horgászoktól várom saját élményeik leírását- is csak pár mondat lesz a szerzőkről.
c) összefüggésekre más területekkel: 20 %
A téma szorosan összefügg három másik területtel. Ezek közül kis részben függ össze a Tátról szóló információkkal, valamint a turisztikai jellegű információkkal. De nem ezek dominálnak a honlapon. Komolyabb összefüggést inkább a horgászattal szeretnék teremteni, hiszen például a horgászati módok tárgyalása teljes mértékben abba a témakörbe tartozik.
d) hozzáadott háttéranyagra: 10 %
Háttéranyagok az általános ismertető és a környezetvédelem résznél fordulnak majd elő.
e) véleményekre, reakciókra: 25 %
A honlap egyik - már korábban is leírt- célja, hogy lehetőséget adjon a környékbelieknek a témával kapcsolatos véleményük kifejtésére és tapasztalataik szélesebb körű kicserélésére.
4. A szolgáltatás a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében
Az értékpluralizmus
A honlap a horizontális tájékozódást úgy kívánja segíteni, hogy- mint ahogy azt már korábban említettem- szoros kapcsolatot ápol például a horgászattal kapcsolatos oldalakkal, vagy éppen a turisztikai célú oldalakkal, vagy a környező települések weboldalaival, környezetvédelemről szóló oldalakkal, mindezt természetesen linkek segítségével. A hivatkozás az egyik legfontosabb eszköz ebben a tekintetben, s ráadásul segíti, hogy a honlap szerves része legyen az teljes hálózati rendszernek.
Hálózati tudásélmény
A táti horgászat lehetőségeiről szóló tartalomszolgáltatás abszolút nem „oktató” jellegű. Nem kíván a mindent tudás szerepében tetszelegni. Mint ahogy az már a korábbiakból is kiderült, nagymértékben számítunk a kommentekre, véleményekre akár egy esetleges fórumban. Illetve az élménybeszámoló menüpont is afelé mutat, hogy a felhasználók is egyenrangú szereplők a tudás tekintetében, és így valóban közösségi tanulásról lenne szó.
A honlap témájának előnye, hogy nem olyan szempontból speciális, hogy az csak egy nagyon kis réteget érdekeljen, és csak kevesen vállalják, hogy beletanuljanak. Bár van olyan része, amely talán csak a helyi lakosokat érdekli pl. a Kis-Duna eliszaposodása. De ez sem olyan téma, amely rendkívül nagy beletanulást követelne. A honlap fő témája, vagyis a horgászat egyáltalán nem tekinthető túlzottan speciálisnak, hiszen rendkívül sok ember hódol ennek a sportnak évszázadok óta, tehát sokakat érdeklő. Elsősorban nekik szól ez az oldal, nem kíván másokat megszólítani. Ők pedig azon a nem túl mély szinten, amit a honlap prezentál, mind értenek a horgászathoz. De a horgászathoz nem értő természetkedvelők is találnak hasznos és érdekes információkat a honlapon. A honlap lehetőséget kínál a felszínes, gyors tájékozódásra, a háttér megismerésére, a saját tudás hozzáfűzésére és a vitára egyaránt.
A horgászati módok esetében például csak az lenne ismertetve, hogy a helyi környezetben melyek a legmegfelelőbbek. Ha valaki mélyebben szeretné ezeket megismerni, annak a továbbtájékozódását linkek fogják segíteni.
Hasonló tématerületű projektet sajnos nem találtam ezért nem tudok példákat hozni, sem következtetéseket levonni. Amennyiben a későbbiekben ráakadok hasonlóra, megteszem.
A honlap egy része statikus jellegű információt szolgáltat, amely nyílván nem alkalmas a folyamatos párbeszéd fenntartására. A frissülő információk közé tartoznak a horgászegyesülettel kapcsolatos új, hasznos információk, valamint az esetleges élménybeszámolók. Az újabb és újabb méretes fogások nemcsak a rekordlistán jelennének meg, hanem a friss hírek közt is. Csakúgy, mint például a környezetvédelemhez kapcsolódó programhoz például a következő szemétszedés időpontja. Minden évszakban frissülne a galéria is. Illetve amennyiben technikailag megoldható a beágyazás, akkor a térségre vonatkozó automatikusan frissülő időjárási és vízállási adatok is megjelennének a főoldalon.
Hálózati időélmény
Bár az oldalon sok statikus tartalom is lesz, a kommentek és a fórum lehetőséget ad az időzónákon átívelő beszélgetésre. Az állandó jelenlét nem biztos, hogy megvalósul a honlapon, hiszen ahhoz már nagyon ismertnek kellene lennie, nagyon sok látogatójának kell lennie. Azonban a témához kapcsolódó facebook-profil például ezen hivatott segíteni, hiszen akár ez az oldal is összehozhat olyan embereket, akik nem ismerték egymást korábban, vagy csak még nem jelölték egymást ismerősnek. És a facebookon megvalósul az állandó jelenlét. Azt, hogy a kommentekben és fórumokon megjelenő információk megmaradjanak és egyetlen helyen gyűljenek össze, új látogatók számára könnyebben áttekinthető módon, tervezem a hasznos információk beépítését az egyes menüpontok alatt található írásokba, mintegy összefoglaló jelleggel. A múltat a honlapon csupán a egy történeti jellegű leírás és a hozzá kapcsolódó képek képviselik. Inkább az olyan információk dominálnak, amelyek bármikor, bárki számára hasznosak, nem időhöz kötöttek. Emellett pedig megjelennek a folyamatosan frissülő és egyben elavuló információk.
Hálózati térélmény
Ami a webdesign-t és az otthonosságot illeti, a nagyközségi honlaphoz hasonló megjelenést szeretnék létrehozni a weboldalnak. Mert az más ismerős, legalábbis a környékbeliek számára mindenképp, és a témához is kiválóan illeszkedik. Viszont nem szeretném a saját tér létrehozásának lehetőségét kínálni. Én egy olyan honlapot szeretnék, amely mindenki számára könnyen áttekinthető és kezelhető, és mindenki ugyanazt a felületet látja, ezáltal megvan a közös élmény. Főleg, mivel a honlap várható látogatóinak egy része személyesen is találkozik bizonyos időközönként, és ha ugyanazt látták, könnyebb a látottakat megvitatni.
5. A szolgáltatás a felhasználói aktivitások tükrében
Privátszféra és magány
A táti horgászatról szóló honlap is biztosítani kívánja az anonim hozzászólás lehetőségét, bár önmagában nyilvánvalóan nem képes a párhuzamos élet lehetőségét biztosítani. És nem is teremt egy valóságtól elszakadt (torz vagy nem) virtuális világot. Hiszen ezt maga a téma sem engedné meg. A horgászat egy valóságos, igen erősen a természethez kötődő sport. A honlap látogatóinak egy része személyesen is találkozik a horgászat helyszínein. A turistáknak pedig a valósághoz kapcsolódó információkat nyújt, pl. szálláshelyek elérhetőségei. Az élménybeszámolókat is (remélhetőleg) valós élmények inspirálják. A honlapnak nem célja életjelek rögzítése, szakmai jellegű hozzászólásokat vár, nem közösségi oldal, bár profillal rendelkezni kíván az egyiken, népszerűsítés céljából.
Birtoklásvágy- felhalmozás
Maga a honlap is megvalósít egyfajta gyűjtést annak érdekében, hogy ne vesszenek el ezek az információk. Hiszen sok minden az emberek- főként- az idősek fejében él már csak, és az ő eltávozásukkal örökre elvész. A tartalomszolgáltatásomnak ez az archiválás-jellegű és örökségvédelmi célja. Valamint összegyűjti a múltbéli és a jelent ábrázoló képeket, videókat, hogy az utókor számára nagyobb eséllyel maradjanak fönt. A felhasználóknak is lehetőségük van ezeket a képeket/információkat letölteni és saját gépeiken, eszközeiken tárolni. De lehetőségük van a honlap galériájába is javasolni. A rekordlista menüpont célja is például összegyűjteni a Táton fogott rekordlistás halak és kifogóik adatait, melyek jelenleg csak elszórtan találhatók meg. Ez minden környékbeli horgász számára hasznos és elmenteni érdemes információ. És itt is lehetőség lesz az újságokba be nem került fogások közlésére, természetesen mindezt képekkel illusztrálva.
Az a két dolog, amit egy horgász naponta használ internetezése során az nem eszköz, hanem inkább információ a vízállásról és az időjárásról, és ezeket kínálni kívánja a honlap. A birtoklásvágyon belül pedig leginkábba a tudásvágy, aminek kielégítésére alkalmas a honlap a tématerületén belül.
Képességek fenntartása, fejlesztése
A honlap, bár cikkei nem merülnek el a horgászat mélyebb rejtelmeiben- hisz nem is ez a cél-, a fórum és az élménybeszámolók esetleges beindulása, vagy éppen a rekordlistán található információk (mikor, hol, mivel fogták a nagy halat) hozzájárulnak a horgász fejlődéséhez. A fórumban vagy hozzászólásokban keletkező információk archiválása pedig biztosítja, hogy senki se maradjon le.
Hozzáadás, teremtő aktivitás
Már a korábbiakban is ismertettem, hogy a felhasználóknak nagyon sok lehetőségük van hozzájárulni az oldal tartalmához: élménybeszámoló, komment, vagy beküldött kép és videó segítségével. A turisták számára a fórum nyújtana kérdezési lehetőséget, amellett pedig egy e-mail cím is rendelkezésre állna, ha személyesebb platformot szeretnének. A közös nevező megvan, motivációként azt remélem, hogy akadnak majd olyan emberek, akik akár a település fejlődése, ismertségének növelése, turizmusának fellendítése érdekében hozzájárulnak az oldal folyamatos bővüléséhez. Vagy csak éppen azért tesznek, hogy a helyi közösség használatára létrejöjjön egy megfelelő oldal. Az elismertségre való vágy is segíthet ebben, hiszen a horgászok körében az bőven megvan. Bárki büszkén vállalja a nagy fogást, akár képekkel illusztrálva, élménybeszámolóval ellátva. Főként, hogy nem egy nemzetközi, nem is egy nemzeti mezőnyben kell helytállni, hanem az „otthoni” szűkebb környezetben, ahol nem oly nagyok az elvárások. Könnyen válhat valakiből „Tát büszkesége”. Ráadásul pedig ezek a valós életben elért sikerek, melyek elismertségét csak növeli az oldal. Én ugyanis úgy szeretném bemutatni eme nagy halak horgászait, mint büszkeségeinket. Bár az irigység és féltékenység itt megjelenhet, hiszen sok szereplő ismeri egymást a való életben is.
6. A szolgáltatás a technológiai lehetőségek tükrében
Az oldal sikerességének szempontjából nagyon fontos, hogy kihasználjuk a web 2.0 adta lehetőséget. Rendkívül sok tartalomkezelő szolgáltatást közül választhatunk, amennyiben a honlapunkat interaktívvá, multimédiássá, közösségivé és mindezek által sikeressé szeretnénk tenni.
A félév során megismert alkalmazások közül aszerint választottam, hogy kapcsolódnak-e tematikájukban, illetve el lehet-e velük érni a választott célcsoportot, lefedik-e az ő előrelátható felhasználói igényeiket.
A saját magam által bemutatott eszközöket alkalmazom már a weboldalamon, mert bár tudom, hogy nem volt kitétel, hogy csak a témánkhoz felhasználható alkalmazásokat prezentálhatunk, én mégis úgy gondoltam, hogy ez így számomra is sokkal hasznosabb és mivel van a csoportban még néhány hasonlóan kistelepülésről szóló projekt, ezek számukra is segítséget jelenthetnek.
A következő eszközöket választottam: Tagxedo, Google Maps, Timetoast, Ittlakunk, Youtube, Picasa, Facebook.
A Tagxedot azért szemeltem ki, mert egy címkefelhő- tematikától függetlenül- színesíti az oldalunk megjelenését és többféle útvonalat is kínál a felhasználóknak az egyes tartalmakhoz.
A Timetoast a történeti részeknél fontos, azokat illusztrálja, vagyis az egyes évszámokat-eseményeket egy vonalzón jeleníti meg, így téve színesebbé az amúgy olykor sokak számára unalmas részeket.
Az ittlakunk.hu egy ingyenes eszköz arra, hogy helytörténettel kapcsolatos oldalunkat népszerűsítsük. Úgy gondolom, hogy minden ilyen lehetőséget meg kell ragadnunk.
A közösségi oldalon való jelenlét fontosságát már korábban is kifejtettem. Segít nekünk abban, hogy népszerűsítsük szolgáltatásainkat, sőt a közösségépítésben is hatalmas szerepe lehet.
A Youtube és a Picasa a multimédiás elemeket hivatottak biztosítani számunkra. A felhasználók hamarabb felfigyelnek egy-egy szép, tartalommal bíró képre, mint hogy végigolvassanak egy hosszabb-rövidebb szöveget (pl a Táti-szigetről, halakról, a Dunáról, horgász életképekről, az élővilágról). Ráadásul egy-egy jól sikerült fotó a projektem esetében “turistacsalogató” lehet. A Picasa képmegosztó oldal lehetőséget biztosít fotók közzétételére, és az így alkotott galériák weboldalunkhoz való kapcsolására. Bár természetesen az egyes bejegyzésekben is jeleníthetünk meg képeket, sőt az én wordpress oldalamhoz különféle pluginek közül is választhatunk galériakészítőt, mégis érdemes megvizsgálni minden lehetőséget, és amennyiben például sok kép gyűlik össze, talán érdemesebb a Picasa-t alkalmazni. A youtube videomegosztó beágyazás funkciója számomra a legfontosabb, hiszen a weboldalamon szeretnék esetleg egy-egy videót is megjeleníteni (pl. zenés videó a tájról; helyi horgászok beszélnek a táti horgászlehetőségekről...), melynek az a legegyszerűbb módja, ha feltöltöm egy videomegosztó portálra, majd onnan beágyazom. És így ráadásul két helyről is elérhető, hiszen pl. a youtube keresőjében is megjelenik.
A Google Maps a honlapom témájából adódóan az egyik leghasznosabb számomra, hiszen szeretném térképen is láthatóvá tenni Tát fontosabb részeit, szállodákat, közlekedést, buszmegállókat, a sziget egyes területeit, a legjobb horgászhelyeket, halőrházat, gátakat stb. Nyílván ezzel nem a helyi horgászokat kívánom megcélozni, hanem az esetleges turistáknak szeretnék segítséget nyújtani.
7. A szolgáltatás és a komplex tájékoztató rendszerek tervezési koncepciója
Az optimális tájékoztatórendszer elsősorban a felhasználók igényeihez igazodik. Elsődlegesen fontos tehát eldönteni, hogy melyik az a réteg, amelyet meg szeretnénk célozni. Az én esetemben a horgászokról van szó. Ennek megfelelően kell megválasztani a szolgáltatni kívánt információk körét, lehetőleg úgy, hogy valamilyen pluszt nyújtson más oldalakhoz képest. Az én esetemben ezt a téma specializáltsága biztosítja. De nemcsak az információk körét, hanem annak szolgáltatási módját is meghatározza a célközönség. Én például tisztában vagyok vele, hogy az alkalmi felhasználók mellett (turisták), az állandó felhasználók nagy része környékbeli horgász lehet, akiknek egy jelentős részét az internetet csak minimális mértékben használók adják, akiknek sokkal fontosabb, hogy az oldal könnyen átlátható és egyszerűen használható legyen, minthogy olyan, a szolgáltatás módját színesítő, plusz információt viszont már nem adó eszközöket alkalmazzon, amelyek számukra már túlzottan bonyolítják a használatot. Fontos, hogy bárki, bármely böngésző segítségével meg tudja jeleníteni a tartalmakat, ne legyen szükség speciális eszközökre. Természetesen akármilyen eszközt is választunk, fő szabály, hogy az információk pontosak, hitelesek legyenek, mi magunk is megbízható forrásokból szerezzük őket. Hiszen csak így alakulhat ki bizalom. Ha valakit egyszer félrevezettek, nem fordul többet ugyanahhoz a forráshoz. A másik fő szabály pedig a folyamatos érdeklődés fönntartása aktuális információkkal.
Amennyiben a fentebb leírtakat betartjuk, minőségi szolgáltatást nyújthatunk. A sikerre azonban ennek ellenére sincs biztos recept.
Alkalmazások
freemeteo.com
Az időjárás előrejelzések megtekintése már szinte mindennapi rutinná vált az emberek többsége számára. Különösen fontos ez, amennyiben szabadidős tevékenységet vagy esetleg nyaralást tervezünk. Úgy vélem tehát, hogy különösen hasznos lehet, ha honlapunkba- a tartalomszolgáltatás részeként- beágyazunk ilyet, különösen akkor, ha az a témánkkal és céljainkkal egybevág. A táti horgászatról szóló projekt esetében két célcsoportnak is kedvez, egyrészt a helyi horgászoknak, akik tudni szeretnék, hogy érdemes-e előkészíteniük a horgászfelszerelést, másrészt pedig a turistákat tájékoztatja a helyi időjárási viszonyokról. Szintén a horgászni vágyók számára kerestem hasonló módon beágyazható alkalmazást, de sajnos ilyenre angol nyelvű honlapokon sem bukkantam.
A beágyazás módja a következő: a freemeteo.com oldal alján találhatunk egy “Időjárás a honlapjára” nevű dobozt, arra kattintva már használhatjuk is ingyenesen a HTML-kódot létrehozó varázslót, ahol többféle paramétert is beállíthatunk (nyelv, méret, mértékegység, város, színek). Két probléma merül fel ezzel a megoldással kapcsolatban. Az egyik, hogy nem minden települést választhatunk, sajnos a kisebbek időjárásáról nincs adat (ezért kellett Tát helyett a tőle 10 km-re fekvő Esztergomot választanom). A másik pedig, hogy meg kell adnunk az e-mail címünket ahhoz, hogy megkapjuk a HTML-kódot. De ha már “kezünkben” a kód, akkor azt oldalunk gyakorlatilag szinte bármely pontján elhelyezhetjük. 

dátum-névnap
A dátum és az aktuális névnap gyakori elemei a weboldalaknak. Témafüggetlenek és mégis színesítik a honlapot, ugyanakkor hasznos információval szolgának, hiszen az bárkivel előfordul, hogy elfelejti a dátumot és ezáltal akár ismerőseinek névnapját is (bár most lehet, hogy csak magamból indultam ki). Ezen kívül pedig akár mi magunk is megválaszthatjuk, hogy az egyes dátumok mellé a névnapok helyett mit tegyünk, lehet például rendezvény nevét, évfordulót, vagy akkár vicces kifejezéseket/idézeteket is. Leggyakrabban a fejlécbe szokták tenni, de az én honlapomon apróbb technikai problémák miatt jelenleg egy bejegyzésben található.
Az általam választott módszer leírása sok helyen megtalálható, lényege, hogy egy nevnap.js nevű fájlt fel kell tölteni a szerverünkre, majd pedig a megfelelő kóddal kell hivatkozni rá. Ebben a bejegyzésben többféle módszer leírását is megtaláljuk, köztük az általam választottét, így megtudjuk, hogy mi kerül a nevnap nevezetű fájlba, valamint mely kód az oldalunkra.
Én magam az ötletet Tát nagyközség honlapjáról vettem, de sajnos az a honlap, az általa használt keretrendszer feltörése miatt, már nem létezik, helyette jelenleg egy ideiglenes honlapot építenek, melynek egyelőre nem része az aktuális dátum. Így a saját weboldalammal illusztrálom:http://tatihorgasz.site88.net/.
Traffic counter
Egy újabb hasznos része lehet a honlapunknak egy forgalom-számláló, amely megmutatja- különféle időintervallumokra lebontva-, hogy hányan látogatták a weboldalunkat, vagy akár azt is, hogy azon belül az egyes lapokra összesen hány kattintás történt.
Ebből haszna viszont talán inkább az oldal üzemeltetőjének van, aki így fel tudja mérni, hogy hogyan alakul az érdeklődés az ő tartalomszolgáltató projektje iránt, és hogy szükség van-e esetleg arra, hogy valamely módon megpróbálja még jobban növelni a látogatottságot vagy pedig elérte már a kitűzött célt. Vagy éppen figyelmeztet arra, hogy csökken a látogatók száma, és így még időben fel tudjuk mérni a probléma okát.
Az, hogy a számok a honlapunkon is láthatók legyenek, kettős játék. Egyrészt nem tesz túl jó benyomást egy új felhasználóra, ha azt látja, hogy bizony nagyon kevesen keresik fel az adott oldalt. Az első, ami felmerülhet benne az, hogy nem nyújt megfelelő szolgáltatást, vagy hogy egy halott oldal, ahol nincs közösség, amelynek tagjává válhatna. Így a látogatók számát talán akkor érdemesebb megjeleníteni, ha már magasabb számú rendszeres olvasótáborunk van.
Természetesen a számláló létrehozására is többféle módszer van. Én a wordpress oldaláról vettem a példát a widget létrehozására. A lényege, hogy letöltünk egy zip-fájlt, majd feltöltjük a szerverünkre és kicsomagoljuk, az oldalunkon a pluginek közt aktiváljuk és az oldal megfelelő pontjára helyezzük. Testreszabhatjuk, ami azt jelenti, hogy az angol helyett megadhatjuk a saját nyelvünknek megfelelő kifejezéseket, hogy a táblázat a célközönségünk számára biztosan érthető legyen. A megvalósítás szintén a saját weboldalamon látható.
Facebook- share gomb
Bár Gabi már ismertette a Facebook közösségi oldalt, én szeretném kiegészíteni ezt azzal, hogy hogyan lehetséges a saját honlapunkra egy facebook-os “megosztás”-gombot tenni. Ez nagyon hasznos lehet, hiszen a megosztás által rövid időn belül széles körben el tud terjedni az információ, így népszerűsítve a szolgáltatásunkat. Persze érdemes létrehozunk egy profilt, ahol szintúgy megjelentetjük a honlap tartalmait, vagy legalábbis az aktuális híreket, ennek előnye, hogy a profilt lájkolók automatikusan látják az új bejegyzéseket és a megosztás-funkciót. Azonban nem árt, ha mindezt kiegészítjük a honlapunk bejegyzéseiben elhelyezett Facebook-hivatkozással.
A módszer nagyon egyszerű: egy rövid HTML-kódot kell beillesztenünk az oldal forráskódjának egy vagy több részébe, attól függően, hogy hol szeretnénk megjeleníteni az adott funkciót.
Az ötlet és a megvalósításhoz szükséges kód a következő oldalon található: http://www.tutorial.hu/. Három kód közül választhatunk aszerint, hogy milyen megjelenítést szeretnénk. A saját weboldalamon ezt a megoldást is alkalmaztam.
Indavideo és videa
Bár a youtube a legnépszerűbb videómegosztó portál, nem árt azonban más lehetőségeket, azaz például a magyar vetélytársakat is megismernünk. A Videa az Origo Zrt. szolgáltatása, az Indavideo pedig a az
Index fórumokhoz és a blog.hu-hoz kapcsolódik. Bár nyilvánvaló, hogy mivel ezek nem nemzetközi portálok, így nyílván a forgalmuk sem akkora. “Kevesebb videó, kisebb terheltség”- ezt fogalmazták meg az előnyükként, valamint a zártabb magyar közösséget. Hátrányukként viszont sokan a Youtube-hoz képest színvonalbeli különbséget emlegetnek. Én mint egyszerű internetező mindegyiket használtam már, és azt kell hogy mondjam, hogy mindhárom portál esetében előfordult már, hogy lefagyott vagy akadozott. Videót még sohasem töltöttem fel, így ezzel kapcsolatban nincsenek tapasztalataim és nem tudok különbséget tenni. A beágyazás mindhárom esetben egyformán egyszerűen, egy rövid kódkészlet beillesztésével történik. Az indavideo és videa hátránya különösen akkor mutatkozik meg, ha szélesebb körnek, azaz nemcsak magyaroknak szánjuk a szolgáltatásunkat. Ebben az esetben érdemesebb a mindenki számára ismertebb Youtube-ot választani. Ha pedig nincsen ilyen problémánk, akkor úgy gondolom, hogy érdemes Inda és a Videa által kínált lehetőségekkel is megismerkedni.

Adolf Adrienn

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése