keresés

2013. június 17., hétfő

Álláskeresés egy pályakezdő szemével

Az én témám alapvetően a pályakezdők, azon belül is a frissdiplomások álláskeresési nehézségeiről szól.
Olyan kérdésekre keresem a választ, mint például:Mit tegyünk, ha nincs a szakterülethez szükséges tényleges gyakorlati tudásunk, szakmai tapasztalatunk? Mit tehetünk meg annak érdekében, hogy értékesebbnek tűnjünk a munkáltatók szemében? Mit tehetünk a végzés előtt, hogy jobb esélyekkel induljunk a diploma megszerzését követően? Mire kell figyelnünk, amikor állást keresünk, illetve állásokat pályázunk meg?

Az oldalt blogformában tudom elképzelni. Később, esetleges nagyobb látogatottság, és megfelelő mennyiségű összegyűlt tudásanyag birtokában el tudom képzelni, hogy a projektet egy önálló weboldalon folytassam. Úgy gondolom, hogy - mivel a tartalom tapasztalat eredményeként, fokozatosan épül fel - a blog az a forma, ami a legjobban szolgálja a tartalom érdekeit. Segítségével könnyen követhetők az események, sok esetben az időrend fontos a relevancia szempontjából (pl. egy újonnan megjelenő cikk szemlézése, esetleges új technológiák bemutatása).

Blogom címe:
http://frissdiplomasallastkeres.blogspot.hu/

Az oldalon terveim szerint foglalkozni fogok:
a törvényi háttérrel, kormányzati jellegű stratégiai tervekkel;
tippekkel, amelyek lehetnek egyéni tapasztalatból fakadóak, illetve lehetnek egy már korábban megjelent hiteles forrás cikkének szemléi;
aktualitásokkal, közelgő eseményekkel (pl. a tavasszal esedékes állásbörzékkel);
egyéb a témához köthető eseményekkel, témákkal, cikkekkel.Lehetőségeim szerint blogomban létre fogok hozni különféle “füleket”, lapokat, ezzel differenciálva az oldalon megjelenő tartalmakat. Lesz egy általános tudástár rész, ahol mindent feltüntetek, ami a téma megalapozását, megismerését segíti. Lesz egy aktualitások menüpont, és mindenképp lesz egy tippek, tanácsok lap is.
Elemzés
1. Minden tartalomszolgáltatás megvizsgálható pusztán az általa szolgáltatott tartalom szerepe, társadalmi funkciója szerint.
Az oldal funkciója szerint elsősorban tájékoztató, illetve tanácsadó jellegű. Fő célcsoportját a még diplomázás előtt álló fiatalok, és a frissdiplomás réteg képviseli, azon belül is leginkább a problémásabb szakok képviselői: a különféle humán szakosok, de akár a gazdasági területek képviselői is (a túlképzés miatt ők is nehezen tudnak elhelyezkedni). Blogomban eredendően nem a közalkalmazottakkal, köztisztviselőkkel, vagyis nem az állami alkalmazottakkal, hanem sokkal inkább a versenyszérában elhelyezkedni kívánó pályakezdőkkel foglalkozom.
Úgy gondolom, társadalmi szinten nagy szükség van egy ilyen, változatos tartalommal bíró, összegző jellegű blogra, ugyanis a mai romos gazdasági helyzet fő vesztesei álláskeresői szempontból - az idősebb generáció mellett - a frissen végzett fiatalok. Köztük ugyan még mindig a diplomások helyzete a legjobb, az álláskeresési időszak kitolódása esetükben is egy valós probléma. A frissdiplomásokra nagy nyomás nehezedik: a frissen végzett legyen birtokában az összes szükséges elméleti és gyakorlati tudásnak, emellett legyen minimum egy-két éves releváns szakmai tapasztalata, tudjon idegen nyelveket - ha lehet egyszerre minimum kettőt felsőfokon -, legyen rugalmas, tudjon csapatban dolgozni, és általánosságban legyen rögtön “kész” munkaerő. Jól látható, hogy egy nehezebb, vagy kevesebb szakmai gyakorlatot biztosító szakon mindezeket egyszerre nem lehet megszerezni/elsajátítani.
Mindezek ellenére úgy látom, hogy még mindig nem tájékoztatják megfelelő mértékben a hallgatókat az álláskereséssel kapcsolatos teendőkkel kapcsolatban. Persze azt sokszor halljuk, hogy nehéz állást keresni, nagy a munkanélküliség, de a hallgatók nagy része mindezt nem hiszi el, amíg meg nem tapasztalja a mindennapos elutasítást, a versenyt. Azt, hogy egy-egy adminisztrátori állásra akár 800-1200 jelentkező is jut, és ilyenkor egy pályakezdő aligha lesz méltó “ellenfele” egy többéves tapasztalattal bíró pályázónak. Az ilyen, és ehhez hasonló problémák feltérképezésére jön létre elsősorban ez a blog, melynek fő célja a hiánypótlás. Hasznosságát tekintve a legfontosabb a pénzbeli haszon: az álláskeresés végső célja ugyanis a rendszeres jövedelem meglelése.
A tartalom, amit készítek részben más szerző szellemi terméke, részben a saját szellemi termékem, így természetesen van befolyásoló hatása. Manipulációnak mégsem nevezném, ugyanis nem vásárlásra szólítom fel az olvasót, semmilyen anyagi vagy politikai vonzata nincs annak, amit írok. Egész egyszerűen valamilyen szinten a saját álláspontomat, szemléletemet, tapasztalataimat adom közre, ami mások véleményére, hozzáállására, cselekedeteire is hatással lehet.
2. Viszony a hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatás felépítményéhez
A blogom tartalma korábban is megjelent az online világon kívül, és napjainkban is fellelhető bizonyos szinten. Tágabb értelemben a különféle álláshirdetések már igen hosszú ideje jelen vannak a médiában: újságok álláskereső rovataiban, a televízió teletext-jében, akár egyetemi plakátokon, állásbörzéken. Szűkebb értelemben - álláskereséssel kapcsolatos tájékoztatás - számtalan helyen találkozhatunk a különféle álláskeresési tippekkel - például az egyetemi állásbörzéken, TV és rádióműsorokban, politikai műsorokban, újságokban, magazinokban, folyóiratokban. Emellett nem szabad megfeledkezni a legfontosabb álláskeresési “eszközről”: az informális baráti/családi eszmecseréről sem. Elemzések szerint a legtöbb álláskereső ismerősök útján helyezkedik el - ez úgy gondolom mindent elmond ennek jelentősségéről.
Jelenleg nagyon fontos eszköz az álláskeresésben az internet, a hálózatiság.
Az álláskeresés legnépszerűbb platformjai
A blogom az álláskeresés egész online kínálatával kapcsolatban áll, hiszen mindennel foglalkozni fogok valamennyit. Online jelentkezési lehetőséget ugyan természetesen nem tudok biztosítani, de a különféle tájékoztatási célzatú cikkekkel közel egyenragú tartalmat tudok létrehozni. A többletet a téma leszűkítése adja: összefoglaló, magyar nyelvű anyag még nem található az interneten, ami kiemelten a pályakezdők segítésével foglalkozik.
3. A tartalom és téma viszonya
Témámból adódóan elsődleges információ csak elvétve lesz a blogon. Ezek kormányzati intézkedések, törvények, tervek lehetnek; ezekkel többnyire csak érintőlegesen foglalkozom. A tartalom legnagyobb része másodlagos információ, egy blog - felépítéséből adódóan és lehetőségeit tekintve - ugyanis sokkal inkább a személyes élmények, az elemzett cikkek, történések közzétételét teszi lehetővé.
A tartalom megoszlása:
a) előállított, vagy birtokolt elsődleges információk elérhetővé tétele: 30%
b) a "téma előállítóira", birtoklóira vonatkozó információk: 5%
c) összefüggések más területekkel: 30%
d) hozzáadott háttéranyag: 10%
e) vélemények, reakciók: 25%
4. A szolgáltatás a hálózati közeg jellegzetességeinek tükrében
A. Az “értékpluralizmus”
Az oldalamra látogatók értékrendje egyvalamiben egyezik minden bizonnyal: dolgozni akarnak, fontos számukra a(z anyagi) biztonság érzete. Emellett többségük valószínűleg a felsőoktatás világából érkezik. Az oldalon igyekszem minél gyakrabban linkelni: az éppen tárgyalt téma/cikk forrását, események weboldalait, stb. - ezzel segítve a horizontális tájékozódást.
B. A hálózati tudásélmény
Oldalamon alapvetően nem fog megjelenni “formális tekintélytisztelet”, a téma ezt amúgy sem tenné lehetővé. A tartalom rétegzetten fog megjelenni, a bevezetőben leírtak alapján lesz egy olyan lap, ahol a téma legalapvetőbb ismeretét alapozom meg; illetve több olyan lap is lesz, ami a téma mélyebb elmélyülését szolgálja. A blog témája könnyen kimerülhet, a téma véges, egy idő után már lehet, hogy nem lesz aktualitása, mert nincs miről beszélni. Kivételt ez alól a technikai újdonságos és a különféle cikkek/rendezvények feldolgozása jelenti.
C. A hálózati időélmény
Témámból adódóan nagy jelentősége van blogomban az aktualitásnak. Egy blog - ha nem érkezik újabb bejegyzés - könnyen feledésbe merül. Dinamikáját a bizonyos rendszerességgel megírt bejegyzések biztosítják.
D. A hálózati térélmény
Blogok esetében nagyon fontos, identitásépítő szerepe van a webdesign-nak. Sokkal jobban belevésődik az emberbe ugyanis egy olyan weboldal/blog képe, amely egyedi, mellőzi a sablonosságot (én pl. sokkal kevésbé jegyzek meg olyan blogokat, amelyek a felkínált sablonokból választanak, míg van olyan blog, amire ha rágondolok rögtön fel tudom idézni az oldal hangulatát, színvilágát, esetleges grafikáját). Így - ha lehetőségem nyílik rá - szándékomban áll a későbbiekben egy grafikai program segítségével egy ugyan letisztult, mégis egyértelműen a blogomra jellemző design-t létrehozni.
5. A szolgáltatás a felhasználói aktivitások tükrében
Blogom egyik jellegzetessége, hogy a téma az olvasókat - remélhetőleg - csak időlegesen érdekli, mivel a pályakezdőség egy állapot, hiszen egyszer mindenki elkezd dolgozni (aki nem, az minden bizonnyal nem is érdeklődik a téma iránt). Így az egyéni beszélgetések, a bejegyzések alatti hozzászólások is csak időlegesek.
A látogatók elsődlegesen azt a tudást szeretnék elsajátítani, amit tanulmányaik során nem, vagy csak részben sikerült elsajátítaniuk. (pl. hogyan kell jól önéletrajzot írni pályakezdőként, hogyan fejlesszék egyénileg képességeiket) Így fontos, hogy releváns és hasznos tartalmat szolgáltassak. Emellett a blogomnak lehet egy buzdító, bátorító, támogató funkciója is - a jelenlévők tapasztalataikkal, örömükkel is egymást inspirálják.
1. privát szféra és a magány
Az álláskeresők sokszor be vannak zárva saját világukba: elfogynak a(z anyagi) készleteik, így nincs módjuk a kikapcsolódásra, nem tudnak elmenni otthonról, mert esetleg nincs pénzük bérletre (illetve benzinre). Ezáltal személyes kapcsolataik is visszafejlődhetnek. Ebben az esetben gyakori, hogy az álláskereső az online világban keres és talál menedéket. Nyilván az ember nem töltheti minden percét állásajánlatok felkutatásával, kell némi kikapcsolódás is. Ekkor - vérmérséklethez mérten - fog az álláskereső hasonló helyzetben lévő emberekkel online virtuális kapcsolatokat kialakítani. Ez történhet egy fórumon, de lehetséges, hogy egy ilyen témában íródott blogot kezd el olvasni.
2. Birtoklásvágy, felhalmozás
Témámmal kapcsolatban ezt a pontot a tudásfelhalmozással tudom kapcsolatba hozni. Blogom célja ugyanis a témával kapcsolatos ismeretkör bővítése; tehát a felhasználó/olvasó szempontjából mindenképp szükség van egyfajta birtoklásvágyra, hiszen a témával kapcsolatos tudás “birtokbavételéért” olvassa a blogomat.
3. Képességek fenntartása, fejlesztése
Ez a pont visszahat az előző pontra, a tudásfelhalmozódásra. Az olvasó a blog segítségével felhalmozott tudás birtokában jó eséllyel érdeklődni fog a téma iránt, így máshol is utána fog járni az itt olvasottaknak, így fejlesztve tudását. Esetlegesen a blogbejegyzések alatti hozzászólások segítségével én - a blog készítője - is számos új ismeretet szerezhetek, így fejlesztve készségeimet, tudásanyagomat.
4. Hozzáadás - teremtő aktivitás
Az előző pontokban leírtak érvényesek ide is.
6. A szolgáltatás a technológiai lehetőségek tükrében
A blog egy viszonylag szűk technológiai hátteret nyújt, kevéssé rugalmas, ugyanis egy honlapra - a bloggal ellenben - többféle alkalmazás rakható. Blogomon mindenképpen helyet kell kapnia a releváns irodalomnak: RSS Feedeknek (témával foglalkozó honlapok híreinek szerepeltetése), a témához kapcsolódó tudásanyagnak.
Technológiai szempontból a blog ideális hely a téma feldolgozására: jól rendszerezhető a különféle címkék segítségével, emellett az időrendi változások is jól követhetők. Egy blog jól és könnyen kereshető, a felépítés nem túl bonyolult, nem lehet úgy elveszni benne, mint egy átlagos weboldal logikájában.
Projektembe számtalan alkalmazás jól beilleszthető: a blogra beszúrható a blog Facebook oldalának, Twitterének linkje (ezek nyilván csak egy nagyobb méretű olvasóközönség kialakulása esetén), ugyancsak jó szolgálatot tehet a Dávid által megismertetett Tagxedo is. Emellett a témával foglalkozó prezi.com-os illetve slideshare.net-es tartalmak is beilleszthetők az oldalra - természetesen álláskeresői és HR-es témákban.
7. A szolgáltatás és a komplex tájékoztató rendszerek tervezési koncepciója
Összességében mindenképp fontos a blog tartalmának tudatos felépítése, a jóltagoltság, könnyen olvashatóság, a közérthető fogalmazásmód. Fontos az is, hogy a témát többféle nézőpontból, sok háttéranyag (cikk, másik blog bejegyzései) felhasználásával körüljárjam. Mindenképp kell közölnöm tényszerű információkat is, nem szabad a “saját véleményközlés kizárólagosságának” hibájába esni.
Fontos, hogy tekintettel legyek a közönségre: amint nagyobb felhasználói aktivitást érek el ki fogom kérni a véleményüket a tartalommal kapcsolatban: mennyire tartják értékesnek, jól használhatónak az információt, miről szeretnének még olvasni.
Wéber Anita Andrea
Informatikus könyvtáros MA
2012-2013. 1. félév
2013. tavaszi félév
Alkalmazások bemutatása
Google News
Google News – magyarul Google Hírek – a Google hírgyűjtő szolgáltatása. 2002 áprilisában jelentették be, béta változata 2006. január 23-án jelent meg. 2008. december 23-tól érhető el magyar nyelven is.
A Google Hírek egy olyan hírszolgáltatás, amely emberi beavatkozás nélkül, számítógép-algoritmusok felhasználásával állítja össze a találati listánkat. A magyar verzió több mint 200 magyar nyelvű hírforrásból gyűjti össze a híreket szerte a világból; a listában az utolsó 30. nap híreit találjuk. A Google Hírek nem válogat politikai szempontok, vagy egyéb világnézeti jellemzők alapján. A híreket automatikusan úgy rendezi, hogy mindig a legfontosabb hírek jelennek meg a találati lista tetején. A találati lista témakörei 15 perenként frissülnek, így mindig találhatunk rajta új cikkeket. Ha az egyik cikk főcímére kattintunk, akkor a cikket tartalmazó weboldalra jutunk.
A Google Hírek több funkcióval is rendelkezik: feliratkozhatunk a Google Hírek feedeire, a Google Hírekkel nyomon követhetünk egy konkrét esemény előzményeit, emellett a Google Hírek képes ország specifikus, valamint hírforrás specifikus keresésre is.
A Google Hírekben lehetőségünk van arra is, hogy személyre szabjuk a megjelenő hírek tartalmát. Például ha én csak és kizárólag álláskereséssel, és az ehhez kapcsolódó területekkel kapcsolatos témákból szeretnék cikkeket olvasni, akkor azt is megtehetem oldalt, a “hírek személyre szabása” sávban.
Ha ezt beállítottuk (például az első képen látható módon), akkor a Vezető Hírek alatt közvetlenül azok a témák fognak megjelenni, amiket korábban beállítottunk.
És hogy a Google Hírek mire használható a projektemben? Remekül összegyűjthető segítségével az összes friss hír álláskeresés témában, amelyeket fel tudok használni a blogom írásakor.

Google+
Google+ a Google közösségi oldal szolgáltatása, pontosabban egy HTML5 alapú internetes ún. ismertségi hálózat. Az oldal 2011. június 28-án indult, ekkor még csak meghívásos rendszerben lehetett regisztrálni. A szolgáltatás 2011. szeptember 20-tól vált elérhetővé minden 18 év feletti  felhasználó számára, illetve 2012. január 26-tól több országban is elérhető a Google+ immáron a 18 évnél fiatalabbak számára is. A Google+ nem az első ilyen irányú próbálkozása a Google-nak: korábban az Orkut, a Wave és a Buzz egyaránt kudarcot vallott.
A szolgáltatás kinézete, az oldal elrendezése és megoldásai nagyban hasonlítanak a Facebook felületére.
A Google+ számos funkcióval szolgál, ezek közül a legfontosabbak:
  • +1: Ugyanúgy működik, mint a Facebook esetében a Like-olás, egy fontos dologban különbözik, mégpedig kellő mennyiségű +1 esetén a Google találati listájában is jobb helyezést lehet elérni.
  • Körök: A Google+ csoportba-rendezési funkciója. A névjegyeket az ún. drag and drop (húzd és vidd) funkcióval mozgathatjuk.
  • Messenger: Okostelefonokra írt csevegőszolgáltatás, amely a körökkel történő kapcsolattartásra szolgál.
  • Társalgó: Csoportos videóbeszélgetést biztosító szolgáltatás.
  • Játékok: A Google+-ban ugyancsak játszhatunk játékokkal, mint a Facebook esetében, viszont a Google+ ehhez saját felületet -  játékfal - biztosít.
  • Keresés a Google+ tartalmaiban: A Google+ keresőfelülete, melynek segítségével a felhasználók és a Google+-ban megjelenő tartalmak között lehet keresni.
A Google+ - akárcsak a Facebook - rendelkezik olyan ikonnal, amivel egy bejegyzést +-olhatunk (like-olhatunk). És mivel a blogmotor, amit használok (blogger.com), akár csak a Google+, Google termék, a Google lehetőséget biztosít szolgáltatásainak együtt kezelésére, összekapcsolására. Így blogunk Google+ oldalán megjelenhetnek azok a blogbejegyzések is, amelyeket +-oltak, valamint ezen felül a statisztikát is jobban lehet így követni. Így a Google+ remek lehetőséget nyújt blogunk közösségének építésére.


TWiki
TWiki egy Pearl (programozási nyelv) alapú struktúrált wiki alkalmazás. A TWiki használható tudás- illetve dokumentummegosztó felületként, illetve a TWiki a tökéletes hely, ha egy feladatot csapatmunka keretében kell elvégeznünk. A leggyakrabban vállalati tudásmegosztó és csapatmunka portálként funkcionál. 50 000 kisvállalat, sok nagyvállalat, emberek milliói használják a Twikit, a nagyobb cégek közül például a Google, a Lufthansa, a PayPall, a Sony, a MorganStanley, a Bosch, az Intel, a FedEx, az Oracle, a Facebook, az Ebay, a Columbia Egyetem, a NASA, az SAP. A TWikit használják többek között az ELTE IK egyes kurzusain is.
A TWiki nyílt forráskódú; programozási ismeret nélkül is bárki tud rajta wiki applikációkat készíteni a TWiki Markup Language segítségével.
A TWiki legfontosabb funkciói a következők: globális együttműködés, projektek menedzselése, dokumentummegosztás, tudásmegosztás, intranetként való használat, webapplikációk készítése.
Prezi.com
Prezi egy Flash-alapokon nyugvó, alapvetően internetes kreatív prezentációs eszköz. 2009. április 5-től használhatjuk, a fejlesztést a Kitchen Budapest és a Magyar Telekom támogatta, a tényleges fejlesztést pedig a húszfős Zui Labs végezte el. A Prezit ma a Sunstone Capital segíti a nemzetközi előretörésben. A Prezi magyar fejlesztésű, a fejlesztő cég értéke meghaladja a 100 millió dollárt. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a Prezit világszerte 17 millióan használják, és felhasználóinak száma havonta 1 millióval emelkedik. A Prezi jelentőségét és sikerét jelzi, hogy a Prezit beválogatták arra a Startup konferenciára, amelyet a Microsoft székházában tartottak, emellett a programot a kaliforniai Institute for the Future is használja.
A Prezi legfontosabb ismérve, hogy az általa készített prezentációk közel sem hasonlítanak a már korábban megszokott (MS PowerPoint) prezentációkra. A Prezi prezentációi nem a szokásos lineáris-statikus elrendezést produkálják, egy Prezi ugyanis hagyományos diákra nem osztható. A Preziben a képek és szövegek elforgathatók, a prezentáció dinamikus, a vetítés a szövegek-képek között ide-oda ugrál. A Prezi kezelőfelülete egyszerű, az egyes funkciók billentyűkombinációkkal is elérhetők.
A Prezi a kreativitásra, a látványra koncentrál. A jó Prezi prezentáció nem használ teljes mondatokat, az egyes szavak, kifejezések gondolat ébresztőként funkcionálnak.
A Prezi három verzióját különböztetjük meg: ezek a Public, az Enjoy és a Pro. A Public az átlagfelhasználóra fókuszál: ebben a verzióban összesen 100 MB tárterület érhető el, az elkészült prezentációk nyilvánosak, bárki által megtekinthetők. Ez a verzió teljesen ingyenes.
Az Enjoy éves előfizetés ellenében érhető el, a csomag 500 MB tárhelyet biztosít. Itt már lehetőség nyílik privát prezentációk készítésére is.
A Pro csomag elsődlegesen a vállalati felhasználókat célozhatja meg, az emelt éves díjért ekkor 2 GB tárhelyet kapunk. A Pro csomagban titkosított csatornán érhető el a szerkesztő, illetve ehhez a csomaghoz már offline alkalmazás (Prezi Desktop) is jár. A két előfizetéses csomagból létezik Edu Enjoy és Edu Pro verzió is, mely a diákok és tanárok számára érhető el, csökkentett éves díj fizetése mellett.
A Prezi.com-os prezentációk nagy előnye, hogy - ha valaki egy kicsit ért a HTML nyelvhez - be lehet ágyazni a prezentációkat egy-egy weboldalra az alábbi kód megfelelő helyre történő beszúrásával:
“<iframe src="http://prezi.com/9095/view" height="400" width="600"></iframe>
A prezi.com-os linkben a számot a kiválasztott Prezi kódjára kell cserélni, a height illetve width értékeket pedig a céloldal dimenziónak megfelelően beállítani.” HWSW.hu
slideshare.net
Slideshare egy web 2.0-ás slide hosting (lefordítva talán dia tárhely) szolgáltatás. 2006. október 4-én indult, és a célja egy a YouTube-hoz hasonló szolgáltatás létrehozása volt, csak videók helyett prezentációkkal. A Slideshare támogatja a PPT, a PDF, a Keynote (ez az Apple prezentációkészítő alkalmazása), valamint az OpenOffice programokban készített prezentációkat. Mindezek mellett a Slideshare-re feltölthetők dokumentumok, PDF-ek, videók és webes szemináriumok is. A Slideshare-re feltöltött prezentációk megnézhetők ott, helyben az oldalon, illetve be is ágyazhatóak más oldalakra - projektemben ez a tulajdonsága nagyon jól hasznosítható. A feltöltött tartalmak osztályozhatók, kommentelhetők és megoszthatók.
Az oldal elsődlegesen a vállalatok számára készült: azért, hogy a dolgozók minél könnyebben tudják egymással megosztani az elkészített prezentációkat. Mára már ezzel ellenben az oldal rengeteg nem vállalati - hanem többnyire diák - felhasználóval rendelkezik. A honlap 58 millió egyedi látogatóval és 16 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik.

Wéber Anita Andrea

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése