keresés

2014. március 25., kedd

A nemzetiségek jogainak érvényesülése a könyvtárakban - bevezető

A hazánkban élő nemzetiségek számára kiemelten fontos a saját kultúrájuk ápolása, hagyományaik és anyanyelvük megőrzése. A kultúra (egyik) bölcsője a könyvtár - és én jelen munkában azt vizsgálom, hogy a nemzetiségek könyvtárhasználati jogai hogyan érvényesülnek napjainkban Magyarországon.
Ismertetem a nemzetiségek kulturális jogait – kiemelten azon jogokat, melyek a könyvtárhasználat során illetik meg őket – és bemutatom, hogy az (elméletben létező) jogok gyakorlati megvalósulása hogyan alakult hazánkban az elmúlt időszakban. Célom elsősorban, hogy összegyűjtsem és röviden jellemezzem azokat a legfontosabb forrásokat, amelyekből a nemzetiségek tájékozódhatnak az őket megillető jogokról. A rendelkezésre álló források alapján megkísérlem feltérképezni a hazai kisebbségi könyvtárellátási rendszer színvonalát.

 Határon innen: az elmúlt évtizedek dióhéjban...

    Kiemelt szerepet kap munkámban dr. Kállai Ernő 2010-es jelentése, mely összefoglalja a nemzetiségi kulturális jogok érvényesülésének vizsgálati tapasztalatait. E jelentés a vizsgálati eredmények összegzését követően számos ajánlást is megfogalmaz a könyvtárak számára, mely ajánlások megvalósításával a könyvtárak színvonalasabbá tehetik a nemzetiségeknek nyújtott szolgáltatásaikat. Minthogy több mint három év telt el a tanulmány megjelenése óta, joggal várhatjuk, hogy a könyvtárak az ajánlások egy részét megvalósították...

    Munkám felépítése a következő: definiálom a címben szereplő fogalmakat, majd pedig bemutatom a hazánkban élő nemzetiségeket. Ezt követően ismertetem a kulturális jogaikat; valamint azt, hogy a hazai könyvtári rendszerbe hogyan illeszkedik bele a nemzetiségek könyvtári ellátása, és az őket megillető jogok milyen formában és mértékben teljesülnek napjainkban. Munkámat a fentebb említett jelentés bemutatásával folytatom, majd pedig megosztom a saját gondolataimat azzal kapcsolatban, hogy a jelentésben megfogalmazott ajánlások milyen mértékű megvalósításával találkoztam munkám során.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése