keresés

2014. március 30., vasárnap

Konferenciabeszámolók és ajánlók az osztályozás világából

A következő bejegyzéseimben az IFLA Osztályozási és Indexelési Szekciója és a Katalogizálási Szekciója szempontjából jelentős eseményeket fogom ismertetni az elmúlt 2 évből, továbbá az idei év várható konferenciáit.
A két szekció munkájának áttekintése


Már az 1950-es évek törekvéseinek sikertelensége után nyilvánvalóvá vált, hogy csak az egységes nemzetközi katalogizálási szabályzat megalkotása hozhat fejlődést. E célkitűzés fő motorja az IFLA lett, amely évtizedes tevékenysége során meghatározó jelentőségű eredményeket ért el. A kilencvenes években a költséghatékonyság fontossága került előtérbe, ezért az IFLA Osztályozási és Indexelési Szekciójának szakemberei egy könnyen alkalmazható, egyszerű, nem túl drága megoldást fejlesztettek ki a probléma orvosolására. Ez a megoldás az FRBR modell lett. Az IFLA mindig élen járt a különböző változások okozta szükség felismerésében. Ezért nem sokkal az FRBR modell megalkotása után már a továbbfejlesztett, újabb modellek kidolgozására törekedtek az IFLA szakemberei, hogy semmilyen adatelem, megválaszolatlan kérdés se maradjon ki a „tökéletes” feldolgozásból.

Az IFLA két szekciója, a Katalogizálási Szekció és az Osztályozási és Indexelési Szekció együttműködésben, közösen dolgoznak azon, hogy mindenki számára a legjobb megoldások szülessenek az egységesítés során. Mindig figyelik a technológiai újdonságokat, az elsők között igyekeznek megoldásokat találni az új helyzetekre. Az elmúlt időszakban ezt a nagy változást a szemantikus web megjelenése okozta. Ahhoz, hogy egységes legyen ezen az új felületen is a katalogizálás, új eszközöket kellett keresni és fejleszteni. Ezért a munkacsoportok szakemberei sokszor egy adott szakmai közösséghez is tartoznak, esetleg más szakmai eseményeken is előkerülnek, hogy az ott hallottakat be tudják építeni az új technológiába. Ahhoz, hogy a webes környezetbe hasznosan el tudjuk helyezni a modelleket, tezauruszokat, tárgyszójegyzékeket, szükséges az RDF (Resource Description Framework) ismerete. Ebből következik a KOS (Knowledge Organization Systems) és a SKOS (Simple Knowledge Organization System) feltárása, amelyek a szemantikus webbel kompatibilis formátumra hozzák a már meglévő tudásrendszerező, formális ontológiába konvertálható fogalomtárakat, és hierarchikus kapcsolódásokat, indexkifejezéseket, szócikkeket. A SKOS-t már alkalmazzák könyvtári környezetben, például az IFLA honlapjára is helyeztek el verziót belőle, valamint itt Magyarországon az OSZK tárgyszójegyzékét közzétették már SKOS formátumban (ld. tanulmány). 
A szabványok és az IFLA kapcsolatának tekintetében megemlítendő a 79. IFLA éves konferenciája, amely Szingapúrban került megrendezésre, és ahol a szabványok külön open session-t kaptak. Ilyen még nem fordult elő az IFLA történetében, hogy a szabványokat ennyire előtérbe helyezzék, következésképpen áttörő újdonságokra, változásokra számíthatunk a jövőben. Nagy valószínűséggel ezért emelte ki és adta  „A jövő szabványai – végtelen lehetőségek” jelmondatot az ülésnek. 
Az IFLA jelenlegi feladata új szabványok kidolgozása könyvtári és információs területeken, az IFLA jelenlegi hézagos szabványainak felülvizsgálata, együttműködések létrehozása a szabványok kidolgozásában és más szabványügyi testületekkel. 
Mind ezek tükrében megállapítható, hogy az IFLA Osztályozásai és Indexelési Szekciója, átvéve a FID bizonyos feladatait, élére áll az újabb tartalmi feltárások kidolgozásnak és ezek alkalmazásának megkönnyítésére szabványokat, mutatókat és információkereső eszközöket is készít. Ezzel a tevékenységével segít egységes megközelítésben tárgyalni és használni a sokszor egészen különböző megoldásokat, továbbá hozzájárul az egységes elméleti megalapozásban és a fogalmak átkonvertálásában is.  


 Megtartott konferenciák (2012)

 

 

IFLA konferencia, Helsinki (2012) - Satellite konferencia (2012)


Az Osztályozási és Indexelési Szekció életében jelentős eseménynek számított a Satellite konferencia, amely 2012. augusztus 17-18. között zajlott le Észtország fővárosában, Tallinnban. A konferencia a különböző metaadatokat vizsgálta digitális környezetben, valamint a szemantikus weben. A résztvevők arra keresték a választ, hogy hogyan lehetne kihasználni azokat az új lehetőségeket, amelyeket a metaadatok nyújthatnak a könyvtárak számára. Négy szekcióra osztották az előadásokat: a Felhasználói igények és a hozzáférés kialakítása a digitális környezetben szekcióra, a Szöveg alapú metaadatok a könyvtárakon túl szekcióra, az Új és hagyományos módszerek biztosítása a hozzáféréshez szekcióra, és A felhasználók, mint a tárgyi metaadatok megalkotói szekcióra.

A Felhasználói igények és a hozzáférés kialakítása a digitális környezetben szekció keretein belül Sirje Nilbe tartott előadást az észt tárgyi tezaurusz használatról a digitális környezetben. Az előadásban a SKOS egyik változatát, az EMS-t (Eesti märksõnastik) mutatta be az előadó. Ezt a szabványt az észt könyvtárak 2009 óta használják. Az előadás során az eddigi pozitív tapasztalatokat osztotta meg Sirje Nilbe.

Az Új és hagyományos módszerek biztosítása a hozzáféréshez szekció ülésén belül Joan S. Mitchell, Marcia Lei Zeng és Maja Žumer Osztályozási rendszerek modellezése multikulturális és többnyelvű környezetben című előadásban az FRSAD modellt ismertették, valamint kitértek Dewey osztályozására, majd egy kínai osztályozási példával zárták az előadásukat. Ugyanezen a szekción belül Yvonne Jahns tartott előadást Az irányelvek témájának megközelítése a nemzeti bibliográfiai ügynökségek szempontjából a munkacsoport egykori vezetője a csoport eredményeiről.
A további előadások során különböző technikai megoldásokat mutattak be a különböző országok képviselői.


 DC-2012 International Conference on Dublin Core and Metadata Applications


A DCMI nemzetközi konferenciáját 2012. szeptember 3. és 7. között rendezték meg Malajziában.  Témája a Dublin Core és a metaadat alkalmazások kapcsolatának vizsgálata volt. A konferencia előnapjain négy szekció is foglalkozott a szemantikus weben lévő metaadatok kérdésével.
Két részre osztották a téma kérdéseit: a metaadatok alapjainak kérdéseire és a szemantikus weben lévő csatolt adatok kapcsolatára.  
A programban külön szekciót biztosítottak az átalakítási módszerek ismertetésére. Maja Žumer, Marjorie MKHlava és Marcia Lei Zeng az elkészült tanulmányukat mutatták be, melyet az NKOS csoporttagokkal dolgoztak ki: az FRBR modell használatát KOS források eléréséhez.
 
12. ISKO konferencia (2012) 

A tizenkettedik ISKO (International Society for Knowledge Organization) konferenciát 2012. augusztus 6. és 9. között rendezték meg Indiában. A konferencia témája a kategóriák, kapcsolatok és összefüggések vizsgálata volt a tudásszervezetekben. A konferencián megjelent Marcia Lei Zeng is, aki Shu-jiun Chen és Hsueh-hua Chen társaságában a kínai művészetek számára készített fogalmi struktúrákat és szótárakat ismertették. Később, Marcia Lei Zeng, Maja Žumer és Joan S. Mitchell az FRBRizáció és a KOS kapcsolatáról tartottak előadást: a Dewey-féle Tizedes Osztályozásra alkalmazott FRBR modell verzióját mutatták be. Az említett előadásokon kívül még számos előadás hangzott el a témával kapcsolatban, de már csak egyet emelnék ki: Rosa San Sengundo és Daniel Martínez Avila előadását a digitális környezetről: új fogalmi struktúrákat ismertettek a KOS-tól a szemantikus webig.

 

 

Megtartott konferenciák (2013)

 

A 21. századi katalogizálási szabály (RDA) konferenciája

A konferencia Kairóban került megrendezésre 2013. április 1. és 3. között. Az RDA felhasználásának gyakorlati tapasztalatait osztották meg a résztvevők. A központi ülések fő témája az RDA volt, de a MARC formátum és az AACR2 is szóba került. A konferencia kimenetele az volt, hogy az arab könyvtári és információtudományi portálok az ALA (American Library Association) segítségével lefordítják az RDA-t, hogy használhassák az arab nyelvterületeken is. Ez az esemény azért érdekes, mert ilyen típusú konferencia egy arab országban sem volt még eddig.
A program és az absztraktok elérhetősége itt található.


Az IFLA 79. éves konferenciája: Open Session a szabványokról

Az igazán nagy áttörés a szabványok egységesítéséről, szükségességéről ezen a konferencián történt. A szabványok külön nyílt ülést (open session) kaptak. Erre a korábbiakban még nem volt példa az IFLA történetében. Az ülés jelmondata „A jövő szabványai – végtelen lehetőségek” volt. A gyűlés Patrice Landry vezetése alatt zajlott le. Célja a folyamatosan változó nemzetközi információs és könyvtári környezethez való alkalmazkodás lehetőségének, új igények vizsgálata a már meglévő szabványok korszerűsítésével.

 Jövőbeni konferenciák 

 

80. IFLA éves konferencián várható Satellite találkozók


2014. augusztus 16. és 22. között kerül megrendezésre az IFLA éves konferenciája, ezúttal Franciaországban, Lyonban. Hasonlóan az előző konferenciához, itt is lesz Satellite találkozó, ahol a témához kapcsolódó szekció fog ülésezni. Kettő ilyen szekció is várható: az egyik az RDA-val foglalkozik és a másik kapcsol tadatokkal foglalkozik könyvtári vonatkozásban. Jelenleg még csak a kapcsolt adatokkal foglalkozó találkozó témája és leírása érhető el a konferencia honlapján, amelyből kitűnik, hogy az RDA, az RDF és az FRBR lesz a középpontban.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése