keresés

2016. november 11., péntek

Hadtudományi könyvtár és események - elemzés avagy "miért, mire, miként"?


Mit ad? Kinek? Hogyan és miért? Mire való, amit ad? 
Mind a Tudományos Szakkönyvtár, mind annak szolgáltatásai egy viszonylag zárt közösség - a minisztérium és annak főosztályai, valamint az objektumban működő egyéb, a Magyar Honvédség kötelékébe tartozó, funkcióiban teljesen különböző szervezet - számára hozzáférhetőek. A viszonylag zárt azt jelenti, hogy kevés számú külső kutató kap engedélyt a gyűjteményből való kölcsönzésre. 
A kutatási szokásokat figyelembe véve az a tapasztalat, hogy egyre kevésbé keresik fel a könyvtárakat a tanulni vágyók és a kutatók, mindenki inkább preferálja az online elérhetőséget. Könnyebb otthonról egy kényelmes íróasztal mögül dolgozni, mint elutazni. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudomány és Honvédtisztképző Kar Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár adatbázisában állományunkkal megjelenni nagy fegyvertény, viszont ezzel még nem hívtuk fel magunkra a figyelmet. 
A Tudományos Kutatóhely tevékenysége világított rá igazából arra, hogy mennyire nagy szükség van az online elérhető külföldi adatbázisokra, amelyeket sajnos anyagi okokból nem tudjuk szolgáltatni. Vannak előre mutató tervek - Európai Uniós pályázati lehetőségek - de addig is olyan eszközökhöz kell folyamodnunk, amelyek rendelkezésre állnak ahhoz, hogy bevonzzuk a használót, a kutatót a könyvtárba.
Rendelkezésre áll a közösségi média. 
Tapasztalatok bizonyítják, hogy a kutatóhely konferenciáinak látogatottsága kb. 80 %-ban a facebook profilnak köszönhető. Egyre több fiatal egyetemi hallgató látogatja a honlapot is, és közülük kerülnek ki majd a jövő hadtudományi és biztonságpolitikai kutatói, szakértői is. 
Őket szükséges nekünk könyvtárosoknak megszólítani azzal, hogy a blogon és a facebook profilon való megosztásnak köszönhetően felfedezik a könyvtárunk állományában egyenlőre csak papír alapon, de hozzáférhető dokumentumot - legyen az könyv, vagy folyóirat.  
Nemcsak kifelé kell megcéloznunk azonban az esetleges használót, hanem a belső körnek - akik miatt igazán létezünk - szintén meg kell mutatnunk magunkat.

Gyűjteményünkben megtalálhatóak a mindennapi munkavégzéshez szükséges szótárak, egyéb kézikönyvek, valamint a dolgozók, és családtagjaik tanulmányaihoz szükséges dokumentumok.
Mivel a honvédségben folyó munka megköveteli a nyelvek magas szintű ismeretét, a nyelvkönyvek, szókincsfejlesztő olvasmányok szintén gyűjteményünk fontos részét képezik.
Az épületben azonban folyamatosan változik a dolgozói összetétel, folyamatosak a NATO és ENSZ missziókba való kiutazások - sokszor családdal együtt - ezért szükséges az új dolgozók figyelmét felhívni könyvtárunk létére, szolgáltatásaira, könyv- és folyóirat állományunk összetételére. 
Alkalmas volt erre a belső levelezőlistán továbbított e-mail is, de az utóbbi időben egyre nehezebb volt az engedélyeztetési eljárás.
Keresnem kellett módszert, csatornát, amelyek segítségével az épületben dolgozó katonák, kormánytisztviselők és közalkalmazottak folyamatosan értesülhetnek új beszerzéseinkről, folyóiratainkról, szolgáltatásainkról.
Ezért ragadtam meg az alkalmat, hogy blogot írjak, és tudósítsam a könyvtár használóit a dokumentumállomány változásairól, a kollégák által írt tanulmányokról, a kutatóhelyen történő eseményekről, konferenciákról, a kutatóhely által kiadott könyvekről, a megszervezett könyvbemutatókról, vagyis kihasználjam a közösségi oldalak által nyújtott lehetőségeket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése