keresés

2014. március 25., kedd

Az olvasói elégedettség mérés aktuális helyzete a magyarországi könyvtárakban


A témáról röviden

Az internet térhódítása veszélyezteti a könyvtárak jövőjét, hiszen a legtöbben inkább "rágugliznak" arra, amire kíváncsiak. A könyvtáraknak ezért fokozottan oda kell figyeliük arra, hogy "becsalogassák" az olvasókat, s meg is tartsák őket. A rendszeres elégedettség mérés fontos lenne minden könyvtár számára, mégsem találkozunk vele úton-útfélen manapság, legalábbis Magyarországon. Az utóbbi időben kevesen foglalkoztak a témával, kevés publikációt találtam, kivéve az egyes könyvtárak jelentéseit, elemzéseit, melyeket szakfolyóiratokban vagy a könyvtárak honlapján tettek közzé. A Könyvtári Intézet honlapjáról a hazai minőségirányítási elvekről tájékozódtam.
Mi az elégedettség mérés?
„Az elégedettség mérése lehetővé teszi, hogy az intézmények folyamatosan javítsák tevékenységeiket, mivel rendszeres visszajelzést kaphatnak a meghatározó használók véleményéről, kívánságairól, elvárásairól, és a változások fogadtatásáról. Fontos kérdés, hogy az olvasó ajánlaná-e a szolgáltatást ismerősének, ami attól függ, hogyan bánnak vele a frontvonalbeliek.” (Nagy Nikolett)  Az elégedett olvasó alapvetően azt kapja, amit szeretett volna, hiányérzete nincs, visszajárási igénye fennmarad, örül, hogy a könyvtárban kíváncsiak a véleményére”. Az elégedettség mérés  TQM, ISO és CRM része, a pszichológa tudományát  is súrolja.

A dolgozat felépítése, metódusok
Dolgozatomat a szokásos bevezetéssel, a témaválasztás indoklásával kezdtem, az elégedettség mérés fontossága és a hozzá kapcsolódó fogalmak pedig a következő fejezetben kaptak magyarázatot. Külön részekben tárgyalom a jogi (törvényi háttér) vonatkozásokat a kérdőívkészítés és kezelés etikai szabályaival együtt, majd a gazdasági (hogyan térül meg a felmérés) aspektusokat a BME OMKK-ról szóló esettanulmányom segítségével. Ezek után három részen keresztül a mintavételből származó adatok elemzése következik a feltett kérdések szerint tagolva általánosságban, könyvtárípusok és régiók szerinti bontásban, szemléltető diagramokkal kiegészítve. A dolgozat végére ervezek egy külföldi példákat hozó részt is.
A kutakodást az alapfogalmak, a törvényi háttér és a kapcsolódó anyagok gyűjtése után a nagyobb hazai könyvtárak e-mailes - illetve lehetőség szerint személyes - felkeresésével folytattam, 10 kérdést tettem fel nekik elégedettség mérési szokásaikról. Ezek a következők:
1.      Végez az Önök könyvtára olvasói elégedettség vizsgálatot?
2.      Ha nem, mi ennek az oka?
3.      Ha igen, milyen rendszerességgel?
4.      Mikor volt az utolsó felmérés?
5.      Milyen formában történt a felmérés? (pl. papír alapú kérdőív, mélyinterjú, online kérdőív)
6.      A könyvtárhasználók milyen arányban válaszoltak?
7.      Mely kérdéskörökben történt a felmérés?
8.      A kiértékelés után mi az, amit meg tudtak valósítani, mit nem (miért)?
9.      Külső cég, vagy maga a könyvtár (hány ember?) végezte a felmérést?
10.  Közzé vannak téve az eredmények a könyvtárban vagy a honlapon?
59 könyvtártól kaptam kielégítő válaszokat, ez nagyjából egy hónap “termése” (január utolsó hete - február utolsó hete) - leszámítva, hogy egy szemináriumi dolgozat keretében már az előző félévben is kérdezősködtem személyesen pár budapesti egyetemi könyvtárban (ELTE EKSZ, BCE Központi Könyvtár, BME OMIKK) és két vidéki városi könyvtárban (érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár, dunaújvárosi József Attila Könyvtár). A megkérdezett könyvtárak száma összesen: 81
Persze nem válaszolt minden megkérdezett könyvtár, valaki egyáltalán vissza sem jelzett, hogy hajlandó lenne-e segíteni (pedig több e-mail címre is írtam), de valakitől még vártam a válaszokat, s emlékeztető e-mail hatására páran azért válaszoltak március elején. Volt olyan könyvtár, amely pár napon belül, de olyan is, aki még aznap küldte a válaszokat, szóval összességében pozitív tapasztalataim vannak. Sokan küldtek konkrét kérdőíveket mellékletben, ami nagyban segítette munkámat.


A válaszokat egy word dokumentumba gyűjtöttem össze, illetve kérdésenként egy-egy excel munkakapon vannak rendszerezve a könnyebb átláthatóság érdekében, hiszen volt, aki csak egyszavas válaszokat adott, de sokan szerencsére bővebben kifejtették a dolgokat. Megkérdeztem az összes megyei könyvtárat, nagyobb városi könyvtárakat, sok felsőoktatási könyvtárat, szakkönyvtárakat, és pár egyházi könyvtárat is - természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen lehetetlen lenne az egész országra kiterjedően vizsgálódni (jelenleg 929 könyvtárat lehetne meginterjúvolni a Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke szerint).


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése