keresés

2015. január 20., kedd

A folyamatos hozzáférés szolgáltatása

 Egy felmérés eredményei

A tanulmány a lezárt, szüneteltetett, vagy a kiadói jogokat átruházott, archivált e-folyóiratok állandó hozzáférésének biztosításáról végzett online vizsgálat eredményeit mutatja be.

A téma szakirodalmát áttekintve a szerző megállapítja, hogy számos szakértő hangot adott nemtetszésének azt illetően, hogy az e-folyóiratok kiadói engedélyeibe foglalt állandó hozzáférésre vonatkozó jogszabályok nyelvezetében léteznek fehér foltok, homályos részek. A jogszabályok szövegezése összetett és „agyonbonyolított”, sokszor nem lehet kisilabizálni voltaképpen mire is jogosultak a könyvtárak. Az e-folyóirat archívumok esetében az állandó hozzáférés biztosítása terjedelmes munkamennyiséget ró a könyvtárakra, amit szintén rögzítettek már a könyvtárszakmára vonatkozó szakirodalomban. A szakirodalomban nem áll rendelkezésre olyan forrás, ami kielégítően dokumentálná azoknak a könyvtáraknak a hiteles tapasztalatait, amelyek megkísérelték biztosítani az állandó hozzáférést olyan e-folyóirat archívumok tartalmaihoz, amelyeket lezártak, vagy szüneteltetnek, vagy más kiadókra ruháztak át.

Az állandó hozzáférés felmérésére irányuló vizsgálatot az ún. „Qualtrics felmérési szoftver” (http://qualtrics.com) alkalmazásával állították össze. A vizsgálati felmérésre mutató linket továbbították az ERIL-L, a LIBLICENSE-L, és a SERIALIST vitaoldalakra. A felmérés kérdőíve hat hétig volt elérhető 2013. augusztus 6. és szeptember 17. között. Kettőszáz válasz érkezett be. A tanulmány melléklete foglalja magába a nevezett felmérés kérdőívének egy példányát. A felmérésben részvevő válaszolók többsége (74%) egyetemeken foglalkoztatott. A kérdőívet kitöltők egyike sem dolgozik népfőiskolán, 12 százalékuk négyéves főiskolán dolgozik, a fennmaradó hányad (14%) egyéb intézményeknél foglalkoztatott (pl.: orvosi könyvtár, jogi könyvtár, kormányzati hivatal, és kormányzaton kívüli kutató intézet). A válaszadó intézmények hatvan százaléka olyan intézmény, amelyek sorozatban megjelenő, folytatásos szerzemények beszerzésére elkülönített költségvetése 1 millió vagy azt meghaladó amerikai dollárt tesz ki. A tanulmány részletesen végig veszi és elemzi a kérdőívre adott válaszokat.
A felmérés feltárta, hogy a lezárt, szüneteltetett, ill. átruházott elektronikus folyóiratokra vonatkozóan az állandó hozzáférés által támasztott négy kihívás a következő: a hozzáférés biztosításával járó munkateher, a dokumentálás hiányosságai, az átruházott jogcímek kezelése, valamint licence (engedélyezési) problémák.

A vizsgálat eredményei nagyarányú sikerességet jeleznek, illetve annak preferálását, hogy az állandó hozzáférés a kiadó vagy a tartalomszolgáltató hivatalos weboldalára belinkelt módon legyen fenntartva.

Néhány esetben a könyvtár egészen egyszerűen nem rendelkezik megfelelő emberi erőforrással, amely képes volna elvégezni az állandó hozzáférés garantálásával együtt járó munkát (azaz meghatározni, hogy az érintett könyvtár jogosult-e az állandó hozzáférésre, kapcsolatba lépni a kiadókkal és megállapodni abban, hogy miként lehetne az állandó hozzáférést biztosítani, megerősíteni a hozzáférést, frissíteni a linkszervert és a szakirodalmat, archívumokat stb.).

Az állandó hozzáférés szabályozását magukba foglaló releváns licencek (engedélyek) egyértelmű és következetes szövegezése, üzleti jogi nyelvezete nagyban segítene a kialakult helyzeten. A több mint öt éve létező archívumok jobb dokumentálása szintén segítene. Az állandó hozzáférés integrálatlan formáinak (pl.: CD-ROM) elutasítása növelhetné az állandó hozzáférés sikerarányát. Az archiválási kezdeményezések (pl.: LOCKSS, CLOCKSS, Portico) fontosak, de jelenleg nem eléggé átfogóak, s ahogy a CLOCKSS és Portico esete is mutatja, nem képesek állandó hozzáférést kínálni, amikor az előfizetéseket törlik. A szabványosított Átruházások Gyakorlati Kódexe javulást eredményezhet, mégpedig azzal az új szakaszával, amely kötelezi a jogokat átvevő kiadókat arra, hogy tartsák be az előző jogtulajdonos kiadókkal kötött szerződések állandó hozzáférésre vonatkozó kitételeit.

Összegezve a szerző megállapítja, hogy az állandó hozzáférés aktuális helyzete nem olyan rossz, mint ahogy attól sokan tartanak vagy tartottak. Remélhetőleg nagyobb arányú tudatossággal, tökéletesített átruházási üzletpolitikával, sokkal aprólékosabb archiválással, és sokkal szabványosítottabb licenc nyelvezettel és szövegezéssel a helyzet csak javulni fog.

Sarah Glasser a NewYork állambeli Hempstead-ben székelő Hofstra Egyetem könyvtárnak könyvtárosa,  az e-folyóiratok forrás-adatbázisainak tárgykörének specialistája.
 


Glasser, Sarah: Providing perpetual access : results of a survey
In: Library Resources & Technical Services 2014, Vol. 58., No. 3., pp. 144-152.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése