keresés

2016. november 28., hétfő

Fotóműtermek irodalma


A 19.századi fotográfiai műtermekkel, fényirdákkal és fotótechnikáival foglalkozó írásaim szorosan kapcsolódnak a muzeális világhoz, és a kulturális intézményekhez. Így nem meglepő, hogy primer forrásként a múzeumok és a könyvtárak archívumait kerestem fel a téma mélyebb megismeréséhez. 

A legkiemelkedőbb Intézmény, amely teljes mértékben feltárja és különböző forrásokon keresztül reprezentálja a magyar fényirdák történetét a Mai Manó Ház. Az intézmény archívuma és könyvtára is bővelkedik olyan darabokban és szakirodalomban, amely nélkülözhetetlen ennek a korszaknak a megismeréséhez. A Magyar Nemzeti Múzeum fényképtárának gyűjteményében is hasonlóan fontos elemeket találunk. Nyilván a Mai Manó Ház profiljában elsődleges szerepet töltenek be a 19. századi képek felvonultatása, azonban fontos kiemelni a Magyar Nemzeti Múzeum Fotótárát is, hiszen 1997-ben a MNM gondozásában jelent meg egy olyan forrásanyag, amely rendkívüli alapossággal járta körül az adott témát. Szakács Margit Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945) című műve fotótörténeti szempontból vázolja fel és gyűjti össze a kor fényképészeinek és műtermeiknek adatait. Az MNM arra tesz kísérletet, hogy e nagyszerű forrásanyag egy részét publikálja online, illetve kiegészítse azt, bevonva így más fotótörténészeket és a téma iránt érdeklődőket. (további információ http://mnm.hu/hu/muzeum/muzeumi-informaciok/fenykepeszek-es-mutermek-adatai-kutatoknak című oldalon)


Közgyűjtemények (és honlapjaik )melyek Fényírdák és műtermekhez kapcsolódó anyagot tartalmaznak 


A nyomtatott irodalom kutatása során három olyan könyvre bukkantam, amely témám kiváló forrásaként használható. Az egyik a Tandem kiadó Anno sorozatának a "Fényírdák fényképészeti Műtermek" című műve, illetve nélkülözhetetlen darab a már említett Szakács Margit : Fényképészek és Fényképészműtermek Magyaroszágon. Továbbá kiemelném Kincses Károly : “Hogyan [ne] bánjunk [el] régi fényképeinkkel?” című könyvét, amely fotótörténeti szempontból jelentős és főleg fotótechnikai eljárásokon, anyagismereten keresztül mutatja be a fényképezés korszakainak részeit. Fotótörténeti téma lévén nem hagyhatom ki annak a folyóiratnak a bemutatását sem, amelyet elsőként szerkesztettek magyar nyelven ebben a témában. Veress Ferenc Fényképészeti Lapok című havi közlönye Kolozsváron 1882-től 1888- ig tájékoztatta a fényképészet iránt érdeklődőket. 


A folyóiratban elsődleges hangsúlyt kap a “chemiai” eljárások részletes bemutatása. Online ingyenes formában a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Digitális Gyűjteményében érhető el. 


Könyvek

Fényírdák fényképészeti Műtermek-Tandemgrafika 

Szakács Margit : Fényképészek és Fényképészműtermek Magyarországon Magyar Nemezeti Múzeum 

Kincses Károly : Hogyan [ne] bánjunk [el] régi fényképeinkkel? Magyar Fotográfiai Múzeum 
Elektronikus formában megtalálható folyóirat

Online tartalmak :blogok, weblapok, adatbázisok, közösségi oldalak


A webet böngészve sajnos azzal a ténnyel kellett szembesülnöm, hogy a világháló hemzseg azoktól az amatőr és ‘gagyi’ tartalmaktól, ahol úgy publikálnak képeket és egyéb információkat, hogy a forrás egyáltalán nincs megjelölve vagy éppen hibásan van feltüntetve. Gyakori a különböző képmegosztó pl: ficklr, pinterest, tumblr, oldalakon való vizitkártya, reprók feltöltése. Ideálisabb esetben ezeken az oldalakon még szerepelnek a források is, ugyanakkor a képek olyan minőségben és olyan felbontásban vannak közölve , hogy azok esztétikailag élvezhetetlenek. 


Megbízható forrásként tekintek a már említett Mai Manó Ház blogjára, a Magyar Fotótörténeti Társaság blogjára, ahol rengeteg hasznos információt találhatunk az antik értékű fényképek megőrzéséhez, tárolásához, valamint gyűjteményvédelmi szempontból is alapos a blog. A Hungaricana adatbázis remek lehetőséget nyújt az összetett keresések végzésére, ahol az összegyűjtött gyűjteményekben találhatunk a témánkhoz megfelelő anyagot. 

Közösségi oldalak területén kiemelném a “Kabinetképek, vizitkártyák, öreg fotók ” című Facebook oldalt, ahol igényesen összeválogatott és lehivatkozott képek ( vizitkártyák, kabinetképek) között válogathatunk. 


Online tartalmak :blogok, weblapok, adatbázisok, közösségi oldalakÚgy vélem a Fényírdák, fotóműtermek témájának online felületen csak töredezett, szétszórt tartalma található meg. Nem találtam egy olyan egységesen és tudatosan, tematikusan felépített felületet, amely összegyűjtötte volna azokat a weboldalakat és irodalmat, ami a témával foglalkozni. Külön- külön van rá példa , hogy Fotótörténeti szempontból szolgáltatnak, összegeznek forrásokat,tartalmat és információt a különböző intézmények.

Az általam szerkesztett bloggal szeretnék kísérletet tenni a Magyar Fényírdák történeti és technikai szempontú feltárására, összegyűjteni és összegezni azokat a szolgáltató tartalmakat, amelyek biztos ( és hiteles) pontjai lehetnek egy hasonló témájú kutatómunkának.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése